אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קבלת עתירת חברי מועצת עיריית נהריה כנגד ראש העיר -שחרג מסמכותו עת נמנע מלקבוע ישיבה וניצל כוחו הפוליטי שלא כדין

קבלת עתירת חברי מועצת עיריית נהריה כנגד ראש העיר -שחרג מסמכותו עת נמנע מלקבוע ישיבה וניצל כוחו הפוליטי שלא כדין

תאריך פרסום : 17/11/2011 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי חיפה
44963-09-11
14/11/2011
בפני השופט:
רון שפירא

- נגד -
התובע:
1. אשר שמואלי
2. אייל וייזר
3. אורן סודאי
4. עופר אלקיים
5. בלהה גלזברג
6. יעקב אוחיון
7. מלכה גולדוסר
8. אבי טילר
9. זוהר חתן

הנתבע:
1. ג'קי סבג ראש עיריית נהריה
2. משרד הפנים - הממונה על מחוז צפון - מר יוסף ברון

פסק-דין

העתירה בתמצית :

העותרים חברי מועצת העיר נהריה, ונמנים על סיעות שונות במועצת העיר. המשיב 1 הוא ראש העיר נהריה. המשיב 2 הוא הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים. העותרים פנו ביום 10/7/11 אל המשיב 1 בבקשה לכנס ישיבה שלא מן המנין של מועצת העירייה כדי לדון בנושאים שונים ובהצעות החלטה שפורטה בפנייתם. בקשתם הוגשה בהתאם להוראות סעיף 9 לתוספת השניה שבפקודת העיריות. משלא כונסה הישיבה בפרק הזמן הקבוע בסעיף 9 הנ"ל פנו העותרים למשיב 2 כדי שיפעיל את סמכותו ויורה על כינוס הישיבה. פנייתם לא נענתה, ואולם המשיב 1 כינס ישיבת מועצה שלא מן המנין ביום 4/8/11. הודעה על הישיבה נשלחה לחברי מועצת העיר, בהם העותרים, ביום 2/8/11, דהינו כ-48 שעות קודם למועד הישיבה. העותרים, אשר לא רצוי לקיים את הישיבה במועד הנ"ל מאחר ואחת מהם לא הייתה יכולה להגיע לישיבה, ביקשו למשוך את הצעות ההחלטה שהגישו במסגרת הבקשה לקיום ישיבה שלא מן המנין ואולם בקשתם נדחתה. ישיבת המועצה התקיימה ביום 4/8/11 בהעדרם של העותרים, שבחרו שלא להתייצב לישיבה. המועצה דחתה את הצעותיהם.  לאחר המועד הנ"ל פנו העותרים למשיב 1 לבטל את ההחלטה ולהורות על כינוס ישיבה שלא מן המנין כדי לדון בהצעות ההחלטה שהעלו. בקשתם נדחתה. מכאן העתירה שבפני.

העותרים טוענים כי המשיבים לא פעלו בהתאם לחובה החלה עליהם על פי חוק ולא דאגו לכינוסה של ישיבה שלא מן המנין במועדים הקבועים בחוק. עוד נטען כי ראש העיר, המשיב 1, בחר להביא את הנושאים שהתבקשו לדיון במועד בו ידע כי העותרת 7 לא תוכל להגיע לישיבה באופן בו לא תהיה לעותרים את האפשרות להוביל לקבלת החלטה ברוח הצעתם. בהתאם טוענים הם כי הישיבה שנערכה וההחלטות שהתקבלו היו שלא כחוק ומבקשים כי בית המשפט יורה על ביטול ההחלטות ועל קיום ישיבה שלא מן המנין בה ידונו הצעות ההחלטה שביקשו העותרים להביא לדיון.

המשיב 1 טוען כי ככל שהדבר נוגע לעצם קיום הישיבה ביום 4/8/11, היה על העותרים להגיש עתירה קודם לקיום הישיבה, ומשלא עשו כן השתהו והיום אין עוד מקום לדון בחוקיות הישיבה הנ"ל. עוד טוען הוא כי משבחרו העותרים שלא להתייצב לישיבה שנקבעה ליום 4/8/11 אין להם להלין אלא על עצמם. בנוסף טוען הוא, כטענה עיקרית, כי הצעות שביקשו העותרים להביא לדיון במסגרת של ישיבה של מן המנין עוסקות בנושאים שאינן בסמכותה של מועצת העיר ומכאן שראש העיר מוסמך לפעול על פי חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של העירייה ולמנוע את הבאת הנושאים לדיון בפני מליאת המועצה. 

ב"כ המשיב 2 לא הגיש כתב תשובה לעתירה. עם זאת התרתי לו לטעון. לגופו של ענין טוען הוא כי ככל שהדבר נוגע למשיב 2, הפניות אליו לא נעשו בצורה מסודרת וברורה. הפניות שלאחר הישיבה מיום 4/8/11 כלל לא הועברו למשיב 2. עוד טוען הוא כי חלק מהנושאים שהתבקשה בעניינם הישיבה שלא מן המנין כלל לא ברורים. בהתאם, וככל שהדבר נוגע למשיב 2, מבקש בא כוחו כי העתירה תידחה. עם זאת סבור ב"כ המשיב 2 כי על פי לשון החוק אין לראש העיר או ליועץ המשפטי של העירייה את הסמכות לקבוע כי נושא זה או אחר לא יגיע לדיון מחמת אי-חוקיות. בהתאם סבור הוא כי יש לקיים דיון בהצעות שהעלו העותרים וביקשו להביא לדיון במסגרת של ישיבה שלא מן המנין. ב"כ המשיב 2 סבור גם כי מאחר וחלפו כבר שלושה חודשים מעת שהתקיימה הישיבה נשוא העתירה, ממילא אין עוד צורך בהכרעה שיפוטית וניתן לקיים דיון חוזר בבקשת העותרים בהתאם להוראות סעיף 46 לתוספת השניה שבפקודת העיריות.

הסוגיות הטעונות הכרעה :

העתירה שבפני מעלה מספר סוגיות הטעונות הכרעה, ואדון בהן כסדרן.

הראשונה - האם פעל המשיב 1 בהתאם לסמכותו, באופן בו קבע את הנושאים שביקשו העותרים להעלות לדיון במסגרת של ישיבת מועצה מן המנין ביום 4/8/11. האם הפעיל המשיב 2 את סמכויותיו כחוק לעניין זה והאם יש לראש העיר סמכות שלא להביא הצעת החלטה לדיון, אם סבור הוא, על פי חוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה, כי מדובר בהצעת החלטה בלתי חוקית.  

השניה - אם יקבע כי מי מהמשיבים פעל שלא כחוק, האם משמעות קביעה זו היא כי ההחלטות שהתקבלו בישיבה מיום 4/8/11 בטלות מחמת אי-חוקיות. ולעניין זה, האם הימנעות העותרים מלהתייצב לישיבה ביום 4/8/11 מונעת מהם לטעון כנגד חוקיות ההחלטות שהתקבלו בישיבה הנ"ל.

השלישית - מה הסעדים המתבקשים כתוצאה מקביעות בית המשפט בנוגע לשאלות שהועלו והאם קיים סעד חלופי המצדיק שלא להעתר לעתירה. 


פעולות ראש העיר והממונה על מחוז קודם לדיון ביום 4/8/11 :

עניינה של העתירה בסדרי קביעת ישיבות מועצת העיר. על נושא זה חלות הוראות התוספת השניה לפקודת העיריות. סעיפים 6-7 לתוספת השניה המסדירים את נוהל קביעת ישיבות מן המנין קובעים כדלקמן:

" 6.    מועד ישיבות

(א)  בתוך חודשיים מיום הבחירה, תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה ובלבד שלא יהיה ביום המנוחה השבועי או בערב יום המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת; עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה, יתקיימו הישיבות ביום רביעי הראשון לכל חודש בשעה 18:00.

(ב)   ישיבת המועצה תתחיל לא לפני השעה 18:00, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה לשעה אחרת.

(ג)   חל מועד ישיבה בערב יום מנוחה או ביום מנוחה של חבר מחברי המועצה, תידחה הישיבה ליום ולשעה הקבועים בשבוע שלאחר מכן או למועד אחר שרוב חברי המועצה הסכימו עליו מראש ובכתב; בסעיף קטן זה, "יום מנוחה" - כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948 2, ולרבות מוצאי יום המנוחה.

(ד)   בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) וסעיף 5 לתקנון זה, רשאית מועצה להסכים, באמצעות כל חבריה מראש ובכתב, על מועד קיום ישיבה מסוימת במועד ובשעה אחרים מהמועד שנקבע ובתנאי שתקוים ישיבת מועצה מן המניין לפחות, פעם אחת לכל חודש.

(ה)  ביום שמתקיימת בו ישיבת מועצה שלא מן המניין, אפשר לקיים גם ישיבה מיוחדת כאמור בסעיף 58 לתקנון זה ובלבד שהישיבה המיוחדת לא תחל לפני השעה 16:00, אלא אם כן הסכימו כל חברי המועצה על שעה אחרת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ