אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קורן פדה נ' מעוצה מקומית מבשרת ציון ואח'

קורן פדה נ' מעוצה מקומית מבשרת ציון ואח'

תאריך פרסום : 11/08/2011 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
45932-07-11
11/08/2011
בפני השופט:
נאוה בן אור

- נגד -
התובע:
נחמה קורן פדה על ידי ב"כ עו"ד שחר פדה
הנתבע:
1. מ ו ע צה מקומית מבשרת ציון
2. סימה ברהום

פסק-דין

פסק דין

1. בשל מחסור בכיתות גן ביישוב מבשרת ציון, פרסמה המועצה המקומית (להלן" משיבה 1) מכרז, שתכליתו מימון, תכנון, בנייה והפעלה של כיתות גני ילדים בשיטת BOT (Build-Operate-Transfer), לתקופה של 9 שנים ו-11 חודשים. העותרת ומשיבה 2 הגישו הצעות למכרז, וועדת המכרזים של משיבה 1 הכריזה על משיבה 2 כעל הזוכה. העותרת אינה משלימה עם תוצאה זו, ומכאן העתירה.

התיק היה קבוע לדיון בפניי בבקשה למתן צו ביניים, אולם הצדדים הסכימו כי הדיון יתקיים לגופו ויינתן פסק דין על יסוד כתבי הטענות והטיעונים בעל פה.

2. לטענת העותרת, לא עמדה משיבה 2 בתנאי הסף, כפי שיפורט להלן, ובנוסף, נפלה טעות בדרך החישוב של ההצעות הכספיות של המציעות, וגם טענה זו תפורט להלן.

אקדים ואומר, כי מסקנתי היא כי דין העתירה להתקבל, מן הטעם שהצעת משיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף.

הטענות בנוגע לעמידה בתנאי הסף

3. העותרת מצביעה על מספר פגמים, הפוסלים, לטענתה, את הצעתה של משיבה 2.

4. הפגם האחד, עניינו בדרישה המנוסחת בהוראת סעיף 3.ב. למכרז וזה לשונה:

"המציע קשור בהסכם על חשבונו, עם קבלן רשום (סווג ג'2) לשם ביצוע בניית כיתות הגן, בהתאם לנוסח ההסכם לעבודה קבלנית המצורף למכרז זה, בכפוף לפרוגרמת גן ילדים של משרד החינוך, מפרט טכני וכתב כמויות, ובהתאמה לחוזה הממשלתי בשינויים המחוייבים".

והנה, עיון בהסכם עם הקבלן, שצורף להצעת משיבה 2 (נספח ג'2 לעתירה), מעלה, כי המקום בו אמור היה המציע למלא את מחיר ההתקשרות עם הקבלן נותר ריק (סעיף 8.א. להסכם). כך גם נותר ריק המקום בו היה על המציע למלא את המועד לסיום ביצוע כלל העבודות, כפי שיסוכם בהסכם בינו לבין הקבלן (סעיף 5.א. להסכם).

5. פגם אחר עליו עומדת העותרת עניינו בכך שטופס הצהרת המציע לא מולא בסעיפים 5 ו-7 שבו. על פי סעיף 4.י. לתנאי המכרז:

"המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס הצהרת המציע המצורף למסמך זה, ואשר ימולא על ידי המציע על כל פרטיו, וייחתם בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע".

אין חולק, כי טופס הצהרת המציע של משיבה 2 נותר ריק בסעיף 5, היינו, המקום בו היה על המשיבה 2 להתחייב בתוך כמה ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ממשיבה 1 יחל ביצוע העבודות, ובתוך כמה זמן יבוצעו העבודות. כך גם, בסעיף 7 לטופס הושאר ריק המקום בו היה על משיבה 2 להודיע מתי יחל פרק הזמן ממנו ואילך תתחיל להפעיל ולתחזק את שתי כיתות הגן, וממילא מתי תסתיים תקופת ההפעלה.

6. העותרת טוענת לפגמים נוספים שנפלו בהצעתה של משיבה 2, אולם כפי שאבהיר להלן, שני הפגמים עליהם עמדתי לעיל נראים בעיני פגמים מהותיים, שדי בהם כדי להגיע למסקנה כי משיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף. משהגעתי למסקנה זו, ממילא מתייתר הדיון בפגמים האחרים.

7. ועדת המכרזים מצאה, כאמור, את הצעתה של משיבה 2 כהצעה העומדת בתנאי הסף, כמו גם את הצעתה של העותרת. ב"כ משיבה 1 הודה, בהגינותו, כי לא התקיים דיון באותם פגמים שפורטו לעיל. אולם, לטענתו, אין המדובר בפגמים מהותיים, אלא בפגמים טכניים, אשר ניתן להכשירם, כפי שגם אין בפגם הנובע מאי קיום הדיון באותם פגמים משום פגם היורד לשורש העניין.

גם ב"כ משיבה 2 טוענת, כי הפגמים שנפלו בהצעת משיבה 2 הינם פגמים טכניים, וכי חזקה על חוות הדעת המשפטית, שניתנה על יסוד הבדיקות שערכו מחלקת מהנדס המועצה ומחלקת החינוך, ולפיה שתי ההצעות עומדות בתנאי הסף, כי היא משקפת את המצב לאשורו. ב"כ משיבה 2 מפנה להלכה לפיה אין להתערב בשיקול הדעת המקצועי של ועדת המכרזים, אלא אם נפגע עקרון השוויון והתחרות ההוגנת בין המשתתפים, ולטענתה, לא זה המצב בענייננו. בנוסף טוענת היא, כי הגם שבטופס הצהרת המציע נדרש המציע לנקוב במועד לסיום ביצוע העבודות, לא ניתן לעשות כן משום שהליכי הוצאת היתרי בנייה עשויים להימשך זמן רב ואינם נתונים בשליטת המציע.

8. כאמור לעיל, התנאים בהם נפלו פגמים בהצעתה של משיבה 2 הם תנאי סף. על כך אין חולק. כך גם אין חולק כי ועדת המכרזים כלל לא דנה בפגמים אלה, וקבעה כי הצעתה של משיבה 2 עומדת בתנאי הסף. איני סבורה כי המדובר בפגמים טכניים. לא למותר להעיר, כי עד היום לא מצאה משיבה 2 לנכון לתקנם, ולהוסיף את הנתונים החסרים. נראה כי גם היא מבינה שניסיון להוסיף, בדיעבד, נתונים שעניינם מחיר ההתקשרות עם הקבלן ומועדי ביצוע העבודות, אינו בבחינת "תיקון טכני". בצדק טוענת העותרת, כי למעשה הסכם ההתקשרות עם הקבלן שצרפה משיבה 2 להצעתה, לאו הסכם הוא, שכן חסר הוא הסכמה על תנאים מהותיים: מחיר ההתקשרות ומועד ביצוע העבודות. גם אם היה בידי לקבל את הטענה לפיה לא ניתן לקבוע את מועד סיום ביצוע העבודות בשל התלות בקבלת היתרי בנייה, הרי שדי בכך שאין ההסכם קובע את מחיר ההתקשרות כדי להגיע למסקנה, כי בניגוד לנדרש בתנאי הסף, לא נקשר הסכם בין משיבה 2 לבין הקבלן. המדובר בתנאי יסודי ביותר, ובלעדיו לא ייכון הסכם. אלא שגם את הטענה לפיה לא ניתן היה לקבוע את מועד סיום ביצוע העבודות אין בידי לקבל. ראשית, ככל שסברה כך משיבה 2, היה עליה להפנות שאלת הבהרה בעת סיור הקבלנים. שנית, ההסכם, שנוסחו נקבע על ידי משיבה 1, מדבר על מועד ביצוע כלל העבודות מיום קבלת צו התחלת העבודה, כך שממילא אין הוא דורש התחייבות לנקיבת מועד שאינו יכול להיות בשליטת המציע. ניתן לשער, כי מחיר ההתקשרות עם הקבלן הוא גם פונקציה של לוח הזמנים שהוא מוכן לעמוד בו, וכי למחיר זה יש השלכה על גובהה של הדרישה להחזר ההשקעות בתום תקופת ההפעלה, שהיה על כל מציע לפרט (ועל כך יורחב בסוגיית המרכיב הכספי). הוספת הנתונים החסרים בשלב זה, כמוה כתיקון ההצעה לאחר עבור המועד להגשת ההצעות, ויש בה משום פגיעה מהותית בעקרון השוויון וסופיות ההצעה בדיני המכרזים. די בכך כדי להוביל למסקנה כי אין משיבה 2 עומדת בתנאי הסף.

9. לא למותר להוסיף, כי אי ההקפדה על תנאי הסף היא כשלעצמה פוגעת בעקרון השוויון, כפי שנפסק בבית המשפט העליון. כך, למשל, בעע"מ 1811/09 אסום חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב, אומר בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת א' חיות):

"... הלכה היא כי קבלת הצעה שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז מהווה, ככלל, פגיעה בשוויון כלפי יתר המציעים שעשו מאמץ לעמוד בתנאי הסף כפי שנקבעו בו, וכן כלפי מציעים בכוח שנמנעו מלהשתתף במכרז ביודעם שאינם מקיימים תנאים אלה" (שם, פסקה 16).

10. למעשה, ויתרה ועדת המכרזים למשיבה 2 על הדרישה לצרף הסכם מחייב - על פי נוסח שקבעה היא עצמה - עם הקבלן שיבנה את שתי כיתות הגן. בכך פגעה פגיעה מהותית בעקרון השוויון הן כלפי העותרת והן כלפי מציעים פוטנציאליים, אשר לא היה בידם, במועד שנקבע לשם הגשת ההצעות, להציג הסכם מחייב עם קבלן רשום. די בכך כדי להביא למסקנה כי דין העתירה להתקבל, שכן הצעת העותרת היא ההצעה היחידה שעמדה בתנאי הסף.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ