אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> צין דרור נ' בנק לאומי לישראל בעמ

צין דרור נ' בנק לאומי לישראל בעמ

תאריך פרסום : 06/08/2013 | גרסת הדפסה
עש"א
בית משפט השלום טבריה
9670-05-13
30/07/2013
בפני השופט:
אוסילה אבו-אסעד

- נגד -
התובע:
טל צין דרור
הנתבע:
בנק לאומי לישראל בע"מ
פסק-דין

פסק דין

לפני בקשה שהוגשה בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק שירים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981 (יקרא להלן: "החוק"), במסגרתה עותרת המערערת לגריעת 7 שיקים מתוך 12 השיקים הכלולים ברשימת השיקים שסורבו על ידי המשיב (יקרא להלן גם: "הבנק"), ושימשו בסיס להגבלת חשבון המערערת, ושיק שמיני שזמן פרעונו ביום 1.5.13 ע"ס 1,000 ₪ שסורב אף הוא מפאת א.כ.מ..

רקע כללי וטענות הצדדים:

בבקשתה שלפני טוענת המערערת כי כל השיקים שסורבו כאמור, הינם חלק מארבעה פנקסי שיקים אשר הלכו לה לאיבוד או נגנבו ממנה ובגין גניבתם הודע למשיב והוגשה תלונה למשטרת ישראל.

עוד נטען על ידי המערערת, בבקשתה, כי לאחר היוודע דבר הגניבה, ביום 3.2.13 או בסמוך לאותו מועד, המערערת סרה לסניף הבנק והודיעה על גניבת תיקה ובו פנקסי השיקים. מאחר ופרטי השיקים, ובכללם מספר הפנקסים ומספרי השיקים, לא היו מצויים באותה העת בידיעת המערערת, ביקשה זו לקבל מן המשיב את הפרטים האמורים ורק לאחר קבלתם, ובעצה אחת עם פקיד המשיב, אורי שמש (יקרא להלן: "פקיד הבנק אורי"), סרה המערערת למשטרת ישראל ושם התלוננה על דבר הגניבה. בנוסף, וברוח העצה שניתנה לה כאמור, נעשתה על ידי המערערת פנייה למוטבי שיקים – 4 ספקים, בהודעה על דבר הגניבה וביטול השיקים בעקבותיה. תמורת השיקים המלאה שולמה על ידי המערערת לספקי השיקים ואלה התחייבו להשיב את השיקים לידי המערערת. בפועלה כאמור, סברה המערערת כי יצאה ידי חובה וכי אין כל חשש להגבלת חשבונה במיוחד מקום בו היא הודרכה לעשות כאמור על ידי פקיד הבנק אורי.

המשיב, בתגובתו לבקשה, התנגד לגריעת שיקים כלשהם מהודעת ההגבלה וטען כי כדין סורבו השיקים בחשבונה של המערערת וכדין הוגבל החשבון של המערערת. לטענת המשיב, הייעוץ שלגביו טענה המערערת בבקשתה ובתצהירה התומך בבקשה, ובהתאם לו פעלה כביכול, מעולם לא ניתן למערערת על ידי מי מפקידיו. למעלה מן האמור, טען המשיב כי אין כל היגיון בטענות המועלות על ידי המערערת, שכן, ככל שאכן נגנבו שיקים מן המערערת כאשר חלקם חתומים על ידי המערערת והוצאו כנגד תמורה שהמערערת קיבלה, לא היתה כל סיבה לכך שהשיקים האלו לא יוחזרו לידי המערערת וכתוצאה מכך לא יוצגו לפרעון. ככל שצד ג' התרשל בהצגת השיקים לפרעון, מקום בו קיבל לידיו את סכומם המלא, הרי שאין בכך כדי לבסס טענה לטעות כלשהי מצד הבנק ומקום בו אין חולק על כך שבעת הצגת כל שיק ושיק, בחשבונה של המערערת, עמדה יתרת החוב בחשבון מעל למסגרת האשראי המאושרת בחשבון, הרי שחובה היתה על הבנק לסרב לכבד את השיקים, כפי שנעשה בפועל.

המשיב, כך נטען, ביטל פנקסי שיקים שהמערערת עצמה נתנה לו את פרטיהם ומכל מקום משאין חולק על כך שחתימתה של המערערת מתנוססת על גבי השיקים שהוצגו וסורבו, וכי בחשבון לא היתה יתרה מספקת, הרי שעצם העובדה כי סירוב השיקים בוצע גם בשל מתן הוראת ביטול על ידי המערערת אינה גורעת כהוא זה מסיבת הסירוב הנוספת (א.כ.מ.), שהביאה אחריה להגבלת החשבון.

בתיק זה ובאופן חריג בהשוואה לתיקים אחרים מן הסוג זה, התקיימו לפני שני דיונים שבמהלכם נשמעו עדויותיהם של המערערת, עד מטעמה ופקיד הבנק אורי, לו ייחסה המערערת בבקשתה את היעוץ הנטען הנ"ל.

בתום הדיון השני והאחרון שנערך לפני בבקשה, ניתן, לבקשת המערערת, צו להגשת סיכומים בכתב ועם הגשתם של אלה, לפני מספר ימים, נדחה התיק למתן פסק דיני זה.

דיון והכרעה:

אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר שמיעת העדויות ועיון בנימוקי הבקשה, התגובה לבקשה וסיכומי טענות הצדדים נחה דעתי כי הדין הבקשה להתקבל.

בטרם אפרט את הנימוקים שהביאוני למסקנה דלעיל, ראיתי לציין כי ערה אני לגישה המחמירה הנהוגה בפסיקה לעניין יישומו ופרשנותו של חוק שיקים ללא כיסוי, משום שעסקינן "בנגע קשה ומטריד המשליך הן על המפגעים הישירים שלא נפרעו שיקים שנמסרו להם, ולעיתים – כפי שציין בית המשפט המחוזי – על צדדים שלישיים, והן במעגל הרחב יותר, על המדינה והחברה" (פסקה ו' ברע"א 9162/04 סורוצקין נ' בנק לאומי (פורסם במאגרים). על רקע מגמה ברורה זו אדרש להלן לטענות המערערת. במסגרת התייחסותי אביא ביתר פירוט את טענות המערערת בבקשתה.

כמו כן, ערה אני לכך שרשימת העילות לגריעת שיקים מרשימת שיקים מסורבים, בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי, הינה רשימה סגורה וכי שיקול דעתו של בית המשפט, בבואו להתערב בשיקול דעתו של המוסד הבנקאי, מוגבל ומתוחם לעילות הביטול המנויות בחוק. כן ערה אנוכי לכך שהנטל להוכיח התקיימותה של עילה כלשהי מבין העילות המפורטות בחוק, מוטל על מגיש הערעור וכי סירוב שיק הנעוץ במחדל ו/או מעשה של צד שלישי, ולא בטעות מצד הבנק, אין בו כדי לבסס עילה לגריעת שיקים כמפורט לעיל.

כאמור, גם על רקע הכללים הנ"ל, לגביהם לא חלוקים בעלי הדין, נראה כי דין הבקשה להתקבל כפי שיפורט להלן.

טוענת המערערת בבקשתה כי פנקסי שיקים אשר הונפקו לה על ידי המשיב במסגרת חשבונה המתנהל אצל המשיב, הלכו לאיבוד או נגנבו וכי מיד עם גילוי דבר האבדה/הגניבה, ניגשה לבנק וביקשה לקבל הוראות באשר לדרך הנכונה שבה עליה לפעול בנסיבות שנוצרו על מנת להימנע מן הגזרה הקשה הכרוכה בהגבלת החשבון. עוד נטען על ידי המבקשת כי באותה העת לא ידעה במדוייק מספריהם של פנקסי השיקים שהונפקו בחשבון, לא כל שכן מספריהם של השיקים שכללו אותם הפנקסים. פרטים ביחס לכל אלה ניתנו לה, לטענתה, על ידי פקיד הבנק אורי.

טענה זו אושרה במידה מסויימת על ידי פקיד הבנק אורי, בתצהירו ובעדותו לפני. זה האחרון אישר כי המערערת פנתה אליו וביקשה להודיע על גניבת או אובדן פנקסי שיקים. כמו כן אישר פקיד הבנק אורי, כי פרטים ביחס למספרי הפנקסים שהונפקו בחשבון המערערת, קיבל מן המערכת הבנקאית ולא מן המערערת עצמה (ראה בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 15.7.13, שורות 7-8 ו- 12).

עם זאת, חלקו ביניהם בעלי הדין ביחס להוראות הביטול עצמן ובעוד שהמערערת טענה כי ביקשה ליתן הוראה לביטול כל השיקים שהונפקו בחשבונה והלכו לאיבוד או נגנבו, טען לפני פקיד הבנק אורי כי לא כך היו פני הדברים וכי ביטול השיקים, כפי שנעשה, היה פועל יוצא של הוראה מפורשת וקונקרטית שניתנה לו על ידי המערערת עצמה.

במחלוקת זו וכאשר אל מול עדותה של המערערת ניצבת עדותו של פקיד הבנק אורי הנסמכת בחלקה על מיטב הזכרון, מצאתי מקום להעדיף את גרסתה של המערערת. מיותר לציין כי גרסה אחרונה זו יש בה גם הרבה מן ההיגיון. ניתן אכן להניח כי לקוח הבנק אינו זוכר תמיד מספריהם של פנקסי השיקים שנופקו בחשבונו המתנהל בבנק, לא כל שכן מספרי השיקים. ניתן אכן להניח כי לקוח הבנק הנמצא בסיטואציה דומה לזו שבה ניצבה המערערת, בעת שגילתה כי איבדה פנקסי שיקים שהוחזקו על ידה, ייגש אכן לבנק ויבקש לבטל שיקים בהתאם לפרטים שיקבל אודותיהם מן הבנק עצמו.

אין כל היגיון בטענת הבנק לפיה המערערת ביקשה לבטל 3 בלבד מתוך 4 פנקסים שהיו מצויים ברשותה ומספר מצומצם של שיקים נוספים, חלקם מתוך הפנקס הרביעי, שניתנו על ידה כשורה לספקים שונים כנגד קבלת תמורה מלאה, בעוד שאת יתרת השיקים, מאותו פנקס רביעי, לא תבקש לבטל ועל ידי כך תחשוף את עצמו למצב שבו שיקים שלא ישאו את חתימתו ואותם לא הוציאה, יוצגו לפרעון בחשבון וייתכן כי יפרעו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ