אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 57533/03

פסק-דין בתיק א 57533/03

תאריך פרסום : 01/01/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
57533-03
22/08/2006
בפני השופט:
סובל משה

- נגד -
התובע:
"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ"
הנתבע:
1. דניה סיבוס בע"מ (שולחת ההודעה לצד ג')
2. מ. דחובני הנדסה ופרוייקטים בע"מ (שולחת ההודעה לצד ד')

פסק-דין

כללי

1.         התובעת היא חברת בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן:" בזק"). על פי הסכמה דיונית אליה הגיעו הצדדים, הוחלט כי שיעור הנזק שנגרם לבזק הינו בסך 100,000 ש"ח כולל תשלום עבור הוצאות משפט. השאלה העומדת כעת בפני ביהמ"ש  היא בעניין חלוקת הנזק בין הנתבעות, צדדים שלישיים, רביעיים וחמישיים בתיק.

העובדות המוסכמות ברקע התביעה הן כי ביום 18.3.02 נפגעה תשתית הכבלים של התובעת, בזק, באתר הבניה של פרויקט סביוני גבעתיים. הפגיעה התרחשה במהלך עבודות קידוח ויצירת כלונסאות שבוצעו ע"י  הנתבעת 2, בהיותה קבלן משנה של הנתבעת 1.

כאמור, אין מחלוקת בדבר גובה הנזק שנגרם לבזק וכי קיימת חבות של כל אחת מהנתבעות לכל סכום הנזק כאמור.  שתי הנתבעות טוענות לקיומו של כיסוי ביטוחי לכל נזק כאמור.  חברות הביטוח כופרות בכך.

הצדדים

3.         הנתבעת 1, (להלן:" דניה") היא חברה קבלנית, אשר שימשה כקבלן ביצוע, מטעם היזמים- דניה סיבוס אחזקות (1965) בע"מ וחברת נוה שוסטר בע"מ (שניהם יחד- " היזמים"), בבניית בנייני מגורים בפרויקט "סביוני גבעתיים" (להלן:" הפרויקט"). דניה היא הנתבעת 1, המודיעה לצדדים שלישיים וצד ד' 3.

הנתבעת 2, (להלן:" דוחובני"), הינה חברה קבלנית אשר שימשה כקבלן משנה בפרויקט, עפ"י הסכם שנחתם בינה לבין דניה מיום 24.10.01 (להלן:" ההסכם"). דוחובני היא הנתבעת 2, צד ג 1 והמודיעה לצדדים רביעיים.

צד ג' 2, המגן חברה לביטוח בע"מ, (להלן:" המגן"), היתה החברה המבטחת של דניה לעניין ביצוע הפרויקט. המגן היא גם צד ד' 2 וצד ה' 1.

צד ד' 1, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: " הפניקס"), היתה החברה המבטחת של דוחובני לעניין ביצוע עבודתו בפרויקט. הפניקס היא גם המודיעה לצד ה.

חלוקת האחריות לאירוע-טענות הצדדים

4.         לטענת דניה, עבודות הקידוח לביצוע העוגנים  נשוא תביעה זו,  בוצעו ע"י דוחובני במסגרת ההסכם שנחתם בין השתיים ביום 24.10.01 (נספח ב' לתצהירו של דניאל בלנק מנהל פרויקט בדניה).

            לטענת דניה, דוחובני התרשלה בביצוע העבודות, ומכוח ההסכם היא האחראית הבלעדית לשאת בתשלום בגין כל נזק שנגרם מעבודתה.

כמו כן עפ"י תנאי ההסכם, דניה משוחררת מכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מעבודתו של דוחובני וממילא דוחובני מתחייבת לשפות את דניה בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה בקשר עם עניינים שהם באחריות דוחובני.

מנגד טוענת דוחובני כי החובה והאחריות לבחינת התשתיות מוטלת על דניה  והתחייבות חוזית של דוחובני כלפיה אינה משחררת אותה מרשלנותה, כקבלן ראשי, בנזיקין. לפיכך, יש להטיל על דניה את האחריות הנזיקית כלפי בזק.

הכיסוי הביטוחי- טענות הצדדים

5.                  דניה טוענת כי עפ"י סע' 10.5 ו 10.6 לנספח ב' להסכם, דוחובני התחייבה לבטח את דניה בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, שיהא בה כדי לכסות את חבותה של דניה מפני נזק רכוש כלשהו וכי דניה תבוטח בין היתר באחריות כלפי צד ג'.

כמו כן דניה, בהיותה קבלן ראשי בביצוע הפרויקט, דאגה לכיסוי ביטוחי הולם אצל חברת המגן, ואשר לפיו על המגן לשפות את דניה בכל סכום בו היא חבה, לכאורה.

מנגד טוענת המגן כי הפוליסה שלה כפי שנרכשה ע"י דניה  מחריגה באופן מפורש מקרים בהם נגרמו נזקים לכבלים תת קרקעיים, כאשר המבוטח לא ביצע בדיקה ברשויות המתאימות ולא קיבל אישורי חפירה מהרשויות המתאימות בטרם ביצוע עבודות החפירה, כאשר נטל הראיה להוכיח כי בדיקה כזו בוצעה מוטל על המבוטח. נטל אשר דניה ודוחובני לא עמדו בו.

דוחובני מצידה, במועד קרות האירוע,  הייתה מבוטחת אצל חברת הביטוח הפניקס. אלא שעל פי תנאי הפוליסה מוחרגת התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם (סע' 6 ב לפוליסה) ועל כן אין הפניקס נושאת בכל חיוב לפיצוי שיוטל על דוחובני מתוקף כל התחייבות שנטלה על עצמה בהסכם עם דניה.

לפיכך היה ותוטל על דוחובני אחריות מכוח ההתחייבות  החוזית, אין לדוחובני כיסוי ביטוחי.

כפל ביטוח

6.         לטענת הפניקס, היה ותוטל עליה חבות כלשהי, הרי שעל המגן לפצותה מכח דיני כפל ביטוח.

מנגד טוענת המגן כי הוראות כפל הביטוח אינן חלות בעניינינו מקום בו אין כיסוי ביטוחי נוכח החריג בפוליסה.

דיון והכרעה

7.         בדיון מיום 30.3.06 הודיעו ב"כ הנתבעות כי בהמשך להסדר הדיוני בדבר גובה הנזק, הן מסכימות גם על אחריותן של כל אחת מהנתבעות לכל סכום הנזק המוסכם כנגד בזק ועל כן אין צורך בסיכומי ב"כ התובעת בשאלת האחריות.

מדובר בהודאה פורמאלית של  בעל דין, לפיה הנתבעות, דניה ודוחובני, אחראיות  באחריות מלאה, יחד ולחוד, כלפי בזק.

לטענת ב"כ דוחובני והפניקס בסיכומי התגובה, אין מדובר בהודאת בעל דין ואין בהודעה על ההסכמה כאמור בכדי להוות הודיה באחריות דוחובני  לנזק.

אינני מקבל טענה זו שאיננה מתיישבת עם הגיון מהלך הדברים. שאם לא הייתה בכוונת הצדדים כדי להודות באחריותן "יחד ולחוד", מה טעם היה לשחרר את ב"כ התובעת מהגשת סיכומיו, כאשר אינטרס התובעת בקבלת פסק דין כנגד שתי הנתבעות, באופן סולידרי.

8.         כמו כן אחריותן של שתי הנתבעות, יחד ולחוד, כלפי בזק מבוססת על חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982, (להלן:" חוק הבזק").

דניה כקבלן ראשי אחראית לנזק הנגרם לאור הפרת חובה חקוקה בניגוד לחוק הבזק ובמיוחד בניגוד לסעיפים 35 ו 36 לחוק. סע' 36(א) מטיל אחריות הן על קבלן ראשי והן על קבלני המשנה  שהעסיק, כך:

"לא יבצע אדם, בין בעצמו ובין על ידי שלוחיו או קבלניו, עבודת חפירה, חרישה או נטיעה, שעמקה יותר מחמישים סנטימטרים, במרחק עד חמישים מטרים מציר של דרך שאינה דרך עירונית ושלושים מטרים מציר של דרך עירונית, אלא אם כן קיבל לכך היתר כאמור בסעיף 53ב; העובר על הוראת סעיף קטן זה, דינו מאסר ששה חדשים."

בעניינינו, כאשר העבודות נשוא התביעה בוצעו בעומקים העולים על 50 ס"מ ובמרחק של פחות מ- 30 מטר מציר הכביש, וכאשר אין מחלוקת כי לא הייתה פניה לחברת בזק לשם קבלת היתר עבודה, הרי שהופרה חובתה של דניה עפ"י הוראת החוק, כאמור, ויש להטיל עליה את האחריות מכוח סע' זה כלפי חברת בזק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ