אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קתאקית בע"מ, ח.פ 513795559 נ' משרד החינוך והתרבות/המשרד הראשי

קתאקית בע"מ, ח.פ 513795559 נ' משרד החינוך והתרבות/המשרד הראשי

תאריך פרסום : 19/12/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום עכו
8016-10-08
10/12/2013
בפני השופט:
שושנה פיינסוד-כהן

- נגד -
התובע:
1. קתאקית בע"מ
2. ח.פ 513795559

הנתבע:
משרד החינוך והתרבות- מדינת ישראל
פסק-דין

פסק דין

1.התובעת, חברה המפעילה גני ילדים פרטיים בכפר ג'דיידה- מכר, עותרת בתביעה כספית לחיוב הנתבעת בתקצוב מוסדותיה לשנת הלימודים תשס"ז (2006-2007). התובעת העמידה תביעתה על סך 158,732 ₪, המהווים לטענתה הפרש התקציב שלא שולם לה.

2.אין חולק, כי רישיון להפעלת הגנים הונפק לתובעת ביום 11/4/2007 ותחולתו רטרואקטיבית מיום 1/9/06 (היום בו החלו הלימודים לשנת תשס"ז). עוד אין חולק, כי התלמידים לגביהם טוענת התובעת כי למדו במוסדותיה, לא מופיעים כרשומים בגני התובעת ואף לא בכל מוסד חינוכי אחר לשנת תשס"ז, כנדרש על-פי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1958, להלן: "תקנות הרישום").

3.טוענת התובעת, כי בהיותה מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, זכאית היא לתקצוב מלא בהתאם למספר הילדים שהתחנכו בגניה בשנה"ל תשס"ז, וזאת החל ממועד תחילת תוקפו של הרישיון שהונפק לה (1/9/2006). התובעת בהיותה גוף ציבורי הנתון לפיקוחו של משרד החינוך, זכאית לתמיכת הנתבעת במוסדותיה. לטענתה רישום התלמידים במועצה לא הוסדר, נוכח סירובה של המועצה לבצע את הרישום בהעדר סמל מוטב לתובעת וכפועל יוצא של אי הנפקת הרישיון במועד. האיחור בהנפקת הרישיון נבע מחמת מחדלה של הנתבעת בלבד ובעוד שבקשתה של התובעת הוגשה במועד. גם בקשתה הראשונה לקבלת תקצוב נדחתה בהעדר רישיון בתוקף. מכל מקום, בענייננו לא נוצר מצב של כפל תשלום שכן התלמידים לא נרשמו לאף מוסד לימודי אחר. זכותה של התובעת לקבלת הכספים גוברת על המכשולים הטכניים (לרבות הטענה בדבר איחור בהגשת בקשת התמיכה). משרד החינוך לא הוכיח כי התובעת לא שילמה את שכר עובדיה או לא מימנה הלימודים בגניה.

4.לטענת התובעת, בעבור 35 ילדים שלטענתה התחנכו בגניה בשנת הלימודים תשס"ז עומד התקציב המגיע לה על סך 238,732 ₪, מהם שולמו לה 80,000 ₪ בלבד. העובדה שמשרד החינוך שילם 80,000 ₪ מכלל הסכום המגיע לה, מעידה על כך שגם משרד החינוך מכיר בזכאותה לקבלת תקצוב.

5.בראשיתם של הליכים אלו, הגישה הנתבעת בקשה לדחיית התביעה על הסף בטענת העדר סמכות עניינית, הבקשה נדחתה (החלטה מיום 17.3.2011). לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות על הסף גם בהעדר עילה ולחלופין לגופה;

6.לשיטת הנתבעת, לא מוטלת עליה חובה חוקית לתקצב גני ילדים בלתי רשמיים אלא מדובר בתקצוב הנתון לשיקול דעתו של שר החינוך. התובעת לא הצביעה על חובה חוקית המוטלת על הנתבעת למימון מוסדותיה ולפיכך התביעה נעדרת עילה. מכל מקום בענייננו, התובעת לא הגישה את בקשת התקצוב במועד; התובעת לא הוכיחה כי 35 הילדים אשר היא טוענת כי למדו בגניה, אכן למדו אצלה ומכל מקום לא הוסדר דבר רישומם במועצה המקומית- רישום אשר בלתו אין תקצוב. התובעת בחרה שלא לצרף את המועצה, שהנה צד נחוץ להליך, מטעמיה. גם אם נפלו פגמים בהליך הרישום, הרי שמדובר בעילה כלפי הרשות המקומית ולא כלפי הנתבעת. לתובעת בנסיבות אלו אף לא עומדת עילת רשלנות כלפי המדינה. התובעת בחרה לקבל לגניה ילדים שעה שהיה ידוע לה כי אינם רשומים כדין, והנזק לו טוענת נגרם במחדליה שלה. בענייננו, לא הוכיחה התובעת כי שילמה מלוא שכר עובדיה כדין, ולא עמדה בדרישת התקנות להוכחת איתנות כלכלית.

7.יצוין, כי בהתאם להסדר דיוני בין הצדדים, ויתרו הצדדים על חקירת המצהירים (מבלי להודות בטענת מי מהצדדים) והסכימו כי יוגשו סיכומי טענות בכתב ופסק הדין יינתן על סמך החומר שבתיק בלבד.

דיון

זכאותם של מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים בתקצוב מהמדינה- המסגרת הנורמטיבית

8.בהתאם לסעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג- 1953 (להלן: "חוק חינוך ממלכתי"), מוסמך שר החינוך לקבוע בתקנות סדרים ותנאים להכרזת מוסדות לא רשמיים כמוסדות חינוך מוכרים, להסדרת הפיקוח עליהם ולניהולם, להנהגת תכנית היסוד בהם, ולתמיכת המדינה בתקציביהם "אם השר יחליט על התמיכה ובמידה שיחליט". למעשה בהתאם להוראות החוק, לשר נתונה סמכות שבשיקול דעת להורות על תמיכה תקציבית במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

מיום 1.1.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6641 מיום 15.1.2008 עמ' 388

(א)רצה בעל מוסד בתמיכת המדינה, יצרף לבקשתו לשר את הצעת התקציב של המוסד לשנת הלימודים הבאה ויכלול בה פרטים מלאים ונכונים על התקן, המצבה ומשכורות המורים ועל הוצאות המוסד לשירותים ולבנינים וכן פרטים ומסמכים להוכחת עמידתו בתנאים המפורטים בתקנה 9.

9.בעבר נפסק, כי המדינה אינה חבה בתקצוב גני ילדים בלתי רשמיים, וכי מוסד חינוך מוכר לא רשמי לא קנה זכות לתמיכת- ממון מטעם המדינה [ר' למשל בג"ץ 8437/99 רשת גני חב"ד בארץ הקודש, עמותה רשומה נגד שר החינוך (פורסם בנבו, ניתן ב- 10.7.2000)]. ואולם מדובר בפסיקה שניתנה בטרם נכנס לתוקפו תיקון תשס"ח- 2008, אשר החליף את נוסחה של תקנה 9 המסורתית לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי"ד-1953 (להלן: "תקנות מוסדות מוכרים") לפיה: "9. השר רשאי לתמוך במוסד מוכר בשיעור הנראה לו לגבי כל מוסד ומוסד" [תיקון תשכ"ג- 1963, הדגשה לא במקור].

10.במקום תקנה זו, הותקנה תקנה 9(א) (תיקון תשס"ח- 2008), ולשונה כדלקמן:

9. (א) המדינה תשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר (להלן – השתתפות המדינה), שמתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 3 ובכלל זה לימוד תכנית היסוד; השתתפות המדינה תהיה בשיעור של 75% מתקציבי שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי דומה.

11.תקנה 9(א) בנוסחה הקיים, מורה על השתתפותה של המדינה בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בה, ולמעט במקרים חריגים המנויים בתקנה 9(ב) לתקנות מוסדות מוכרים (ואשר אין חולק, כי ענייננו אינו נמנה עליהם). עוד בהתאם לתקנות, קבלת התמיכה כפופה להגשת בקשה מלווה בצרופות כמפורט בתקנה 8 לתקנות מוסדות מוכרים. המועד להגשת בקשת תמיכה על פי הקבוע בתקנות הנו,

(ב) היה המוסד אחד המוסדות המקבלים תמיכת המדינה, יגיש בעליו את הבקשה ארבעה חדשים לפני ראשית שנת הלימודים; היה המוסד אחד המוסדות שעדיין לא קיבלו את תמיכת המדינה, תוגש הבקשה ששה חדשים לפני ראשית שנת התקציב (תקנה 8(ב) לתקנות מוסדות מוכרים, הדגשה לא במקור).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ