אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק א 53412/06

פסק-דין בתיק א 53412/06

תאריך פרסום : 24/02/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
53412-06
14/03/2007
בפני השופט:
תמיר מיכאל

- נגד -
התובע:
חיים דגני
עו"ד בוקריס
הנתבע:
עו"ד רון נעים
פסק-דין

פסק דין זה ניתן בעקבות דיון שהתקיים במעמד הצדדים, במסגרת תביעה שטרית שהגיש התובע נגד הנתבע בגין שיק מספר 65 על סך 5,000 ש"ח מיום 30/1/06.

הנתבע הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות, בו הצהיר כי הוא ורעייתו התקשרו עם התובע לביצוע עבודות מתכת לייצור שערים בביתם, אולם העבודה בוצעה באופן רשלני, בזמן בלתי סביר ותוך גרימת נזקים, בין היתר לקיר זכוכית שנמצא במבנה. הנתבע טען כי השיק נשוא התובענה נמסר לתובע לאחר שהלה טען כי "יש לו בעיות בבנק", וזאת בתנאי מפורש כי השיק לא יופקד עד אשר ישלם התובע בגין הנזקים שגרם לקיר הזכוכית או יתקנם. עוד הוצהר כי התובע ניסה להתנער מהתחייבותו לתשלום הנזקים, ועל-כן שלח אליו הנתבע מכתב בו הבהיר לו כי השיק מבוטל, אולם התובע התעלם מכך והפקיד את השיק בחשבונו ביום 29/1/06. בנוסף לכך ציין הנתבע כי ביום 13/2/06 הגיש נגד התובע תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות בגין הנזקים שנגרמו לו, ולטענתו, השיק נשוא התובענה היה חלק מעילת התביעה הנ"ל.

לאחר שניתנה לנתבע רשות להתגונן בהסכמה, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית. הנתבע חזר בתצהירו על טענותיו דלעיל, וכן הוסיף וטען שפסק הדין אשר ניתן בינתיים נגד התובע בבית המשפט לתביעות קטנות, מהווה מעשה בית דין בתיק דנן. כמו-כן העלה הנתבע טענה חדשה, אשר לא הוזכרה במפורש בתצהיר שהוגש בתמיכה לכתב ההתנגדות, והיא כי השיק ניתן כהלוואה בכפוף לביצוע עבודה בקבלנות שלא בוצעה כלל. עוד קיימת בתצהיר התייחסות נרחבת להתנהלותו של התובע ובאת כוחו, אשר פעלו לטענת הנתבע בחוסר תום לב, ועל-כן נטען כי יש להטיל על התובע הוצאות לדוגמא.

התובע הגיש אף הוא תצהיר עדות ראשית, בו טען כי הוא ופועל מטעמו עבדו אצל הנתבע בשנת 2005 כמעט 11 חודשים, במשך כ- 350 שעות, כאשר סוכם שישולם לתובע עבור כל שעה סך של  70 ש"ח. עוד נטען כי כאשר ביקש התובע את שכרו, דחה אותו הנתבע בתירוצים שונים, ורק בסוף חודש ספטמבר 2006 שילם לו סכום של 2,000 ש"ח על חשבון השכר המגיע לו, ואחרי בקשות חוזרות ונשנות שילם לו סכום נוסף של 5,000 ש"ח בשיק הדחוי נשוא התובענה. לטענת התובע, הנתבע לא העלה כל תלונה לגבי העבודות בעת ביצוען, אלא רק לאחר שהן הושלמו והנתבע דרש את שכרו. לבסוף קיימת התייחסות לפסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, ונטען כי היות שהתובע שילם לנתבע את מלוא הסכום שנפסק בגין הנזקים שנגרמו לו, על הנתבע לפרוע את השיק ולשלם לתובע את שכר עבודתו.

במהלך הדיון נחקרו הצדדים על תצהיריהם ולאחר מכן הושמעו סיכומים בעל-פה. 

דיון

עיון בתצהיריו של הנתבע מעלה כי הגנתו מבוססת על הטענות הבאות: (1) כשלון תמורה מלא;
(2) הפרת תנאי במסירת השיק; (3) מתן השיק לתובע כהלוואה; ו- (4) קיומו של מעשה בית דין לגבי השיק. אדון בטענות אלה אחת לאחת.

הטענה בדבר כשלון תמורה מלא נסתרה, וזאת בין היתר בתצהיריו של הנתבע עצמו ובחקירתו הנגדית. בתצהיר שהוגש בתמיכה לכתב ההתנגדות הודה הנתבע מספר פעמים שהתובע ביצע עבודות בביתו. כך למשל הצהיר הנתבע כי "כל העבודות בוצעו על-ידי המשיב באופן חובבני ורשלני..." (סעיף 5 לתצהיר), ובהמשך הוסיף "... ולמרות אזהרות חוזרות ונשנות באשר לטיב ורמת העבודה, לא השכיל המשיב לקיים ולו מקצת מחיוביו" (סעיף 6 לתצהיר). כמו-כן ציין הנתבע כי "... כמובן שכל אדם שיתבונן בשערים "שייצר" וישווה אותם לשערים שניתנו לו כדוגמה לביצוע ייווכח מניה ובניה שעבודתו אינה ראויה, רשלנית ולא מקצועית על פניה" (סעיף 7 לתצהיר). זאת ועוד, גם במהלך חקירתו הנגדית הודה הנתבע כי התובע ביצע עבורו לכל הפחות חלק מהעבודות, כגון שינוי מיקומו של מעקה (פסקה ראשונה בעמוד 3 לפרוטוקול) וכן הכנתן והתקנתן שתי דלתות פח (פסקה שלישית בעמוד 3 לפרוטוקול).     

הלכה פסוקה היא כי ביצוע עבודה באופן חלקי ובאיכות ירודה, איננה בגדר כשלון תמורה מלא אלא כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב בלבד - טענה שאינה מקנה הגנה נגד השטר (ראה למשל ע"א 366/89 פיין אלומיניום נ. די מטל חברה זרה , פ"ד מה(5) 850). לפיכך, דינה של הטענה בדבר היעדר תמורה להידחות.  

טענה אחרת של הנתבע היתה כי השיק נשוא התובענה נמסר בתנאי מפורש שלא יופקד עד אשר ישלם התובע בגין הנזקים שגרם לקיר הזכויות או יתקנם, והתובע הפר את התנאי הנ"ל כאשר הפקיד את השיק מבלי שביצע את התיקון ומבלי ששילם עבורו. דא עקא, מהממצאים שבפני עולה כי הנתבע לא עמד בנטל ההוכחה הדרוש על-מנת להוכיח כי השיק אכן נמסר על תנאי: התנאי הנטען לא צוין על גבי השיק, לא הוצג כל מסמך חיצוני המעיד על קיומו (פרט למכתב ששלח הנתבע לתובע בדיעבד, זמן רב לאחר מסירת השיק) ואף לא הוגש תצהיר של צד ג' כלשהו שיכול לאשר כי פירעון השיק אכן היה מותנה בתשלום או ביצוע התיקון. בנוסף יצוין כי אין מחלוקת על כך שבסופו של דבר שילם התובע בגין הנזק שנגרם לקיר הזכוכית, ומשבוצע התשלום, ממילא התקיים התנאי הנטען לפירעון השיק. אי לכך, גם טענה זו דינה להדחות.

טענתו של הנתבע לגבי מתן השיק כהלוואה, אשר לא נטענה באופן מפורש בתצהיר שהוגש בתמיכה לכתב ההתנגדות - לאו טענה היא. הנתבע טען בתצהיר עדותו הראשית כי "מדובר בשיק שניתן כהלוואה, שיק מעותד בכפוף לביצוע עבודה בקבלנות שלא בוצעה כלל..." אך מנוסח הטענה עצמה עולה כי השיק לא ניתן כהלוואה אלא בתמורה לביצוע עבודות, וכפי שנקבע לעיל, העבודות אכן בוצעו לכל הפחות בחלקן. אמנם הנתבע טען כי התובע ביקש ממנו את השיק בשל "בעיות בבנק", אך אין בכך בלבד כדי ללמד בהכרח שמדובר בהלוואה, כאשר אין חולק כי הנתבע לא החתים את התובע על הסכם הלוואה ולא הציג ראיות אחרות המוכיחות שהשיק ניתן כהלוואה. יתר על כן, מתצהיריו של הנתבע ניתן להסיק בבירור שהשיק ניתן כתשלום עבור העבודות שבוצעו בביתו ולא כהלוואה.

באשר לטענתו האחרונה של הנתבע, לאחר שקראתי בעיון את החלטתו של כב' הרשם לרנר צוריאל בהתנגדות לביצוע השיק, וכן את פסק דינה של כב' השופטת חדווה וינבאום-וולצקי שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, נחה דעתי כי לא נוצר מעשה בית דין המונע הגשת השיק לפירעון. אכן, ככל הנראה בהמלצתו של כב' הרשם לרנר, הסכים התובע ליתן לנתבע רשות להתגונן ולדחות את הדיון בתיק עד להכרעה בהליך המתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות, אך כפי שיפורט להלן, בסופו של דבר לא נידונה ולא הוכרעה במסגרת פסק הדין של כב' השופטת וינבאום-וולצקי שאלת זכותו של התובע לפירעון השיק נשוא התובענה.

כפי שנקבע בע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, כ"ב (2) 561 (להלן: " הלכת קלוז'נר"), הדוקטרינה של מעשה בית דין מורכבת משני כללים עיקריים: השתק ישיר המכונה גם השתק עילה והשתק עקיף המכונה גם השתק פלוגתא. השתק ישיר הוגדר בעמוד 562 ל הלכת קלוז'נר כדלקמן:   

"מקום שתביעה נדונה לגופה והוכרעה על-ידי בית-משפט מוסמך, שוב אין להיזקק לתביעה נוספת בין אותם הצדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה".

עילת התביעה בתיק שנידון בין הצדדים בבית המשפט לתביעות קטנות היתה עילה נזיקית, והשאלות שהוכרעו בה נגעו אך ורק לנזקים שנגרמו בשל עבודותיו של מר דגני. לעומת זאת, עילת התביעה שבפני היא עילה שטרית, אשר עוסקת בשיק נשוא התובענה. מכאן שאין כל זהות בין העילות, ועל-כן לא נוצר השתק ישיר המונע הגשת התביעה דנן.

השתק עקיף נוצר, כאמור בעמוד 563 ל הלכת קלוז'נר, בתנאים הבאים:

"אם במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסויימת, שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו איתם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי-הזהות בין העילות של שתי התביעות".

מפסק דינה של כב' השופטת וינבאום-וולצקי עולה לכאורה ששאלת זכאותו של התובע לסכום השיק כלל לא הועמדה במחלוקת. אמנם כב' השופטת הזכירה את נושא ביטול השיק במסגרת תיאור טענותיו של עו"ד רון נעים, אך מעבר לכך אין כל התייחסות לשיק, ונראה כי השופטת לא נדרשה לגבש לגביו ממצא כלשהו. מכל מקום, פסק דינה של כב' השופטת מתמקד אך ורק בנזקים שגרם מר דגני לקיר הזכוכית בביתו של עו"ד נעים, ואין בו קביעות מפורשות או מכללא באשר לעבודות שבוצעו ו/או לנסיבות מסירת השיק. אשר על כן, לא נוצר בעקבות פסק הדין השתק עקיף, שכן לא הוכרעה בו כל פלוגתא הקשורה לשיק וחיונית לתוצאה הסופית. 

לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את התביעה במלואה ומורה על המשך ההליכים בתיק הוצל"פ מספר 16-04071-06-5.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ