אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פס"ד בערעור ובסכסוך בין מועצה מקומית ג'לג'וליה לבין חברה קבלנית לעבודות עפר

פס"ד בערעור ובסכסוך בין מועצה מקומית ג'לג'וליה לבין חברה קבלנית לעבודות עפר

תאריך פרסום : 13/01/2008 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי מרכז
4174-08-07
20/12/2007
בפני השופט:
1. אילן ש' שילה - אב"ד
2. אסתר דודקביץ
3. מאיר יפרח


- נגד -
התובע:
המועצה המקומית ג'לג'וליה
הנתבע:
צבי כהן ואחיו חברה קבלנית לעבודות עפר בע"מ
פסק-דין

לפנינו ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר-סבא (כבוד השופט דוד גדול) מיום 5.7.06 בתיקים מאוחדים (ת"א 7332/04 ו-ת"א 1570/05), בו נדחו שתי תביעות שהגישה המערערת (תביעה לצו עשה ותביעה כספית) והתקבלה בחלקה תביעה שכנגד שהגישה המשיבה.

רקע והליכים

1.          בין המערערת (רשות מקומית הפועלת מתוקף פקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]; להלן גם: "המועצה") לבין המשיבה (חברה העוסקת, בין היתר, בפינוי אשפה ופסולת ברשויות מקומיות; להלן גם: "החברה") נכרת, ביום 1.4.03, הסכם לאספקת שירותי פינוי פסולת, ניקיון וטיאוט כבישים בתחומי המועצה (להלן, בהתאמה: "ההסכם"; "השירותים". מוצג א' למוצגי המערערת). ההסכם נעשה לתקופה של שלוש שנים (עד ליום 1.4.06), עם זכות ברירה למועצה להאריכו לשנתיים נוספות (סעיף 26 בהסכם).

2.          ההסכם נכרת לאחר ששני מכרזים שפרסמה המועצה לאספקת השירותים בתחומה בוטלו. במצב דברים זה החליטה המועצה להתקשר עם קבלן, ללא מכרז, לאחר ניהול משא ומתן עם כל המציעים שהשתתפו במכרז האחרון, ובכללם החברה (ראו האמור במבוא להסכם). בסעיף 37(א) בהסכם הצהירה החברה כי התייעצה עם עורך דין ואנשי מקצוע מטעמה עובר לחתימתה על ההסכם.

3.          לשם שלמות התיאור יצוין כי החברה סיפקה למועצה שירותי פינוי פסולת בתחומה משך מספר שנים קודם לחתימה על ההסכם. בעת החתימה על ההסכם עמד חוב המועצה לחברה על יותר מ- 200,000 ש"ח (ראו כרטיס הנהלת חשבונות של המועצה לשנת 2003, מוצג ג' למוצגי המשיבה).

4.          בהסכם נקבע (סעיף 16) כי "העבודות נשוא חוזה זה מהוות שירות ציבורי ממדרגה ראשונה שמטרתן לשמור על בריאות הציבור, לכן, הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את העבודות בשום שלב שהוא בתקופת חוזה זה ומכל סיבה שהיא... ללא קבלת הסכמת ראש המועצה בכתב ומראש" (ההדגשה הוספה). עוד נקבע בהסכם (סעיף 25(א)(1)) כי הפסקת מתן השירותים לתקופה של יותר מ-24 שעות, בלא שניתן לכך אישור בכתב ומראש מאת ראש המועצה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

5.          על-פי תנאי ההסכם נדרשה החברה להגיש למפקח מטעם המועצה חשבון בגין השירותים שנתנה בחודש שקדם להגשת החשבון, על-פי מחירים הקבועים בנספח ב' להסכם. מנגד, נדרשה המועצה לשלם לחברה את תמורת השירותים שסופקו, בתוך שישים יום מקבלת החשבון, לאחר אישורו לתשלום (סעיף 13 להסכם).

6.          אין חולק כי החברה סיפקה את השירותים למועצה באופן רצוף עד שלהי חודש אוקטובר 2004, קרי, משך תקופה של שנה וחצי. כן מוסכם כי השירותים סופקו לשביעות רצונה של המועצה, וכי החשבונות שהגישה החברה מידי חודש אושרו ע"י המועצה (ראו חשבונות החברה עליהם מוטבע אישור המועצה, מוצג ד' למוצגי המשיבה). 

7.          בסוף חודש אוקטובר 2004 הפסיקה החברה לתת את השירותים למועצה מבלי שביקשה (וממילא בלי שקיבלה) את הסכמת ראש המועצה.

8.          ביסוד ביטול ההסכם עמד חוב כספי שהיקפו נתון במחלוקת בין הצדדים. מדובר בסכום לא מבוטל הנע בין 265,547 ש"ח, עפ"י שיטת החישוב של המועצה (ראו כרטיס הנהלת חשבונות של המועצה, מוצג ג' למוצגי המשיבה), לבין 775,509 ש"ח לשיטת החברה (ראו סעיף 40 לתצהיר עדותו הראשית של מר צבי כהן, מוצג ט' למוצגי המערערת).

9.          ביום 2.11.04 הודיעה החברה למועצה על ביטול ההסכם, שכן אין היא יכולה לשאת עוד בנטל הכבד של מימון השירותים, ללא קבלת התשלום השוטף בגינם (מוצג י' למוצגי המשיבה). להודעת הביטול דנן קדמה שורה של ששלחה החברה (מוצגים ה' עד ט' למוצגי המשיבה).

10.      ביום 2.11.04 הגישה לבית משפט קמא המועצה תביעה לצו מניעה קבוע (ת"א 7332/04; מוצג ה' למוצגי המערערת), בגדרה התבקש בית משפט קמא לאסור על החברה להפר את ההסכם כל אימת שחובותיה השוטפים משולמים כסדרם. לחלופין, התבקש בית משפט קמא לאסור על החברה להפר את ההסכם עד שהמועצה תיערך להתקשרות עם קבלן חלופי (ראו סעיף 19 לכתב התביעה). על אף היות התביעה בת"א 7332/04 תביעה לצו מניעה קבוע, בית משפט קמא והצדדים ראו אותה כתביעה לצו עשה. למען הנוחות ולשם האחידות נשתמש אף אנו בפסק דיננו בכינוי זה.  

בד בבד עם הגשת התביעה לצו עשה הגישה המועצה בקשה לצו עשה זמני המחייב את החברה להמשיך לספק את השירותים בתחומה (בש"א 4643/04). ביום 8.11.04 ניתן צו עשה זמני כמבוקש בבקשה, שתוקפו עד ליום 6.2.05. ביום 10.11.04 (לאחר שהחברה הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 8.11.04) עוכב ביצועו של צו העשה הזמני וביום 23.1.05 בוטל צו זה (בש"א 4740/04). בית משפט קמא החליט לבטל את צו העשה הזמני, לאחר שהוברר לו כי המועצה (אשר הייתה שרויה באותה עת במשבר כלכלי חמור והוכרה "רשות מקומית בהבראה" במשמעות צירוף מילים זה בסעיף 31ו בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשס"ד-2004, להלן: "חוק ההבראה") לא פתחה "חשבון מיוחד" כהגדרתו בסעיפים 31ה ו- 31ח(א) לחוק ההבראה. בית משפט קמא קבע כי משלא קיים "חשבון מיוחד", ובהעדר כל דרך אחרת להבטחת התשלומים השוטפים המגיעים לחברה בגין מתן השירותים, אין החברה חייבת להמשיך לספק את השירותים למועצה.  

11.      בעקבות החלטת בית משפט קמא התקשרה המועצה עם קבלן חלופי זמני (החל מחודש דצמבר 2004 ועד לחודש יולי 2005), לשם אספקת שירותי פינוי פסולת בתחומה. החל מיום 3.8.05 התקשרה המועצה עם נותן שירותים אחר על בסיס קבוע (ראו סעיפים 16.4-16.5 לתצהיר עדותו הראשית של מר פאיק עודה, מוצג יז' למוצגי המשיבה).

12.      ביום 27.2.05 הגישה המועצה תביעה בסכום של 714,527 ש"ח נגד החברה, לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, עקב הפרת ההסכם ע"י החברה (ת"א 1570/05; מוצג ו' למוצגי המערערת. להלן: "התביעה הכספית"). החברה מצידה הגישה (ביום 30.3.05) תביעה שכנגד בסכום של 1,380,782 ש"ח שבה עתרה לחייב את המועצה לשלם לה חוב כספי שנוצר בשל אי תשלום בעבור שירותים שנתנה, וכן פיצויים בגין נזקים עקב הפרת ההסכם ע"י המועצה (מוצג ז' למוצגי המערערת. להלן: "התביעה שכנגד").

13.      ביום 19.4.05 החליט בית משפט קמא כי הדיון בתביעה לצו עשה, בתביעה הכספית ובתביעה שכנגד יאוחד.

14.      לפני בית משפט קמא העידו מר פאיק עודה, ראש המועצה (להלן: "מר עודה") ומר צבי כהן - מנהל החברה (להלן: "מר כהן").

פסק דינו של בית משפט קמא

15.      בית משפט קמא דחה את תביעת המועצה לצו עשה וכן את תביעתה הכספית. מנגד, קיבל בית משפט קמא בחלקה את התביעה שכנגד. עיקרי קביעותיו של בית משפט קמא בפסק הדין, הן אלה:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ