אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קבלת תביעת נושה כנגד ערב שחתם על ערבות מוגבלת בסכומה ובמועדה

קבלת תביעת נושה כנגד ערב שחתם על ערבות מוגבלת בסכומה ובמועדה

תאריך פרסום : 06/06/2012 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חדרה
30986-11-10
05/04/2012
בפני השופט:
קרן אניספלד

- נגד -
התובע:
אחים כהן ד.א. יבוא ושווק מזון בע"מ
עו"ד אליהו עמר
עו"ד סמדר איתן-זיסמן
הנתבע:
1. טקדן בע"מ ח.פ.
2. דן ורנר

עו"ד דני הרשקוביץ
עו"ד טל פיקלר
פסק-דין חלקי

נגד נתבע 2

התובענה נסבה על שאלת פרשנותו של חוזה ערבות בו נקבע תאריך לסיום תוקפה של הערבות.

א.   ההליך והצדדים לו

1.    בין התובעת לנתבעת 1 (להלן טקדן) התקיימו קשרי מסחר שבגדרם סיפקה התובעת לטקדן מוצרי מזון לפי הזמנתה של האחרונה במהלך השנים 2010-2009. ביום 9.2.2010 חתמו נתבעים 4-2 (להלן יחדיו הערבים) על מסמך שכותרתו "הסכם" ועל-פי תוכנו מהווה חוזה ערבות, בגדרו ערבו לחובות טקדן לתובעת כהגדרתם במסמך זה ובכפוף לתנאיו. בין השאר הוגבלה הערבות בסכום (עד לסך של 100,000 ש"ח) ובמועד (עד ליום 1.9.2010).

2.    התובענה הוגשה ביום 16.11.2010 בעטיו של חוב טקדן לתובעת שסכומו 75,959 ש"ח (להלן החוב). ההליך נסמך על עילה חוזית ועילה מדיני עשיית עושר ולא במשפט. בתוך כך נטען שעל הערבים לשלם לתובעת את סכום החוב מכוח ערבותם לחובות טקדן.

3.    נגד נתבעים 3 ו-4 ניתנו פסקי-דין בהיעדר הגנה על מלוא סכום התביעה. בישיבת קדם-משפט שהתקיימה ביום 27.10.2011 הודיעה באת-כוח התובעת שטקדן מצויה בהליכי פירוק והוגשה נגדה תביעת חוב. לפיכך נמחק ההליך נגד טקדן לבקשת התובעת. נותרה אפוא לדיון התובענה נגד נתבע 2 בלבד (להלן הנתבע).

4.    הנתבע התגונן בטענה שתוקפה של הערבות פקע ביום 1.9.2010 ועל כן היא אינה חלה על התובענה דנן שהוגשה ביום 16.11.2010 [ס' 10-6 ו-21 לכתב-ההגנה]. סעיפיו האחרים של כתב-התביעה שלא נסבו על מיהות התובעת, עיסוקה וייצוגה הוכחשו בידי הנתבע על דרך הסתם אגב ציון שהדבר נעשה מחוסר ידיעה. מושכלות יסוד הן שהכחשת עובדה או טענה מחוסר ידיעה, לאו הכחשה היא ואין בה כדי להעמיד טענת הגנה מטעם הנתבע אל-מול טענות כתב-התביעה [ע"א 351/64 לנגליב נ' אגרי, פ"ד יט(2) 262 (1965) וראו גם תק' 86 לתקנות סדר הדין האזרחי]. נובע מכך שהשאלה האחת השנויה במחלוקת והטעונה הכרעה היא שאלת חלותה של הערבות על החוב.

ב.    דיון והכרעה

דין התובענה להתקבל במלוא סכומה. להלן יובאו הטעמים לכך.

1.       תוכן הערבות

ערבות היא התחייבות של אדם לקיים את חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי [ס' 1(א) לחוק הערבות]. ערבות עשויה להיווצר בהסכם בין הערב לנושה, כפי שנעשה כאן [ס' 3 לחוק הערבות]. בענייננו נקבעו בחוזה הערבות מספר תנאים: ראשית, דובר בערבות אישית לפירעון כל חובות טקדן לתובעת, הן חובות עבר והן חובות עתידיים, עד לסך 100,000 ש"ח; שנית, נקבע שהערבות חלה על פירעון של כל השיקים שנמסרו לתובעת ועל פירעון כל חשבונית שהונפקה בידי התובעת לטקדן; שלישית, תוקף הערבות הוגבל עד יום 1.9.2010; רביעית, נקבע שהסתייגויות לגבי חשבוניות, ככל שתהיינה, תוצגנה לתובעת תוך שבועיים מיום הנפקתן שאם לא כן תתקבלנה החשבוניות כמות שהן ועל התובעת לא תהא מוטלת הוכחה של החוב; לבסוף, הובהר שהערבות תחול רק על אספקת סחורה לטקדן ולא לחברה אחרת זולתה.

2.       סכום החוב

עצם קיומו של החוב, מועדי היווצרותו ושיעורו כלל אינם שנויים במחלוקת (ומכל מקום הם הוכחו כדבעי). טקדן, היא החייבת העיקרית שלחובותיה ערב הנתבע, הודתה בחוב שיוחס לה בידי התובעת ומסרה לתובעת המחאות לסילוק החוב - המחאות שנפרעו בחלקן בלבד בשל הטלת עיקול על חשבון טקדן ובהמשך מחמת הגבלתו. יתרת חובה של טקדן לתובעת בשל המחאות שנמסרו ולא נפרעו הסתכם ב-75,508 ש"ח ליום 31.8.2010; סכום זה כשהוא משוערך ליום פתיחת ההליך נתבע כאן. העובדות הצריכות לעניין צויינו ברחל-בתך-הקטנה בכתב-התביעה תוך הפניה למסמכים רלוונטיים [שם, בסע' 13-6] ואומתו בתצהירו של עד התובעת, מר אילן כהן [ ת/1].

בתוך כך משכה טקדן לטובת התובעת שבע המחאות משורטטות שאינן סחירות שסכומן 84,022 ש"ח, הראשונה על סך 7,000 ש"ח ושש האחרות על סך 12,837 ש"ח כל אחת, שזמני פרעונן בכל חודש גרוגריאני החל ביום 20.2.2010 וכלה ביום 21.8.2010 (להלן ההמחאות). בגין ההמחאות מסרה התובעת לטקדן קבלה מס' 64268 נושאת תאריך 11.2.2010 [נספח ה' ל- ת/1]. מסירת ההמחאות בידי טקדן מהווה הודאה שלה בקיומו ובשיעורו של החוב שלשם פירעונו נמשכו ההמחאות.

כאמור, הנתבע כלל לא חלק על טענות כתב-התביעה שנסבו על העניינים הללו ולא העמיד גרסת הגנה משלו אל-מול גרסת התובעת. יתרה מכך, ערבותו חלה במפורש גם על חשבוניות שהונפקו לטקדן קודם למועד מתן הערבות, לרבות אותן חשבוניות שבעטיין מסרה טקדן לתובעת את ההמחאות שנזכרו לעיל. ודוק: הערבות נחתמה ביום 9.2.2010; קבלה בגין ההמחאות הוצאה לטקדן כעבור יומיים, ביום 11.2.2010. ממילא לא השיג הנתבע על חשבונית כלשהי, אף לא טען שהשיג, בדרך שנקבעה לכך בחוזה הערבות. יש בכל אלה כדי ללמד שהסכום שננקב בהמחאות לא היה שנוי במחלוקת, כך בציר היחסים שבין התובעת לטקדן וכך גם בציר היחסים שבין התובעת לנתבע כערב. על-כן מנוע הנתבע ומושתק מלטעון נגד עצם קיומו או נכונותו של חוב טקדן לתובעת כביטויין בהמחאות.

בכך שהתובעת נעתרה לבקשת טקדן והחליפה חלק מההמחאות הנ"ל בהמחאות אחרות, שגם הן לא נפרעו, לא היה כדי להעמיס על-גבי ערבותו של הנתבע חוב חדש, שונה בתוכנו או בהיקפו מזה שלשם פירעונו נתנו לתובעת ההמחאות המקוריות. אף אין נפקות לכך שהמחאות חלופיות נמשכו על חשבונו של צד שלישי שאיננו טקדן עצמה. משיכת המחאות כאלה עולה בקנה אחד עם היקלעותה של טקדן לקשיים שבגינם עוקל חשבונה, באופן שמנע ממנה לפרוע את מלוא ההמחאות המקוריות. לא חל בחיוב הנערך שינוי שבא בגדרו של ס' 5(ג) לחוק הערבות ושעשוי להשליך על ערבותו של הנתבע. הלה אף לא טען כן.

3.       פרשנות חוזה הערבות

את חוזה הערבות יש לפרש בהתאם לכללי הפרשנות המקובלים החלים בכגון דא תוך איתור אומד דעתם של הצדדים כפי שבא לידי ביטוי בתוכנו של המסמך שערכו. לשון החוזה מהווה את העוגן לתהליך פרשנותו: " חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו" [ס' 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי) כפי שתוקן בתיקון מס' 2 מ-2011]. גם קודם לתיקון זכתה לשון החוזה למעמד בכורה בתהליך פרשנותו: " הלכה פסוקה היא כי כאשר לשון החוזה מצביעה בבירור על כוונת הצדדים, אין צורך ואין הצדקה ללכת אל מעבר לה, שכן חזקה על הלשון הברורה והמפורשת שהיא משקפת את רצונם" [ע"א 3196/01 גלמן פינץ בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מ, פ"ד נח(2) 682, 689 (2004); ע"א 5856/06 לוי נ' נורקייט בע"מ בפס' 27 (טרם פורסם, 28.1.2008); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן בפס' 24 לפסק-דינו של כב' השופט דנציגר (טרם פורסם, 23.2.2010)]. הדברים יפים מקל וחומר משעוגנו בדבר חקיקה שחולש על תהליך פרשנותו של חוזה ומסדירו. אותם כללים עצמם הוחלו גם על פרשנותו של חוזה ערבות [תא"מ (חי') 4788-05 כל בו החדשה בע''מ נ' קלאב אכזיב קיץ 2004 בע''מ וההפניות שם (טרם פורסם, 19.4.2010)].

פרשנות דווקנית לטובת הערב עשויה להינקט, במקרה מתאים, אם לשון החוזה אינה ברורה די הצורך וניתנת לפירוש באופנים שונים, וכאשר בית-המשפט נוכח לדעת שיש בפרשנות כזו כדי להגשים בצורה הטובה ביותר את התכלית שניצבה ביסוד ההסכם [עניין כל בו, שם, וכן רוי בר-קהן ערבות 85 (2006)]. שונים הדברים כאשר חוזה הערבות ברור ואינו משתמע לשני פנים. במקרה כזה יש ליתן לו תוקף מלא ועל בית-המשפט להישמר פן יכתוב עבור הצדדים חוזה חדש שהם לא כרתו ולא כיוונו אליו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ