אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עא 1714/03

פסק-דין בתיק עא 1714/03

תאריך פרסום : 16/07/2007 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1714-03
26/09/2006
בפני השופט:
1. אסתר קובו - אב"ד
2. מיכל רובינשטיין
3. ישעיהו שנלר


- נגד -
התובע:
אפרים אליהו בע"מ
עו"ד י. גלאור
הנתבע:
סמפלסט בע"מ
עו"ד ד. לבונטין
פסק-דין

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב בת.א. 23345/00 (כבוד השופטת ד. קרת-מאיר) לפיו התקבלה תביעת המשיבה לתשלום יתרת התמורה על פי הסכם למכירת נכס מקרקעין, תוך קיזוז חיובי ארנונה והטל השבחה אותם שילמה המערערת חלף המשיבה  (להלן: " פסק הדין").

רקע

1.         סמפלסט בע"מ, היא המשיבה והמערערת שכנגד (להלן: " סמפלסט") היתה במועדים הרלוונטיים חוכרת של נכס באזור התעשייה בקרית גת הכולל מגרש ועליו מבנה (להלן: " הנכס"). בירגת בע"מ (להלן: " בירגת"), חברת בת של סמפלסט, ביקשה להקים בנכס עסק של מבשלת שיכר, אלא שהיא נקלעה לקשיים כלכליים שבעקבותיהם אף הגישו נושיה בקשה למינוי כונס נכסים לבית המשפט המחוזי.

2.         על רקע זה, ומשהיה הנכס משועבד למספר בנקים, ביקשה סמפלסט, שהיתה ערבה לחיוביה של בירגת, למכור את הנכס ולממן באמצעותו את פרעון החובות השונים. לשם כך ניהלה סמפלסט משא ומתן עם חברת נכסי פישמן ניהול 1988 בע"מ (להלן: " פישמן") שהציעה לשלם עבור הנכס 850,000$.

3.         בסמוך לכך פנה מר שמחה פלד (להלן: " פלד"), מנהלה של סמפלסט, לעו"ד צבי יפה על מנת שיטפל עבורו בהגשת בקשה לדחיית מועד הדיון בבית המשפט המחוזי בעניין מינוי כונס נכסים לבירגת. פלד אף מסר לעיונו של עו"ד יפה את טיוטת ההסכם עם פישמן, אך טען בפניו כי לא יחתום על הסכם זה שהינו "אסון", באשר אין בסכום המוצע כדי לכסות את מלוא מצבת החובות הרובצים על הנכס. בנסיבות אלה הציג עו"ד יפה לפלד לקוח אחר שלו  - את מר אליהו אפרים שהיה מנהלה של המערערת והמשיבה שכנגד, היא חברת אפרים אליהו בע"מ (להלן: " אפרים").

4.         מר אליהו הביע התעניינות בנכס ואף הסכים לשלם עבורו 900,000$ בתוספת מע"מ (להלן: " התמורה"), מהם 50,000$ מיד וישירות לפלד לכיסוי ערבויותיו וחובותיו האישיים. זכרון דברים ברוח האמורה נחתם בין הצדדים בתאריך 11.10.94, ואין מחלוקת כי הוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין (להלן: " ההסכם").   

בהסכם נקבע כי יתרת 850,000$ בצרוף מע"מ ישולמו לא יאוחר מיום 11.1.95 וכנגד קבלת החזקה בנכס והמצאת כל המסמכים והאישורים הדרושים על מנת לרשום את הנכס על שם הקונה, אפרים, בספרי המקרקעין (ראו סעיף 4(ב) להסכם).

חרף האמור, וכבר למחרת חתימת זכרון הדברים/ההסכם ובעקבות מחלוקות שנתגלעו בין הצדדים - לא שולמה התמורה כולה או חלקה. הצדדים ניהלו ביניהם דין ודברים שבסופו נחתמה בתאריך 28.11.95 תוספת להסכם לפיה, בין היתר, תשלם אפרים לסמפלסט סכום נוסף של  190,000 ש"ח (להלן: " התוספת להסכם"). בד בבד חתמו סמפלסט ופלד על כתב הוראות בלתי חוזרות המסמיך את עו"ד יפה, ב"כ אפרים, לשלם כל הוצאה, אגרה, היטל  וכל תשלום הנדרש על ידי כל גוף/אדם לצורך קבלת האישורים להעברת הזכויות בנכס לשמה של אפרים. והכל, מתוך התמורה (ראו מע/11 ומע/12 מיום 28.11.95). כן חתמו סמפלסט, פלד ובירגת על מערך יפויי כוח, חלקם מסמיך את עו"ד יפה לעשות פעולות בקשר לנכס והעברתו על שם הקונה אפרים, וחלקם מסמיך את רואי חשבון לטפל בקבלת אישורי מס שבח (ראו נספחים יט2 - יט5 וכ1  מיום 28.11.95 לתצהיר עדות ראשית של פלד, מוצג 3 לתיק מוצגי סמפלסט). סמפלסט ופלד חתמו גם על כתב ויתור לפיו מותרים הם על כל תביעה נגד אפרים, מנהלה או מי שהיה מעורב מטעמם בנוגע לעסקה (ראו נספח כ2 למוצג 3 דלעיל).

אפרים שילמה בחודשים דצמבר 1995 - ינואר 1996 את החובות לבנקים השונים ולמס הכנסה. בחודשים שלאחר מכן הוסיפה ושילמה אפרים את שכר טרחתם של רואי החשבון שטיפלו בעסקה. כל האמור על חשבון התמורה, ובסה"כ שילמה 747,036$.

5.         בדצמבר 1998 הועברה בספרי המקרקעין הבעלות בנכס לאפרים, ומיד לאחר מכן לחברת גבעת מרום בע"מ (להלן: " גבעת מרום") אשר רכשה את הנכס ממנה עוד בתאריך 1.6.96. 

6.         ביום 15.2.00 הגישה סמפלסט לבית משפט השלום תביעה נגד אפרים. התביעה היא לתשלום יתרת התמורה בסך של 152,964$ בתוספת מע"מ נכון ליום 10.9.96, שאזי לטענתה המציאה את אשור מס השבח, ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מאותו מועד ועד להגשת התביעה. 

בבקשתה למתן רשות להתגונן הודתה אפרים כי אכן לא שילמה את הסכום האמור. זאת, משום שלטענתה סמפלסט הפרה את ההסכם בכך שמסרה לה את החזקה בנכס רק כעבור 4 שנים מהמועד המוסכם ואף השלימה את הרישום בספרי המקרקעין באיחור ניכר. הפרה זו של ההסכם, כך לטענת אפרים, גרמה לה נזקים אותם יש לקזז מהתביעה נגדה, ובנוסף זכאית היא לקיזוז סכומים ששילמה עבור סמפלסט, ואשר על סמפלסט היה לשלמם. ואכן, בית המשפט נתן לאפרים רשות להתגונן בארבע טענות קיזוז כמפורט:

א.         כי הקדימה את התשלומים עבור הנכס ובכך נגרמו לה הוצאות מימון בסך של 154,000$;

ב.         כי שילמה 171,528 ש"ח בשל היטל השבחה שנדרש על ידי הרשויות בגין עסקת המכירה ושעל פי ההסכם חל על סמפלסט. סכום זה כולל הוצאות שנדרשה לשלם בגין ההליכים המשפטיים שנקטה בעניין זה;

ג.          כי שילמה חוב ארנונה, ביוב ומים לתקופה עובר לחתימת ההסכם בסכום של 180,000 ש"ח שחל אף הוא על סמפלסט;

ד.         כי יש לקזז 105,081 ש"ח מיסי עירייה לתקופה שעד קבלת הנכס בפועל;

7.         בית המשפט קיבל את טענות הקיזוז דלעיל, למעט טענתה הראשונה של אפרים שעניינה הוצאות מימון, וחייב את אפרים לשלם אך את היתרה. בתמצית, פסק בית המשפט כלהלן:

א.         שאלה מקדמית לה נדרש בית המשפט היתה, מה היה המידע שנמסר על ידי סמפלסט לאפרים עובר לחתימת ההסכם לעניין הקף החובות הרובצים על הנכס. לטענת אפרים, למחרת החתימה על ההסכם התברר כי אין די בתמורה כדי לנקות את הנכס מכל החובות הרובצים עליו, ומשכך סרבה לשלם את התמורה כולה או חלקה ואף את הסכום הראשון של 50,000$ שאמור היה להשתלם לפלד. גרסתה של סמפלסט היתה שונה ולטענתה אפרים ועו"ד יפה ידעו כי אין די בתמורה המוסכמת, אלא שפלד פועל מול הנושים השונים על מנת להפחית את סכום נשייתם כך שבסופו של יום, התמורה אכן תכסה ואף תעלה על סכום החובות.  בעניין זה קבע בית המשפט כי אכן סמפלסט לא הוליכה שולל את אפרים, ועו"ד יפה, שייצג את אפרים בעסקה, היה מודע לכך כי סכום החובות עולה על התמורה ואף ידע כי פלד פועל להקטנת מצבת החובות מול הבנקים והרשות המקומית. למעשה, כך לפי קביעת בית המשפט, אפרים היא זו אשר הפרה את ההסכם, וזוהי גם הסיבה שהסכימה לשלם מאוחר יותר 190,000 ש"ח (נומינאלית) במסגרת התוספת להסכם. התשלום הנוסף, כך על פי בית המשפט, מהווה פיצוי מוסכם ושולם כנגד ויתורם של סמפלסט ופלד על כל טענות נגד אפרים מכל מין וסוג.

ב.         לגופם של דברים דחתה הערכאה הדיונית את טענת הקיזוז של אפרים שעניינה הוצאות מימון. נקבע כי התוספת להסכם שינתה את המועדים הקבועים בהסכם לעניין מסירת החזקה וביצוע ההעברה בלשכת רישום המקרקעין על שם אפרים, ולמעשה הפרידה ביניהם. לעניין החזקה, אפרים תוכל לתפוס חזקה בנכס באופן חד צדדי, ללא שיתוף פעולה של סמפלסט, בתוך 30 יום ממועד חתימת התוספת להסכם. לעניין העברת הבעלות, הרי שבהתאם לכתב ההוראות הבלתי חוזרות אותן מסרה סמפלסט לעו"ד יפה עם חתימת התוספת להסכם מוסמך הוא לשלם מתוך התמורה תשלומים שונים לצורך קבלת אישורים להעברת הנכס על שם אפרים. קרי, היה ברור לצדדים כי כל עוד לא יבוצע התשלום על ידי אפרים לא יוסרו השעבודים ולא ינתנו אישורים הנדרשים להעברת הזכויות בנכס, שהרי לא היה כל מקור אחר לתשלום החובות. בנסיבות אלו אין מקום לטענת אפרים כי "הקדימה תשלומים", ולכן אינה זכאית לריבית כלשהיא או להחזר הוצאות מימון, וטענת קיזוז זו, כאמור, נדחתה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ