אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> תמר מנור נ' עיריית תל-אביב ואח'

תמר מנור נ' עיריית תל-אביב ואח'

תאריך פרסום : 21/11/2010 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
1041-06
21/11/2010
בפני השופט:
אבי זמיר

- נגד -
התובע:
תמר מנור ע"י ב"כ עו"ד הראל יריב
הנתבע:
1. עיריית תל-אביב
2. הועדה המקומית לתכנון ובניה- ת"א

פסק-דין

פסק דין (משלים)

זהו פסק דין משלים לפסק הדין החלקי שניתן על ידי ביום 4.11.09 (להלן: "פסק הדין החלקי").

כזכור, עוסקת תובענה כספית זו (אשר הועמדה על סך של 3,500,000 ₪, נכון ליום הגשתה - 11.1.06) בטענות של הפרת הוראת סעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), הפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט ופגיעה בזכות הקניין, הכל בקשר עם חלקת מקרקעין, הידועה כחלקה 172 בגוש 6632 (להלן: "המקרקעין").

סעיף 195 לחוק התכנון והבניה קובע כי: "מקרקעין שנרכשו בביצוע תכנית על פי הסכם או שהופקעו כך תמורת תשלום פיצויים, יחולו עליהם הוראות מיוחדות אלה... (2) שונה יעודם על פי הוראות חוק זה, מותר באישור ובהתייעצות כאמור למוכרם, להשכירם או לעשות בהם העברה אחרת, ובלבד שניתנה למי שנרכשו ממנו המקרקעין או לחליפו הודעה, שהוא רשאי, תוך 30 יום, לקנותם במחיר שלא יעלה על סכום שבו נרכשו ממנו, בצירוף שווייה של כל השבחה בהן הנובעת מהתכנית; הודיע מקבל ההודעה תוך המועד האמור שהוא מוכן לקנות את המקרקעין, יועברו אליו כאמור".

בפסק הדין החלקי קבעתי, כי למעשה נרכשו המקרקעין "בביצוע תכנית על פי הסכם", זאת במסגרת הסכם בין הזוג שרה ויוסף מנור ובין עירית תל אביב (להלן: "העיריה") מיום 17.7.70 (להלן: "ההסכם"). ההסכם, כך נקבע נעשה "בצל" התכנית וההפקעה הצפויה. עוד נקבע כי התקיים גם התנאי של "שונה ייעודם על פי הוראות חוק זה", שכן לרוכשת (העיריה, אשר העבירה את הזכויות לצד ג') זכויות בניה ל-4.4 יחידות דיור. בסופו של דיון נקבע בפסק הדין החלקי כי התובעת הצליחה להצביע על זכות כלפי הנתבעות לפי סעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה ולפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין. הנתבעות חוייבו בהוצאות בסך 25,000 ₪ + מע"מ.

בעקבות פסק הדין החלקי, ולאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר שיעור הפיצוי, הוגשו ראיות לעניין זה. התובעת הגישה תצהיר ("תחשיב אומדן שווי הזכויות במקרקעין") של השמאי מר ערן לס, וכן את הסכם שכר הטרחה של התובעת עם משרד באי כוחה.

הנתבעות הגישו את תצהירו של מר אלי לוי, מנהל אגף הנכסים של העיריה, וכן את חוות דעתו של השמאי מר שמואל פן.

העדים נחקרו בנגדית ביום 18.11.10 והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה באותה ישיבה.

"המועד הקובע" – התובעת טוענת כי המועד הקובע לצורך התחשיב הוא יום אישורה של תכנית 1437ד', כלומר 23.8.96 (בהתאם לתכנית זו הוקנו זכויות חדשות לבעלי השטח, באופן שהזכויות הנובעות מן המקרקעין הן 4.4 יחידות מגורים).

לא שמעתי מפי הנתבעות טיעון של ממש שיהיה בו כדי לסתור את טענת התובעת; כל טענה אחרת אף תעמוד בסתירה לנטען בסעיף 31 לכתב ההגנה; ההבחנה בין מועד גיבוש העילה להשבת הקרקע בהתאם לסעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה לבין המועד הקובע לתשלום פיצויים, יכול ותמצא את ביטויה רק בעת לקיחתם בחשבון של הפרשי הצמדה או ריבית.

קביעת השווי – התובעת מבססת את חישוביה על לוח השומה מיום 2.4.97, אשר נערך על ידי השמאי מר שמואל פן, מטעם העיריה ועבורה (להלן: "לוח השומה") (נספח 1 לתצהיר מר לס). בהתאם ללוח השומה, נקבע כי שוויה של יחידת דיור ממוצעת נכון למועד הקובע עומד על 200,000 דולר (629,400 ₪). לפיכך, שווי המקרקעין ברוטו נכון למועד הקובע, לפי 4.4 יחידות דיור עומד על 2,769,360 ₪. בהתאם ללוח השומה הנקבע כי המקרקעין חייבים בהיטל השבחה של 523,913 ₪, כך ששווי הזכויות בניכוי היטל ההשבחה לפי תכנית 1437ד' עומד על 2,245,446 ₪, נכון למועד הקובע.

אינני מקבל את טענת הנתבעות שלפיה מדובר ב"מסמך לא פורמלי"; אין חולק כי גם אם לא עבר לוח השומה את כל הפרוצדורה החוקית המתחייבת, לא יכולה העיריה "להנות" ממחדל זה, שעה שהלוח היה המקור לחיובים בהיטלי השבחה (גם אם הוגשו השגות ונקבעו סכומים אחרים, בין אם בהסכמה ובין אם בהכרעה). (יצויין, כי הגם שמר פן העיד כי ברשותו מסמכים המעידים על אותם סכומים, לא צורפו אלה לחוות הדעת או לתצהיר העיריה).

אני מקבל אפוא את חישוב התובעת בהקשר זה.

ניכוי הסכום ששולם בגין רכישת המקרקעין בהסכם – סכום הרכישה עמד ביום 17.7.70 על סך של 20,230 ל"י. התובעת טוענת כי יש לצרף לסכום זה, עד למועד הקובע, הפרשי הצמדה בלבד. הנתבעות טוענות כי יש לצרף לו הפרשי הצמדה וריבית.

אני מקבל את טענת התובעת בהקשר זה. ראשית, לפי סעיף 15 לכתב ההגנה, טענת הנתבעות היא כי יש לנכות את הכספים ששולמו במסגרת ההסכם "כשהם צמודים"; לא הועלתה כל טענה בדבר חיוב בריבית. שנית, הנתבעות לא הצביעו על מקור חוקי לחיוב בריבית כזו (ראו גם את פסק דינה של כב' השופטת שטמר בת"א (מחוזי חיפה) 926/02 ביניה נ' עירית חיפה (2007), שם נפסק, בין היתר, כי לסכום ששולם בזמנו ושיש לקזזו עתה, אין לצרף ריבית; פיסקה 68 לפסק הדין).

קיזוז השבחות – לגירסת התובעת יש לנכות מהמגיע לה כל "היטל השבחה" רלבנטי, ובמסגרת החישוב שערכה היא מנכה, כאמור, את היטל ההשבחה לפי תכנית 1437ד'. לגירסת הנתבעות יש לקזז כל "השבחה" רלבנטית, ובהתאם לחוות הדעת של מר שמואל פן, יש לקזז את ההשבחות הבאות: השבחה עקב אישור תכניות 1437, ע, ג, ו-1437ד'; השבחה עקב אישור תכנית ע-1 נכון ליום 2.4.03; השבחה עקב אישור תכנית ג-1 נכון ליום 4.9.07.

לעניות דעתי הוראת סעיף 195 ברורה, ולפיה יש לנכות כל "השבחה" שהושבחה החלקה (ראו גם עניין ביניה הנ"ל, בפסקה 66), ובלבד שתלקחנה בחשבון רק השבחות בגין תכניות שהתקבלו לפני המועד הקובע.

לא מצאתי מקום לדון בכל טענה אחרת.

סיכומם של דברים: מאז פסק הדין החלקי הגישה התובעת גם את צו הירושה של המנוחה שרה מנור ז"ל, כך שאין עוד מחלוקת לגבי מלוא זכויותיה במקרקעין. התובעת זכאית לפיצוי לפי הפרמטרים הבאים: שווי מקרקעין ברוטו נכון למועד הקובע, 23.8.96, 2,769,360 ₪; בניכוי השבחה של 484,113 ₪, נכון למועד הקובע (לפי חוות דעתו של מר פן); בניכוי סכום הרכישה של 20,230 ל"י כשהוא נושא הפרשי הצמדה בלבד מיום 17.7.70 עד למועד הקובע. הסכום שיתקבל ישא הפרשי הצמדה בלבד עד ליום הגשת התביעה, 11.1.06, ומיום זה ואילך ישא הסכום הצמוד כאמור הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

הנתבעות תשאנה גם בהוצאות התובעת וכן בשכר טרחת עורך דין בסכום של 120,000 ₪ (בנוסף לסכום שנפסק בפסק הדין החלקי).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ