אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קליין ואח' נ' KYRIACOS ואח'

קליין ואח' נ' KYRIACOS ואח'

תאריך פרסום : 02/04/2014 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום עכו
2751-05-09,2675-05-09
27/03/2014
בפני השופט:
אברהים בולוס

- נגד -
התובע:
1. דן קליין
2. דומוטק בע"מ

הנתבע:
1. BILICOS KYRIACOS
2. Oupus Electrical Technoiongies Ltd

פסק-דין

פסק דין-משלים

רקע;

בפס"ד שניתן על-ידי ביום 28.9.12 סקרתי את העובדות שאינן שנויות במחלוקת, טענות הצדדים והכרעתי בשתי התובענות שהדיון בהן אוחד, הן בתובענה הכספית וגם בתביעת לשון הרע. התובעים לא השלימו עם פס"ד זה והגישו ערעור.

פס"ד של בית המשפט לערעור ניתן ביום 16.7.13 ובגדרו התקבל חלקית אך ערעורה של התובעת מס 2 (להלן: התובעת) בתביעה הכספית, כדלקמן:

"התוצאה מכל האמור לעיל היא שאנו מקבלים את הערעור חלקית בלבד, בכל הנוגע לסוגית התשלום על ידי החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ.

לעניין זה בלבד, אנו מורים על החזרת התיק לדיון בפני בית משפט קמא על מנת לאפשר לצדדים להביא את מלוא ראיותיהם וטיעוניהם בסוגיה זו.

לאחר מכן, ייתן בית משפט קמא פסק דין משלים בשים לב למסקנה שאליה יגיע בעניין תקבולי הביטוח שקיבלו המערערים מן החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח 11 הנ"ל, ובהתייחס לעסקה נשוא הליך זה בלבד."

כמצוות ערכאת הערעור ניתנה הוראה לצדדים להגיש את תצהירי עדיהם בסוגיה היחידה שנותרה טעונת בירור והכרעה. ואכן, התובעת הגישה אך את תצהירו של מר' דן קליין אליו ראתה לצרף נספח אחד ויחיד שכותרתו "תעודת שחרור" המופנה לב.ס.ס.ח החברה הישראלית לביטוח אשראי (להלן : המבטחת), החתום ע"י התובעת ואינו נושא תאריך (שהינו מסמך מס 11 בתיק מוצגי התובעים בערעור). מהצד השני הנתבעים לא ראו להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם.

בדיון שהתקיים בפניי ביום 3.3.14 העד קליין נחקר נגדית, ובסופו שמעתי את סיכומי התובעת בע"פ. מיד לאחר מכן, הנתבעים מסרו לידי ולב"כ התובעת העתק מסיכומיהם בכתב. כדי לאפשר לתובעת לעיין בסיכומים אלה וגם להגיב במידת הצורך, ניתנה לה הזכות להגשת סיכומי תשובה בכתב.

סיכומי הצדדים;

התובעת טוענת כי ממכתב השחרור ניתן להסיק כי הסכום ששולם מיועד למימון ההליכים המשפטיים והינו בבחינת הלוואת גישור, ותו לאו. על בית המשפט לקבוע למי על הנתבעים לשלם את הסכום שנקבע בפס"ד שאינו שנוי במחלוקת יותר, לתובעת או למבטחת. כאשר התובעת עומדת על קבלת הסכום לידיה כדי ליתר הליכים משפטיים עתידיים שהמבטחת עשויה לפתוח בהם כנגד הנתבעים בגין חוב זה.

עוד נטען, כי הסכום בסך 55,000 אירו, הנקוב בתעודת השחרור, שולם לתובעת בגין התביעה הכספית בה עסקינן ותביעה נוספת שעדיין מתבררת. את החלוקה בין שתי התביעות, כך נטען, מותירה התובעת לשיקול דעתו של בית המשפט.

הנתבעים פתחו את סיכומיהם בהדגישם כי ניתנה לתובעת הזדמנות פז להבאת מלוא ראיותיה וטיעוניה בסוגיה זו, אלא שגם הפעם התובעת כשלה בהבאת ראיותיה ולא הרימה את הנטלים הרובצים לפתחה. לא זו אף זו, נטען כי התובעת אחזה במספר הזדמנויות בעובדות סותרות באשר להגדרת הסכום שהגיע לידיה מאת המבטחת. כך למשל, במסגרת עדותו הראשונה של העד קליין הוא הסביר כי עסקינן בתגמולי ביטוח, בסיכומי התשובה שהוגשו בגלגול הקודם הדגישה התובעת כי תקבולים אלה לא כוללים התביעה הכספית בה עסקינן. בהודעת הערעור נטען כי הפיצוי הינו זמני ומשקף 25% משתי התביעות, בקדם הערעור ב"כ התובעת הסביר כי בידיו תכתובת דוא"ל עם המבטחת המעידה כי סכום הפיצוי הינו בגין תביעה אחרת, ואילו הגרסה העדכנית דכאן הינה כי עסקינן בהלוואת גישור.

עוד נטען, כי גם הפעם התובעת לא טרחה לצרף מסמכים רלוונטיים שבכוחם להפיג את הערפל האופף סוגיה זו. לו התובעת הגישה, בין היתר, את תביעתה למבטחת, חלופת המכתבים, צילום ההמחאה או הוראת התשלום ומסמכים רבים ואחרים שהינם בשליטתה הבלעדית ניתן היה לעמוד על מהותו של סכום הפיצוי ששולם לידיה. יתרה מכך, בתעודת השחרור אין זכר לטענת התובעת כי עסקינן בהלוואת גישור, אדרבא מעיון במסמך זה ניתן להיווכח כי עסקינן דווקא בכתב קבלה ושחרור.

הנתבעים הוסיפו וטענו, כי החתימה על מכתב השחרור מלמדת כי התובעת קיבלה לידיה את מלוא תגמולי הביטוח זאת כקבוע בתקנה 4(א) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה ביטוח), התשמ"ב-1981. הגם שמעיון במסמך זה מסתבר, דבר שגם אינו שנוי במחלוקת, כי התובעת המחתה את תביעתה או חלקה למבטחת, כך שהנתבעים חשופים לתביעת שיבוב מאת המבטחת.

לסיום נטען, כי בהתאם לנ/1 שהינו עמוד מאתר המבטחת והוגש ע"י הנתבעים עולה כי מבטחת זו מעניקה פיצוי בשיעור של 90% ואילו היתרה הינה בבחינת השתתפות עצמית. לנוכח התנהלות התובעת קיים חשש ממשי כי היא קיבלה את מלוא הפיצוי ממבטחת זו והותירה את הנתבעים חשופים לתביעתה של המבטחת.

התובעת הגישה סיכומי תשובה. בסיכומים אלה טענה:" התחייבו [התובעים] להשיב למבטחת את הכספים שייפסקו לטובתה במסגרת ההליכים המשפטיים שניהלה נגד הנתבעים" (סע' 5 לסיכומי התשובה). עוד טענה, כי מטרתו של הליך זה הינה אחת ויחידה והיא להכריע באם על הנתבעים לשלם ישירות למבטחת או שמא לידי התובעת שתעביר את הכספים לידי המבטחת (בסע' 9 ו-12). כך או כך, משתמע מדברי התובעת, כי סופו של הסכום להגיע לכיסה של המבטחת, כאשר התובעת אינה זכאית ליטול ולו חלק קטן ממנו ואף היא מגלה, כלשונה, "אדישות" בעניין זה (סע' 7).

דיון והכרעה;

תחילה אדגיש, כי מסקנתי לדחיית תביעתה הכספית של התובעת הושתתה על שני אדנים.

הראשון: על הדעה הרווחת בפסיקה לפיה שעם העברת זכות התחלוף למבטחת אין המבוטח יכול עוד לתבוע את המזיק זאת בזיקה לפרשנותו של סע' 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן :"החוק"). בהקשר זה חשוב לחדד, כי כלל זה נסוג במצב הדברים שבו תגמולי הביטוח אינם מכסים את מלוא נזקיו של המבוטח כגון במקרה של תת ביטוח, כיסוי חלקי של הנזק (למשל בקיומם של נזקים עקיפים שאינם מכוסים) או באשר להשתתפות עצמית. בעניין ההפרש בין הנזק לתגמולי הביטוח ששולמו, זכות התביעה נשארת לעולם בידי המבוטח, (רע"א 7817/99 אבנר איגוד לביטוח רכב בע"מ נ' קופ"ח מכבי פ"ד נ"ז(3), עמ/ 49, 63, רע"א 1322/10 הכשרת הישוב בע"מ נ' מגדל בע"מ פסקה 13, ע"א [ת"א] 1009/90 יצחק מרציאני נ' צור חברה לביטוח ואח', רע"א 4520/97 האניה "סורפר" נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"ם [פורסמו במאגרים]). פרשנות מקובלת זו הינה נכונה ביתר שאת באשר לביטוח חובות כפי ענייננו, זאת מתוקף הוראת סע' 63 לחוק הקובעת כדלקמן:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ