אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> צמח נ' גבאי

צמח נ' גבאי

תאריך פרסום : 12/04/2010 | גרסת הדפסה
רע"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
19004-11-09
11/04/2010
בפני השופט:
שרה ברוש

- נגד -
התובע:
כרמלה צמח
הנתבע:
דוד גבאי
פסק-דין

פסק דין

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כב' השופט משה סובל מיום 15/11/2009, המתייחסת לשתי החלטות של רשמי בית המשפט (להלן: "החלטת השופט סובל"): האחת - החלטת הרשם משה כהן מיום 2/9/2009 לפיה הוטל עיקול זמני על כספים ועל זכויות של המשיב בנכס מקרקעין אשר הותנה בהמצאת התחייבות עצמית ובהפקדת ערבות צד ג' על סך 250,000 ₪ ועירבון על סך של 35,000 ₪, עד ליום 7/9/2009. כמו כן נקבע, כי איסור לבצע כל דיספוזיציה בנכסים נשוא הבקשה, יבוטל עם כניסתו לתוקף של צו העיקול (לאחר המצאת ביטחונות) ובמידה ולא יופקדו הביטחונות עד אז, תבוטל ההחלטה בדבר איסור הדיספוזיציה (להלן: "החלטת הרשם כהן"), והשנייה - החלטתו של הרשם יוחנן גבאי מיום 14/9/2009 אשר האריכה את תוקפו של צו איסור הדיספוזיציה עד להחלטה בבקשתה של המבקשת לשינוי התנאים שנקבעו למתן צו העיקול (להלן: "החלטת הרשם גבאי"). הבקשה להמצאת חלופה הוגשה ביום 6/9/2009 וביום 13/9/2009 הוגשה בקשה כי האיסור על ביצוע דיספוזיציה בנכסים, יעמוד בתוקף עד שבוע לאחר המצאת החלטת בית המשפט בבקשה הראשונה.

השופט סובל, לאחר שבחן את החלטת הרשם כהן אל מול הבקשה והתצהירים שהיו בפניו, לא מצא כל פגם בהחלטתו או בשיקול הדעת אשר בגינם יש להתערב בהחלטתו, ודחה את הערעור על החלטת הרשם כהן.

השופט סובל קיבל את הערעור שהוגש על ידי המשיב על החלטתו של הרשם גבאי. בהחלטתו התייחס השופט סובל להחלטתו של הרשם גבאי לפיה צו המניעה הזמני האוסר ביצוע דיספוזיציה בנכסים, קשור וכרוך ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשת העיקול ומצו העיקול הזמני.

באשר לעיקול הזמני, קבע השופט סובל, כי זה פקע הואיל וצו העיקול שניתן ביום 2/9/2009 על ידי הרשם כהן, ניתן בכפוף להפקדת ביטחונות עד ליום 7/9/2009. בהמשך הורה הרשם כהן, כי איסור הדיספוזיציה ימשיך לחול ויבוטל עם כניסתו של צו העיקול לתוקף, ובמידה ועד ליום 7/9/2009 לא יופקדו הביטחונות, תבוטל ההחלטה על איסור הדיספוזיציה. מאחר ולא הומצאו ביטחונות עד יום 7/9/2009, התבטל לא רק הצו האוסר דיספוזיציה אלא גם התבטל מעצמו צו העיקול.

לביסוס החלטתו הסתמך השופט סובל על האמור בתקנה 370(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). להשקפתו, משלא הופקדו הביטחונות עד ליום 7/9/2009, הרי שביום זה פקע העיקול הזמני מכוח תקנה זו ובוטל איסור הדיספוזיציה מכוח ההחלטה של הרשם כהן מיום 7/9/2009. איסור הדיספוזיציה ניתן כסעד ארעי עד להחלטה בבקשה לעיקול הזמני, ומשפקע העיקול – "שוב לא עומד בפני עצמו איסור הדיספוזיציה ולא ניתן להאריכו, שכן לא ניתן להאריך צו שאיננו קיים, איננו בר תוקף במועד ההארכה".

השופט סובל לא התעלם מכך כי כאשר הגישה המבקשת, ביום 6/9/2009, את בקשתה לעיון חוזר ולשינוי התנאים לצו העיקול, עדיין לא פקע העיקול, גם אם לא נכנס עדיין לתוקפו בהעדר ביטחונות, אך עדיין היה בתוקף הצו בדבר איסור דיספוזיציה בנכסים. בהתייחס לבקשה זו לא ניתנה החלטה לפני יום 7/9/2009 בו פקע העיקול, לרבות איסור הדיספוזיציה. בקשתה של המבקשת לתוספת לתיקון לבקשה זו שהוגשה ביום 13/9/2009, להורות כי האיסור על ביצוע דיספוזיציה יעמוד בתוקף עד שבוע לאחר המצאת החלטת ביהמ"ש, לא היה בה, לדעת השופט סובל, כדי להועיל, שכן במועד הגשת הבקשה, 13/9/2009, לא היה קיים עוד צו עיקול ואף לא צו האוסר דיספוזיציה שפקעו עוד ביום 7/9/2009, ומכאן שלא היה צו הניתן להארכה, שכן במועד ההחלטה כבר לא היה קיים לא צו העיקול הזמני ואף לא הצו האוסר דיספוזיציה, שאלה פקעו ביום 7/9/2009, ולא ניתן היה להאריך תוקפו של צו שלא היה קיים במועד ההארכה. לפיכך, קיבל השופט סובל את הערעור המתייחס להחלטתו של הרשם גבאי מיום 14/9/2009, והורה על ביטולה.

להלן בהחלטתו התייחס השופט סובל לאמור בספרו של זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 591-588, שם נאמר, כי כאשר הותנה צו העיקול בהפקדת ביטחונות ואלה לא הופקדו, בטל העיקול מעיקרו. השופט סובל קבע, כי ניתן אמנם להגיש בקשה להארכת מועד, אך זו חייבת היתה להיות מוגשת בטרם הסתיימה התקופה להפקדת הביטחונות, שכן בחלוף התקופה אין בית המשפט מוסמך עוד להאריך את המועד, אף לא מטעמים מיוחדים לפי תקנה 528 סיפא לתקנות. השופט סובל הסתמך לעניין זה על האמור בספרו של משה קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, הלכה למעשה, מהדורה 15, עמודים 867-864.

על החלטת השופט סובל הוגשה הבר"ע שבפני.

ב"כ המבקשת טוענת, כי נפלה שגגה בפני בית משפט קמא באשר התעלם מהמבקשה להארכת המועד וסמכותו של בית משפט להאריך מועד, הן על פי הוראות תקנה 528 לתקנות והן על פי סמכותו הטבועה של בית המשפט. בית משפט קמא התעלם מקביעתו כי העיקול הוטל כדין, כי למשיב לא נגרם כל נזק בגין הגשת הבקשה לאחר חלוף המועד ועל כן לא היה מקום לקבל את הערעור על החלטת הרשם גבאי.

דין הבר"ע להידחות.

המדובר בבקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי". לאור הלכת בית המשפט העליון ברע"א 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פד"י לו(3) 123 (להלן: "הלכת חניון חיפה"), רשות ערעור במקרים אלה תינתן אך אם יוכח כי מתעוררת בהם שאלה משפטית, ציבורית או חוקתית אשר חשיבותה חורגת מן העניין שיש לצדדים הישירים בהכרעה במחלוקת. ב"כ המבקשת לא העלתה כל נימוק מעבר לעניינה הפרטני של המבקשת ואינה מעלה כל סוגיה עקרונית המצדיקה היענות לבר"ע (ראה והשווה רע"א 7399/09 עו"ד דניאל סוסנוביק נ' הנהלת בתי המשפט (לא פורסם).

ב"כ המבקשת טוענת, כי אין המדובר בערעור שלישי, שכן בערכאה הראשונה דן רשם בית משפט השלום שאינו שופט, ועל כן אין להתייחס להחלטתו כהחלטה של אחת הערכאות. אין לקבל טענה זו. במובן המהותי, והוא העיקר, דנה ערכאת ערעור על החלטת הרשם גבאי, היא החלטת השופט סובל (ראה רע"א 376/07 גולדנברג נ' רובנר המובא בפסק הדין ברע"א 7399/09 הנ"ל).

גם לגופו של עניין לא מצאתי מקום ליתן רשות ערעור ולהתערב בהחלטתו של השופט סובל. בהחלטתו המפורטת והמנומקת כדבעי, התייחס השופט סובל לתוצאות הנובעות מאי הפקדת הביטחונות במועדן וקבע כי העיקול, כמו גם האיסור על הדיספוזיציה, פקעו מאליהן בטרם ניתנה החלטת הרשם גבאי. אין מקום להתערב בהחלטתו, המבוססת על הוראות התקנות והפסיקה.

למעלה מן הצורך, אתייחס לטענת ב"כ המערערת כי למשיב לא נגרם כל נזק כתוצאה מאי הפקדת הערובות.

בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שמינית, עמ' 489 עד 492, מבהיר המחבר המלומד א' גורן את מטרתן של הפקדת ערבויות בסעדים זמניים, באומרו, כי יש להתחשב בנזק האפשרי העלול להיגרם לנתבע עקב הענקת הצו הזמני נגדו, ואחד התנאים החשובים שבהם מתנה בית המשפט את מתן הצו הזמני הוא התנאי בדבר הפקדת ערובה. ובהמשך הוא אומר "כלל נקוט הוא שמחייבים את התובע שלפי בקשתו ניתן צו מניעה זמני, במתן ערובה או התחייבות אישית לפיצוי הנתבע על נזקיו עקב הצו. מטבע הדברים, הנזק העלול להיגרם בשל נתינתו של צו מניעה זמני הוא 'תיאורטי' במובן זה שבמקרים רבים בעת מתן צו המניעה, אין מהותם והיקפם של הנזקים הצפויים ידועים מראש. אולם, אין בכך כדי לגרוע מן הטעם שביסוד התנייתו של הצו בערובה או בהתחייבות מתאימה" (הדברים מתייחסים אמנם לצו מניעה זמני אך כוחם יפה לכל סעד וסעד זמני שהוא). מדברים אלה עולה בעליל, כי מטרת מתקין התקנות היתה להבטיח את אפשרות הפיצוי בגין נזק עתידי, אם ייגרם, והוא תנאי למתן הסעד הזמני. כדי להבטיח זאת קבע מתקין התקנות כי הצו לא ייכנס לתוקף כל עוד לא הופקדו הביטחונות, ואם אלו לא הופקדו במועדם – יפקע הצו מאליו. כאן גם מצויה התשובה לטענת ב"כ המבקשת, כי לבית משפט סמכות להאריך מועד. אכן לבית משפט סמכות כזו, אולם אין בכוחה של הארכת מועד להחיות את העיקול שפקע מאליו.

לפיכך, אין זה ממן העניין ואין זה שיקול כי לא נגרם כל נזק למשיב מאי הפקדת הביטחונות במועדם.

ב"כ המבקשת ביקשה להסתמך על החלטה שניתנה על ידי כב' הרשמת אסתר נחליאלי-חיאט בת.א. 1844/09 רוקח דוד ואח' נ' פלג אתי ואח' (לא פורסם), בו אישרה הרשמת, לטענתה, עיקול אשר הערובות בו לא הופקדו במועד. אולם ב"כ המבקשת לא דקא פורתא. עיון בפסקה 5 בהחלטה הנ"ל, מעלה, כי בפני הרשמת נטענה טענה כי צו העיקול פקע מאחר שכתב הערבות לא הומצא לנתבע במועד. אומרת על כך הרשמת ומדגישה, כי אין טענה שהערבות לא נערכה במועד אלא שכתב הערבות לא הומצא למשיבה ביחד עם צו העיקול, וכי הערובה הופקדה במועד. מה שאין כן בענייננו.

אשר על כן, אני דוחה את הבר"ע ומחייבת את המבקשת בתשלום הוצאות הבר"ע ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. הסכום הנ"ל יועבר מתוך הפיקדון שהופקד בקופת ביהמ"ש.

ניתן היום, כ"ז ניסן תש"ע, 11 אפריל 2010, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ