אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 58362/01

פסק-דין בתיק א 58362/01

תאריך פרסום : 25/03/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
58362-01
04/06/2006
בפני השופט:
אחימן יעל

- נגד -
התובע:
אי.אף.סי. בע"מ
עו"ד י. שטרסלר
הנתבע:
אודר צפון להנדסה ובנין (גב אד) בע"מ
עו"ד י. דורון
פסק-דין

1.         בפני הונחה תביעה כספית על סך של 309,935 ש"ח (להלן: " התביעה") ותביעה שכנגד על סך של 479,099 ש"ח (להלן:" התביעה שכנגד") העוסקות בסכסוך כספי בין הנתבעת כקבלן, לבין התובעת כקבלן משנה, בעניין ביצוע עבודות בנייה במרכז רפופורט בחיפה (להלן: " הפרויקט"), בהתאם להסכם קבלנות שנחתם בין הצדדים ביום 9.5.95 (להלן:" ההסכם").

לנוחות המעיין בפסק הדין תישמר העקביות בכינויים של הצדדים עפ"י התביעה.

2.         לטענת התובעת ביצעה זו באופן מלא את כל העבודות שנמסרו לה על ידי הנתבעת לפי ההסכם ועבודות נוספות ואולם, למרות זאת, לא שילמה לה הנתבעת את מלוא התמורה המגיעה. חלק הדרישה העוסק באי-תשלום העבודות על פי ההסכם הועמד על סכום של 399,155 ש"ח, חלק הדרישה העוסק באי-תשלום עבור ביצוע העבודות הנוספות עומד על סך של 334,352 ש"ח וסכום נוסף של 18,000 ש"ח נדרש בגין התייקרויות. מצירוף הסכומים הנ"ל הופחת סך של 456,515 ש"ח וההפרש הנותר הוא  יתרת החוב הנתבע.

3.         הנתבעת הכחישה כל חבות לתשלום כלפי התובעת מעבר למה ששולם ועוד הוסיפה וטענה כלפיה לפיצוי בגין הפרת ההסכם בתביעה שכנגד. בעניין זה של הפרת ההסכם טענה הנתבעת, כי התובעת לא מילאה את התחייבותה לבצע את העבודות כנדרש, לא צייתה להוראות מנהל העבודה ולא סיימה את העבודות במועד. לנתבעת טענות בעניין תשלומים שהתובעת נותרה חייבת לה, בגין אי-ביצוע קונסטרוקציה, בגין איחור במסירה ובגין הצורך לתגבר את עובדיה ובהתאם, נקבה בסכום הנדרש בתביעה שכנגד.

4.         מטעם התובעת העידו מנהלה, שי סירטון (להלן:" סירטון") וגדי מלכה (להלן: " מלכה") ואילו, העדות המרכזית מצד הנתבעת הוצגה באמצעות העדים אפריים אדלשטיין (להלן:" אדלשטיין") ויובל בוטנסקי (להלן: " בוטנסקי").

העדים כולם, נחקרו בחקירות נגדיות ממצות, שהתנהלו בפני, לאחר הליכי קדם משפט ממושכים אף הם, שהתנהלו בפני כ- 3 מותבים שונים.

5.         בית המשפט מינה את המהנדס יעקב דובדבני כמומחה מטעם בית המשפט (להלן:" דובדבני") על מנת שיחווה דעתו בעניין היקף העבודות והעבודות הנוספות שבוצעו על פי ההסכם והיקף החיוב לתשלום על פיו. חוות דעתו של דובדבני הוגשה ביום 22.4.03 ועל פיה נקבע, כי לזכות התובעת עומדת יתרת תשלום בסך של 60,685 ש"ח מאת הנתבעת וזאת בהתחשב בכלל טענות הצדדים הנוגעות לביצוע ההסכם. קביעה זו, מבוססת על התחשיב ולפיו, זכאית התובעת לתוספת בסכום של 98,200 ש"ח ואילו הנתבעת זכאית לקיזוז בסך  של 17,044 ש"ח ו- 20,471 ש"ח.

6.         התובעת חלקה על קביעותיו של דובדבני והסתייגויותיה הועלו באופן מפורט בתצהיר עדותו הראשית של סירטון. בדיון שהתקיים בפני חזרה בה התובעת מחלק מהסתייגויותיה, כפי שהדבר משתקף בפרוטוקול. בדרך זו, צומצם היקף ההסתייגויות של התובעת, וכנגדן הוצגו הסתייגויותיה המצומצמות של הנתבעת.

7.         מפאת מורכבותו של הצד המקצועי של המחלוקת נערכה בין הצדדים הסכמה דיונית ולפיה, חוות דעתו של דובדבני תשמש כנקודת מוצא להכרעה, כאשר כל צד רשאי להעלות את הסתייגויותיו כנגדה בסיכום בעל פה בישיבה מיוחדת שהוקדשה לכך ומעבר לכך, נתבקשו הצדדים להשלים את סיכומיהם בכתב בנפרד בכל הנוגע להיבטים המשפטיים של הסכסוך.

8.         טענת הסף המשפטית של הנתבעת הינה, כי דין התביעה לדחייה, לאחר שביצוע התשלומים עבור העבודות והעבודות הנוספות, הותנה, עפ"י ההסכם, באישורם של הנתבעת ומזמין העבודה באמצעות המפקחת. הואיל והתובעת לא הוכיחה כי אלה מן התשלומים הנדרשים על ידה, עבור עבודות או עבודות נוספות אושרו על ידי הפיקוח, כי אז לא הוכחה זכאותה, לסכומים נוספים מעבר לאלה שנתקבלו אצלה.

 הכרעה חיובית בשאלה זו מייתרת את הדיון המקצועי כולו.

9.         התובעת טוענת,  כי על בית המשפט לדחות טענה זו, שמשמעותה, "הענקת ניצחון לדורסנות", כהגדרתה והותרת התובעת לחסדי קביעתו השרירותית של הפיקוח. עוד מדגישה התובעת,  כי אין להעלות על הדעת תחולתו של ההסכם על עבודות נוספות ומדגיש את חוסר האיזון שב"מנגנון" הקבוע לאישור העבודות הנוספות. בנוסף, טוענת התובעת, כי חובתה של הנתבעת לשלם את תמורת העבודה שבוצעה, אינה מותנית באישור הפיקוח ואיננה יכולה לגרוע מחובתה של הנתבעת לשלם עבור העבודות הנוספות שבוצעו. בסיכומיה, מדגישה התובעת וטוענת, כי המחלוקת בין הצדדים מתמקדת אך ורק בנושא התשלומים שהיו אמורים להתבצע עבור עבודות נוספות.

10.       זיהויין של הוראות ההסכם החלות על הצדדים אינן שנויות במחלוקת ולפיהן, התחייבה התובעת כלפי הנתבעת לבצע את כל האמור בהסכם העיקרי, שהוא הסכם ההתחייבות של הנתבעת כלפי המזמין (סעיף 2 ב' להסכם). עוד קובעות הוראות ההסכם את דרך התשלום  ולפיה, תגיש הנתבעת לתובעת חשבונות לפי מועדים שנקבעו במסמך וככל שאלה טעונים אישור המזמין תהא הנתבעת אחראית לקבלת האישורים הדרושים לחשבונות הנ"ל (סעיף 5 א' להסכם). בנוסף נקבע, כי כל עבודה או חשבון לא ייחשבו כמאושרים, אלא עד לאישורם על ידי הנתבעת והמזמין ובמקרה של חילוקי דעות, ישמש המהנדס הראשי של הנתבעת כפוסק בלעדי. על אלה נקבע, כי ביצוע התשלומים לנתבעת מוכפף לביצוע התשלומים או אישור העבודות או החשבונות על ידי המזמין.

11.       הוראות ההסכם הנ"ל המכריעות את יחסי הצדדים, אכן אינן שיוויוניות במהותן ויוצרות זיקה בין המזמין לבין התובעת למרות היעדרו של הסכם ביניהן. ואולם, בהתחשב בעקרון חופש החוזים, שהוא עיקרון יסודי ובסיסי בשיטתנו, אין זה בסמכותו של בית המשפט להשליט משטר אחר ביחסי הצדדים מזה שבו בחרו. יחד עם זאת, ככל שיעלה בידי התובעת להוכיח כי  דרישותיה סורבו באופן שרירותי, נכון הוא כי בית המשפט יידרש לעניינה . הדרך הראוייה להוכחת טענה מסוג זה, הינו ביצירת תשתית עובדתית  מקצועית המוכיחה באופן קוהרנטי ומסודר, כי התובעת פעלה על פי הוראות ההסכם ולמרות זאת נדחו דרישותיה  ללא התייחסות עניינית .

לפי תפיסה זו, רשאית היתה התובעת להוכיח כי חשבונות שהוגשו על ידה בצורה ובמועדים שפורטו בנספח, לא אושרו שרירותית על ידי המזמין.

במובן זה של הדברים נדחות טענות  הסף של הנתבעת להעדרה של עילה.

12.       ראיות התובעת בעניין זה, נסמכות על  עדותו של סירטון  סעיף 14 שבה והמסמכים אליהם הינו מפנה בעדות זו . דרך הצירוף של המסמכים, כפי שנעשה על ידי סרטון מכבידה, במובן זה שבמרביתה  לא נעשתה אלא באמצעות צירוף נעדר כל שיטה וסדר. להתנהלות זו השלכה על התמשכות הדיון עליו מלינה התובעת הגם שזה נגרם, להתרשמותי, בעיקר בשל ניהול בעייתי של הצגת ראיות על ידיה. ואולם, כך או אחרת, הנספחים שהוצגו כבסיס לטענות התובעת הוצגו במרביתם לנתבעת או לפיקוח ונדחו וביחס אליהם רשאית היתה התובעת, עם כל הביקורת על דרך התנהלותה, לעתור לסעד שהתבקש מאת בית המשפט.

13.       מסקנתי הינה איפוא, כי יש לקבל את טענת התובעת, כי זו זכאית לסעד כנגד שרירות לב, אלא שבחינת טענותיה שהן טענות בעלות אופי הנדסי מקצועי צריך שתעשה על פי שיקולים מקצועיים שלצורך שקילתם ובדיקתם מונה דובדבני.

להלן הדיון בשיקוליו ומסקנותיו של דובדבני:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ