אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 8044/03

פסק-דין בתיק א 8044/03

תאריך פרסום : 18/10/2009 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום חיפה
8044-03
02/03/2008
בפני השופט:
י. פרידמן

- נגד -
התובע:
נעאמנה סמיח
עו"ד שאדי גנטוס
הנתבע:
מועצה מקומית כפר יסיף
עו"ד חוסאם ח'יר ואח'
פסק-דין

1.         תביעה כספית על סך 368,963 ש"ח אשר הוגשה ע"י התובע, אדריכל במקצועו, בסדר דין מקוצר. התביעה היא לתשלום תמורת עבודות שהוזמנו ע"י הנתבעת מועצה מקומית כפר יאסיף, בהסכם מיום 5.2.98 (להלן " ההסכם").

שני הצדדים חתומים על ההסכם, אך מטעם המועצה חתם רק ראש המועצה (שהתחלף בינתיים), בלא שבאה עליו חתימת הגזבר.

2.         בהחלטת כב' הרשם בבש"א 8017/03 מיום 08.07.03, ניתנה לנתבעת רשות להתגונן, בלתי מסויגת.  ההחלטה ניתנה על סמך טענות המועצה, בשתי בקשות: בקשה למחיקת כותרת, ובקשה לביטול עיקול.  במסגרת זו ניתן גם תצהיר תומך של גזבר המועצה, שאף נחקר על תצהירו בטרם החלטה. בהחלטה, שהתירה הרשות להתגונן, הורה הרשם על הגשת כתב הגנה שישקף טענות המועצה בשתי הבקשות, והחזית שגודרה.  בהתאם, הוגש כתב הגנה.

3.         בישיבת ה 14.3.05 ציין ב"כ התובע כי תמחור העבודה הנו על פי מחירים שנקבעו בהסכם.  ב"כ המועצה ציין כי מרשתו חולקת על מחויבותה של מרשתו לחוזה, שכן עצם ההתקשרות בחוזה אינה חוקית. זאת מן הטעם שהחוזה חתום ע"י ראש המועצה בלבד.  כמו כן ציין כי יש מחלוקת לגבי העבודות שבוצעו, כאשר המחירים הנקובים החוזה גבוהים יותר מן המחירים של לשכת האדריכלים.

בית המשפט (כב' השופטת למלשטרייך) הודיע לצדדים כי בכוונתו למנות מומחה מטעמו, ולאחר שניתנה לצדדים שהות במגמה לאפשר הידברות, מונה אכן אדריכל בן ארי כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה התבקש לחוות דעתו בשאלה מהן עבודות התכנון שביצע התובע במסגרת ההסכם שצורף לתביעה, ויעריך עלות העבודות לפי קנה מידה מקובל.

4.         הצדדים הגישו תצהירים: מטעם התובע תצהיר שלו עצמו ושל מי שהיה ראש המועצה הנתבעת וחתום על ההסכם , ומטעם הנתבעת - תצהירי הגזבר ומהנדס המועצה.

5.         בחוות דעתו אמד מומחה בית המשפט  את השכר הראוי (במצטבר, בגין כל התוכניות)  בסך שנע בין 17,933 לבין 20,360 דולר (לפני מע"מ). כמו כן ביחס לכל תוכנית אליה התייחס - קבע המומחה באופן נוח גם השכר המוסכם הנובע ממנגנון התשלום שבהסכם. המומחה השיב גם על שאלות הבהרה מפורטות ששלח לו ב"כ התובע.

ביום 24.12.06 הודיע ב"כ הנתבעת על קיום הסכמה עקרונית לסיכומים ללא שמיעת ראיות על יסוד החומר הקיים בתיק. ב"כ התובע הודיע שישקול הדבר. ואכן ביום 27.06.07, נתן כב' השופט שדה תוקף להסדר דיוני עליו הודיעו הצדדים בהודעה מוסכמת מטעמם מיום 19.6.07 שאלו עיקריה: הצדדים מוותרים על שמיעת ראיות, ומסכימים כי פסק הדין, שיהא מנומק, יינתן על סמך סיכומים בכתב. הצדדים יוכלו להסתמך על כל החומר שבתיק (לרבות תצהירים ונספחיהם, חוו"ד מומחה בית המשפט ותשובותיו, והחומר שהשיג ב"כ התובע בהתאם להחלטת בית המשפט, שחייבה הועדה המקומית לאפשר צילום מספר תיקים). 

6.         עיקר טענות התובע

א.         בהסכם מיום 05.02.98 מסרה  הנתבעת לתובע סידרה של עבודות תכנון, לרבות הכנת תוכניות מפורטות, תוכניות לכבישים ולמבני ציבור. בסעיף 5 להסכם נקבעו תנאי התשלום עבור ביצוע העבודות הנ"ל.  התובע, הכין את כל העבודות והתוכניות אשר נדרשו ממנו עד לשלב הגשתן לוועדה לתכנון ובנייה לצורך קבלת היתרים, ועל כן היה על הנתבעת לשלם לתובע על פי המנגנון הקבוע  בסע' 5 להסכם. אולם , פרט לסך של 16,300 ש"ח עבור שני חשבונות, הנתבעת לא שילמה יתרת חובה.

ב.         ביחס לטענת המועצה לפיה מדובר בהסכם לא תקף, טוען התובע מספר טענות:

(1)     אין בכתב ההגנה של הנתבעת או בתצהיר עדותו של המהנדס מטעמה כל טענה כנגד חוקיותו או תוקפו של ההסכם. מכאן המסקנה כי תוקף זה אינו שנוי במחלוקת, וכל טענה בדבר תוקף ההסכם מהווה הרחבת חזית אסורה . טענה אחרונה זו אינה מדויקת, כפי שיובהר להלן בהמשך.

(2)     לטענת התובע נכחו הגזבר, וגם מהנדס המועצה, בזמן החתימה על ההסכם.

יש לציין כי בעניין זה קיימת פלוגתא עובדתית בין הצדדים, והתובע מפנה לכך שהגזבר טען בחקירתו בפני הרשם פעם שידע על ההסכם ביוני 98', ופעם שידע עליו רק לעת הגשת התביעה. טוען הוא שיש להעדיף עדות התובע וראש המועצה לפיו נכחו הגזבר והמהנדס בעת מעמד  החתימה. הגזבר אף הוציא מכתב התחייבות למכון צילום לשאת בכל עלויות הצילום של התוכניות שמכין התובע.

(3)     בכל מקרה - אישרה הנתבעת את תוקף ההסכם בהתנהגותה: שכן שלמה לתובע שני חשבונות  כאמור (כעולה אף מדברי הגזבר בחקירתו בפני הרשם,  שם ביאר בהקשר דנן שהוא משלם על סמך אישור מהנדס). זאת ועוד: ב 7.11.06 הגישו הצדדים הודעה שקבלה תוקף של החלטה, לפיה יועבר לתובע סך של 90000 מתוך הכספים שהיו מוחזקים ע"י בנק אוצר השלטון המקומי במסגרת העיקול הזמני שהטיל התובע ב 2003. כאשר 60,000 ש"ח נוספים הוסכם לגביהם שיועברו בנאמנות לידי ב"כ התובע, עד להחלטה בתובענה זו. ראה בש"א 16652/06 והחלטה נוספת בבקשה שהוגשה ב 7.11.06.  לשיטת התובע,  הסכמה זו טומנת בחובה הודאה שבהתנהגות בחבות, וסותמת הגולל על הטענות בדבר תוקף ההתקשרות. יש לציין כי הנתבעת אינה מתכחשת להסכמתה זו, ומודה כי חרף המחלוקת  בדבר תוקף החוזה, הסכימה לשלם שכר ראוי, אך לא מעבר.

ג.          חלק ניכר מסיכומיו  הקדיש ב"כ התובע לתקיפת מסקנותיו של מומחה ביהמ"ש.  בתמצית, טוען התובע, כי המומחה חרג מן המנדט שהוענק לו, ומן המסגרת החוזית המחייבת שבין בעלי הדין,  מאחר והמומחה הסתמך על תעריפי התכנון שפורסמו ע"י אגודת האינג'ינרים והאדריכלים בישראל, ועל שלבי התשלום שפרסם מנהל תכנון והנדסה - אגף אדריכל ראשי במשרד הבינוי והשיכון, (להלן: "ההנחיות"). לשיטתו, משחתמו הצדדים על הסכם, אין המומחה מוסמך לשנות מתנאי ההתקשרות בין הצדדים, היות ומדובר בהסכם ספציפי אשר גובר על ההנחיות שהנן בגדר הסדר כללי. עוד לשיטתו, המומחה עוסק בחוות דעתו בתנאים אופטימאליים ופתרונות אידיאליים ומתעלם מהמצב העובדתי בשטח ומן ההגבלות אשר הוטלו על התובע מטעם המועצה, וחוסר שיתוף הפעולה שלה.

ביחס לטענות אלה, אציין בקצרה (לאור מסקנתי), כי בהחלטת בית המשפט התבקש המומחה להתייחס לעלות העבודות לפי קנה מידה מקובל. לפיכך התייחסותו לשכר ראוי על פי קנה מידה מקובל, לא זו בלבד שלא חרגה מן המנדט שניתן לו, אלא היתה במקומה כך אף לאור מכלול הפלוגתאות בין הצדדים, כאשר המועצה טענה כזכור שמדובר בהסכם לא תקף, שאף מנגנון התמחור שנקבע בו - מופרז.  ראוי לציין, שעיון בחוות דעת המומחה מעלה פער ניכר  בין מנגנון התמחור  שבהסכם לבין השכר הראוי  (בהתחשב בשלב אליו הגיעו עבודות התכנון השונות). פער זה מביא  אף לפער גדול בשורה התחתונה המצטברת. 

עוד אציין כי בעוד שנשלחה אל המומחה שורה ארוכה של שאלות הבהרה (שלא הניבה שנוי של ממש בחוות דעתו) , המומחה כאמור לא נחקר, ואיש מהצדדים לא הגיש חוות דעת מטעמו. ככלל, דרך המלך משעה שחפץ צד לשכנע שטעות של ממש נפלה מלפני מומחה בית המשפט  - הנה לחקרו (אכן אין מדובר בכלל בל יעבור שלא ימצאו לו חריגים - אך זהו הכלל הרחב).  ראה למשל: ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי פ"ד לט(4) 185.


ד.         התובע טוען כי הרקע לניסיונות הנתבעת שבדיעבד להתנער מסיכומים מחייבים עמו, נובע מסכסוכים ויריבויות פוליטיות פנימיות. לאור מסקנתי לא מצאתי לנכון להרחיב בטענות אלה, שממילא לא ניתן לומר שהוכחו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ