אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קעדאן נ' גנאיים ואח'

קעדאן נ' גנאיים ואח'

תאריך פרסום : 04/02/2010 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חדרה
6768-11-09
29/11/2009
בפני השופט:
קרן אניספלד

- נגד -
התובע:
יוסף קעדאן
הנתבע:
1. חוסני גנאיים
2. דיב מגאדלי

החלטה

בפני בקשה לצו מניעה זמני ולצו עשה זמני אשר יגבילו את שימושם של המשיבים בנכס המקרקעין נשוא הבקשה, זאת הן בהתייחס לעבודות בנייה שונות המיוחסות למשיבים והן בהתייחס לעצם שימושם של המשיבים בשטח שלגביו נטען כי הוא מצוי בבעלות המבקש (להלן: "הבקשה"). הבקשה הוגשה בגדרה של תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין, לפינוי וסילוק יד ולצווי מניעה שהוגשה על-ידי המבקש נגד המשיבים. המבקש תמך את בקשתו בתצהיר, עליו נחקר בדיון אשר התקיים בפני, במעמד שני הצדדים, ביום 25.11.2009.

המשיבים מתנגדים למתן צו על-פי הבקשה, בין השאר על-יסודן של טענות עובדתיות שונות אשר הועלו על-ידי בא-כוחם במהלך הדיון. המשיבים לא השיבו לבקשה בכתב ואף לא תמכו את התנגדותם למתן הצו בתצהיר, לאימות טענות שבעובדה.

העובדות הצריכות לעניין

המבקש והמשיב 1 (להלן: "המשיב") הינם בעלים במשותף של זכויות נטענות בנכס המקרקעין הידוע כחלקה 20 בגוש 8778 (להלן: "החלקה"). עיון בנסח הרישום של החלקה אשר צורף לבקשה מעלה כי הזכויות בה הן במושע, וכי לא נרשם בפנקסי המקרקעין הסכם שיתוף בהתייחס לחלקה. עוד עולה מנסח הרישום כי הן זכויות המבקש בחלקה והן זכויות המשיב בה אינן רשומות, וכי לעת הזו לא נרשמו על החלקה אלא הערות אזהרה לטובת המבקש מזה ולטובת המשיב מזה.

בין המבקש לבין המשיב התנהלו הליכים קודמים בבית-משפט השלום בחדרה, בהתייחס לזכויות בחלקה. בגדרם של הליכים אלה ניתן בשנת 1996 צו מניעה נגד המשיב, אשר אסר על המשיב לבצע עבודות בנייה וחפירה טעונות היתר שאין לגביהן היתר כחוק (להלן: "הצו הקודם"). אין מחלוקת כי הצו הקודם עודנו בתוקף. אף אין מחלוקת כי לעת הזו, עובר להגשת הבקשה ולדיון בה, לא נקט המבקש בהליכים לאכיפתו של הצו הקודם על המשיב בגדרה של פקודת בזיון בית משפט. טוען בא-כוח המבקש כי הצו הקודם ניתן נגד המשיב למניעת ביצוען של עבודות בחלקה הטעונות היתר, ואילו בגדרה של הבקשה דנן מתבקשת הרחבתו של הצו הקודם באופן שיחול גם על שימושו של המשיב בחלקה.

בין בעליה השונים של הזכויות בחלקה, לרבות בעליהן של זכויות אובליגטוריות בה כדוגמת המבקש והמשיב, התנהלו הליכים מהליכים שונים בהתייחס לזכויות בחלקה. טיבם של הליכים אלה לא הוברר די צורכו, אך התחוור כי הם כוללים שתי תובענות שאוחדו בבית-משפט השלום בחדרה (ת"א 5014/94, ת"א 5909/96), תובענות שאוחדו בבית-המשפט המחוזי בחיפה בהן ניתן פסק-דין (ת"א 311/99, ת"א 238/99, ת"א 191/99), וערעור על פסק-דין זה שהינו תלוי ועומד בבית-המשפט העליון. לבקשה לא צורפו מסמכים שיש בהם כדי לשפוך אור על טיבם של הליכים אלה או על ההחלטות שניתנו במסגרתם. בדיון שהתקיים בפני טען בא-כוח המבקש כי בדק ומצא שהתובענות שהיו תלויות ועומדות בבית-משפט השלום בחדרה, ואשר כללו על-פי הנטען תביעה לפירוק שיתוף בחלקה, נמחקו.

בהתייחס למשיב 2, נטען בבקשה כי המשיב השכיר לו את זכויותיו בחלקה. טענת המשיבים בהקשר זה היא כי המשיב אכן השכיר את זכויותיו בחלקה לצד שלישי, אלא שצד שלישי זה איננו המשיב 2 אלא חברה בע"מ. חברה זו, כך נטען, אמורה להשתמש בנכס לניהול מסגריה, כל זאת מבלי לשנות בו דבר ומבלי לבנות בו.

להשלמת התמונה יצוין כי מן הבחינה העובדתית, להבדיל מן הבחינה המשפטית, נסבה המחלוקת בין הצדדים על שימוש בשטח מסוים של החלקה – שטח שעל-פי הנטען נרכש על-ידי המבקש ועל-ידי המשיב, במועדים שונים, מבעליו הקודם, סמיר מחמד חמדאן חג' אחמד (להלן: "סמיר"). על-פי נסח הרישום שצורף לבקשה סמיר הלה עודנו רשום כבעלים של 1/4 מן הזכויות בחלקה. לא הוצג בפני הסכם לחלוקת השימוש בחלקה בין בעליה הרשומים, אף לא נטען בפני כי הסכם בר-תוקף כזה קיים, וכאמור, הסכם כזה לא נרשם בפנקסי המקרקעין. אף אין מחלוקת כי בין המבקש לבין המשיב לא נערך הסכם לחלוקת השימוש בחלקה.

דיון והכרעה

הסעד הזמני התבקש בגדרה של תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין. דא עקא, חוק המקרקעין, התשכ"ט-1979 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו חל אלא על זכויות במקרקעין, ולא על זכויות שאינן כאלה. סעיף 161 לחוק המקרקעין מורה כי "מתחילת חוק זה אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק". זכויות המבקש בחלקה, כפי המעיד המבקש עצמו, אינן אלא זכויות אובליגטוריות, ומשטרם נרשמו – אין הן עשויות להיחשב זכות במקרקעין. הוא הדין אף בזכויות המשיב בחלקה. מכיוון שכך אין חוק המקרקעין, לרבות הוראותיו העוסקות בשיתוף במקרקעין ובפירוק השיתוף, חל על זכויות הצדדים בחלקה. בנסיבות אלה אינה עומדת למבקש עילה לתבוע פירוק שיתוף על-פי חוק המקרקעין, וממילא אין הוא זכאי לסעדים זמניים לתקופת הביניים שעד להכרעה בתביעתו. די בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה.

לדחיית הבקשה לסעדים זמניים טעמים נוספים. סעד ארעי ניתן מעצם טבעו לא על-יסוד ראיות מלאות ולאחר בירור של זכויות בעלי-הדין, אלא על-סמך ראיות חלקיות ומקוטעות ובטרם התברר הסכסוך לגופו [רע"א 8420/96 מרגליות נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, פ"ד נא(3) 789, 799 (1997)]. מכיוון שכך, וביתר שאת מעת חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, נדרש בית-המשפט לערוך איזון זהיר וקפדני "[...] בין האינטרס של התובע שהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניים שעד למתן פסק-הדין את ביצועו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תיפגע יתר על המידה על יסוד תשתית ראייתית בלתי מלאה" [עניין מרגליות, שם]. מתן תוקף ומשמעות לאיזון האמור מחייב הקפדה יתרה על התקיימותם של מלוא התנאים הקבועים בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), בטרם יינתן סעד זמני. בתוך כך מוטל על מבקש הסעד הזמני לשכנע כי קיימות ראיות מהימנות לכאורה המעידות על קיומה של עילת התובענה הנטענת (התנאי של הוכחת זכות לכאורה) וכי הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני עולה על הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד (שיקול מאזן הנוחיות).

עילתו של המבקש, בבקשה לסעד זמני, נסמכת על הטענה כי בחלקו של סמיר בחלקה צריכה להתקיים חלוקת שימוש וחזקה בין המבקש לבין המשיב, באופן שהמבקש זכאי להחזיק ולהשתמש בשטח של שלושה דונמים מסוימים ואילו המשיב זכאי להחזיק ולהשתמש בשטח מסוים, אחר, של דונם אחד. בשלב זה, בין על סמך עדותו של המבקש ובין על יסוד הבקשה והמסמכים שצורפו אליה, לא ניתן לקבל טענה זו. החלקה כולה, אשר עולה על חלקו של סמיר בה, מהווה יחידת רישום אחת שהזכויות בה הן במושע. במצב דברים זה, חלקו של סמיר אינו מהווה אף הוא יחידת רישום אחת, במובחן משטחים אחרים של החלקה. זאת ועוד, לא נרשם הסכם שיתוף ביחס לחלקה או לכל חלק ממנה, ואף לא הוצג בפני הסכם שיתוף כזה שלגביו נטען כי לא נרשם. הצדדים אף מאשרים כי לא ערכו ביניהם הסכם לחלוקת השימוש בחלקה.

במצב דברים זה אין לטענתו של המבקש, כאילו הוא זכאי להחזיק ולהשתמש בחלק מסוים של החלקה ואילו המשיב זכאי להחזיק ולהשתמש בחלק מסוים אחר שלה, על מה שתסמוך. יתרה מכך, במצב דברים זה מכוונת הבקשה ליצירתו ולאכיפתו של הסכם שיתוף דה-פקטו בחלקה, יש מאין, במציאות בה הסכם כזה אינו קיים מן הבחינה המשפטית. סעד זה חורג מגדרה של התובענה דנן, והוא אינו דרוש לשמירת המצב הקיים עד להכרעה בהליך העיקרי. דווקא הסעד הזמני שהתבקש נועד, על פי טיבו ומהותו, לשנות את מצב הדברים הקיים, כל זאת טרם בירור הסכסוך והכרעה בהליך לגופו.

כאמור, מתקיים הדיון בבקשה לסעד זמני על סמך ראיות חלקיות ומקוטעות. דווקא במצב דברים זה מחובתו של מבקש הסעד הזמני לעשות ככל יכולתו על מנת להביא בפני בית-המשפט הדן בבקשה תשתית עובדתית רחבה ככל האפשר. בענייננו, ומשהובהר כי בין הצדדים התקיימו הליכים משפטיים לרוב, בשלוש ערכאות שיפוטיות, בהתייחס לזכויות בחלקה, היה על המבקש להתכבד ולצרף לבקשתו מסמכים המעידים על הליכים אלה, טיבם, הסעדים שהתבקשו בגדרם, זהות הצדדים להם, ותוצאתם. בעניין זה לא הוצג בפני אלא מספר קטן של החלטות טכניות בעיקרן, אשר ניתנו בת"א (שלום חדרה) 5909/96, 5014/94, האחרונה מביניהן נושאת תאריך 18.4.2004. המחדל שבאי-הצגת מכלול ההחלטות השיפוטיות הרלבנטיות פועל לחובתו של המבקש.

המבקש אף לא הצביע על נזק חמור ובלתי-הפיך אשר ייגרם לו אם לא יינתן הסעד הזמני המבוקש, ואשר עולה על נזקו של המשיב אם יינתן הסעד. בעדותו בפני אישר המבקש כי לא השתמש בחלקה מאז רכש את זכויותיו בה בשנת 1996 וכי אף היום אין הוא משתמש בנכס. בנסיבות אלה, מצדיק גם השיקול של מאזן הנוחיות את דחיית הבקשה.

סוף-דבר, אני דוחה את הבקשה לסעד זמני. המבקש ישלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ ועוד מע"מ, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ב כסלו תש"ע, 29 נובמבר 2009, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ