אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שחורי נ' מועצה מקומית באר יעקב

שחורי נ' מועצה מקומית באר יעקב

תאריך פרסום : 22/04/2014 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
47336-09-13
16/04/2014
בפני השופט:
מיכל נד"ב

- נגד -
התובע:
מועצה מקומית באר יעקב
הנתבע:
אורי שחורי

החלטה

לפניי הודעת המשיבה על חדילה מגבייה נושא הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפי סעיף 9 בחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו -2006 (להלן: "החוק").

התובענה הייצוגית ובקשת האישור שלפניי (להלן: "בקשת האישור") הוגשו ביום 30.9.13. הודעת החדילה הוגשה ביום 9.3.14. חרף הזמן שעבר בין מועד הגשת הבקשה להודעת החדילה טוענת המשיבה כי יש לקבל את ההודעה ואלה בתמצית טעמיה:

ביום 13.6.13 יותר משלושה חודשים לפני הגשת בקשת האישור מונה למשיבה חשב מלווה על פי סעיף 142ב בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת העיריות") החל על המשיבה מכוחה סעיף 34א(א) בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] והמינוי נותר בתוקף מאז.

על פי סעיף 142ג1. בפקודת העיריות: "פתח אדם הליך משפטי כנגד עיריה, ומונה לעיריה לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתב בית-הדין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, 'הליך משפטי'– לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור". ואולם עד היום לא המציא המבקש את בקשת האישור לחשב המלווה ומשכך לא חלף המועד להגשת הודעת החדילה.

לחילופין יש "טעמים שיירשמו" שבגינם יש מקום להארכת המועד על פי שיקול דעת בית המשפט: לא נעשתה המצאה כדין למשיבה בהעדר מסירה לחשב המלווה; המבקש הסכים להארכות מועד להגשת התגובה של המשיבה; ניתן לפרש את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010) התשס"ט – 2009 נושא בקשת האישור, באופן שמדובר בהסדר שלילי לפיו רשאית המשיבה להצמיד את תעריפי אגרת הביוב שהיא גובה מתושביה, למדד, אלא שלאחר בחינת הנושא החליטה המשיבה להודיע על חדילה; אישור התובענה עלול לגרום לתושבי המשיבה יותר נזק מתועלת באופן שיכול להביא לקריסת המשיבה.

3. המבקשת מתנגדת להודעת החדילה ואלה בתמצית טעמיה:

הודעת החדילה הוגשה בתום 160 יום מהגשת הבקשה ולאחר שהמשיבה קיבלה מספר אורכות להגשת כתב תשובה; המשיבה הודיעה כי היא חדלה גם מגביית חובות עבר, בכך יש הודאה כי המשיבה גבתה משך שנים מיליוני שקלים שלא כדין; במהלך הימים שמיום הגשת בקשת האישור שוחח ב"כ המבקש עם המשיבה על מנת לברר את פשר האיחור בהגשת התשובה וכן שוחח עם ב"כ המשיבה עצמו שחזר וביקש אורכות. בשיחות שהתקיימו לא הוזכר קיומו של חשב מלווה; המשיבה בטענותיה אינה מודיעה אם דבר הבקשה הובא לידיעת החשב המלווה ומתי, ואם חלפו ממועד זה 90 הימים; ב"כ המבקש לא הסכים למתן ארכה להודעת חדילה; התלבטותה המשפטית של המשיבה אינה טעם ראוי להארכת מועד; הגנת התקציב הובאה בחשבון במסגרת החוק.

4. דיון

סעיף 142ג1. בפקודת העיריות קובע:

"פתח אדם הליך משפטי כנגד עיריה, ומונה לעיריה לפני פתיחת ההליך או במהלך ניהולו חשב מלווה, ימציא אותו אדם וכן כל אדם אחר שהוא צד להליך, לחשב המלווה, העתק מכתב בית-הדין שהוא מגיש באותו הליך; בסעיף זה, 'הליך משפטי'– לרבות תובענה, עתירה, בקשה או ערעור".

האמור חל גם על מועצות מקומיות על פי פקודת המועצות המקומיות סעיף 34א1. הקובע:

"(א) הוראות סעיף 9ב, סעיפים 120(10), 123א ו-123ב לעניין פסלות לכהונה של חבר מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים, וסעיפים 142א עד 142ג2, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 171א, 173ב, 191, 192, 203, 206, 210, 213, 233א, 249ב, 276, 277, 341א ו-342, לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה), 170ג3(ד) ו-249, לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות".

בדברי ההסבר להצעת החוק שבה נוספה הוראת סעיף 142ג1. בפקודת העיריות, מוסברת תכליתו של התיקון כך:

"מוצע לקבוע כי העתק מכל כתב בי-דין המוגש בהליך משפטי המתנהל כנגד רשות מקומית שמונה לה חשב מלווה יומצא גם לחשב המלווה של הרשות המקומית, וזאת במטרה לאפשר לחשב המלווה למנוע מצבים שבהם הרשות המקומית אינה מתגוננת כראוי כנגד הליכים משפטיים שנפתחו נגדה" (הדגשה שלי – מ'נ').

(ר' סעיף 22 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004, ה"ח הממשלה 143, בעמ' 379 (הצעה לתיקון עקיף של סעיף 142ד בפקודת העיריות [נוסח חדש] (שנחקק לבסוף כסעיף 142ג1 בפקודת העיריות).

בע"ע (ארצי) 13633-05-10 עירית נצרת נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (31.8.11) נדרש בית הדין הארצי לפרשנות הוראת פקודת העיריות הנ"ל וכך קבע:

"מטרתו של התיקון הינה, לפיכך, למנוע מצבים שבהם הרשויות המקומיות אינן מתגוננות מפני תביעות אשר הוגשו נגדן ולמנוע מצבים בהם ניתנים פסקי דין בהעדר הגנה. ההנחה היא שתפקידו של החשב המלווה הוא, בין היתר, לדאוג לכך שהרשות המקומית תתגונן מפני תביעות. זאת, בכדי למנוע בזבוז כספי ציבור הנובע ממחדלי הרשות המקומית בטיפול בתביעות המוגשות נגדה. על כן, מתבקשת המסקנה כי במקרה של אי מסירת כתב בי-הדין לחשב המלווה לא יהא בכך משום המצאה כדין, זאת אף אם כתב בי-הדין הומצא לידי העירייה, וכי הדבר מהווה פגם בהליך המקים עילה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. בהתאם לכך, יש לבטל את פסק הדין אשר ניתן בהעדר הגנה" (הדגשה שלי – מ'נ').

ולענייננו. ב"כ המבקש לא טען כלל כי ביצע המצאה לחשב המלווה, על כן אין מחלוקת למעשה כי המצאה כזו לא בוצעה. נוכח דברי ההסבר להצעת החוק, כמו גם פסיקת בית הדין לעבודה, שעמד על תכלית הוראות פקודת העיריות, אני קובעת כי אכן לא בוצעה למשיבה המצאה כדין. ההמצאה לחשב המלווה נועדה בדיוק למקרים דוגמת ענייננו, כעולה מדברי ההסבר. מטרת ההמצאה היא למנוע מצבים בהם אין הרשות מתגוננת כראוי כנגד הליכים שנפתחו נגדה, ולטעמי - הודעת חדילה בכלל זה. קיומו של החשב המלווה פורסם ברשומות ביום 16.9.13 עובר להגשת התובענה הייצוגית, והיה על ב"כ המבקש לברר מבעוד מועד את זהות הגורם שלו יש לבצע המצאה. משלא עשה כן אני מקבלת את טענת המשיבה כי המועד לחדילה לא חלף וכי ההודעה ניתנה בתוך "המועד הקובע" לצורך סעיף 9(א) בחוק.

אני מורה כי המשיבה תמציא גם תצהיר של החשב המלווה לעניין החדילה, וזאת עד 27.4.14. לאחר שיומצא התצהיר יינתנו הוראות לתגובת המבקש לטענות המשיבה לעניין הגמול ושכר הטרחה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ