אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שינוי סיווג של רשות מקומית אינו מהווה בסיס לשינוי שכר של עובד

שינוי סיווג של רשות מקומית אינו מהווה בסיס לשינוי שכר של עובד

תאריך פרסום : 28/11/2006 | גרסת הדפסה
ס"ק
בית דין אזורי לעבודה ת"א
248-05,249-05
02/11/2006
בפני השופט:
אילן איטח

- נגד -
התובע:
הסתדרות המעו"ף
עו"ד מור סטולר
הנתבע:
1. עיריית רחובות
2. מדינת ישראל -הממונה על השכר
3. מרכז השלטון המקומי

עו"ד דרור גל
עו"ד מנחם לפידור
עו"ד אביגיל בורוביץ
פסק-דין

הרקע לסכסוך

1.      1.      הסכסוך שבפנינו נוגע לפירוש שיש ליתן להוראות הסכם 3/99 מקום בו נקבע בסמוך לאחר חתימת ההסכם כי שכרו של עובד הוא "שכר גבוה", ומאוחר יותר משתנה סיווגה של הרשות המקומית בה הוא עובד. האם יש בשינוי הסיווג כדי לגרום לשכר הגבוה להפוך לשכר שאינו גבוה.

2.      2.       אין חולק כי הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: ההסתדרות) היא הארגון היציג, כמשמעו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, של עובדי הרשויות המקומיות ובכללם עובדי המשיבה 1 (להלן: העיריה או המשיבה). המבקשת היא האורגן של ההסתדרות המוסמך לטפל מטעמה, בין היתר, בעניני האיגוד המקצועי, ובכללם הענינים נשוא הליך זה. העיריה חברה במשיבה 3 (להלן: מרכז השלטון), שהיא ארגון מעסיקים, כמשמעו בחוק הסכמים קיבוציים, ואשר חברות בו רשויות מקומיות.

3.      3.      על יחסי הצדדים חל, בין היתר, הסכם קיבוצי פלוראלי שנחתם ביום 3.3.99 בין ההסתדרות (בין היתר, באמצעות המבקשת) לבין מרכז השלטון ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי (צורף כנספח א' לבקשה) (להלן: הסכם 3/99 או הסכם חריגות השכר). הסכם זה קיבל את אישורו של הממונה על השכר. הסכם זה נולד על רקע כוונתו של הממונה על השכר להפעיל הלכה למעשה את סמכויותיו לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, ולבטל תשלומי שכר שנעשו אצל עובדי רשויות מקומיות רבות על פי הסכמי שכר מקומיים שלא קיבלו את אישורו כנדרש בסעיף 29. נוכח כוונת הממונה יצאו עובדי הרשויות המקומיות למאבק ארגוני שהוליד בסופו של יום את הסכם 3/99, המהווה עיסקת חבילה ופשרה בין עמדות הצדדים לסכסוך.

בקליפת אגוז, נאמר כי הפשרה המשתקפת בהסכם מורכבת מהיסודות הבאים הדרושים לעניננו: אבחנה בין עובדים ותיקים לעובדים חדשים. לגבי 'החדשים' הוסכם כי 'ההסכמים המקומיים' לא יחולו עליהם (למעט ובמידה שאושרו על ידי הממונה). לגבי 'הותיקים', נקבע כי ההסכמים המקומיים שיושמו עד ל"מועד הקובע" (31.8.98) ימשיכו לחול, במידה שלא יגרמו לשכרו של העובד להיות "שכר גבוה". כך שאם שכר העובד הותיק עולה על "שכר גבוה" שכרו מופחת עד לתקרה. "שכר גבוה" הוגדר כשכר בשיעור של 82.5% משכר מנכ"ל הרשות המקומית. ולבסוף הוסכם לגבי עובד ותיק ששכרו הופחת לגובה התקרה, כי מקום בו שכר המנכ"ל "מתעדכן" מוחזרים חלקים מההפחתה וזאת בהתאם למנגנון של ועדה פריטטית.

4.      4.      עם יישום הסכם 3/99 במשיבה, הוגדר שכרם של 6 עובדים כ"שכר גבוה", שכרם הופחת עד לגובה "התקרה" - 82.5% משכר מנכ"ל הרשות, והם חוייבו בהשבה. העובדים הנ"ל הם העובדים הרלוונטיים לבקשה שבפנינו.

5.      5.      במועד יישום הסכם 3/99 דורגה העיריה כרשות מקומית בדרגה 8 ושכר המנכ"ל שלה היה בהתאם. מעמדה של העיריה שונה החל מיום 1.1.04 מרשות מקומית בדרגה 8 לרשות מקומית בדרגה 9. משמעות שינוי זה היה הגדלת שכר המנכ"ל מ- 29,871 ש"ח ל- 31,501 ש"ח.

השינוי הנ"ל גרר עדכון שכר של שתי קבוצות עובדים: האחת, עובדי המשיבה המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר כאחוז משכר מנכ"ל. השניה, 6 העובדים נשוא הסכסוך, אם כי נראה שלמעשה רק לשניים מהם עודכן השכר - ה"ה לוזון יצחק וחיים מוסקונה [1]. בשלב זה סברה העיריה כי היא פועלת ביחס לעדכון שכרם של עובדי הקבוצה השניה בהתאם להוראות הסכם 3/99.

6.      6.      קודם שנמשיך בהכרעה נוסיף כי בעת עריכת הסכם 3/99 הונהגה טבלה אחת לשכר מנכ"ל ובה 10 רמות - היא הטבלה אשר צורפה כנספח א' להסכם. כאשר רמות השכר בה עודכנו מעת לעת. כעולה מנספח ב' לבקשה, החל משנת 2003 הונהגה טבלה חדשה לגבי שכר מנכ"ל אשר החל להיות מועסק לאחר יום 1.1.03 (להלן הטבלה החדשה). בטבלה החדשה יש 8 רמות, ומשמעה שכר נמוך למנכ"לים החדשים לעומת מנכ"לים שכבר מכהנים ומשתכרים לפי הטבלה הישנה. מנכ"ל העיריה הוא מנכ"ל שמכהן לפני יום 1.1.03 ולפיכך, שכרו נקבע לפי הטבלה הישנה (כפי שמעודכנת מעת לעת).

7.      7.      ביום 14.7.04 פנה מר שמואל נחמני, סגן בכיר לממונה על השכר, למנכ"ל המשיבה והנחה אותו לגבי האופן בו יש לנהוג לגבי שכרם של "עובדים פעילים - בעלי שכר גבוה" (נספח ג' לבקשה). וכך הורה מר נחמני:

"עובדים פעילים אשר קיבלו שכר גבוה (מעל 82.5% משכר מנכ"ל כולל החזר הוצאות) וששכרם הופחת עפ"י הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 3/3/99, יקבלו עדכונים לשכרם (החזרים של חלקים מההפחתה שבוצעה בשכרם) רק במקרים בהם חל עדכון בשכר הבכירים דרגה 8 (דרגת הרשות כפי שהיתה ב-8/98).

אין בשום מקרה, לעדכן את שכרם של אותם עובדים בהתאם לעדכונים בשכר בכירים רמה 9 (או בכל רמה אחרת מרמה 8 אשר תהייה בעתיד). יודגש כי בכל פעם שיעודכן שכר בכירים רמה 8, יוחזרו חלקים מההפחתה, עד לתקרה החדשה של ה-82.5%, אך ורק באמצעות וועדה פריטטית המשותפת למרכז השלטון המקומי - ההסתדרות והממונה על השכר כפי שקבוע בסעיף 5.3 להסכם הקיבוצי מיום 3/3/99." (הדגשה במקור - א.א.)

יצויין כי פניית מר נחמני לא הובאה לידיעת המבקשת.

8.      8.      ביום 1.3.05, ככל הנראה לאחר שהסתבר לעיריה כי מרכז השלטון תומך באופן בו הממונה מפרש את ההסכם, הודיעה העיריה לה"ה לוזון ומוסקונה על הכוונה להפחית את שכרם לתקרה של 82.5% משכר מנכ"ל לפי דרגה 8, ולא לפי דרגה 9 וכן לקזז משכרם את הפרשי השכר העודף ששולמו במהלך שנת 2004 (נספחים ד' לבקשה). המבקשת הודיעה ביום 31.3.05 כי היא מתנגדת לפעולות חד צדדיות (נספח ה' לבקשה). בו ביום הודיעה העיריה לה"ה לוזון ומוסקונה כי היא תבצע הפחתה ללא השבה (נספח ו' לבקשה). הצדדים ניהלו מגעים בענין ולאורם נדחה יישום הנחית העיריה, ומשלא הגיעו הצדדים לעמק השווה פנתה המבקשת בבקשת הצד המקורית ביום 15.5.05. בו ביום פנו גם ה"ה לוזון ומוסקונה בבקשה לסעדים זמניים (בש"א 5617/05).

9.      9.      בשלב זה החליט הממונה על השכר כי לא יבוצעו ההפחתה וההשבה ללא עריכת שימוע. הדיון בוטל והמצב "הוקפא" בהסכמת הצדדים. לה"ה לוזון ומוסקונה נערך שימוע וביום 14.6.05 נתן הממונה על השכר את החלטתו (נספחים ט' לבקשה המתוקנת). ביום 22.6.05 הגישה המבקשת בקשת צד מתוקנת לסעדים זמניים שענינן מניעת הפחת השכר וההשבה. ה"ה לוזון ומוסקונה הגישו את התובענה העיקרית (עב 6109/05).

10.  10.  ביום 5.7.05 התקיים דיון והצדדים הגיעו להסכמות הבאות: הדיון בבקשת הצד לסעדים זמניים ועיקריים יאוחד; בש"א 5617/05 תמחק והתביעה העיקרית של העובדים (עב 6109/06) תעוכב עד להכרעה בבקשת הצד. הוסכם כי בקשת הצד תתברר בדרך של סיכומים בכתב 30 ימים לכל צד. עוד הוסכם כי הצדדים יפנו לועדת המעקב שהוקמה מכח סעיף 13 להסכם 3/99 שעניננו "יישוב חילוקי דיעות". וכך קובע סעיף 13 להסכם 3/99:

"13.1   ועדת מעקב בהרכב של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי והממונה על השכר והסכמי עבודה, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו. הגיעה ועדת המעקב להחלטה מוסכמת, תהיה החלטתה סופית. תחייב את כל הצדדים, תרשם כהסכם קיבוצי, ותחשב כמאושרת לפי סעיף 29 (א) לחוק.

13.2     לא הגיעה ועדת המעקב להכרעה בחילוקי דעות שהובאו בפניה כאמור לעיל, רשאי כל צד לפנות לערכאות שיפוטיות, או לגורם אחר במידה ויוסכם על כך על ידי חברי ועדת המעקב והצדדים להסכם זה."

11.  11.  ביום 10.8.05 התכנסה ועדת המעקב ולא הגיעה להסכמה לגופו של ענין, והוסכם להחזיר את הדיון לבית הדין. ומשכך לא נותר אלא להכריע בבקשת הצד. שלא כמתחייב וכמקובל בסכסוכים קיבוציים סיכומי המבקשת הוגשו רק ביום 1.3.06. המשיבה 3 הגישה בזריזות את סיכומיה ביום 13.3.06, והמשיבות 1 ו- 2 ביום 20.5.06 לערך. המבקשת ביקשה להגיש סיכומי תשובה ואלה הוגשו שוב באיחור ניכר ורק ביום 2.8.06.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ