אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> רע"א 1838/15 קדרון ואח' נ' שער הגבינות שיווק מזון בע"מ

רע"א 1838/15 קדרון ואח' נ' שער הגבינות שיווק מזון בע"מ

תאריך פרסום : 31/03/2015 | גרסת הדפסה
רע"א
בית המשפט העליון
1838-15
31/03/2015
בפני השופט:
י' דנציגר

- נגד -
המבקשים:
1. עירית קדרון
2. יובל קדרון
3. מ. קדרון בע"מ

עו"ד חגי שלו
עו"ד מייק ביטון
עו"ד לאוניד
המשיב:
שער הגבינות שיווק מזון בע"מ
החלטה

 

 

 

לפנַי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת א' רבינוביץ ברון) ברע"א 16383-11-14 מיום 3.3.2015, אשר במסגרתו התקבלה בקשת רשות ערעור שהגישה המשיבה על החלטת בית משפט השלום (השופטת ס' קולנדר-ארבמוביץ) בת"א 15337-09-14 מיום 7.10.2014. במוקד המחלוקת בין הצדדים עומדת השאלה האם יש לעכב את ההליכים בתביעה שהגישה המשיבה כנגד המבקשים בבית משפט השלום, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968. בית משפט השלום קיבל את עמדת המבקשים והשיב על שאלה זו בחיוב, אך בית המשפט המחוזי הפך את התוצאה וקבע כי יש להשיב על שאלה זו בשלילה. 

 

תמצית הרקע העובדתי ופסיקות בתי המשפט קמא

 

  1. המשיבה, שער הגבינות שיווק מזון בע"מ, הינה חברה העוסקת בייבוא ושיווק גבינות לישראל (להלן: החברה). בעלי מניותיה של החברה הינם: מר עמוס אופיר (להלן: אופיר) והמבקשת 1, עירית קדרון (להלן: קדרוןאו המבקשת 1). בשנת 2005 נחתם בין אופיר לקדרון הסכם בנוגע לחברה שמטרתו "לקבוע ולהגדיר...את מכלול זכויותיהם וחובותיהם ההדדיים ואת מערכת היחסים המשפטיים שביניהם ולקבוע את התנאים והאופן של השקעת הצדדים בחברה, לרבות עיקרי הפעלת החברה וניהולה" (להלן: ההסכם). בהסכם נכללו סעיפים המסדירים את אופן היפרדות הצדדים היה ויתגלעו ביניהם מחלוקות בלתי ניתנות לגישור. בין היתר נקבע כי במקרה שחילוקי הדעות לא יאפשרו את המשך העבודה המשותפת ימונה מעריך שיעריך את שווי החברה וקדרון תמכור לאופיר את מניותיה בהתאם להערכתו או שימונה מפרק לחברה (סעיף 7.4 להסכם). בנוסף נקבע כי כל המחלוקות שיתגלעו בין הצדדים בקשר להסכם וכל הכרוך בו יועברו להכרעת בורר מוסכם שהכרעתו תהווה פסק בוררות בהתאם לדין, והיה ולא יסכימו על זהותו ימונה הבורר על ידי יו"ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין (סעיף 13 להסכם).

 

  1. במהלך שנת 2014 התגלעו מחלוקות בין הצדדים, ולאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר שידון במחלוקות ביניהם מינה יו"ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין את עו"ד ורו"ח יוסי קורן כבורר בהתאם להסכם. הבוררות החלה להתנהל, ובמהלכה ניתנה ביום 10.12.2014 החלטתו בנוגע להחלתו ואופן יישומו של סעיף 7.4 להסכם בנסיבות העניין. בהחלטה זו קבע הבורר כי בנסיבות העניין אכן יש הצדקה לפעול בהתאם למנגנון שבסעיף זה.

 

  1. בחודש ספטמבר 2014 הגישה החברה תביעה לבית משפט השלום על סך 485,757 ש"ח כנגד שלושה נתבעים: קדרון; רו"ח יובל קדרון, שהינו בעלה של קדרון ושימש כרואה החשבון של החברה (להלן: המבקש 2); וחברת מ. קדרון בע"מ, שהינה חברה בבעלות בני הזוג קדרון (להלן: המבקשת 3) (להלן יכונו כולם: המבקשים). בכתב התביעה נטען כי המבקשים פעלו יחד על מנת להוציא מהחברה כספים שלא כדין בדמות משכורות ותשלומים פיקטיביים לקדרון, וכי הם ניצלו את העובדה שהמבקש 2 שימש כרואה החשבון של החברה ובעל זכויות החתימה בחשבון הבנק שלה על מנת להעביר כספים בניגוד לדין למבקשת 3 ולקדרון.

 

  1. המבקשים הגישו לבית משפט השלום בקשה לעיכוב הליכים בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות). בבקשה נטען כי תניית הבוררות שנכללה בהסכם בין אופיר לבין קדרון צריכה לחול מבחינה מהותית גם על החברה, וכי אין לאפשר לחברה לחמוק מהליך הבוררות על ידי הגשת תביעה נפרדת לבית המשפט, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהליך בוררות שכבר החל במועד הגשת התביעה. נטען כי בנסיבות דומות נקבע כבר בעבר בפסיקת בית משפט זה כי הסכם בין בעלי מניותיה של חברה, שבמסגרתו הוסדרו יחסיהם ונכללה בו תניית בוררות, עשוי בנסיבות מסוימות לחייב גם את החברה עצמה. עוד נטען כי בתכתובות דואר אלקטרוני שהתנהלו בין באי-כוח הצדדים בטרם החלה הבוררות הסכים בא-כוח החברה שכל הנושאים המועלים בתביעה יידונו במסגרת הליך הבוררות. לפיכך טענו המבקשים כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 5 לחוק הבוררות וכי יש להורות על עיכוב הליכים בתביעה שהגישה החברה כנגדם. מעבר לכך נטענו מספר טענות נוספות על ידי המבקשים, אשר איני רואה צורך לפרטן במסגרת זו.

 

מנגד טענה החברה כי אין בנסיבות העניין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ההליכים בתביעתה בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות. נטען כי גם לפי הפסיקה המצדדת בפרשנות מרחיבה של סעיפי בוררות לא ניתן לצרף לבוררות צד שמתנגד לה ושאינו חתום על הסכם הבוררות. הודגש כי במקרה דנן הצדדים להסכם הבוררות היו אופיר וקדרון, וכי החברה, המבקש 2 והמבקשת 3 אינם צדדים להסכם זה. בנוסף נטען כי התביעה עוסקת בטענות לנטילת כספים שלא כדין על ידי המבקשים מתוך כספי החברה, וכי מדובר בטענות בעלות אופי פלילי שאינן יכולות להתברר בהליך בוררות. במיוחד נטען כי המבקש 2 מתמנה לא אחת כמפרק מטעם בית המשפט בהליכי פירוק חברות, וכי הדבר מצדיק שטענות החברה כנגדו תתבררנה בבית משפט כעניין של תקנת הציבור. מעבר לכך נטענו מספר טענות נוספות על ידי החברה, אשר איני רואה צורך לפרטן במסגרת זו.

 

  1. ביום 7.10.2014 קיבל בית משפט השלום (השופטת ס' קולנדר-ארבמוביץ) את בקשת המבקשים והורה על עיכוב ההליכים בתביעה שהגישה החברה, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות. נקבע כי אמנם אין מחלוקת שהחברה אינה חתומה על ההסכם בין בעלי המניות שלה (אופיר וקדרון), אך יחד עם זאת אין בכך כדי למנוע עקרונית את צירופה כצד להליך בוררות בנסיבות מסוימות, כפי שנקבע בעבר בפסיקת בית משפט זה. בנוסף נקבע כי הנטייה הינה להעניק פרשנות מרחיבה לתניות בוררות, וכי תניית הבוררות במקרה דנן הינה רחבה וניתן להכליל בה גם את החברה. עוד נקבע כי ההסכם כולל הוראות שונות בנוגע לחברה – מנגנון מימון החברה, חובת החברה להחזיר הלוואות בעלים, הקצאת מניות, אופן ניהולה וחלוקת הרווחים, וכיו"ב –וכי בנסיבות אלה יש לראות את החברה כחלק מההסכם בין בעלי המניות, ועל כן יש הצדקה להחיל עליה את תניית הבוררות. בשלב זה בחן בית המשפט האם מתקיימים טעמים מיוחדים לכך שהמחלוקות לא תתבררנה בהליך בוררות, בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק הבוררות, וזאת לנוכח טענות החברה כי המבקשים ביצעו בכספי החברה מעשי מרמה הגובלים בפלילים ולכן ראוי לברר את המחלוקת בפומבי בבית המשפט. נקבע כי בפסיקת בית משפט זה כבר נקבע בעבר שיש לצמצם את השימוש בטיעון של תקנת הציבור כטעם מיוחד להימנע מבוררות וכי לא די בנסיבות העניין בהעלאת טענה בדבר אופיים הפלילי של מעשים המיוחסים לנתבעים כדי לקבוע אחרת. 

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ