אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק פשר 1700/05

פסק-דין בתיק פשר 1700/05

תאריך פרסום : 03/03/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, פש"ר
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1700-05,3791-08
01/09/2008
בפני השופט:
ורדה אלשיך - סגנית נשיא

- נגד -
התובע:
1. סקאל דיוטי פרי בע"מ
2. סקאל ספורט בע"מ

עו"ד יורם וסרצוג ואח'
הנתבע:
1. רו"ח גבי טרבלסי ועו"ד שלמה נס- בתפקידם כנאמנים לביצוע הסדר נושים של קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ
2. כונס הנכסים הרשמי

עו"ד צלרמאיר פילוסוף ושות'
עו"ד רות לינקר-מזרחי
פסק-דין

 מונח בפני ערעורן של סקאל דיוטי פרי בע"מ וסקאל ספורט בע"מ (להלן: "סקאל", או "המערערות"), כנגד החלטת נאמני חברת קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ (להלן: "הנאמנים" ו"קלאבמרקט", בהתאמה), לדחות את תביעת החוב אשר הגישו; כונס הנכסים הרשמי מתנגד לערעור ועותר לדחייתו. לאחר שעיינתי בתגובות הצדדים, ניתנת החלטתי זו.

בין הצדדים נחתם, ביום 19.8.02, הסכם הרשאה לפיו ניתנה למערערות הזכות להשתמש במתחמים מסויימים בחלק מסניפי החברה לשם מכירת מוצריהן, וזאת בתמורה לעמלה שנגזרה ממחזור המכירות. הערעור שבפני, מתחלק למעשה לשלוש מחלוקות נפרדות, אשר בכל אחת מהן קובלות המערערות על החלטת הנאמנים ומבקשים את הפיכתה.

א.                  סוגיית שדרוג המתחמים : לשיטת המערערות, שדרגו את המתחמים שהוקצו להן, וזאת בכדי להתאים אותן לצרכיהן, ונוכח העובדה שחלק מן המתחמים לא עמדו בקריטריונים מספקים. נוכח האמור לעיל, עותרות המערערות לשיפוי בגין השדרוג דנן, וזאת בטענה כי אחרת, יהא בכך עשיית עושר פסולה על חשבונן. לשיטתן, בוודאי שלא היו משקיעות את הסכומים שהשקיעו, לו ידעו כי בתוך זמן לא רב תקרוס קלאבמרקט, באורח שבו החוזה ירד למעשה לטמיון.

ב.                  תשלומי שכירות : לשיטת המערערות, היו אלו הנאמנים אשר ביקשו מהן להשאר במתחמים לאחר מתן צו הקפאת ההליכים, וזאת בכדי לשמר את פעילות הרשת כולה כעסק חי; לאור זאת, טוענות המערערות כי היתה הסכמה למעשה כי לא ישלמו דמי שכירות; הנאמנים מכחישים הסכמה זו מכל וכל.

ג.                   פיצוי בגין מכירת מוצרי חשמל : סעיף 11.3 להסכם בין הצדדים, קבע מנגנון אשר בהתקיימו תשלם קלאבמרקט פיצוי למערערות בגין מכירת מוצרים זהים; בין הצדדים נטושה מחלוקת, האם התקיימו התנאים לפיצוי מסוג זה, אם לאו.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ניתנת החלטתי זו;

שדרוג המתחמים:

1.                  בסוגיה זו, חלוקים הצדדים על משמעותם של מספר סעיפים בהסכם, ובעיקר עסקינן בסעיף 7.2.8, המטיל על המערערות לשלם דמי פחת שנתיים בסך של 10% בעבור:

" אותו חלק בהשקעות אשר הוצאו על-ידי קלאבמרקט בבינוי אותו חלק בחנות סקאל ברמת מפרט זהה למפרט הקיים בחנות ג'מבו, למעט השקעות שבוצעו בידי המשכיר".


דומה, כי סעיף זה, וכן סעיפים דומים לו המצויים בהסכם, מדברים בעד עצמם; ואף אם אקבל לצורך הדיון את טענת המערערות כי השיפורים בוצעו על-ידן הן ולא על-ידי קלאמברקט, הרי שאין בכך כדי להועיל להן. זאת, באשר אין עסקינן בתביעת שיפוי של קלאבמרקט מן המערערות, אלא בתביעה הפוכה המבוססת על ההנחה כי קלאבמרקט דווקא היא החבה בשיפוי בגין שיפורים שבוצעו במתחמים, וזאת לא רק במטרה להשוות את המפרט לאלו של סניפי קלאבמרקט, אלא אף שיפורים מעבר לכך, שנדרשו ובוצעו בכדי להתאים לצרכים מיוחדים של המערערות.

נקל לראות (קל וחומר שאין כל ראיה לסתור) את המסקנה העולה מן הסעיף, ואשר הינה בגדר תרתי דסתרי לטענת המערערות. אם קובע החוזה במפורש, כי תיקונים ושיפורים, אף כאלו שמטרתם להשוות את המפרט לאלו של סניפי קלאבמרקט, יעשו למעשה על חשבון המערערות - זאת באמצעות מנגנון התחשבנות שיחול במידה וקלאבמרקט ביצעה את השיפורים על חשבונה - הכיצד ניתן לטעון למעשה היפוכו של דבר, ולחייב את קלאבמרקט לשפות את המערערות על שינויים שביצעו האחרונות בסניפים? לא זאת, אלא אף זאת: עמדתם של הנאמנים, דווקא, היא ההולמת עקרון יסודי מקובל בדיני שכירות, לפיהן שינויים שמבצע השוכר במושכר הופכים בתום השכירות לרכושו של המשכיר. אמנם, עניין לנו בדין דיספוזיטיבי שניתן לחרוג ממנו, אולם בנסיבות המקרה לא הוכח כי לכך התכוון החוזה. נהפוך הוא: דומה, כי הסעיפים החוזיים, כדוגמת סעיף 7.2.8 שהוזכר לעיל, מחזקים כלל זה תחת לסטות ממנו.

2.                  דומה, כי משהגענו לכאן לא נותרה אלא טענתן העקרונית של המערערות, אשר חלה הן על שיפורים שהן בגדר "השוואה למפרט הרגיל", והן על כאלו שמעבר לו, ודומה כי היא דווקא זאת המייצגת את הלך-מחשבתן של המערערות, בבחינת 'יצא המרצע מן השק'.

טוענות המערערות, כי כאשר ביצעו על חשבונן את ההתאמות בסניפים, נעשה הדבר בבחינת הלך מחשבה כי הן עתידות להשתמש בסניפים במשך זמן ארוך, ובלא ידיעה כי בתוך זמן קצר יחסית תקרוס תשלובת קלאבמרקט ותעלה בכך את כוונתן בתוהו. אלא מאי? נקל לראות, כי אין עסקינן אלא ב"סיכון רקע" שהתממש (קריסת אחד הצדדים), סיכון מסוג המרחף למעשה "מעל ראשה" של כמעט כל עסקה מסחרית באשר היא. משלא עלה בידי המערערות להכניס לחוזה סעיפים המגינים עליהם בהתממש סיכון זה (קרי, לגלגלו על הצד שכנגד) - ואין חולק כי אין בחוזה הוראות מיוחדות לשיפוי בגין שיפורים למקרה וקלאבמרקט תהפוך חדלת פרעון - הרי אין עסקינן אלא בהתממשות סיכון אשר רבץ לפתחן של המערערות. לאור האמור לעיל, חרף העובדה כי ניתן להאמין לטענתן, כי לו ידעו מראש כי הסיכון דנן יתממש לא היו נכנסות לחוזה מלכתחילה, הרי אין בכך כל נפקא מינא בעניין הפעלת המנגנון החוזי להתחשבנות בין הצדדים, ולחלופין, טעותן של המערערות אינה אלא "טעות בכדאיות" של העסקה, אשר אינה מהווה עילה לביטול הקביעות החוזיות או חלק מהן.


לאור האמור לעיל, וכן לאור העובדה כי ספק גדול בעיני, אם ישנו מקום להתערבות ערכאת הערעור בקביעותיהם העובדתיות של הנאמנים בעניין זה של השיפורים, הרי דין חלקו זה של הערעור להדחות.


סוגיית דמי השכירות :

3.                  עיון מדוקדק בטענות הצדדים מלמד, באורח חד-משמעי, כי טוב היה לערעור בנקודה זו אלמלא הוגש כלל ועיקר.

כאשר עסקינן בהתקשרות בין שני צדדים עסקיים זרים, לפיהם משתמש אחד מהם במקרקעין של האחר, הרי ברירת המחדל החד-משמעית היא, כי אין עסקינן ברשות הניתנת חינם אין-כסף, אלא בעד דמי שכירות ראויים, הקבועים בדרך-כלל בהסכם. על אחת כמה וכמה נכונים הדברים, כאשר עניין לנו במשכיר הנתון בהקפאת הליכים, ואשר נאמניו מחוייבים לנצל את כל מקורותיהם, ובוודאי שעליהם לנקוט זהירות רבה בטרם הם נותנים לשוכר רשות להשתמש במושכר בלא תשלום - דבר העשוי, לעיתים, אף להראות כהתנהלות העומדת על סיפה של העדפת נושים מתוחכמת; על אחת כמה וכמה, שאין לעשות כן בלא אישור מפורש של בית המשפט , עובדה הידועה היטב לשני הצדדים. אשר לא ניתן בנסיבות המקרה דנן.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ