אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 68913/06

פסק-דין בתיק א 68913/06

תאריך פרסום : 16/08/2009 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב
68913-06,10663-07,32081-06
31/10/2008
בפני השופט:
צבי כספי

- נגד -
התובע:
אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
הנתבע:
1. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
2. אבנר אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

פסק-דין

שלשה עובדים של התובעת: אהרון יניב, שעניינו נידון בתיק 32081/06 [ להלן: "יניב" ], סובן שלום [ להלן: "סובן" ], שעניינו נידון בתיק 68913/06 [ להלן:    "סובן" ] וריצ'קין נעמי [ להלן: "נעמי" ], שעניינה נידון בתיק 10663/07, נפגעו בתאונות דרכים במועדים שונים [ להלן: "התאונות"  ו "הנפגעים" בהתאמה ].

כתוצאה מהתאונות, שהוכרו כ"תאונות עבודה" על ידי המוסד לביטוח לאומי          [ להלן: "המל"ל" ], נעדרו הנפגעים מעבודתם אצל התובעת לתקופות שונות אולם לא  נגרמה להם, ככל שניתן להסיק מהתביעות והראיות, נכות צמיתה.

עקב התאונות זכו הנפגעים בתשלומי פיצוי שונים משני מקורות, ככל הרלבנטי לתביעות הנ"ל שאוחדו בפני: מקור אחד הוא התובעת עצמה, אשר שלמה להם את משכורותיהם בתקופת היעדרותם מעבודתם וכן, לטענתה, תשלומים נלווים שונים; מקור שני הוא הנתבעות שהיו אחראיות כמבטחות לפיצויים של הנפגעים עקב התאונות מכח הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ו - 1975 [ להלן: "חוק פלת"ד" ] ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל - 1970.

התובעת היא "מעסיק מורשה" לפי סעיף 343 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה - 1995 [ להלן:  "חוק הבט"ל" ] ותקנה 22 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד - 1954 ועל כן קבלו הנפגעים את תשלומי "דמי הפגיעה" שהגיעו להם מהמל"ל עקב התאונות לפי סעיפים 92, 93 לחוק הבט"ל ישירות מאת התובעת, ולא מהמל"ל, כפי הקבוע בסעיף 95 לחוק הבט"ל.

בפועל, שילמה כאמור התובעת לנפגעים את משכורותיהם המלאות מעבר לדמי הפגיעה הנ"ל; את שיעורי דמי הפגיעה קבלה התובעת בחזרה מהמל"ל, ככל המגיע לה על פי חוק הבט"ל, למעט במקרה התאונה של סובן [ תיק  אז' 68913/06 , נספח ח' לכתב התביעה ] שבגינו לא החזיר המל"ל לתובעת את דמי הפגיעה ששולמו לסובן, ולא הוברר מדוע.

בתובענות אלה נשוא פסק דין זה, טוענת התובעת כלפי הנתבעות להחזר של הפרשיי הסכומים שבין מלוא שיעור המשכורות ששולמו על ידיה לנפגעים, לרבות "תשלומים נלווים" ובין שיעור דמי הפגיעה שהיו מגיעים להם ושולמו על ידיה  לנפגעים כחלק ממשכורתם, ואשר הוחזרו לה על ידי המל"ל ככל שהוחזרו, כאמור לעיל.

עילת התביעה נסמכת על סעיף 2 לחוק לתיקון דיני הנזיקין (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד - 1964 [ להלן: "חוק ההטבה" ].

בכתבי התביעה נטען כי התביעה נסמכת גם על הוראות חוק הבט"ל, אולם משהחזיר המל"ל לתובעת את דמי הפגיעה, וממילא אלה מהווים רק מקצת הסכום הנתבע, שוב אין לתובעת עילת תביעה לפי חוק זה [ ראה הסיפא לסעיף 328(א) לחוק הבט"ל ], לבד מהמקרה הנוגע לעניינו של סובן, אולם התובעת לא טענה בסיכומיה דבר לעניין מיוחד זה; עוד נטען על ידי התובעת בכתבי התביעה כי היא נסמכת גם על דיני "עשיית עושר ולא במשפט", אולם  עניין זה נזנח בסיכומי טענותיה  [ ראה , לדוגמה, סעיף 31 לסיכומי טענות התובעת ] ועל כן עניינו של פסק דין זה, כפי טיעוני הצדדים, הוא בזכות ההשבה של התובעת לפי חוק ההטבה [ על זניחת טענות שלא חזרו עליהם בשלב הסיכומים ראה: ע"א 16/89 "ורדים" חברה לגידול ורדים בע"מ  נ. החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ, פד"י מה5 עמ' 729; ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ'  WARNER HOME VIDEO (U.K.) LTD.פד"י מו2 עמ' 273; ע"א 447/92 הנרי רוט נ. אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישטן  פד"י מט2 עמ' 102 ].

לעניין זה אוסיף כי גם הנתבעות זנחו את טענת ההתיישנות שהעלו בכתבי הגנתן בתיקים השונים [ לבד מטענה להתיישנות התביעה בגין "שיהוי" ], ואין לי צורך לדון בטענה זו, שממילא דינה היה להדחות.

בהקדמת מה של הדברים יובהר כי גם טענת השיהוי אינה ראויה להתקבל; בין מכלול התנאים שנקבעו לעניין התקיימותו של "שיהוי" המצדיק אי קבלתה של תביעה בגינו, נקבע גם שתנאי הוא שהתובע שהשתהה בהגשת תביעתו פעל שלא בתום לב בהשתהותו בהגשת התביעה, דבר שלא הוכח וגם לא נטען במקרה זה כפי שיובהר בהמשך בכל הנוגע לדרך קביעת העובדות וקבלת הראיות במקרה זה [ ראה לעניין תנאי תום הלב בשיהוי את האמור בחוות דעתה של כב' השופטת פרוקצ'יה בפסק הדין ע"א 6806/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פד"י נז5 עמ' 433 בעמ' 446 סעיף 14 לפסק הדין פסקה שניה ובהמשך בפסקה אחרונה באותו עמוד ].

בסיכומי טענותיה הקדישה התובעת מקום רב לשאלות העובדתיות והוכחתן, לרבות טענות בדבר "היפוך נטל הראיה" וכו' אולם אין צורך בהתייחסות לעניינים אלו.

ביום 6.6.07 ניתן תוקף של החלטה להסדר דיוני בין הצדדים [ להלן: "ההסדר" ] לפיו, בין היתר, "כל הנספחים שצורפו לכתבי הטענות יחשבו כראיות קבילות ומוסכמות" [ סעיף 2 להסדר; ההדגשה שלי  - צ.כ. ]

לאור האמור לעיל, לא היה צורך להידרש לשאלות של קבילות מסמכי הבט"ל שצורפו לכתבי הטענות וגם לא לעניין משקלם הראייתי.

מסמכים אלה, כמו כל יתר המסמכים שצורפו, הם בגדר ראיות, ובהעדר כל ראיה סותרת להם הם מהווים ראיה דיה לכל העובדות הצריכות הוכחה בהליכים נשוא פסק דין זה.

עיקר טענות הנתבעות הן עקרוניות ונוגעות לזכותה של התובעת לתבוע את סכומי ההטבה ששילמה לנפגעים מהנתבעות, כולה או מקצתה.

ראשית נטען על ידיהן כי אין לתובעת זכות השבה לפי חוק ההטבה הואיל וזכויותיה לעניין השבת סכומים ששולמו על ידיה לנפגעים ממוצים ב"מנגנון המיוחד" של סעיף 328 לחוק  הבט"ל [ להלן: "סעיף 328" ], השולל את אפשרות התביעה, לגישתן, לפי חוק ההטבה.

טענה זו אין בה כל ממש; זכויות התחלוף שלפי סעיף 328 עוסקות בהחזר התשלומים ששולמו בגדר "גמלאות" כהגדרתן באותו חוק, ולעניינים הנדונים כאן, זכות  התובעת להחזר סכומי "דמי הפגיעה".

אלא שהובהר לעיל שהתביעה אינה מתייחסת לדמי הפגיעה אלא למשכורת ששולמה על ידי התובעת במלואה לנפגעים, בניכוי אותו חלק מהמשכורות אשר היווה "דמי פגיעה" ואשר הוחזר על ידי המל"ל לתובעת.

יתר על כן, גם במקרה של סובן, שלא הוחזרו, לכאורה, דמי הפגיעה מהמל"ל, זכאית התובעת לתביעתה, עקרונית, ובמקרה זה, לגבי החלק שהוא דמי פגיעה, עומדת זכאותה בגדר הוראות סעיף 328 הנ"ל.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ