אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> תחולת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות על נזק שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי

תחולת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות על נזק שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי

תאריך פרסום : 07/06/2006 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
10717-04 וערעור שכנגד
05/06/2006
בפני השופט:
1. א' ריבלין
2. א' רובינשטיין
3. ס' ג'ובראן


- נגד -
התובע:
1. נווה גן (א.כ.) בניה פתוח והשקעות בע"מ
2. שלומית שיפר עו"ד
3. דוד קליינר

עו"ד מ' קפלנסקי
הנתבע:
1. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
2. פורמלי חברת אילן וחיים בניה בע"מ
3. פורמלי א.י.ש. עופר איטה בע"מ
4. פורמלי עופר איטה
5. פורמלי משה אלבאום
6. פורמלי יאיר גוטמן-אדריכלים ומתכנני ערים בע"

עו"ד מ' תגר
עו"ד ק' עשור
עו"ד ע' חשין
עו"ד ח' קליר
עו"ד ג' ראובינוף
עו"ד ל' טייטלר
פסק-דין

השופט א' ריבלין:

1.        זהו גלגול נוסף, משלים, של עניין שכבר היה בפנינו. ביום 5.1.2004 ניתן פסק-דיננו בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ (להלן: פסק-הדין המקורי). המערערים שם הם המערערים כאן. ערעורם שם נדחה בעיקרו, אולם משנמצא כי טענה אחת שהיתה בפי המערערים לא לובנה על-ידי הערכאה המבררת, הוחזר לה התיק לצורך קיום דיון משלים. היום לפנינו ערעור על פסק-הדין המשלים. המשיבים מצדם הגישו ערעור שכנגד ובו הלינו על כך שלא נפסקו הוצאות לזכותם.

           פסק-הדין המקורי פרט בהרחבה את נסיבות המקרה ואת עלילותיו. אין צורך לחזור על כל הדברים שכבר נכתבו. בתמצית, המחלוקת נוגעת לשאלת תחולתה של פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, שהנפיקה המשיבה, על מצב שבו במהלך הבנייה מתברר כי זו נעשית בסטייה של כששה מטרים לערך מן המקום שנועד לה, ובעקבות גילוי זה, אין מנוס מלהרוס את השלד ולבנותו מחדש - הפעם במקומו הנכון. בית המשפט המחוזי פסק כי הפוליסה אינה חלה במקרה זה. הפוליסה ביטחה "נזק או אבדן פיזיים תאונתיים ובלתי צפויים מראש...", ובית המשפט המחוזי סבר שאין לראות בביצוע העבודה הלקויה כ"תאונה" במשמעות הפוליסה, וכי גם אין המדובר כאן באירוע "בלתי צפוי". בעניין זה לא היינו-אנו תמימי-דעים עם בית המשפט המחוזי, אולם סברנו כי התוצאה אליה הגיע היא נכונה, הואיל ואין המדובר כאן ב"נזק או אובדן פיזיים". עם זאת, מצאנו כי נותרה טענה הצריכה בירור, והיא, האם קם כיסוי ביטוחי, במקרה שבפנינו, מכוח הוראה שנלוותה לפוליסה, במחיר פרמיה נוספת, הקובעת שנזקים עקיפים עקב תכנון לקוי כלולים בכיסוי הביטוחי (להלן: הוראת "ההרחבה"). הוראה זו, כפי שיוסבר מיד, איננה אלא סייג לחריג הקבוע בפוליסה. השאלה הועמדה כאמור לבחינה משלימה של בית המשפט המחוזי, והוא השיב לה בשלילה. פסק-דינו המשלים הוא נשוא הערעורים שבפנינו.

2.        בית המשפט המחוזי ביסס את מסקנתו על שני אדנים:

           האחד, אין המדובר במקרה זה ב"נזק עקיף" הנובע מ"תכנון לקוי". הבניין תוכנן במקום הנכון; המדידות בשטח הן שהיו לקויות, ואלה, כמו-גם חפירת היסודות וביצוע היציקות במקום שגוי, באים בגדר "עבודה לקויה", המוחרגת במפורש מן הפוליסה. זאת ועוד, בית המשפט קמא הטעים כי אין המדובר כאן ב"נזק עקיף", אלא "בהוצאות ישירות שנדרשו לצורך תיקון הפגם של המיקום השגוי".

           השני, החבות בגין הפוליסה נשענת כולה על הגדרת האירוע הביטוחי שבפרק א' לה. הוראת "ההרחבה" אשר בגינה שולמה פרמיה נוספת - נזק עקיף בשל תכנון לקוי - באה לסייג את החריג הנקוב בפוליסה, שעניינו "אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי". כלשונו של בית המשפט קמא: "הפוליסה נבנתה בצורה של כלל, חריג לכלל, וחריג לחריג לכלל, כלומר מצב בו חוזר הכלל לחול". כלומר, התוספת באה לצמצם את הסייג שבפרק החריגים, ולא להרחיב את האירוע הביטוחי. כך עולה מלשונה של הפוליסה, ממבנה הוראותיה ומהגיונה. משנקבע כי אירוע ביטוחי כמשמעותו בפרק א' אינו מתקיים, ממילא גם אין חבות מכוח הוראת ההרחבה.

3.        על שני הנדבכים הללו חולקים המערערים. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת החומר המצורף, מסקנתי היא כי דין הערעור להידחות. בהגיעי למסקנה זו, די לי באחד הנדבכים עליהם סמך בית המשפט קמא את הכרעתו - השני במניין - זה הקובע כי הוראת ההרחבה אינה עומדת לעצמה, אלא היא בבחינת חריג לחריג, הכפוף להגדרת האירוע הביטוחי בפרק א' של הפוליסה. קביעתו זו של בית המשפט המחוזי בעניין זה בדין יסודה, ועל כן, אינני רואה צורך להידרש לנדבך האחר עליה התבסס בית המשפט, ולטענות הצדדים לגביו.

           נעמוד שוב, בקצרה, על מבנה הפוליסה. פרק א' לפוליסה עניינו "ביטוח הרכוש", והוא קובע חובת-שיפוי בגין "נזק או אבדן פיזיים תאונתיים ובלתי צפויים מראש...", ובלבד שהסיבה לנזק או לאבדן איננה כזו "המוצאת מכלל חבותו של המבטח לפי פוליסה זו". זוהי ההוראה הכללית, המתווה את מסגרת החבות. לעניין סכום השיפוי, מוסיפה ההוראה הכללית וקובעת כי זה יהיה "עד לסכום שלא יעלה בגין כל פריט ופריט המפורט ברשימה על הסכום הנקוב מול אותו פריט...".

           ואכן, כפי שנכתב בהוראה הכללית עצמה, היא אינה עומדת לבדה. נלווים לה רשימת חריגים וכן רשימת "פריטים" שלצדם סכומי-השיפוי. רשימת החריגים נקובה בהמשך הפוליסה, והיא כוללת, בין השאר, "אבדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי". רוצה לומר: אבדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי אינם מקימים זכאות לפי הפוליסה, אפילו מתקיים אירוע ביטוחי כהגדרתו בהוראה הכללית. זהו חריג להוראה הכללית. רשימת הפריטים - וסכומי השיפוי הצמודים להם - נכללת במסמך שכותרתו "תוספת לביטוח - עבודות קבלניות". באותו מסמך הודגש, כי הכיסוי שבו מדובר "כפוף לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות". הוראת ההרחבה - "נזק עקיף מתכנון לקוי" - היא אחד מאותם פריטים הנכללים במסמך, תחת הכותרת "רשימה א': פיצוי בגין נזקי רכוש על פי פרק א'".

4.        נראה, אפוא, כי ניסוח הפוליסה והתוספות לה מדבר בלשון ברורה: היקף החבות לפי הפוליסה - ככל שמדובר בביטוח הרכוש - נקבע בהוראה הכללית שנמצאת בפרק א'. זו תוחמת את גדרי החבות, בקבעה את האירוע הביטוחי. מתוך מעגל החבות מוצאים, על דרך של חריג, נזק או אבדן שהם תוצאה של תכנון לקוי. עם זאת, ברשימת הפריטים שאליה מפנה ההוראה הכללית, קיים "חריג לחריג", שעניינו "נזק עקיף מתכנון לקוי". זה האחרון אינו עומד לעצמו; כלשון המסמך, הוא "כפוף לפוליסה". הוא נכלל ברשימה שעניינה "פיצוי בגין נזקי רכוש על פי פרק א'". אין הוא עומד לעצמו אלא הוא פועל במסגרת שמתווה פרק א' לפוליסה. ממילא, אין הוא יכול להקים חבות מקום בו לא מתקיים אירוע ביטוחי כהגדרתו בפרק א'. כלשונו של בית המשפט קמא:

תכליתה של התוספת אינה להרחיב את האירוע הביטוחי, אלא לצמצם את החריג שנקבע בפרק החריגים, כלא היה.

           ובהמשך:

עיון ברשימה עצמה מעלה, שתוספת פרמיה בסך 300 ש"ח, המקנה שיפוי עד לסך 3,000,000 ש"ח בגין נזק עקיף מתכנון לקוי נמצאת תחת הכותרת: 'רשימה א': פיצוי בגין נזקי רכוש על פי פרק א'' ושתכליתה לפרט, כפי שמפנה אליה פרק א', את סך השיפוי המקסימלי שישולם בלבד. מיקומו של הטקסט מעיד על הקונטקסט שבו הוא מופיע, ולא ניתן ללמוד ממנו שחלה באמצעותו הרחבה של האירוע הביטוחי עצמו.

           אכן, חובת השיפוי מכוח הפוליסה מותנית בקיומו של אירוע ביטוחי. זהו תנאי היסוד של הפוליסה - תנאי-בלעדיו-אין. אין כל בסיס - בניסוח ובמהות - לסברה כי הוראת "ההרחבה" המצויה ברשימה שבתוספת מכוננת, היא עצמה, אירוע ביטוחי נפרד ועצמאי. הוראת "ההרחבה" יוצרת, תמורת פרמיה נוספת, הבחנה בין נזק ישיר מתכנון לקוי, שהפוליסה אינה מבטחת בגינו, לבין נזק עקיף מתכנון לקוי, המבוטח מכוח הפוליסה (ביחס להגיונה של ההבחנה ראו ת"א (באר-שבע) 3054/98 בלארט ישראל בע"מ נ' המגן חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם)). הסביר והדגים זאת המלומד ע' עמיחי, בספרו ביטוח עבודות קבלניות:

תכנון לקוי

"אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי".

חריג זה מוציא מכלל כיסוי מכל וכל, נזק הנובע מתכנון לקוי. תכנון לקוי משמעותו: תכנון כושל אשר גרם לנזק פיזי לפרוייקט. תכנון לקוי הוא באחריותו של מתכנן היסודות, התמיכות, הקורות והתקרות. הוא יכול לחול על האדריכל, הוא יכול לחול על חשב הכמויות ועל כל אחד מהמהנדסים היועצים לפרוייקט... ביטוח אחריות מקצועית כפוף לחריגים עשוי לתת פתרון לבעיה זו...

יחד עם זאת, יש מקום לבטל חלקית חריג זה ולהגביל את החריג כך שהוא יוגבל לאותו חלק פגום בלבד או הקטע בו נמצא הליקוי התכנוני.

לדוגמא, עמוד המשמש כתמיכה לתקרה שתוכנן באופן לקוי יגרום להתמוטטות התקרה. תהא אפוא התמוטטות התקרה מכוסה בעוד שהתמוטטות העמוד בלבד לא תהיה מבוטחת. מקובל לבצע את ביטול החריג תמורת פרמיה נוספת (שם, בעמ' 35-34; ההדגשות הוספו - א' ר'].

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ