אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> צמצום השימוש בעשיית דין עצמית - הזכאי האמיתי לנכס יפנה להליכים משפטיים להוכחת זכותו

צמצום השימוש בעשיית דין עצמית - הזכאי האמיתי לנכס יפנה להליכים משפטיים להוכחת זכותו

תאריך פרסום : 03/12/2008 | גרסת הדפסה
רע"א
בית המשפט העליון
9077-08
01/12/2008
בפני השופט:
א' רובינשטיין

- נגד -
התובע:
1. עיריית קרית אתא
2. יעקב פרץ - ראש העיר קרית אתא

עו"ד יוסף סגל
הנתבע:
תלמוד תורה בית יהודה קרית אתא
החלטה

א.         בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט קיסרי) מיום 7.10.08 בבר"ע 3494/08, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת ליתן רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה (השופטת לפין- הראל) מיום 5.9.08 בת"א 194-909-08. במסגרת החלטה זו הוטל צו מניעה המורה למבקשת להימנע מהפריע למשיבה להמשיך ולהשתמש במבנה נשוא הבקשה, ולאסור עליה לנעול את המבנה מפני המשיבה או מי מטעמה. בהחלטת בית המשפט המחוזי נדחתה גם בקשה לרשות ערעור על החלטת בית  משפט השלום מיום 9.9.08 לדחיית בקשה לעיון חוזר בהחלטתו מיום 5.9.08.

ב.         המשיבה רשומה במרשם המקרקעין כבעלת זכות חכירה במבנה המצוי בקריית אתא. לטענת המשיבה, בכוונתה היה לפתוח במבנה גני ילדים והמבקשת מנעה זאת ממנה בכוח הזרוע. המבקשת טענה מנגד, בפני בתי המשפט קמא, כי בשנת 1965 נערך הסכם בין המשיבה לבין המועצה המקומית קריית אתא (קודמתה של העירייה), לפיו התחייבה המשיבה להעביר לה את זכות החכירה במבנה. על סמך הסכם זה השקיעה  המבקשת בשיפוץ המבנה והרחבתו, והלכה למעשה היתה החזקה במבנה בידיה משך שנים רבות. המשיבה פנתה לבית משפט השלום בבקשה לצו מניעה כאמור מעלה. זאת, לאחר שהמבקשת מנעה כניסתה אל המבנה והציבה שמירה.

ג.          בית משפט השלום נתן ביום 3.9.08 צו ארעי במעמד צד אחד. למחרת הוגשה על ידי המבקשת בקשה לביטול ההחלטה. הבקשה נדחתה. נקבע דיון במעמד שני הצדדים ליום 5.9.08, במסגרתו אושר הצו. בית המשפט קבע כי לא הונח בסיס חוקי המאפשר למבקשת עשיית דין עצמי, ובמצב הדברים הנוכחי, האמור בפנקס רישום המקרקעין הוא המחייב. וכדברי בית המשפט "המשפט מכיר בצורך לעתים בעשיית דין עצמי. הכרה זו מוגבלת מאד ומצטמצמת למי שמחזיק בפועל וכדי בקרקע שנושל מחזקתה. גם מי שזכאי להחזיק בקרקע אשר לא החזיק בה בפועל לא יהא רשאי לעשות דין לעצמו" (בהתבסס על רע"א 4311/00 מדינת ישראל נ' בן שמחון, פ"ד נח (1) 834). בהחלטתו ציין בית המשפט, בין היתר, כי במהלך הדיון התברר כי גני הילדים האמורים לפעול במבנה אינם של המשיבה עצמה אלא של אגודת ישראל, על פי הסכם אשר נכרת בינה לבין המשיבה.  בקשת המבקשת לעיון חוזר נדחתה, כאמור, ביום 9.9.08.

ד.         בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי נדחתה גם היא. בית המשפט המחוזי קבע כי אף שהמשיבה החסירה מבקשתה פרטים שיתכן כי הם רלבנטיים למחלוקת, אין מקום להתערב בהחלטה זו, וזאת משני שיקולים: האחד, למשיבה זכות קניינית במבנה, ובדיון שהיה בפני בית משפט השלום לא עלה בידי המבקשת להראות אחרת. רק לאחר מכן הובא העתק של ההסכם לו טוענת המבקשת, ומשזה לא הונח בפני בית משפט השלום לא ניתן להשתית על כך עילת ערעור. שנית, רק יומיים לאחר מתן ההחלטה נרשמה לטובתה של המבקשת הערת אזהרה. זאת ועוד, צוין כי לא ברורה הסיבה בעטייה מתנגדת המבקשת לשימוש בו מעוניינת המשיבה לעשות במבנה, ואם סברה המבקשת כי המשיבה פעלה שלא כדין היה עליה לפנות לבית המשפט, ולא לעשות דין לעצמה. מכאן הבקשה הנוכחית.

ה.         בבקשה נטען כי לא היה מקום למתן סעד זמני מהטעמים הבאים: ראשית, אי התייצבות המצהיר מטעם המשיבה לדיון; שנית, בקשת המשיבה הוגשה בחוסר תום לב תוך הסתרת עובדות ומסמכים; ושלישית, גם אם התרשלה המבקשת באי רישום זכויותיה, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהסכם בכתב קובע כי מלוא זכויות המשיבה בנכס הועברו למבקשת. זאת ועוד, המבקשת השקיעה כספים במבנה, היא זו המממנת את כל ההוצאות הקיימות בנכס, ובפועל החזקה במבנה בידיה כבר שנים רבות. עוד נטען כי הוכח שאין כל כוונה  של המשיבה לבצע בנכס פעילות חינוכית כלשהי, ושגה בית המשפט  שעה שנתן משקל יתר להתרשלות המבקשת לרשום על שמה את הזכויות בנכס במשך 43 שנה. לבסוף נטען, כי היענות לבקשה לסעד זמני  משמעה קבלת תביעתה של המשיבה.

ו.       לאחר העיון אין בידי להיעתר לבקשה. בסופו של יום עניינו של ההליך הוא מתן סעד זמני בהליך הנמצא בראשיתו - וככלל אין הוא מסוג העניינים בגינם ניתנת רשות ערעור בגלגול שלישי (ר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123; רע"א 11016/07 חברת בתי המלון הערביים בע"מ נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (לא פורסם); רע"א 4756/06 דודאי נ' גודוביץ (לא פורסם); רע"א 422/06 חברת התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ נ' אהובים (לא פורסם)). תימה שהמבקשת סברה כל עיקר כי ניתן להשיג התערבות של בית משפט זה בכגון דא, שעה שבמובהק עסקינן בנושא שאינו בא בגדרי "הלכות הגלגול השלישי"; ראו ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית- מבוא ועקרונות יסוד (מה' 2, תשס"ח -2008) 214, לענין התערבות בגלגול שלישי בנושא שבית משפט השלום לא סיים בו מלאכתו; לא כל שכן בנושא שככלל אין בית משפט של ערעור מתערב בו. ראו גם קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי (מה' 15, 2007) 1320 והאסמכתאות שם. בתי המשפט הקודמים התבססו בנידון דידן על תשתית עובדתית מספקת כדי להצדיק מתן סעד זמני - וכידוע אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בקביעות מסוג זה, קל וחומר בגלגול שלישי (רע"א 9807/06 גסלר נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם); רע"א 3189/06 וולפינגר נ' ראובני (לא פורסם)).

ז.          גם לעיצומם של דברים, לא מצאתי פגם בהחלטות בתי המשפט הקודמים. בשלב מקדמי זה של ההליך, אין בית המשפט נדרש להכריע בשאלת הזכויות הקנייניות, ובמצב בו המקרקעין רשומים על שם המשיבה במרשם המקרקעין, לא נרשמה במשך 43 שנה הערת אזהרה לטובת המבקשת, המבנה לא הועבר לחזקתה, וכאמור לא הוצג ההסכם הנטען. המשפט אינו אוהב עשיית דין עצמית, וגדריה מצומצמים, כפי שתיארה השופטת פרוקצ'יה בפרשת בן שמחון הנזכרת, שם נאמר בין השאר (עמ' 837) כי ההסתייגות מעשיית דין עצמית כוללת אמירה "גם לזכאי האמיתי לנכס, כי עליו להיזקק להליכים משפטיים להוכחת זכותו לקרקע, ואין הוא יכול לעשות שימוש בכוחותיו העצמיים כדי לממש את זכותו". מדברי פרופ' וייסמן במאמרו "החזקה" מחקרי משפט טו 43-42) מצוטטת שם האמירה היפה, כי "המדיניות המשפטית היא להפוך בעלי ריב לבעלי דין ולא להניח לאדם לנהוג כשופט בעניינו הוא". אכן, יש חריגים המתירים עשיית דין עצמית (פרשת בן שמחון 838, 840), ובמיוחד במקרקעי ציבור (חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים) תשמ"א-1981), (שם, 840 ואילך), אך לא בכך עסקינן בנידון דידן, אלא בנכס הרשום על שם המשיבים או קודמיהם כחוכרים. סוף דבר: גם אם חשה המבקשת במקרה דנא כי הצדק עימה, על פי הסכם והיסטוריה, הדרכים לעשייתו של צדק זה הן אלה שבדין, וזאת מה גם שלא פעלה שנים רבות לרישום נאות של זכויות הנטענות על ידיה. ככל שסברה המבקשת כי המשיבה פועלת בניגוד לדין, היה עליה לפעול בדרכים שבחוק. אין בכך כמובן, כדי לומר דבר באשר לעצם זכויותיה של המבקשת בנכס, ואם התעשתה להיאבק עליהן עתה, יהא לה יומה בבית המשפט ויוכרע כל הנחוץ יש לקוות גם, כי ההכרעה תבוא בהקדם כדי לא להותיר באויר את הערפל שבמצב הזמני.

ח.       כאמור, אין בידי להיעתר למבוקש.

          ניתנה היום, ד' בכסלו התשס"ט (1.12.08).

 

ש ו פ ט


העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.    מפ

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ