אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פס"ד בעתירה נ' החלטת ועדת מכרזים לאספקת מערכות מים לקריאה מרחוק בקרית ים

פס"ד בעתירה נ' החלטת ועדת מכרזים לאספקת מערכות מים לקריאה מרחוק בקרית ים

תאריך פרסום : 23/04/2014 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי חיפה
10496-11-13
13/04/2014
בפני השופט:
רון שפירא סגן נשיא

- נגד -
התובע:
ארד בע"מ
הנתבע:
1. ימים תאגיד המים של קרית ים בע"מ
2. מ.ג.ע.ר מרכז גביה ממוחשבת בע"מ

פסק-דין

הרקע לעתירה:

בפני עתירה נגד החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, ימים תאגיד המים של קריית ים בע"מ, מיום 13.10.13, במסגרתה הוכרזה המשיבה 2 כזוכה במכרז מס' 01/2013 לאספקה והתקנה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק בקריית ים. כן מופנית העתירה נגד החלטת ועדת המכרזים מיום 7.1.14 במסגרתה נקבע כי אין לקבל את טענות העותרת לפיהן המשיבה 2 אינה מקיימת את תנאי הסף שנקבעו במכרז משום שלטענת העותרת בהתאם לתנאי המכרז באפשרות המציע לציין פרטי קבלן משנה אחד מטעמו בלבד.

עסקינן במכרז של תאגיד המים של קריית ים אשר פורסם בחודש ינואר 2013 לביצוע עבודות לאספקה והתקנה של מערכות מדי מים לקריאה מרחוק בקריית ים. העותרת מבקשת להורות על פסלות הצעתה של המשיבה 2 ועל זכייתה של העותרת תחתיה משום שלטענתה המשיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף הדורשים לטענתה ניסיון קודם מוכח של המציע או של קבלן משנה אחד מטעמו.

כפי שיובהר - החלטתי לדחות את העתירה. 

טענות העותרת:

העותרת טוענת כי המשיבה 2 לא עמדה בתנאי סף במכרז, שהינם מהותיים ביותר ונוגעים לעצם כשירותה לבצע את העבודות נשוא המכרז ועמידה בהתחייבויותיה מכוחו, באופן שחייב את פסילת הצעתה במכרז. נטען כי במסגרת סעיף 2 למכרז נקבעו מספר תנאי סף להשתתפות במכרז המחייבים יכולת וניסיון קודם מוכח של המציע בסוג העבודות נשוא המכרז. כן נטען כי ועדת המכרזים קבעה בסעיף 5.6 להוראות המכרז כי הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכי כל תנאי הסף צריכים להתקיים בה. נטען כי הצעתה של המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף. העותרת טוענת כי המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי היכולת והניסיון ולכן נאלצה להסתמך על ניסיונם ומקצועיותם של אחרים, אך למרות שהוראות המכרז קבעו מפורשות שהצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, תוך הותרת חריג לפיו באפשרותו של מציע לציין פרטי קבלן משנה אחד מטעמו, המשיבה 2 ביקשה להציג שלושה קבלני משנה מטעמה לצורך עמידתה בתנאי הסף, שאין כל קשר ביניהם ואף לא אחד מהם עומד בתנאי הסף.

העותרת טוענת כי באשר לתנאי היכולת הציגה המשיבה 2 את חברת חמאיסה עבדאלה מוחי 2010 בע"מ (להלן: "חברת חמאיסה") ובאשר לתנאי הניסיון העמידה המשיבה 2 את חברת SENSUS LTD (להלן: "סנסוס"), חברה זרה שמקום מושבה בגרמניה ואינה יכולה להוות קבלן משנה במכרז שאין לה כל נגיעה אליו, כאשר המשיבה 2 ציינה כי חברת מדי ורד בע"מ הינה נציגתה הרשמית של חברת סנסוס בארץ. כן נטען כי המשיבה 2 מציינת בהצעתה כי יש לה מיזם משותף עם חברת ניסקו טלמטיקס בע"מ (להלן: "ניסקו") לאספקת פתרונות למערכות קריאה מרחוק. כלומר, נטען כי מי שתהא אחראית על ביצוע העבודות נשוא המכרז זו בכלל חברת ניסקו.

לטענת העותרת, המשיבה 2 ניסתה לעקוף את דרישות הניסיון והיכולת הקבועים במכרז באמצעות הגשת הצעה משותפת עם חברת ניסקו, זאת חרף הוראת סעיף 5.6 למכרז האוסרת על הגשת הצעות משותפות בקובעה כי הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכן ביקשה להסתמך על שלושה קבלני משנה, חרף סיפת הוראת סעיף 5.6 למכרז הקובעת כי באפשרותו של מציע לציין פרטי קבלן משנה אחד מטעמו ביחס לדרישות שלעיל. כן נטען כי לא מתקיימים במשיבה 2, כמו גם באף לא אחד מקבלני המשנה מטעמה, תנאי הסף הנדרשים. נטען כי המשיבה 2 מבקשת להסתמך על ניסיון קודם בלתי רלוונטי של חברת סנסוס, שאיננה קבלן משנה של המשיבה 2. נטען כי הוכחת ניסיון קודם של צד שלישי שאיננו קבלן משנה של המציע לצורך המכרז היא חסרת כל משמעות ומרוקנת מתוכן את תנאי הסף בדבר ניסיון קודם. נטען כי העובדה שמדי ורד הינה נציגתה הרשמית של סנסוס בישראל אינה רלוונטית. נטען כי אין כל התקשרות או אינדיקציה להתקשרות בין המשיבה 2 לבין סנסוס ולא צורפה כל התחייבות של סנסוס כלפי עורכת המכרז. נטען כי מדי ורד אינה יכולה לנכס לעצמה את ניסיונה של סנסוס. לטענת העותרת, המשיבה 2 מבקשת להסתמך על ניסיון קודם, נטען, של צד שלישי, שאף בפועל לא יהיה מי שיבצע את העבודות נשוא המכרז, כך שאין שום תועלת או נפקות בהוכחת הניסיון הקודם שלו. נטען כי הניסיון של חברת סנסוס אינו יכול להיות רלוונטי למשיבה 2 שכן בעוד שחברת סנסוס מתקינה מערכות קר"מ המתבססות על תדרי רדיו הרי שהמשיבה 2 בחרה באמצעות ניסקו להתקין בשלב הפיילוט מערכות קר"מ המתבססות על רשת Wi-Fi וממילא לא יכולה להיות רלוונטיות לניסיונה הנטען של סנסוס.

העותרת טוענת כי העדר הניסיון של המשיבה 2 וקבלני המשנה מטעמה, כמו גם העדר כשירותה המקצועית לביצוע העבודות נשוא המכרז, עלולים להביא לכך שטיב ואיכות הביצוע של העבודות נשוא המכרז לא יהיו משביעי רצון. כן נטען כי המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז.

עוד נטען כי מהחלטת ועדת המכרזים מיום 7.1.14 עולה בבירור כי המשיבה 2 אינה עומדת בהוראות המכרז המחייבות כי הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, שכן זו מודה כי המשיבה 2 הציעה שני קבלני משנה להוכחת עמידתה בתנאי הסף. נטען עוד כי ועדת המכרזים הודתה כי "פרשנותה" של המשיבה 2 לתנאי הסף, לפיה הגם שזה מציין מפורשות כי באפשרותו של מציע לציין פרטי קבלן משנה אחד מטעמו, יש לפרשו כמאפשר להציג מספר קבלני משנה, פחות סבירה מאשר פרשנותה של העותרת. אולם, יחד עם זאת קבעה ועדת המכרזים כי "לא ניתן לדחות את האפשרות הפרשנית החלופית, המוצגת ע"י מגער". העותרת טוענת כי ועדת המכרזים אינה בבחינת "מתבונן מן הצד" אשר רשאי לחוות דעת באשר לטיב הפרשנויות המועלות על ידי מציעים במכרז. כן נטען כי אין מדובר בפרשנות של תנאי הסף כי אם בשינויים ובמצב זה היה על ועדת המכרזים לפרסם מחדש את המכרז ומשלא עשתה זאת הדבר משתיקה מלטעון בדיעבד לפרשנות נסתרת של תנאי הסף. נטען כי פרשנות נסתרת של תנאי הסף מהווה פגיעה בעקרון השוויון שכן ייתכן שמתחרים פוטנציאליים נמנעו מלהשתתף במכרז ביודעם כי אינם מקיימים את תנאי המכרז ואילו ידעו כי עורך המכרז אינו מתחשב בתנאי הסף וכי תנאיו אינם נלקחים ברצינות היו משתתפים גם הם במכרז.

לטענת העותרת, המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף של הוכחת ניסיון קודם להקמת המערכות נשוא המכרז - לא בעצמה ולא באמצעות קבלני משנה מטעמה - והקונסטרוקציה המשפטית המוצעת על ידה להוכחת עמידה בתנאי הסף מנוגדת להלכה ולדין, עומדת בניגוד למסמכי המכרז, מנוגדת לשכל הישר ולהיגיון הדברים, ואף נסתרת ממסמכי המשיבה 2 עצמה. נטען כי הכרה בה תביא לאפליה אסורה ולפגיעה חמורה בעיקרון השוויון שהינו עיקרון יסוד בדיני המכרזים. נטען כי העובדה שוועדת המכרזים בחרה להכשיר הצעה זו, שלא כדין, מחייבת התערבות שיפוטית בעניין, למען שמירה על עקרונות דיני המכרזים.

העותרת טוענת כי המשיבה 2 כלל אינה עוסקת בתחום העבודות נשוא המכרז, קרי, מדידת מים או הקמה וניהול של מערכות לקריאה מרחוק של נתוני מדידת מים.

באשר לטענת השיהוי הנטענת על ידי המשיבות טוענת העותרת כי אין להטיל על מציע לבצע את תפקידה של ועדת המכרזים ולהתריע על פגם שהוא סבור כי נפל בהצעתו של מציע אחר שכן ראוי לאפשר למציע להניח כי ועדת המכרזים תמלא את תפקידה נאמנה ותפסול הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז. נטען כי יש להבחין בין מצב שבו הפגם שנפל הינו במכרז עצמו לבין מצב שבו הפגם שנפל הינו בהצעתו של הזוכה במכרז. כאשר הפגם הנטען נפל בהליך המכרז או במסמכי המכרז חובה על העותר להתריע על הפגם בפני הרשות מיד עם היוודע לו הדבר. כאשר הפגם הינו בהצעה של מתמודד אחר אין הצדקה להטיל על מציע לבצע את מלאכתה של ועדת המכרזים וראוי לאפשר למציע להניח כי ועדת המכרזים תמלא את תפקידה ותפסול הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז. כן מציינת העותרת כי ועדת המכרזים בחרה אף שלא להסגיר את זהות המציעים שעברו את תנאי הסף במסגרת מכתבה מיום 3.4.13. כמו כן, נטען כי אין מדובר בפגם גלוי בהצעתה של המשיבה 2 שכן העותרת לא יכולה הייתה לשער מראש על דבר אי עמידתה של המשיבה 2 בתנאי הסף. נטען כי פרטי הצעתה של המשיבה 2 נחשפו בפני העותרת רק לאחר ההכרזה על ההצעה הזוכה במכרז.

באשר לתנאי הסף טוענת העותרת כי לא ניתן לפרשם בניגוד ללשונם ותכליתם ובאופן המבקש לרוקנם מכל תוכן וכי הצעה במכרז שאינה עומדת בתנאי הסף שנקבעו במכרז דינה פסלות. נטען כי נקבע בפסיקה כי יש לעמוד בצורה דווקנית על מילוי תנאי הסף ככתבם וכלשונם. לטענת העותרת, המשיבה 2 עצמה טוענת בתגובתה לבקשה להארכת מועד שלמיטב ידיעתה של המשיבה 2 רק העותרת הינה בעלת יכולת לעמוד במלוא תנאי הסף במכרז באמצעות קבלן משנה אחד. על כן, המשיבה 2 מודה כי היא אינה עומדת בתנאי הסף.

העותרת טוענת כי גם אם תתקבל פרשנותה של המשיבה 2 לענין תנאי הסף ממילא אין בה כדי להכשיר הצעה משותפת ביחד עם חברת ניסקו, זאת בעוד שהוראות המכרז אוסרות מפורשות על כך. עוד נטען כי לא ניתן לומר שתנאי המכרז אינם ברורים די או כי ניתן לפרשם באופנים שונים ועל כן ממילא אין מקום לתחולת הכלל הפרשני לפיו יש להעדיף פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן. נטען כי הדבר נכון בפרט כאשר אותה פרשנות סותרת את לשון הוראות המכרז, הן מעצם העובדה שאלו נוקטות בלשון יחיד (מציע שהוא ו/או קבלן משנה מטעמו) והן בהדגישן הביטוי קבלן אחד ("באפשרותו של מציע לציין פרטי קבלן משנה אחד מטעמו, ביחד לדרישות שלעיל - סעיף 5.6 להוראות המכרז). נטען כי די בעובדות אלו כדי להביא לדחיית פרשנותה של המשיבה 2.

העותרת טוענת כי ברי כי תכליתה הברורה של הוראת סעיף 5.6 למכרז, כפי שמעידה גם לשונה המפורשת (הן השימוש בלשון יחיד והן ההדגשה במקור של קבלן אחד) כי הן תנאי הסף באשר ליכולת והן תנאי הסף באשר לניסיון נדרשים להתקיים במצטבר במציע או בקבלן המשנה שיבצע בפועל את העבודות נשוא המכרז. לטענת העותרת, פרשנות שונה בדיעבד של תנאי הסף פוגעת באושיות דיני המכרזים. על כן, נטען כי החלטת ועדת המכרזים שלא לפסול את הצעת המשיבה 2 על הסף הינה החלטה בלתי סבירה בצורה קיצונית אשר פוגעת מהותית בעיקרון השוויון ומנוגדת לחלוטין לעקרונות יסוד של דיני המכרזים.

עוד טוענת העותרת כי המשיבה 2, כמו גם כל קבלני המשנה מטעמה, ממילא אינם עומדים בתנאי הסף הנדרשים. המשיבה 2 מבקשת להסתמך על ניסיון קודם, נטען, של צד שלישי, סנסוס, אשר בפועל לא יהיה מי שיבצע את העבודות נשוא המכרז, כך שאין שום תועלת או נפקות בהוכחת הניסיון הקודם שלו. נטען כי כפי שמתחייב מפורשות מהוראות המכרז, המשיבה 2 מחוייבת הייתה להוכיח את עמידתה בתנאי הסף ביחס לניסיונה ויכולתה לבצע את העבודות נשוא המכרז - אספקה והתקנת מערכות מדי מים לקריאה מרחוק - באמצעות פרויקט שבוצע על ידי המשיבה 2 או על ידי קבלן משנה אחד מטעמה. נטען כי המשיבה 2 כשלעצמה אינה עומדת בתנאי הסף ואינה מקיימת את דרישות היכולת והניסיון. גם קבלני המשנה של המשיבה 2 - מדי ורד וניסקו כשלעצמם אינם עומדים בתנאי הסף ומקיימים את דרישות היכולת והניסיון. נטען כי המשיבה 2 טוענת כי משמתקיימת דרישות הניסיון בסנסוס ומשמדי ורד היא המפיצה שלה בישראל, הרי דרישת הניסיון מתקיימת גם בקבלן המשנה - מדי ורד. לטענת העותרת הטענה שמדי ורד היא כביכול שלוחה ישראלית של סנסוס היא טענה חסרת ביסוס ואין לה כל תימוכין במסמכי ההצעה של המשיבה 2. נטען כי מדי ורד וסנסוס הן שתי חברות נפרדות לחלוטין, מדי ורד אינה חברת בת ואפילו לא חברה קשורה של סנסוס. מדי ורד היא אפילו לא קבלן משנה של סנסוס ולא הוצג כל הסכם התקשרות בין סנסוס למדי ורד. לכל היותר מדי ורד היא מפיצה של סוג אחד של מדי מים של סנסוס שכלל לא בטוח שהינם מדי המים שהוצעו במכרז. נטען כי קיומם של יחסי הפצה בין שתי חברות אינו הופך אותן לישות אחת. נטען כי לא ניתן לייחס את הניסיון של החברה הזרה (סנסוס) לקבלן המשנה של המציע הישראלי (מדי ורד) ומאחר שאין מחלוקת שבמשיבה 2 ובקבלני המשנה לא מתקיימת דרישת הניסיון מתחייב כי הצעת המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף ודינה פסלות.

עוד נטען כי טענת המשיבה 2 כי יש לייחס את ניסיון סנסוס בהקמת מערכת קריאה מרחוק למדי ורד ממילא אינה רלוונטית שכן היא עומדת בניגוד למבנה הצעתה של המשיבה 2 והיא אינה יכולה לשנות מהקביעה כי דרישת הניסיון אינה מתקיימת. הניסיון של סנסוס אינו רלוונטי משום שהיא לא תהא זו שתקים בפועל את מערכת הקריאה מרחוק. יתרה מכך, נטען כי גם מדי ורד, נציגתה של סנסוס בישראל, לא תהא זו שתקים בפועל את מערכת הקריאה מרחוק שכן מדי ורד אחראית במסגרת המכרז רק לאספקת מדי המים בעוד שמי שאחראית להקמת המערכת זו בכלל ניסקו. אולם בין ניסקו לבין סנסוס אין כל קשר מחייב. על כן, נטען כי הניסיון של סנסוס ממילא לא יסייע למדי ורד, נציגת סנסוס, בביצוע העבודות לגביהן נדרש הניסיון הקודם, שכן זו אינה מופקדת כלל על ביצוע עבודות אלו, לא כל שכן, אין בניסיון הנטען כדי לסייע לניסקו המופקדת על הקמת המערכת שכן אין בינה לבין סנסוס כל קשר.

כן נטען כי תנאי הסף אמורים להתקיים בראש ובראשונה אצל המציע ומטרתם אינה להציג ניסיון קודם מדרגה שלישית אלא הצגת ניסיון קודם של קבלן המשנה שיבצע בפועל את העבודות נשוא המכרז. נטען כי סנסוס אינה נתונה למרותה של המשיבה 2 או של מדי ורד ואין כל התקשרות בין המשיבה 2 לבין סנסוס וגם לא הוצגה כל התקשרות בין סנסוס למדי ורד. לכן, אפילו היה ניתן לייחס את הניסיון של סנסוס למדי ורד, אין הדבר יכול לסייע למשיבה 2 שכן התמיכה, העזרה והניסיון צריכים בכלל להינתן לניסקו, המופקדת על הקמת המערכת ובהעדר קשר מחייב בין סנסוס לבין ניסקו, דרישת הניסיון אינה מתקיימת. לכן נטען כי הותרת זכיית המשיבה 2 על כנה משמעותה כי מי שיבצע את העבודות בפועל במכרז חסר כל ניסיון ובוודאי הניסיון הקודם הדרוש בביצוע עבודות המכרז, כל שכן אין קשר מקצועי בין בעל הניסיון לבין מי שמופקד במכרז על ביצוען של העבודות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ