אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עתמ 269/02

פסק-דין בתיק עתמ 269/02

תאריך פרסום : 09/10/2007 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי באר שבע
269-02
19/12/2005
בפני השופט:
ברוך אזולאי-ס.נשיא

- נגד -
התובע:
החברה להגנת הטבע
עו"ד ל. גולן
הנתבע:
1. הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים
2. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים
3. הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
4. יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
5. מינהל מקרקעי ישראל
6. המועצה האזורית חוף אשקלון
7. יו"ר המועצה האזורית חוף אשקלון
8. החברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ
9. פורום הפקות חוף אשקלון בע"מ

עו"ד בן א. מוחה
עו"ד א. אדם
עו"ד א. בן מוחה
עו"ד צ. בר-אל
פסק-דין

1.         העותרת ביקשה מספר סעדים שעניינם הוראה והצהרה שעל המשיבים לפעול להפסקת פעולות שנעשות שלא כדין בחוף ניצנים.

2.         בתאריך 26.1.04 ניתן בבית משפט זה פסק דין בענין שלפנינו, בו נקבע בין השאר, כלהלן:

"9.       לגוף הענין, נראה לי שאין צורך ואין מקום לקבוע במסגרת דיון זה פרשנות ממצה והחלטית ביחס לתכנית המיתאר הארצית - תמ"א 13.

הפרשנות המוצעת על ידי ב"כ הועדה המחוזית, הינה רק שימושים שהם לרווחת הציבור מותרים לפי תמ"א 13, וכן שתמ"א 13 אוסרת קיום ארועים שאין כל הציבור מוזמן אליהם, גם אם הכניסה אליהם מותנית בתשלום, כל עוד נעשה הדבר בסבירות מבחינת מקום וזמן, בשטח מצומצם למספר בודד של ימים ולמספר בודד של פעמים בשנה.

פרשנות זאת משקפת כיום את עמדת הועדה המחוזית, אך אין בה כדי לחייב צדדים אחרים לדיון זה או גורמים אחרים שאינם צדדים לדיון זה, שיכולים להציע פרושים מחמירים יותר או מקלים יותר, במסגרת התנגדויות שתהא אפשרות להגיש, בהליכים לאישור תכנית מפורטת או בדיונים בהליכי אכיפה, בהם תתעוררנה שאלות פרשנות ביחס לפעולות מותרות או אסורות לפי תמ"א 13.

הפרשנות האמורה אינה בלתי סבירה לכאורה במידה המחייבת קביעת פרשנות שונה בדיון זה, כל עוד נשמרת התכלית של תמ"א 13, לשימור מירבי של החוף למטרות של רחצה ונופש, הקשורות בזיקה עניינית לחוף הים, כאשר הפעילויות הנלוות לכך קשורות לרחצה ונופש מותירות מרחב סביר לפעולות רחצה ונופש לציבור הרחב, בלי להתנות את הדבר בתשלום.

הדרך החוקית הנאותה לקביעת המינון המתאים של שימושי רחצה ונופש ופעולות נלוות, צריכה להיקבע בתכנית מפורטת, בה יש אפשרות לקבוע את השטחים המיועדים לכל אחד מהשימושים הספציפיים של רחצה או של נופש והשימושים הנלווים לכך, תוך הגדרת השימושים המותרים בכל שטח בנפרד, והתיחסות ספציפית יותר לסוג הפעולות המותרות הקשורות בזיקה נאותה לחוף הים, ותוך קביעת תנאים והוראות מתאימים, וניתן לשקול גם אמצעי פיקוח ומעקב, כתנאי לשימושים המותרים. כמו כן, צריכה התכנית המפורטת לעמוד בתנאי תכניות המיתאר האחרות, לרבות תמ"א 13, לרבות הדרישה להגשת תסקיר השפעה על הסביבה, סקר חוף מפורט, סקר והצעה תכנונית בדבר דרכי הגישה, הכל - כאמור בתמ"א 13 וביתר תכניות המיתאר.

מכל מקום, אין מקום לקבוע פרשנות ממצה והחלטית בדיון זה, ואין בכך כדי למנוע מהצדדים לדיון זה ומגורמים אחרים את האפשרות להציע פרשנות אחרת.

המשמעות של הפרשנות האמורה, לצורך דיון זה היא שלא ניתן לקבוע שפרשנות זאת הינה בלתי סבירה לכאורה, וכל עוד מפעילות הרשויות את סמכויותיהן על פי הפרשנות האמורה, עליה הודיע ב"כ הועדה המחוזית, אין מקום לקבוע פרשנות החלטית שונה וממצה במסגרת דיון זה של עתירה מנהלית.

כמו כן, נראה לי כי כיום אין רלוונטיות למחלוקת בין ב"כ משיבה 3 וב"כ משיבה 9, ביחס להסכם שהוגש לבית משפט השלום בבאר שבע, על פיו ביקש ב"כ הועדה המחוזית להפסיק את הליך הבקשה להפסקת הפעילות בחוף על ידי משיבה 9. בין כך ובין כך, בין שמדובר בהתחייבות חד צדדית ובין שמדובר בהסכם דו צדדי, שאף במסגרתו יכולה הועדה המחוזית להשתחרר מהתחייבותה בהתקיים התנאים לכך, כיום, לאחר שחלף המועד בו התחייבה משיבה 9 להפסיק את פעילותה בחוף, אלא אם כן תאושר תכנית מפורטת, ואלא אם יתקבל היתר בניה והיתר שימוש לפעילותה, היינו ה-31.10.03, וכל עוד לא אושרה תכנית מפורטת ולא ניתנו היתר בניה למבנים הקיימים או היתרים לשימוש חריג לשימושים הדורשים היתר כזה, פתוחה לפני הועדה המחוזית הדרך לנקוט באמצעי אכיפה להפסקת הפעילות האסורה בחוף על פי חוקי התכנון והבניה.

כיום, אין בכל הטענות, שהועלו בדיון זה, נימוק סביר לכאורה שיהא בו כדי להצדיק הימנעות של הועדה המחוזית מלהמשיך באמצעי אכיפה שיביאו להפסקת הפעולות האסורות בחוף על ידי משיבה 9, בה נוטלים חלק לכאורה שלא כדין, גם המועצה האזורית חוף אשקלון, יושב ראש המועצה האזורית והחברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון, ואף מינהל מקרקעי ישראל, בכך שהם נותנים הרשאה או רשיונות עסק לפעולות הנעשות במבנים שהוקמו ללא היתרי בניה לשימושים המנוגדים לתכניות המיתאר, בהם לא ניתן היתר כדין, או בכך שהם נמנעים מהפסקת פעולות הנעשות בניגוד להרשאה שניתנה על ידיהם וללא רשיון עסק, ביחס לפעולות הנעשות במקום, המחייבות הרשאה ורשיון עסק.

כמו כן, מוטלת על ועדת התכנון והבניה ויושב הראש שלה החובה להפעיל את סמכויותיהם להוצאת צו הריסה מנהליים ביחס לפעולות בניה נוספות ולשימושים נוספים שייעשו שלא כדין.

משלא הודיע ב"כ הועדה המחוזית לתכנון ובניה ויושב ראש הועדה המחוזית, כי אין בדעתם לנקוט באמצעים להפסקת השימושים האסורים, על פי העמדה שהוצגה על ידי בא כוחם של הועדה המחוזית, יושב ראש הועדה המחוזית והמינהל, ולאחר שחלף המועד בו התחייבה משיבה 9 להפסיק את פעולותיה האסורות על פי דין, יש לצאת מתוך הנחה שיינקטו אמצעים כאלה, אלא אם כן ניתן בינתיים אישור סופי לתכנית מפורטת וניתנו היתרי בניה והיתרים המאפשרים את הפעולות המתבצעות בחוף כדין.

כמו כן, מוטלת על המועצה האזורית ויושב הראש שלה, על המינהל ועל החברה הכלכלית, החובה להימנע ממתן רשיון עסק וממתן הרשאה לפעולות הנעשות שלא כדין, ולפעול להפסקת פעולות הנעשות בניגוד להרשאה שניתנה, או ללא רשיון  עסק ביחס לפעולות המחייבות רשיון עסק.

בשלב זה נראה לי שיש להסתפק בצו הצהרתי ביחס לקביעות האמורות, בהנחה שהגופים המוסמכים יפעלו על פיו וינקטו באמצעים המתאימים, אך בה במידה שתיעשינה פעולות אסורות על פי דיני התכנון או דינים אחרים על ידי משיבה 9, ולא ינקטו תוך זמן סביר האמצעים המתאימים על ידי משיבים 1 עד 8, או מי מהם, תהא אפשרות לנקוט באמצעים מתאימים למתן צוים אופרטיביים נגד כל אחד מהמשיבים.

10.  ביחס לבקשה להורות על הריסת המבנים, אין בית משפט זה מוסמך לדון בכך במסגרת אמצעי אכיפה ישירים הנתונים לסמכות בית משפט השלום על פי חוק התכנון והבניה.

        גם ביחס לאפשרות להורות לועדה המחוזית וליושב הראש שלה להפעיל את סמכויותיהם על מנת לגרום להריסת המבנים, נראה לי שאין מקום להתערב בשלב זה בשיקול דעת הועדה או יושב הראש שלה בקשר לכך, כל עוד ניתן תוך מועד סביר, לפעול לאישור תכנית מפורטת ולקבלת היתרי בניה ביחס לאותם מבנים, או ביחס לחלק מהם.

        אך בה במידה שיימשך הדבר מעבר למועד סביר, יהא על הוועדה ועל יושב הראש שלה לנקוט באמצעי אכיפה ביחס למבנים שנבנו ללא היתרי בניה.

        בה במידה שלא ייעשה כן, תוכל העותרת לפנות בעתירה נוספת לסעד אופרטיבי, שיורה לועדה וליושב הראש שלה לנקוט באמצעי אכיפה מתאימים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ