אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קיבוץ געש 570008672 נ' רשות מקרקעי ישראל

קיבוץ געש 570008672 נ' רשות מקרקעי ישראל

תאריך פרסום : 27/02/2014 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
37528-11-13
23/02/2014
בפני השופט:
בנימין ארנון

- נגד -
התובע:
קיבוץ געשאגודה שיתופית 570008672
הנתבע:
רשות מקרקעי ישראל
פסק-דין

פסק דין

ביום 19.11.2013 הגישה המבקשת המרצת פתיחה כנגד המשיבה (להלן: "המרצת הפתיחה").

המרצת הפתיחה הומצאה ע"י המבקשת למשיבה, באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), ביום 21.11.2013 כפי שמוכח מחותמת "נתקבל" ממועד זה אשר הוטבעה על העמוד הראשון של המרצת הפתיחה [צילום מסמך זה צורף כנספח א' לבקשת המבקשת למתן החלטה בהמרצת הפתיחה בהיעדר תשובה (להלן: "הבקשה למתן פסק דין")].

בהתאם לתקנה 256 בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סד"א") משיב בהמרצת פתיחה רשאי להגיש תשובתו בתוך 45 ימים הנמנים מיום שהומצאה לידיו המרצת הפתיחה או עד 14 ימים מלפני מועד הדיון בהמרצת הפתיחה, לפי המוקדם.

עד למועד הגשתה לבית המשפט של הבקשה למתן פסק דין חלפו למעלה מ – 80 ימים מבלי שהוגש כתב תשובה מטעם המשיבה ומבלי שהמשיבה ביקשה לקבוע דיון בהמרצת הפתיחה בתוך המועד להגשת תשובתה. יודגש כי ביום 25.11.2013 זומנה המשיבה, באמצעות פרקליטת המחוז, לישיבת קדם משפט אשר נקבעה ליום 20.3.2014 בשעה 10:30.

בתקנה 256א' בתקנות סד"א נקבע כדלקמן:

"לא הגיש משיב תשובה כאמור בתקנה 256 ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין".

בגדרה של המרצת הפתיחה התבקש בית המשפט להצהיר כי המבקשת עמדה בהתחייבויותיה על פי הסכם הרשאה מיום 17.12.2000 שנכרת בינה לבין המשיבה לגבי פיתוח מקרקעין בשטח של 44.37 דונם, הידועים כחלקות 70 ,73, ו – 77 (בחלק) בגוש 7666 וחלקות 2 , 5 ו – 83 (בחלק) בגוש 7667 (להלן: "השטח הנוסף"), ולפיכך תנאי הסכם החכירה שבין המבקשת לבין המשיבה (להלן: "הסכם המשבצת") חלים גם לגבי השטח הנוסף. בנוסף התבקש בית המשפט ליתן צו המורה למשיבה לחתום לאלתר, וללא תנאי, על כל מסמך, ולעשות כל פעולה אחרת לשם החלה רישומית ופורמאלית של הסכם המשבצת גם על השטח הנוסף, ולשם צירוף השטח הנוסף לשטחי המקרקעין המוחכרים ע"י המשיבה למבקשת בהתאם להסכם המשבצת (סעיף 2 בכותרת של המרצת הפתיחה).

המרצת הפתיחה נתמכת בתצהירו של מר אופיר סיטרין, המשמש בתפקיד מנהל הנכסים של המבקשת, ובמסמכים נוספים אשר צורפו כנספחים להמרצת הפתיחה ולתצהירו של מר אופיר סיטרין. עיון בהמרצת הפתיחה ובתצהירו של מר אופיר סיטרין, על נספחיהם, מעלה כי בישיבת ועדת הקרקעות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 15.6.2000 הוחלט לצרף לשטחי המבקשת את השטח הנוסף לאחר שיוכשר ויינטע ע"י המבקשת (ראו נספח ב' של המרצת הפתיחה). ממכתבה של המשיבה מיום 27.8.2000 (נספח ג' של המרצת הפתיחה) עולה כי ניתנה הסכמה לבקשת המבקשת לנטוע בשטח הנוסף עצי זית לאחר פינוי הפסולת שהצטברה בשטח זה והכשרת הקרקע לצורך נטיעתם. במכתב מיום 14.9.2003 (נספח ה' של המרצת הפתיחה) הודיעה המבקשת למשיבה כי היא קיימה כל התחייבויותיה על פי הסכם ההרשאה. במכתבים אשר נשלחו ע"י המשיבה אל המבקשת ביום 5.11.2003 וביום 6.5.2004 הודיעה המשיבה, במענה לפניותיה של המבקשת, כי "לא ניתן לצרף את השטח הנ"ל לפני סיום הטיפול בשימושים החורגים" וכי "כל עוד לא יוסדרו השימושים החורגים בשטח הקיבוץ לא נוכל לטפל בבקשת הקיבוץ לצירוף השטח למשבצת". במכתב מיום 10.11.2010 הודיעה המבקשת למשיבה כי לנוכח הסכם פשרה שנחתם ביניהן "אין כעת סיבה כלשהי גם לגישתכם שלכם לכל עיכוב נוסף בהשלמת הטיפול הפורמלי של השטח הנ"ל למשבצת הקבע של הקיבוץ" (ראו נספח ו' של המרצת הפתיחה). על אף פניות חוזרות ונשנות של המבקשת להסדיר צירופו של השטח הנוסף לשטחים נושא הסכם המשבצת התנתה המשיבה הסכמתה לדרישתה זו של המבקשת בכך שהמחלוקת הקיימת, לשיטתה, בינה לבין המבקשת בנושא הסדרת השימושים החורגים בשטח הקיבוץ של המבקשת תופנה לבוררות (נספח י' של המרצת הפתיחה). לא למותר לציין כי ממכתבה של המשיבה מיום 2.10.2013 למזכיר מושב (כפר) בני ציון הודתה המשיבה במפורש כי המקרקעין נושא המרצת הפתיחה נמצאים בתחום שטחי המבקשת.

תצהירו של מר אופיר סיטרין מאמת את כל העובדות המפורטות בבקשה ובכל נספחיה. כמו כן מצהיר מר סיטרין, בין היתר, בסעיף 22 בתצהירו כי "קיבוץ געש פעל בהתאמה מלאה להתחייבויותיו על-פי הסכם הרשאה והכשיר את השטח הנוסף, בין היתר, באמצעות יישור הקרקע ומילוייה, התקנת מערכת השקייה ונטיעה של עצי זית ועצים אחרים בשטח הנוסף (כפי שהוסכם בינו לבין המינהל עוד קודם לחתימת הסכם ההרשאה), וזאת תוך השקעת סכומים ניכרים שהסתכמו ביותר ממליון ₪".

בהתאם להסכם ההרשאה שנחתם ביום 17.12.2000 בין המבקשת לבין המשיבה (נספח ד' של המרצת הפתיחה) התחייבה המשיבה, בין היתר, להעמיד את השטח הנוסף לרשות המבקשת לשם הכשרתו ועיבודו ו/או לשם נטיעת מטעים עליו (סעיף 4 בהסכם ההרשאה), וכן להחיל על שטח זה את הוראות חוזה השכירות (משבצת דו צדדי) שצורף כנספח א' של המרצת הפתיחה, "... בתנאי שהאגודה תמלא את כל התחייבויותיה לפי חוזה זה, הכל כמפורט בחוזה זה להלן, ובכפוף לתנאים ולהצהרות האגודה הכלולים בו" (סעיף 6(א) בהסכם ההרשאה).

מניתוח הדברים המובא לעיל מוכח כי המשיבה סירבה, ועודנה מסרבת, לקיים התחייבויותיה כלפי המבקשת בהתאם למפורט בהסכם ההרשאה, והיא מתנה קיום התחייבויותיה לפי הסכם ההרשאה בהסדרת טענות שונות שהיו לה, וייתכן שעוד יש לה גם כיום, ביחס לשטחים אחרים המוחכרים על ידה למבקשת. מתוך האמור בהמרצת הפתיחה וכל נספחיה ניתן ללמוד כי המבקשת מכחישה טענותיה אלה של המשיבה, וגורסת כי אין לקשור ביניהם לבין השטח הנוסף. עיון בהסכם ההרשאה מעלה כי הסכם ההרשאה דן בשטח הנוסף בלבד (סעיף 2 בהסכם ההרשאה נספח ד'), וכי לא נזכרות בו טענותיה של המשיבה לגבי שימוש הנעשה ע"י המבקשת או מי מטעמה בשטחים אחרים שמוחכרים לה ע"י המשיבה. המשיבה אף לא התנתה את קיום התחייבויותיה כלפי המבקשת בהתאם להסכם ההרשאה בהסדרת השימוש הנעשה ע"י המבקשת בשטחים האחרים, ואף הדגישה כי השטח הנוסף יצורף לשטחי הסכם המשבצת לאחר שהמבקשת תקיים התחייבויותיה בהתאם להסכם ההרשאה בלבד.

יתרה מזו: אף לאחר שהוסדרו ע"י המבקשת טענות המשיבה ביחס לנכסים אחרים במסגרת הסדר פשרה שנחתם בין הצדדים, נמנעה המשיבה מלקיים התחייבויותיה כלפי המבקשת ביחס לשטח הנוסף, ונימקה זאת בכך שהמבקשת עושה שימושים חורגים בשטחים אחרים הנמצאים בתחומו של קיבוץ געש. אינני סבור כי טענתה זו של המשיבה, החסרה פרוט עובדתי והמוכחשת ע"י המבקשת, יכולה להצדיק התנערותה של המשיבה מחובתה לקיים התחייבויותיה החוזיות כלפי המבקשת המפורטות בהסכם ההרשאה. לפיכך, ובהסתמך על המסמכים שבפני, הנני קובע בזאת כי המשיבה הפרה התחייבויותיה החוזיות כלפי המבקשת המפורטות בהסכם ההרשאה.

כפועל יוצא מניתוח הדברים המפורט לעיל הנני מקבל את המרצת הפתיחה של המבקשת, נותן בזאת פסק דין לטובתה של המבקשת בהתאם למבוקש על ידה בהמרצת הפתיחה, ובכלל זה הנני נעתר לבקשתה של המבקשת לקבלת הסעדים המפורטים בסעיפים 1 ו – 2 בכותרת של המרצת הפתיחה.

בנסיבות העניין הנני מחייב את המשיבה בתשלום שכ"ט ב"כ המבקשת בסכום כולל של 30,000 ₪.

ככל שיתעורר צורך בכך – תמציא המבקשת לבית המשפט פסיקתא לחתימתו.

ניתן היום, כ"ג אדר תשע"ד, 23 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ