אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 61257/03

פסק-דין בתיק א 61257/03

תאריך פרסום : 11/11/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
61257-03
22/09/2005
בפני השופט:
ברנר חגי

- נגד -
התובע:
ישכיר (1990) בע"מ
הנתבע:
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
פסק-דין

מבוא

1.         התובעת ( להלן: "ישכיר") הינה בעלת זכויות בבנין ברח' יסוד חלוצי המעלה 7 בראשון לציון ( להלן: "הבנין"). הנתבעת ( להלן: "פרטנר"), שהינה חברה המפעילה רשת תקשורת סלולרית, שכרה מישכיר שטחים מסויימים בבנין, לצורך הצבת ציוד תקשורת סלולרית. לימים הודיעה פרטנר לישכיר על סיומו המוקדם של הסכם השכירות, וכעבור זמן מה פינתה את המושכר. ישכיר טוענת כי לא היתה לפרטנר כל זכות לסיים את ההסכם סיום מוקדם, ועל כן היא תובעת את דמי השכירות בגין יתרת תקופת השכירות. בנוסף טוענת ישכיר כי פרטנר התעכבה בפינוי המושכר גם לאחר הודעת הביטול.

פרטנר טוענת כי סיומו המוקדם של ההסכם נעשה בהתאם לזכותה החוזית לעשות כן. כמו כן טוענת פרטנר כי מנהל ישכיר הוא שמנע ממנה לפנות את המושכר.

            השאלות העיקריות הטעונות איפוא הכרעה הן האם ביטולו של הסכם השכירות נעשה כדין ומה היה הגורם לאיחור בפינוי המושכר.

רקע עובדתי

2.         ביום 18.7.1999 נחתם הסכם שכירות בין ישכיר לפרטנר, לפיו השכירה ישכיר לפרטנר חלק משטח הגג וחדר בקומה א' של הבנין לצורך הצבת ציוד תקשורת של פרטנר. תקופת ההסכם היתה אמורה להימשך ארבע שנים מיום חתימתו. לפרטנר הוקנתה אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת של חמש שנים ואחד עשר חודשים. נקבע כי הארכת ההסכם תחול באופן אוטומטי אלא אם תמסור פרטנר הודעה בכתב שישה חודשים לפני תום תקופת השכירות הראשונה על אי מימוש האופציה. תקופת ההסכם המקורית היתה אמורה להסתיים ביום 17.7.2003 ועל כן הודעה בדבר אי מימוש האופציה היתה צריכה להינתן לכל המאוחר עד ליום 17.1.2003. הודעה כזו לא ניתנה ועל כן האופציה מומשה והיתה אמורה להכנס לתוקף החל מיום 18.7.2003.

3.         ביום 27.5.2003 התקבלה אצל ישכיר הודעה של פרטנר, הנושאת תאריך של יום27.4.2003, ולפיה פרטנר " לא תוכל להמשיך ולעשות בנכס שבנדון שימוש נאות לצרכיה. אשר על כן ובהתאם להוראת סעיף 5.2 להסכם השכירות ניתנת בזאת הודעה על  סיום הסכם השכירות שבנדון וההסכם שבנדון בטל ומבוטל."

4.         ישכיר לא השלימה עם ביטולו של הסכם השכירות, ובתשובתה מיום 9.6.2003 היא טענה כי תקופת האופציה נכנסה לתוקף וכי אין " כל סיבה נראית לעין" להודעה בדבר סיום השכירות.

5.         מכאן ואילך החלו חילופי מכתבים בין הצדדים שלא הובילו לפתרון המחלוקות. בסופו של דבר פונה מתקן התקשורת מהנכס רק לאחר הגשת התביעה ופרטנר סיימה להשיב את המצב לקדמותו ביום 27.1.2004. אין חולק כי פרטנר שילמה דמי שכירות עבור התקופה שעד ליום 30.6.2003 בלבד.

האם פרטנר היתה רשאית לסיים את תקופת השכירות

6.         ס' 5 להסכם השכירות קובע כי:

            " השוכר יהא רשאי לסיים הסכם זה ע"י מתן הודעה של 45 (ארבעים וחמישה) יום מראש באחד המקרים המנויים בסעיפים 5.3-5.2-5.1 להלן. הודעה בדבר סיום ההסכם תימסר למשכיר בכתב 45 יום מראש. נמסרה הודעת סיום כאמור, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל ולא תהיינה לצדדים התחייבויות נוספות זה כלפי זה למעט סיום התחשבנות בקשר לתקופת השכירות כאמור להלן וקיום יתר התחייבויות השוכר כלפי המשכיר בנוגע למועד ואופן פינוי המושכר. השוכר ישלם למשכיר דמי שכירות בגין תקופת ההודעה המוקדמת כאמור."

            ס' 5.2 להסכם השכירות מפרט מקצת מהחלופות המהוות עילה לסיום מוקדם של השכירות:

            " במקרה שתוצאות מבדקי קידוח קרקעיים או מבדקי פיזור תדרי רדיו כפי שתערכנה בכל זמן שהוא תהיינה בלתי משביעות רצון, או במקרה שהשוכר, על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה מנוע מעשיית שימוש בנכס למטרות להן הוא מיועד או במקרה שרשות כלשהי תאסור עשיית שימוש ציבורי או שימוש אחר כלשהו בחלקת הקרקע המקיפה את הנכס, או בחלק כלשהו של החלקה האמורה או שצד ג' יעשה שם שימוש באופן שדי בו למנוע עשיית שימוש בנכס למטרות להן הוא מיועד."

7.         אין חולק כי פרטנר ביקשה לעשות שימוש בזכות הביטול המוקנית לה לפי ס' 5.2 להסכם השכירות, והשאלה המתעוררת היא האם אכן התקיימה איזה מבין החלופות המפורטות בסעיף זה. ישכיר מיקדה את טיעוניה בחלופה השלישית, קרי, " במקרה שהשוכר, על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה מנוע מעשיית שימוש בנכס למטרות להן הוא מיועד". לשיטתה, יש לפרש חלופה זו באופן שתחול רק במקרה של מניעות אובייקטיבית, השוללת כליל את יכולתו של השוכר להשתמש בנכס למטרות להן הוא מיועד. מניעות כזו, כך טוענת ישכיר, לא הוכחה, וממילא לא היתה לפרטנר עילה לסיום הסכם השכירות.

            פרטנר חולקת על גישה פרשנית זו וטוענת כי הדגש הוא על שיקול דעתו הבלעדי של השוכר, וממילא מדובר בשיקול דעתה הסובייקטיבי של פרטנר.

            סבורני כי הלכה למעשה לא קיימת סתירה בין הגישות הפרשניות של הצדדים. המניעות אכן צריכה להיות מוחלטת, כטענת ישכיר, אך שיקול הדעת לקבוע כי אכן קיימת מניעות מוחלטת נתון לפרטנר, כטענתה.

            לגופו של ענין, ברור כי במקרה דנן לא התקיימה מניעות מוחלטת מבחינתה של פרטנר להשתמש במושכר. דומה כי פרטנר עצמה לא סברה כי קיימת מניעות מוחלטת להשתמש בנכס לצרכיה, ואין כל ראייה כי אי פעם טענה כך. טענתה האמיתית היתה ונותרה במישור אחר- העדר שביעות רצון מהתאמת המושכר לצרכיה. ברי איפוא כי לא הוכחה מניעות מוחלטת של פרטנר מעשיית שימוש במושכר, וממילא חלופה זו אינה עומדת לפרטנר כעילה לסיום ההסכם.

8.         פרטנר טוענת כי בכל מקרה עומדת לה עילת הביטול לפי החלופה השניה של ס' 5.2 להסכם השכירות, לאמור, במקרה ש "מבדקי פיזור תדרי רדיו כפי שתערכנה בכל זמן שהוא תהיינה בלתי משביעות רצון".

            לענין זה העיד מטעמה של פרטנר דוד שאול, מנהל אגף הרדיו בפרטנר. לדבריו, מתקן התקשורת הקיים במושכר לא סיפק עוד את צרכי רשת התקשורת של פרטנר הן בשל תעבורת רשת נמוכה והן מחמת תלונות רבות של לקוחות, ועל כן הועתק המתקן לבנין אחר, מצפון למושכר ובמרחק של כ- 100 מטר ממנו. בעקבות העתקת המתקן חל שיפור משמעותי בכל המדדים החשובים מבחינת הנדסת הרדיו של המתקן וביניהם עליה משמעותית בכמות השיחות, שפירושה שירות זמין ללקוחות רבים יותר, והקטנת היחס בין כמות הניתוקים לכמות השיחות. השיפור ברמת השירות במתקן במיקומו החדש נובע בין היתר מהיות האתר החדש גבוה וחולש על סביבתו.

להמחשת קביעותיו, צירף דוד שאול לתצהירו העתקים מהדמיית התפשטות גלי הרדיו, הן ברשת התקשורת במתקן נשוא התביעה והן במתקן במיקומו החדש. בנוסף צורף לתצהיר גרף המציג את שיפור הביצועים במתקן החדש לעומת המתקן הקודם וכן שיפור משמעותי של הכיסוי במזרח ראשון לציון. דוד שאול העיד, ועדותו לא נסתרה, כי " רצינו לתת מענה [ללקוחות- ח.ב.] שהצטרפו לרשת ולא קיבלו שירות באתר הקודם" (ע' 28 לפרוטוקול). לדבריו, " הסטטיסטיקה שקיימת פה לא קיימת לצורך התביעה. אנחנו בודקים סטטיסטיקה ברמה יומית." (ע' 27 לפרוטוקול). בכך נסתרה טענתה של ישכיר בסיכומיה כאילו פרטנר לא ביצעה בדיקות הנדסיות כלשהן בטרם הודיעה על סיומו המוקדם של ההסכם.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ