אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> רוזנפלד ואח' נ' לתכנון ובניה ואח'

רוזנפלד ואח' נ' לתכנון ובניה ואח'

תאריך פרסום : 17/09/2013 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית משפט לעניינים מנהליים באר שבע
60786-06-13
12/09/2013
בפני השופט:
ברוך אזולאי

- נגד -
התובע:
1. דליה רוזנפלד
2. אריה אליהו רוזנפלד
3.

הנתבע:
1. הועדה המחוזית לתכנון ובניה
2.
3. הועדה המקומית ל ובניה באר שבע
4.
5. יעקב זטלאוי

פסק-דין

פסק דין

ההליך.

1. מדובר בעתירה מנהלית בה מבקשים העותרים להורות על ביטול תכנית נקודתית 40/134/03/5 (להלן "התוכנית") בשל פגמים שלטענתם נפלו בהליך אישורה. עוד מבקשים העותרים להורות על ביטול היתרי הבניה שהוצאו מכוח התוכנית הנקודתית ולהורות על הפסקת הבנייה במקרקעין הידועים כגוש 38010 חלקות 1,2,313 וגוש 38007 חלקה 2 בכתובת רחוב השיטה 2, היות ולטענתם מדובר בבנייה בלתי חוקית.

הרקע העובדתי

2.העותרים הינם בעלי הזכויות במקרקעין הידועים כחלקות 3, 4 ו-6 בגוש 38010 המצויים ברחוב השיטה 4 ו-6 בשכונת נווה נוי בבאר שבע ואשר גובלים במקרקעין הידועים כגוש 38010 חלקות 1,2 ו- 313 וגוש 38007 חלקה 2 בכתובת המצויה ברחוב השיטה 2 בבאר שבע (להלן "המקרקעין נשוא העתירה"). ביום 01/03/2010 הובאה בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר שבע (להלן "הוועדה המקומית") תכנית נקודתית לשינוי תכנית מפורטת 3/134/03/5, ביחס למקרקעין נשוא העתירה. מגיש התוכנית הוא המשיב 3, בעל זכויות החכירה במקרקעי התוכנית.

בפרוטוקול הדיון בוועדה המקומית מיום 01/03/2010 החליטה הוועדה המקומית להמליץ בפני הוועדה המחוזית לתכנון ובניה- דרום (להלן "הוועדה המחוזית") על אישור התוכנית בתנאים, כפי שפורטו בהחלטתה. ביום 3/06/2010 הוגשה התוכנית לוועדה המחוזית וביום 20/12/2010 נתקבלה החלטה להפקיד את התוכנית. ביום 30/05/2011 נתקבל במשרדי הוועדה המחוזית "כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת התוכנית" בו חתם המשיב 3, מגיש התכנית, על הצהרה כי פורסמה הודעה על הפקדת התוכנית על גבי שלט במקום בולט בתחום התוכנית, וכן פורסמה הודעה במגרשים הגובלים בתחום התוכנית. בתום תקופת ההפקדה, ומשלא הוגשה לתכנית כל התנגדות במסגרת תקופת ההפקדה, הועברה התוכנית לדיון בוועדה המחוזית ואושרה ביום 18/07/2011. ביום 07/11/2011 פורסמה התוכנית למתן תוקף וביום 28/06/2012 הוגשו לוועדה המקומית ארבע בקשות למתן היתרי בניה להקמת בית מגורים חד משפחתי בהתאם לתוכנית ומכוחה. ביום 16/10/2012 אישרה הוועדה המקומית את הבקשות להיתרי הבניה בתנאים שנקבעו בהחלטתה וביום 30/05/2013 הנפיקה הוועדה המקומית ארבעה היתרי בניה לבניית 4 דיור מכוחה של התוכנית הנקודתית.

טענות העותרים

3.לטענת העותרים, ביום 2/06/2013 הופתעו לגלות כי במקרקעין נשוא העתירה מבוצעות עבודות בנייה. כאשר בררו את העניין גילו לטענתם, כי שנתיים קודם לכן, אושרה תכנית נקודתית המשנה את ההוראות הקבועות בתוכנית המתאר, ומאפשרת הקמת 4 יחידות דיור בשטח של 860 מ"ר על המקרקעין נשוא העתירה, יותר מפי שניים מהשטח המותר לבניה על פי תכנית המתאר. עוד גילו העותרים, לטענתם, כי ביום 01/03/2010 הובאה התכנית הנקודתית בפני הוועדה המקומית, אשר החליטה להמליץ בפני הוועדה המחוזית על אישורה, בלי שערכה דיון עקרוני בשינויים המבוקשים במסגרתה ובהשפעתם האפשרית על אופי השכונה. בהמשך להשתלשלות האירועים, לטענת העותרים, הועברה התוכנית לוועדה המחוזית, אשר כתנאי להפקדתה, דרשה מהמשיב 3 לצרף את הסכמת השכנים לבנייה.

ביום 02/11/2010, לטענת העותרים, פנה אליהם המשיב 3 וביקש כי יחתמו על תכנית המאפשרת הקמת 4 יחידות מגורים על המקרקעין, בלי לספר להם על הליכי התכנון המתקיימים בפועל. העותרים סרבו לבקשה, ולטענתם, פנו מיד לוועדה המקומית בכתב והביעו את התנגדותם לבנייה המבוקשת, אך הוועדה המקומית לא השיבה לפנייתם. ביום 3/11/2010, התקבלה במשרדי הוועדה המחוזית התחייבות המשיב 3 למסור הודעה אישית בדבר הפקדת התכנית לשכנים. לטענת העותרים, בניגוד להתחייבות המשיב 3, לא נמסרה להם כל הודעה על הפקדת התכנית מטעמו. כמו כן, טוענים העותרים, כי אף פרסום דבר הפקדת התכנית, בתחום התכנית, אינו עולה בקנה אחד עם ההסדרים הקבועים בתקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק) התשס"ד- 2004 (להלן "תקנות הפרסום"), באשר לאופן הפרסום ומיקומו. כך למשל, טוענים העותרים, על מגיש התכנית להציב על חשבונו שלט בחזית כל מגרש הגובל בתחום התוכנית, זאת, בנוסף על השלט שעליו להציב בחזית המגרש שבתחום התוכנית. פטור מהצבת שילוט כאמור יכול להינתן מקום בו השילוט שהוצב נראה מהכניסה למגרש הגובל, או אם נמסרה הודעה לכל הבעלים והמחזיקים הגובלים במגרשים בתחום התכנית הודעה על הפקדת התוכנית. בתיק הוועדה המחוזית לא נמצא, לטענת העותרים, כל תיעוד על הצבת שילוט כנדרש בתקנות, או על קבלת פטור מהצבת שילוט כאמור מהסיבות הקבועות בחוק. עוד טוענים העותרים, כי אף התמונות אשר צירף המשיב 3 כהוכחה לתיעוד הצבת השילוט, אינן עולות בקנה אחד עם הנדרש בתקנות הפרסום, שכן, מעיון בתמונות ניתן לראות כי השלט נתלה על גבי הגדר המפרידה בין המקרקעין שבבעלות המשיב 3 לבין המקרקעין שבבעלות העותרים, כשהכיתוב בו מופנה כלפי המקרקעין של המשיב 3, באופן בו לא העותרים, ולא יתר תושבי השכונה, היו יכולים לקרוא את האמור בו. כמו כן, טוענים העותרים, כי נוסח הכיתוב על השלט אינו תואם את הוראות הדין, שכן בניגוד למפורט בסעיף 92 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 ( להלן "חוק התכנון והבנייה") ובתקנה 5א לתקנות הפרסום- הכיתוב על השלט אינו כולל את מספרי הבתים שהתכנית נוגעת אליהם ואת פרטי מגיש הבקשה. העותרים עוד טוענים, כי אף ועד השכונה ויתר השכנים לא ידעו על הפקדת התוכנית ולא ראו את הפרסומים בעניינה.

על האמור, מוסיפים העותרים וטוענים כי עיון בתכנית הנקודתית מגלה כי בסעיף 6.1 לתוכנית נקבע כי "היתרי הבניה יינתנו לאחר הריסה בפועל של בניה המסומנת להריסה בתשריט". חרף האמור, ולמרות שהבניה המסומנת בתשריט לא נהרסה, לטענת העותרים, החלו בעבודות הבנייה על המקרקעין.

משהתבררו הפרטים האמורים, לטענת העותרים, הם פנו לראש עיריית באר שבע, מר רוביק דניאלוביץ וביקשו את התערבותו במניעת הבנייה על המקרקעין נשוא העתירה, במקביל הם פנו , לטענתם, ליועצת המשפטית של המשיבה 1 וביקשו כי הוועדה המחוזית תפעל באופן מיידי לעצירת הבנייה, ותורה על החזרת התכנית לדיון על מנת שהתנגדותם תשמע.

משלא קיבלו מענה, לטענתם, ביום 12/06/2013 ביקרו במשרדי אגף ההנדסה בעירייה וביקשו לצלם את היתרי הבנייה מכוחם מבוצעת הבנייה. מנהלת אגף הפיקוח על הבניה התייעצה עם מהנדס העיר בעניין והשיבה לעותרים, לטענתם, כי אין באפשרותה ליתן להם לעיין ו/או לצלם את היתרי הבנייה, שכן עליהם להעלות את בקשתם על הכתב על מנת שזו תועבר לקבלת אישורו של היועץ המשפטי. ביום 20/06/2013 , לטענת העותרים, משלא נענו על ידי המשיבות 1 ו-2, פנו באמצעות עורך דין לוועדה המחוזית בבקשה לבטל את תוקפה של התוכנית ולהחזירה לדיון בפני מוסדות התכנון תוך השמעת התנגדות העותרים, כמו כן, פנו לוועדה המקומית בבקשה להורות על ביטול היתרי הבנייה שהוצאו מכוח התוכנית, ככל שהוצאו היתרים כאמור. לטענת העותרים, אף פניות אלה לא נענו.

העותרים, שמו ליבם לסוגיית מועד הגשת העתירה. לטענתם, רק לאחר שהחלו עבודות הבניה על המקרקעין, ביום 02/06/2013, נודע להם לראשונה דבר אישורה של התכנית, ומאז ועד למועד הגשת העתירה, ביום 30/06/2013 הם פעלו ללא לאות, על מנת לברר את העובדות הנדרשות ולהביא טענותיהם בפני הגורמים המוסמכים. לפיכך, לטענתם אין שיהוי סובייקטיבי בהגשת העתירה במועד בו הוגשה. כמו כן, טוענים העותרים כי אף שיהוי אובייקטיבי לא מתקיים במקרה זה, שכן, לטענתם, היחיד שיכול להיפגע מקבלת עתירתם הוא המשיב 3 אשר לא היה רשאי להסתמך על החלטות מוסדות התכנון, היות והן תולדה של מצג שווא שהציג המשיב 3 בפניהן. בנוסף טוענים העותרים, כי הפגמים הנטענים על ידיהם מהווים פגיעה חמורה בשלטון החוק הנובעת מהעובדה שהליכי התכנון התנהלו באופן פסול ובניגוד לקבוע בדין.

נוכח האמור טוענים המערערים כי המשיבה 1, אישרה למתן תוקף את התכנית הנקודתית בלי שהקפידה על פרסום ההודעות בדבר הפקדתה כנדרש על פי הדין, ותוך שלילת זכות הטיעון של העותרים. לפיכך, יש להורות על ביטול התכנית הנקודתית נוכח הפגמים אשר נפלו בהליך אישורה. כמו כן, טוענים המערערים כי המשיבה 2 הנפיקה היתרי בנייה ללא שהתקיימו התנאים בתוכנית המאפשרים את הוצאת ההיתרים כאמור. לפיכך, לטענתם יש לבטל את היתרי הבנייה אשר ניתנו מכוחה של התוכנית (ככל שניתנו).

עוד טוענים העותרים, כי המשיב 3 הוביל את המשיבות 1 ו-2 לקבל החלטות תכנוניות פסולות באמצעות הצגת מצגי שווא.

לאור האמור, לטענת העותרים מדובר בפגמים מהותיים היורדים לשורשו של הליך ולפיכך מחייבים את מוסדות התכנון בנקיטת הליך תכנוני מחודש במסגרתו יתאפשר לעותרים להשמיע התנגדותם לתכנית שלטענתם פוגעת בהם ומשנה את אופייה של הסביבה הקרובה למקום מגוריהם.

טענות המשיבים

המשיבה 1

4. לטענת המשיבה 1, התכנית הוגשה לוועדה המחוזית ביום- 03/06/2010, וביום 20/02/2010 החליטה הוועדה המחוזית להפקידה. בהמשך להחלטה זו, פורסם ע"י לשכת התכנון דבר ההפקדה ברשומות, והמשיב 3, נדרש לדאוג לפרסום התכנית כמתחייב עפ"י הדין. בהתאם לכך, לטענת המשיבה 1, התקבל ביום 30/05/2011 כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת התוכנית, בו הצהיר המשיב 3 כי פורסמה הודעה על הפקדת התוכנית על גבי שלט במקום בולט בתחום התוכנית, וכן פורסמה הודעה במגרשים הגובלים בתחום התוכנית, כמתחייב עפ"י חוק התכנון והבנייה ותקנות הפרסום. לכתב הצהרה זה צורפו קטעי העיתונות הרלוונטיים, ותמונות להוכחת הצבת השלטים כמתחייב. לטענת המשיבה 1, ביום 20/07/2011, לאחר תום תקופת ההפקדה, ומשלא הוגשה לתכנית כל התנגדות, החליטה לאשר את התוכנית.

כמו כן, טוענת המשיבה 1, כי אם נכונה טענת העותרים כי התצהירים אשר נמסרו לה היו תצהירים מטעים, וכי בפועל לא הוצבו השלטים ולא נמסרו ההודעות לשכנים בדבר הפקדת התוכנית, הרי שאישור התוכנית הינו פגום בשל פגם מהותי שנפל בפרסום, והפגיעה בעותרים שלא ניתן להם יומם להתנגד לתוכנית. לפיכך, לטענת המשיבה 1, באם נכונות טענות העותרים הרי שדין התכנית להתבטל, על כל המשתמע מכך.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ