אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עא 3876/06

פסק-דין בתיק עא 3876/06

תאריך פרסום : 03/06/2009 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי חיפה
3876-06
17/01/2008
בפני השופט:
1. ש. ברלינר (אב"ד)
2. י. עמית
3. ר. סוקול


- נגד -
התובע:
רמקו בע"מ
עו"ד לוינסון מנחם
הנתבע:
1. שטרית אבי
2. שטרית אלי
3. בלס"ם שיווק וסחר בע"מ

עו"ד שחף אליעזר
פסק-דין

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט ש' שר) מיום 26.10.2006 בת"א 10594/03, בו נדונה התנגדות המשיבים למימוש שני שטרי חוב על ידי המערערת.

השופט יצחק עמית:

            העובדות הצריכות לעניין

1.         ביום 30.3.1995 התקשרה המשיבה מס' 3 (להלן: " בלס"ם")  - באמצעות מנהליה ובעליה המשיבים 1-2 (להלן: " שטרית") - עם המערערת (להלן: " רמקו"), בהסכם שכירות לפיו שכרה מרמקו חנות במרכז המסחרי ברמת אשכול בחיפה, להפעלת סופרמרקט לתקופה של 10 שנים פחות חודש (להלן ובהתאמה: " המושכר" ו" הסכם השכירות").

בהסכם השכירות נקבע כי דמי השכירות יעמדו על סך של 14,400 ש"ח לחודש בצירוף מע"מ, בשנת השכירות הראשונה, ויועלו מדי שנת שכירות ב-5% (סעיף 4 להסכם). סעיף 22 להסכם השכירות קבע כי שטרית יחתמו כערבים אישית להתחייבויות בלס"ם. סעיף 23 להסכם השכירות אפשר לבלס"ם להעביר את זכויותיה במושכר לאחר שלוש שנים, בתנאי שהשוכרים החדשים ימלאו אחר תנאי הסכם השכירות וימציאו ביטחונות מתאימים כאמור בהסכם.

ואכן, בחלוף כשלוש שנים, ביקשה בלס"ם להעביר את זכויות השכירות שלה במושכר לצד ג' (להלן: " גוזלן") עד לתום תקופת השכירות, בתמורה לסך של 1,037,000 ש"ח בגין המוניטין והציוד. כתנאי להסכמתה להעברת השכירות, רמקו דרשה כי שטרית יחתמו כערבים לקיום כל התחייבויות גוזלן; כי יחזרו וישכרו את המושכר אם גוזלן יפנה אותו לפני תום תקופת השכירות; ויפקידו ערבות בנקאית בסך 30,000$, אלא אם גוזלן ימציא לרמקו ערבות על סכום זה (נספח ב' לתצהיר שטרית). במהלך המו"מ שהתנהל בין הצדדים, שטרית סירבו לערוב לכל התחייבויות גוזלן, אך הסכימו לחזור ולשכור את המושכר אם גוזלן יפנה את המושכר לפני תום תקופת השכירות, ולשם כך הסכימו ליתן שטר חוב על סך 200,000 ש"ח. בנוסף, הסכימו שטרית לחתום על שטר חוב בסך 100,000 ש"ח כערבים להסכם בין גוזלן לרמקו, כאשר תוקף השטר עד ליום 10.4.1999 (נספח ג' לתצהיר שטרית).

בסיומו של המו"מ בין הצדדים חתמו שטרית ביום 19.10.1998 על מסמך התחייבות (להלן: " מסמך ההתחייבות"), בו התחייבו כלפי רמקו כדלקמן:

"1.       [...]

2.         [...]

3.         אם יתברר שאברהם גוזלן ו/או החברה שבשליטתו לא יקיימו את התחייבויותיהם עפ"י הסכם השכירות, ובעקבות זאת יפונה המושכר, יהיה עליכם לשכור מאתנו את החלק במושכר ששימש כסופרמרקט (המושכר ללא חנות הקונדיטוריה) למשך יתרת תקופת השכירות המקורית ועפ"י תנאי השכירות, כמפורט בהסכם שנעשה עם אברהם גוזלן תוך שינוי דמי השכירות בעקבות גריעת שטח הקונדיטוריה. תקופת השכירות תהיה לפי הקבוע בהסכם שנעשה עם אברהם גוזלן, או לפי ההסכם המקורי שנעשה עמרם (כך במקור - י' ע') ביום 30.3.95, וזאת - לפי בחירתכם.

4.         להבטחת קיום התחייבותכם שבסעיף 3 דלעיל, תפקידו, בידי עו"ד מנחם לוינסון שטר חוב ע"ס 200,000 ש"ח. עו"ד מנחם לוינסון ימסור את שטר החוב לידינו אם יתברר לו שנפר את התחייבותנו שבסעיף 3 דלעיל.

5.         להבטחת קיום התחייבותו של אברהם גוזלן כלפניו בענין מסירת ערבות בנקאית לטובתנו, נפקיד בידי עו"ד מנחם לוינסון שטר חוב ע"ס 100,000 ש"ח. שטר זה יוחזר לנו לא יאוחר מיום 10.4.99, אם יתברר שאכן, מר אברהם גוזלן קיים את התחייבותו באשר למתן ערבות בנקאית ע"ס 30,000$ עפ"י הוראות הסכם השכירות, העתיד להיחתם עמו".

בהתאם למסמך ההתחייבות חתמו שטרית על שני שטרי חוב לרמקו, האחד על סך 200,000 ש"ח והשני על סך 100,000 ש"ח (להלן: " שטרי החוב").

עוד באותו יום, 19.10.1998, נחתם הסכם שכירות בין רמקו לגוזלן, לתקופה עד ליום 31.3.2005 (חודש יותר מהתקופה המקורית של הסכם השכירות בין רמקו לבלס"ם), כאשר לשטח המושכר נוסף שטח נוסף ששימש כקונדיטוריה. דמי השכירות החודשיים בהסכם רמקו-גוזלן, הועמדו על 6,692$ לחודש או 27,437 ש"ח לחודש בתוספת של 5% מדי שנה. גוזלן התחייב להמציא שטר חוב על סך 70,000$ ובנוסף, להפקיד ערבות בנקאית בסך 30,000$ לא יאוחר מיום 1.4.99, ערבות שתהא בתוקף כל תקופת השכירות.

2.         גוזלן לא הפקיד את הערבות הבנקאית ולא עמד בתנאי הסכם השכירות, וביום 3.1.2001 (במכתב נכתב בטעות 3.1.2000) הודיעה רמקו לשטרית על כוונתה לפנות את גוזלן מהמושכר, ועל כך שבכוונתה להוציא לפועל את השטר ע"ס 100,000 ש"ח מאחר שגוזלן לא הפקיד את הערבות הבנקאית.

ביום 18.10.2001 הודיעו רמקו לשטרית על פינוי גוזלן מהמושכר ודרשו כי שטרית ימלאו את התחייבותם על פי מסמך ההתחייבות, לשוב ולשכור את המושכר עד תום תקופת השכירות. ביום 29.10.2001 הודיעו שטרית כי לא יחזרו לשכור את המושכר על פי תנאי השכירות, כפי שהיה עליהם לעשות בהתאם למסמך ההתחייבות, בטענה שהחתימה על מסמך זה נכפתה עליהם ונעשתה שלא כדין. עם זאת, הביעו שטרית נכונות לחזור ולשכור את המושכר, ובלבד שייקבעו דמי שכירות בסכום נמוך מזה שנקבע בהסכם השכירות המקורי, נוכח מצב השוק באותה עת ופתיחת חנות מתחרה באזור. רמקו דחתה את טענות שטרית, והבהירה כי אם שטרית לא יודיעו בתוך 7 ימים שבכוונתם לקיים התחייבותם לשוב ולשכור את המושכר, תנקוט הליכים לשמירה על זכויותיה.

3.         ביום 19.2.2002, נחתם בין רמקו לצד רביעי הסכם לפיו שכר הצד הרביעי את המושכר לתקופה של שנה החל מיום 15.3.2002 עם אופציה להארכה לתשע שנים נוספות, בדמי שכירות של 3,000 $ לחודש בצירוף מע"מ (סכום נמוך מזה שנקבע בהסכם השכירות ובהסכם השכירות עם גוזלן). עם זאת, ניתן לצד הרביעי פטור מתשלום דמי שכירות עבור שלושת החודשים הראשונים של השכירות. עוד טרם חלפה התקופה של שלושה חודשים, נמכר המושכר לצד הרביעי על פי הסכם מיום 14.5.2002 במסגרת עסקה למכירת המרכז המסחרי כולו. רמקו הגישה את שטרי החוב למימוש בלשכת ההוצאה לפועל, ושטרית התנגדו לביצוע השטרות.

כב' הרשם ח' ורבנר, שדן בבקשת הרשות להתגונן, דחה את טענות שטרית כנגד כשרותו של מסמך ההתחייבות וכנגד תקפותם של שטרי החוב, ואפשר לשטרית להתגונן בטענה אחת בלבד - האם העובדה שרמקו השכירה את המושכר לצד ד' אינה מבטלת את תוקפם של שטרי החוב ואינה מפקיעה התחייבות שטרית על פיהם.

4.         בבית משפט קמא טענו שטרית כי שני השטרות ניתנו על ידם באילוץ ובכפייה. בנוסף, כנגד השטר על סך 100,000 ש"ח, טענו כי רמקו לא הודיעה להם כי גוזלן לא הפקיד הערבות הבנקאית, ושיהוי זה גרם להם לשנות את מצבם לרעה. לחלופין, טענו שטרית כי שטר החוב היה בתוקף רק עד ליום 10.4.1999, ולאחר מכן פג תוקפו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ