אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 69673/06

פסק-דין בתיק א 69673/06

תאריך פרסום : 17/11/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
69673-06
16/06/2008
בפני השופט:
שלמה פרידלנדר

- נגד -
התובע:
פלבסקי מאיר
עו"ד חנוך ארליך
הנתבע:
מדר גד
עו"ד גיורא אלדן
פסק-דין

מבוא וטענות הצדדים

1.        לפניי תובענה שטרית על 2 שטרי-ביטחון מיום 1.8.02, בסך 30,000 ש"ח ובסך 60,000 ש"ח, שלהם ערב הנתבע, ואשר נמסרו לתובע להבטחת חיובים לפי חוזה שכירות.

2.        הנתבע טוען כי ערב לחוזה השכירות המקורי, שתקופתו - כולל תקופת האופציה - הסתיימה ביום 19.7.04. איש לא הודיע לו, ולא קיבל את הסכמתו, לכך שהחוזה יוארך לשנה נוספת, עד יום 19.7.05, כפי שהוסכם בין התובע ובת-זוגו (להלן: 'התובע') לבין השוכרים-בפועל, ה"ה ניסים ושרה מדר, אחיו וגיסתו של הנתבע (להלן: 'ניסים'), בתוספת להסכם שהוספה בשוליו בכתב-יד [נספח ד' לתצהיר התובע]. איש גם לא הודיע לנתבע, ולא קיבל את הסכמתו, לכך שייעשה הסכם נוסף, ביום 1.8.05 [נ/1], שבו תוארך השכירות של ניסים בדירה הנדונה עד יום 31.1.06. לפיכך טוען הנתבע כי השטרות הנדונים אינם חלים על החוזים המאוחרים, ועל כן אין הנתבע חב בגינם בעקבות הפרת חוזי השכירות המאוחרים על ידי ניסים.

3.        התובע טוען כי היה מדובר ברצף של הארכות של אותם יחסי שכירות, כאשר פרטיהם הפורמאליים משתנים מעת לעת לפי אינטרסים של הנתבע, וכאשר ברור כל העת כי הנתבע ערב לאחיו ניסים, לרבות בגין התקופות הנוספות של השכירות.

4.        עקב שינוי בסידור העבודה של בית המשפט, נוצר אצלי עומס עבודה חריג שגרר עיכוב בכתיבת פסק הדין. התנצלותי המערכתית לפני הצדדים.

דיון והכרעה

5.        בתצהירו, אין התובע מפרט מתי הופר חוזה השכירות על ידי ניסים. קיימת חשיבות קריטית לענייננו אם ההפרה הייתה בתקופת החוזה המקורי, שבמסגרתו נמסרו שטרי הביטחון הנדונים, או שמא בתקופות מאוחרות יותר, שלגביהן זיקת הנתבע לשכירות שנויה במחלוקת. לפיכך, השמטה זו נזקפת לחובת התובע.

6.        מכתב ההתראה ששיגר התובע לניסים, באמצעות באת-כוחו, נושא תאריך 8.11.04. נראה כי במועד חידוש החוזה, קרי: בערך ביום 20.7.04, טרם התגלעו הפרות; משום שלו היו כאלה - סביר שהתובע לא היה מסכים להארכת החוזה. למצער, היה התובע מחתים את ניסים, במסגרת הסכם ההארכה, על התחייבויות ועל ערבויות מתאימות לריפוי ההפרה. בהסכם ההארכה אין זכר לעננה כלשהי המעיבה על יחסי השכירות. לפיכך נראה שההפרות התחילו בתקופה שבין אוגוסט 2004 לאוקטובר 2004; לאמור: לאחר תום התקופה החוזית המקורית.

7.        נראה כי ההפרות תוקנו, משום שהתובע ניאות לשוב ולהאריך לניסים את השכירות במסגרת החוזה החדש, נ/1. עוד נראה כי לאחר החתימה, ביום 1.8.05, שבו והתגלעו הפרות; משום שביום 3.11.05 החתים התובע את ניסים על התחייבות לפנות את הדירה לפני המועד שנקבע לכך בחוזה נ/1.

8.        בחוזה המקורי, שהוארך כאמור, הותנה בסעיף 14 כי "תנאי חוזה זה משקפים במלואם את המותנה בין הצדדים ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, הסכמות, זיכרונות דברים, מצגים והתחייבויות קודמות שנעשו בין הצדדים לפני חתימת חוזה זה, בין בע"פ ובין בכתב, אם נעשו. כל שינוי או תוספת לחוזה זה יהיו תקפים אך ורק אם ייעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים".

9.        גם בחוזה החדש, נ/1, הותנה בסעיף 22 כי "חוזה זה מבטל כל סיכום, זיכרון דברים או הסכם שנעשה בין הצדדים (אם נעשה) בכתב או בעל-פה קודם לחתימתו ולא יהיה להם ו/או למצג כלשהו, שלא נזכר בחוזה זה תוקף כלשהו".

10.    בעידן שאחרי הלכת אפרופים יש לברך על הסכמות כאלה, המגבירות את הבהירות והוודאות לגבי היחסים החוזיים, והמקילות על בירור משפטי במקרה של מחלוקת. הסכמות כאלה יוצרות מניעות חוזית על כל צד מלטעון להסכמות ולמצגים נוספים או אחרים, שלא עוגנו בכתב חתום כאמור.

11.    לפיכך עליי להתמקד בחוזים הכתובים והחתומים, ולקבוע על פיהם את החיובים הרלבנטיים של כל צד כלפי משנהו. אל לי לשעות לגרסאות המסתמכות על עדויות בעל-פה בדבר הבנות בין הצדדים, כגון גרסתו של התובע שלפיה היה ברור שהנתבע עומד מאחורי חיובי השכירות, ללא תלות במיהותו הפורמאלית ו/או המעשית של השוכר.

12.    לו ביקשו התובע וניסים לשוב ולהאריך את השכירות באותם תנאים, לא היה קל מלשוב ולשרבט בכתב-יד הסכם הארכה בן מספר שורות, כפי שנהגו בתום התקופה החוזית המקורית. לא היה כל צורך לחתום על חוזה חדש לחלוטין בצורתו ובנוסחו, נ/1.

13.    הבדל בולט בין נ/1 לבין החוזה המקורי נוגע בדיוק לעניין הנדון של הבטוחות. בסעיף 11 של החוזה המקורי הוסכם כי השוכר ימסור 2 שטרות-ביטחון, בסך 60,000 ש"ח ובסך 30,000 ש"ח, כפי שנעשה בענייננו. לעומת זאת, בסעיף 8 של החוזה החדש נ/1 הוסכם, באמצעות תוספת מיוחדת בכתב-יד לנוסח הסטנדרטי המודפס, כלהלן: "אין ערבים - התקבל שטר בטחון ע"ס 10,000 ש"ח".

14.    הבדל נוסף הוא במיהות השוכר. לפי ההסכם המקורי השוכר הוא הנתבע [נספח ב' לתצהיר התובע]. לאחר מכן הוחלף ההסכם המקורי בהסכם זהה בנוסחו, שבו השוכר הוא שי אלוני, בן-זוגה של בתו של ניסים. לעומת זאת, בהסכם ההארכה נאמר כי הוא נעשה "עם ניסים מדר (ת"ז ...) ושרה מדר (ת"ז ...) הגרים בה כבר בפועל, במקום שי אלוני (ת"ז ...) עמו נחתם החוזה בעבר".

15.    המורם מן האמור כי חיובי השוכר שהופרו מתייחסים לעסקת שכירות בתקופה מאוחרת מזו שהוסכמה בעת חתימת הנתבע על השטר, עם אדם שאינו השוכר שעליו הוסכם בעת חתימת הנתבע על השטר, לפי חוזה בנוסח שונה מזה שהוסכם בעת חתימת הנתבע על השטר וכנגד בטוחות שונות מאלו שעליהן הוסכם בעת חתימת הנתבע על השטר.

16.    נראה כי התובע היה מודע לחריגתם של חוזים המאוחרים מן ההסכמה הבסיסית של הנתבע. דבר זה נובע מגרסת התובע כי ניסים זייף את חתימת הנתבע על ההסכם להארכת החוזה המקורי [פרוטוקול, עמ' 6] ועל ההתחייבות לפנות את הדירה [סעיף 26 בתצהירו]. לו הייתה הסכמה של הנתבע להארכתם של השכירות וערבותו לחיוביה - לא היה צורך בזיוף. מכל מקום, היה בזיוף הנטען כדי לחייב את התובע לוודא אישית אצל הנתבע כי החתימה האמורה, והשלכותיה, מקובלות עליו. בניגוד לציפייה זו, התובע הודה כי לא יידע את הנתבע במימוש האופציה, בהארכת החוזה המקורי ובחתימת החוזה החדש [פרוטוקול, עמ' 6].

17.    אעיר, בהקשר זה, כי גרסת הזיוף של התובע הנה תמוהה. השוואה בלתי מקצועית של החתימות מושא הגרסה האמורה לחתימתו של ניסים על השטרות תומכת בהשערה כי מדובר, בסך הכול, באותה חתימה. נראה כי אין מדובר באותיות 'גדי', שבהן השתמש כביכול ניסים מדר כדי לזייף את חתימת אחיו גדי מדר, אלא באותיות 'מדר', כפי שהן מצוירות בחתימתו של ניסים. לא ברור גם האמור בסעיף 27 בתצהיר התובע, בדבר הקשר בין הסכמתו לזיוף הנטען לבין תקוותו לפינוי הדירה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ