אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שורץ ואח' נ' ריינר ואח'

שורץ ואח' נ' ריינר ואח'

תאריך פרסום : 09/03/2011 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי נצרת
3840-01-11
08/03/2011
בפני השופט:
שאהר אטרש

- נגד -
התובע:
1. עופר שורץ
2. עדי שורץ
3. חגי שורץ
4. אפרת שורץ

הנתבע:
1. הרצליה ריינר
2. אילנה שנער
3. מפעלי ארזים (ח.ד.י.ר) יזמות ובניה בע"מ
4. דן הורביץ

פסק-דין

פסק דין

מבוא

1.המבקשים עותרים למתן פסק דין הצהרתי, לפיו, הם זכאים מכוח זכות הקדימה הנתונה להם, לרכוש את המקרקעין הידועים כגוש 13948 חלקות 133-132 וגוש 13949 חלקות 56 ו- 3 בראש פינה (להלן: "המקרקעין") מן המשיבות 1 – 2 (להלן: "המוכרות") בתמורה לתשלום סך של 1,501,000 ₪ (בתוספת מע"מ ככל שיחול), וכן להורות על בטלות הסכמי המכר שנכרתו בין המוכרות ובין המשיבה 3 (להלן: "ארזים") לרכישת המקרקעין ועל מחיקת הערות האזהרה שנרשמו לטובתה על המקרקעין.

2.המקרקעין נשוא התביעה והמקרקעין הסמוכים, שבבעלות המבקשים ובבעלות המשיב הפורמלי, היוו בעבר חלקת מקרקעין אחת, שהיתה בבעלות משותפת (מושאע). החלקה המקורית עברה הליכים של איחוד וחלוקה החל משנת 2004 ופוצלה לחלקות קטנות יותר. בחודש מרץ 2007 הסתיימו הליכי האיחוד והחלוקה והבעלות פוצלה.

3.המבקשים והמוכרות הם שותפים בשותפות חקלאית בשם "בוסתן ראש פינה".

4.בהסכם שכותרתו "זיכרון דברים – שותפות 'בוסתן ראש פינה'" (להלן: "זיכרון הדברים") עליו חתומים המבקשים, המוכרות והמשיב הפורמלי, ביקשו אלה בשנת 2004 בשלהי הליך החלוקה של החלקה המשותפת, להסדיר את "עתידם של כל נכסי המקרקעין המצויים בבעלות ו/או בשייכות משותפת של שותפי 'בוסתן ראש פינה'"(סעיף א' לזיכרון הדברים); הם ראו לנכון לציין בסעיף ב' לזכרון הדברים, כי:

"שותפות 'בוסתן ראש פינה' פועלת כבר כ- 50 שנה כשותפות מגובשת ומלוכדת והיחסים השוררים בין השותפים הינם יחסים של רעות, אמון וכבוד הדדי, וברוח זו נערך ונחתם זיכרון דברים זה".

עיון בזיכרון הדברים מלמד, כי המדובר בהסכם תמציתי וענייני במסגרתו התייחסו הצדדים, בין היתר, למצב שבו יחפוץ אחד השותפים למכור או להעביר את "זכויותיו במקרקעין" ולחובתו של אותו שותף להציעם תחילה לשאר השותפים (זכות קדימה, סעיף ד') וכן לתרחישים אפשריים במידה והזכויות של אחד השותפים יועברו לאחר שאינו נמנה עם השותפים (סעיף ה').

5.ביום 18.10.10 התקשרה ארזים עם המוכרות בהסכמי מכר, בגדרם הוסכם, כי ארזים תרכוש את המקרקעין תמורת סך 1,500,000 ש"ח. אין מחלוקת, כי המדובר בהסכמים התלויים בהתקיים תנאי מתלה (להלן: "ההסכמים המותלים"), בכך שהמוכרות יודיעו למבקשים ולמשיב הפורמלי על כוונתם למכור את המקרקעין לארזים, ובכך שאלה לא יממשו את זכות הקדימה שניתנה להם בהתאם לזיכרון הדברים.

6.במקביל לחתימת ההסכמים המותלים, הודיעו המוכרות למבקשים ולמשיב הפורמלי על כוונתן למכור את זכויותיהן במקרקעין לצד שלישי תמורת סך 1,500,000 ₪ וביקשו לקבל את עמדתם של אלה ככל שברצונם לממש את זכות הקדימה שניתנה להם. הודעתן של המוכרות התקבלה אצל המבקשים בין המועדים 24.10.10 עד 11.11.10 (אצל מבקש 2 ביום 24.10.10, אצל המבקשים 3,4,5 ביום 31.10.10 ואצל מבקש 1 ביום 11.11.10), ומאותו מועד החלה חליפת מכתבים בין המבקשים ובין המוכרות, בגדרה, העלו המבקשים טענות בנוגע לפירוק השותפות ולפיטורי מבקש 2 כמנהל השותפות; המבקשים עמדו על בקשתם לעיין בהסכמים המותלים, והמוכרות הציגו למבקשים העתק של הסכמים אלה במכתבם מיום 29.11.10. כשבוע לאחר מכן, ביום 7.12.10, הודיעו המבקשים למוכרות באמצעות מכתב מבא כוחם, כי ברצונם לממש את זכות הקדימה שניתנה להם וכי הם מסכימים לרכוש את המקרקעין תמורת תשלום סך 1,501,000 ₪. המוכרות ביקשו הבהרות נוספות באמצעות מכתב מטעמן, וביום 16.12.10 הודיעו למבקשים, כי לאור הטענות הנוגדות של הצדדים בכוונתן לפנות לבית המשפט המוסמך בהליך של טען ביניים.

7.ביום 15.12.10 העבירה ארזים את יתרת התמורה לחשבון נאמנות כמוסכם בינה ובין המוכרות, ואף רשמה הערת אזהרה על המקרקעין להשלמת עסקת המכר.

ההליכים בבית המשפט

8.בד בבד עם הגשת המרצת הפתיחה ביום 3.1.11, עתרו המבקשים למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד שימנע מאת המשיבות 1-3 לבצע כל דיספוזיציה או פעולה משפטית הנוגעת להשלמת עסקת המכר נשוא ההסכמים המותלים עד למתן פסק דין בתובענה. בית המשפט (כב' השופט בנימין ארבל) נתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד והבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים.

9.בדיון בבקשה שהתקיים בפני ביום 25.1.11, קיבלו ב"כ הצדדים את המלצת בית המשפט, והסכימו לאחד את הדיון בבקשה ובתיק העיקרי ולשמוע את העדים באותה ישיבה, כאשר צו המניעה הזמני יישאר על כנו, עד מתן החלטה אחרת.

10.מטעם המבקשים העיד מבקש מס' 2, מר עדי שוורץ, שתצהירו צורף לבקשת המבקשים למתן סעד זמני, ואשר שימש כמנהל השותפות החקלאית, ואילו מטעם המוכרות העיד מר נתנאיל נימני, שתצהירו צורף לתגובת המוכרות, והוא שימש כאיש הקשר מטעם המוכרות בכל הנוגע לעסקת המכר עם ארזים; מטעם ארזים העיד מר דורון פרומוביץ, אחד מבעלי המניות, שתצהירו צורף לתגובתה.

11.המוכרות הצהירו הן בתגובתן והן במהלך הדיון בפני, כי הן שוות נפש ביחס לתוצאת ההליך בין המבקשים ובין ארזים ואין זה משנה להן מיהו זה אשר בסופו של יום ירכוש את המקרקעין ובלבד שישלם להן את התמורה ובהקדם.

12.בהתאם להצהרתם לפרוטוקול, הפקידו המבקשים ביום 2.2.11 בקופת בית המשפט סך 500,000 ₪ וזאת כמקדמה על חשבון תמורת המקרקעין, כאשר היתרה תשולם על ידם, היה ותביעתם תתקבל, בתוך שלושה שבועות מיום מתן פסק הדין.

13.המשיב הפורמלי, מר דן הורביץ, שהינו כאמור בעל קרקע סמוכה למקרקעין, הגיש הצעה מטעמו לרכישת המקרקעין, אולם הצעתו היתה נמוכה מהצעת המבקשים, ובהמשך הודיע, כי אין לו התנגדות לסעד המבוקש על ידי המבקשים.

14.הינה כי כן, השאלה העומדת בסלע המחלוקת הינה, האם זכותם של המבקשים לרכוש את המקרקעין גוברת על זכותה של ארזים לעשות כן, ובתוך כך, יש לדון בסוגיה, האם השכילו המבקשים לממש את זכות הקדימה הנתונה להם מכוח זיכרון הדברים, וכפועל יוצא מכך, לקבוע אם התקיים התנאי המתלה, שנקבע בהסכמי המכר בין המוכרות ובין ארזים.

מחד גיסא, טוענים המבקשים, כי זכותה של ארזים לרכישת המקרקעין הוכפפה לזכות הקדימה שניתנה להם לרכישת המקרקעין. לגישתם, ארזים אינה יכולה להכתיב לצדדים (המבקשים והמוכרות) את התנאים למימוש זכות הקדימה שניתנה להם, ותנאים אלה יש ללמוד מתוך מערכת היחסים שבין המבקשים והמוכרות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ