אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פס"ד בעניין מחלוקת לגבי סיווגם של שיקים

פס"ד בעניין מחלוקת לגבי סיווגם של שיקים

תאריך פרסום : 17/02/2008 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
10837-06
17/02/2008
בפני השופט:
1. א' גרוניס
2. מ' נאור
3. א' חיות


- נגד -
התובע:
קוקו עובדיה
עו"ד ארנון גרפי
הנתבע:
1. אברהם דודי
2. א.ש. דודי נכסים והשקעות בע"מ

עו"ד משה לברן
עו"ד דודו אופק
פסק-דין

השופט א' גרוניס:

1.        לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ר' רונן) בו חויב המערער להחזיר למשיבים סך של 5,903,423 ש"ח בגין הלוואה שניתנה לו על ידי המשיבים. המערער משיג על הקביעה כי מדובר בהלוואה ולחלופין על גובה הסכום שעליו להשיב.

2.        מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה כי המשיב 1 (להלן - המשיב) ביקש להשקיע כספים עם המערער בעסקי נדל"ן בישראל. בעקבות זאת, נחתם ביום 10.8.93 הסכם מייסדים לפיו הוקמה חברת חאוזי נכסים והשקעות בע"מ (להלן - חברת חאוזי). חברה זו הוקמה, בין היתר, לשם ניהול נכס מקרקעין בעיר אילת, המכונה "בית הספירלה". על פי האמור בהסכם המייסדים, מחזיקה המשיבה 2 (להלן - המשיבה) בעשרה אחוזים מהון המניות של חברת חאוזי, ואילו חברת חמשק נכסים והשקעות בע"מ (להלן - חברת חמשק), שהינה בבעלות המערער ואדם נוסף, מחזיקה בארבעים אחוזים מהון המניות. יתר הון המניות הוחזק על ידי גורם אחר. בהסכם המייסדים התחייבו בעלי המניות של חברת חאוזי להעביר לחשבונה סכום כולל של 200,000 דולר. על פי חלקה בהון המניות הייתה אמורה המשיבה להעביר עשירית מסכום זה, היינו 20,000 דולר.

3.        בתקופה שבין 2.8.1993 ל-8.2.1994 נמסרו למערער שישה שיקים, שסכומם הכולל הינו 652,000 דולר. השיק הראשון היה משוך מחשבונו של המשיב, ויתר השיקים היו משוכים מחשבונה של המשיבה, שהינה חברה שהמשיב מחזיק במניותיה. חמישה מהשיקים נפרעו לחשבון של שותפות כלשהי והשיק השישי נפרע לחשבונה של חברה מסוימת. המחלוקת נשוא הערעור נוגעת למטרת מסירתם של השיקים האמורים. המערער טוען כי השיקים נמסרו לו לשם השקעת כספים עבור המשיב והכספים אכן הושקעו עבורו. לעומת זאת, טוענים המשיבים כי סכומי השיקים הועברו למערער כהלוואה אישית. במחלוקת שבין הצדדים פסק בית המשפט לחובתו של המערער. נקבע, כי סכומי השיקים הועברו כהלוואה, ולא כהשקעה, ולכן על המערער להשיב את סכומם, למעט 20,000 הדולרים שהיה על המשיבה להעביר כהשקעה לפי הסכם המייסדים. בית המשפט המחוזי ביסס קביעתו זו על מספר נדבכים. הנדבך הראשון הינו הסכם המייסדים. לפי הסכם זה, היה צורך בהסכמתם של הצדדים לו לגבי כל סכום שישולם על ידי מי מהם מעבר לסכום ההשקעה הראשוני. נקבע, כי לא הוכח שהמשיב נתן הסכמתו להשקעה נוספת ואף לא הוכח שנערך דיון לצורך קבלת הסכמתם בעניין של בעלי המניות האחרים. ביסוס נוסף לעמדתו מצא בית משפט קמא בכיתוב על ספחי השיקים שנמסרו. על גבי ספחים אלה נכתב "הלוואה לקוקו" ו-"הלוואה לקוקו עובדיה". יצוין, כי המערער עצמו לא העיד במשפט. העד מטעם המערער, אבי מתן, העיד במשפט כי השיקים נמסרו בנוכחותו וכי הכיתוב אינו בכתב ידו של המערער. העד הגדיל לעשות ואמר כי בדיקה גרפולוגית תוכיח את דבריו. משהוגשה חוות דעת של מומחה לכתבי יד שמונה על ידי בית משפט קמא, התברר כי הכיתוב על הספחים של שלושת השיקים שנמסרו אחרונים נעשה בכתב ידו של המערער. ראיות נוספות, שתמכו בגירסת המשיבים, היו שני מסמכים שנתגלו אצל רואה חשבון מסוים. המסמך האחד הינו הסכם מיום 31.7.93 לפיו המשיב ילווה למערער 230,000 דולר. המסמך השני הינו הסכם נוסף מיום 25.11.93 לפיו המשיב ילווה למערער 130,000 דולר. על פי האמור במסמכים, המערער הוא זה שהלווה את הכסף למשיב. ואולם, בנייר העבודה של רואה החשבון צוין שמדובר בטעות ושהמסמכים נוגעים, ככל הנראה, להלוואה של המשיב למערער. בית משפט קמא דחה את הטענה כי אין זה עולה על הדעת שהמשיבה השקיעה אך 20,000 דולר, בעוד שהיא בעלת 10 אחוזים ממניותיה של חברה שהשקיעה כ-5,200,000 דולר ברכישת נכסים ובשיפוצם. לעניין זה נקבע, כי לא הוכח שחברת חאוזי השקיעה את הסכומים האמורים. כך למשל, לא הוכח שחברת חאוזי השקיעה סך של 3,500,000 דולר לשם שיפוצו של הנכס המכונה "בית הספירלה". גם הטענה כי חברת חאוזי השקיעה כספים ברכישת נכסים נוספים, זולת "בית הספירלה", נדחתה. צוין, כי לא הובאה כל עדות להעברת כסף לשם רכישת הנכסים שנטען כי נקנו, ומכל מקום לא ברור האם מקור הכסף לרכישתם היה בהשקעה של בעלי המניות או בהלוואה. יצוין, כי חלק מסכומו של השיק הראשון מהווה השקעה, ולא הלוואה, שכן המשיבה עצמה הייתה אמורה להשקיע 20,000 דולר על חשבון חלקה בחברת חאוזי. בית משפט קמא דחה את טענת ההתיישנות שהועלתה נגד התביעה. נקבע, כי מירוץ ההתיישנות התחיל אך מהמועד בו ביקש המשיב מהמערער להשיב לו את ההלוואה. צוין, כי בקשה כאמור הופנתה למערער בסוף שנת 1996 ולכן התביעה הוגשה בטרם חלוף תקופת ההתיישנות. לאור האמור, חייב בית המשפט המחוזי את המערער לשלם למשיבים את הסכום שפורט בתצהיר עדותו הראשית של המשיב, בסך 5,903,423 ש"ח, נכון ליום 27.7.05. סכום זה כלל בתוכו את סכומי השיקים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן מע"מ. עוד נקבע, כי ממועד זה ואילך יישא הסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד מועד התשלום בפועל.

4.        המערער משיג על החלטתו של בית המשפט המחוזי. לטענתו, כל ששת השיקים נמסרו על מנת שיירכשו בהם, כמו גם בכספים של יתר בעלי המניות, נכסים עבור חברת חאוזי. עוד נטען, כי הקביעה לפיה הכספים ניתנו כהלוואה מתעלמת מהסמיכות של מועד מסירתם למועד חתימתו של הסכם המייסדים ולמועד רכישת הנכסים על ידי חברת חאוזי. מסירת השיקים אף לא כללה מאפיינים המתקיימים כאשר נלקחת הלוואה, כגון הענקת בטחונות וקביעת שיעור הריבית של ההלוואה ומועד תחילת סילוקה, כך נטען. המערער משיג אף על קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. המערער חוזר על טענותיו כי חברת חאוזי השקיעה סך של 3,500,000 דולר בשיפוץ "בית הספירלה" וכי נרכשו על ידה נכסים נוספים. טענת ההתיישנות מועלית אף היא בשנית במסגרת הערעור. לטענת המערער, תקופת ההתיישנות תמה לכל המאוחר בסוף שנת 2002. המערער משיג אף על גובה הסכום שנפסק נגדו. נטען, כי בין חברת חמשק לבין המשיב נחתם הסכם ביום 15.1.95. בהסכם נאמר, כי מהסכום שהמשיב צריך לשלם לחברת חמשק יש לקזז סכום של 100,000 דולר בגין חוב של חברת חמשק למשיבה. לטענת המערער, משקוזז הסכום במסגרת ההסכם, אין לחזור ולדורשו ממנו בשנית. המערער טוען אף כי נפלה טעות חשבונאית בסכום שנפסק וכן כי יש להפחית ממנו סכום של 20,000 דולר, שכן נקבע כי המשיבה הייתה חייבת בסכום זה לפי הסכם המייסדים. 

5.        אין לקבל את טענותיו של המערער כי ששת השיקים נמסרו לו לשם השקעה בחברת חאוזי, ולא כהלוואה. התוצאה של פסק דינו של בית משפט קמא מתבקשת מן הממצאים העובדתיים שנקבעו בו. מן הממצאים העובדתיים עולה כי מדובר היה בהלוואה. כך נקבע בהסתמך על חוות דעתו של מומחה, כי המערער עצמו כתב על הספחים של שלושה מהשיקים כי מדובר בהלוואה שניתנה לו. יש להוסיף לכך את שני הסכמי ההלוואה, שנמצאו אצל רואה החשבון, הדנים בהלוואה שניתנה למערער על ידי המשיבים. המערער, שבחר לא להעיד, לא העלה הסברים מספקים באמצעות העד מטעמו כדי להבהיר כיצד ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם גרסתו כי מדובר היה בהשקעה. יש אף לדחות את הטענה, כי לא ייתכן שהמשיבים השקיעו בחברת חאוזי אך 20,000 דולר, בעוד שהחברה השקיעה למעלה מחמישה מיליון דולר ברכישת נכסים. בית המשפט המחוזי קבע, כי לא הוכח שחברת חאוזי השקיעה סכומים אלה בנכס המכונה "בית הספירלה" ובנכסים נוספים, ומכל מקום שלא ברור מקורם של הכספים, אף אם הוצאו בפועל. מיותר לציין, כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעותיה העובדתיות של הערכאה הדיונית. בוודאי שאין להתערב בממצאי העובדה במקרה דנא, במיוחד לאור העובדה שהמערער עצמו נמנע מלהעיד. המחדל להעיד הינו בעל משקל נכבד לחובתו של המערער ומחזק הוא חיזוק ממשי את הראיות שהציגו המשיבים. אין אף לקבל את טענת ההתיישנות שהעלה המערער. בית משפט קמא קיבל, ובדין כך, את הטענה כי לאור יחסי החברות ששררו בין הצדדים, לא קבעו הם מועד לפירעון ההלוואה. על כן, התחילה תקופת ההתיישנות במועד בו ביקש המשיב לראשונה מהמערער את החזר ההלוואה, כלומר בסוף שנת 1996 (ראו והשוו, ד"נ 32/84 עיזבון ולטר נתן וויליאמס ז"ל נ' Israel British Bank (London), פ"ד מד(2) 265, 279 (1990)). יצוין, כי לאור יחסי הקירבה בין הצדדים לא ניתן לומר כי המשיב ישן על זכויותיו ולא פעל להחזר ההלוואה תוך פרק זמן סביר. יש אף לדחות את טענת המערער כי יש להפחית 100,000 דולר מהסכום שנפסק, בשל קיזוזו של סכום זה בהסכם שנחתם בין המשיב לחברת חמשק ביום 15.1.95. מקובלת עלינו דעתו של בית משפט קמא, כי לא ניתן לקבוע שהקיזוז האמור בהסכם זה נובע מחוב שמקורו בשיקים שנמסרו. יצוין, כי בדיון בפנינו התברר כי בגין הסכם זה הוגשה תביעה נוספת העומדת לדיון בהליך נפרד. בא כוחו של המשיב הצהיר בפנינו, כי מתחייב הוא שלא לטעון בהליך הנפרד טענה שונה, שתמנע גם שם התחשבות בסכום של 100,000 דולר.

6.        עם זאת, מצאנו לקבל את טענותיו של המערער בנוגע לגובה הסכום שנפסק. בפסק דינו קבע בית משפט קמא, כי על המערער לשלם למשיבים את הסכום שצוין בסעיף 21 לתצהיר עדותו הראשית של המשיב. בתצהיר זה נכתב כי סכומי ההלוואה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עומדים על סך 5,015,635 ש"ח ואליהם יש להוסיף מע"מ על הפרשי ההצמדה והריבית בסך 527,100 ש"ח. צירוף שני הסכומים האלה מביא לסכום של 5,542,735 ש"ח נכון ליום 27.7.05. לעומת זאת, בפסק הדין נקבע שעל המערער להשיב סכום של 5,903,423 ש"ח. בנוסף, הסכום שנפסק חושב על סמך ההנחה כי על המערער להשיב את מלוא סכום השיקים ששולמו. ואולם, כאמור, 20,000 דולר מסכום השיקים שולמו כהשקעה של המשיבה בחברת חאוזי, ואף המשיב העיד על כך. המערער טען בפנינו שסכום זה הועבר לחברת חאוזי וכי המשיבים לא הוכיחו אחרת. יש לקבל טענה זו. לפיכך, יש להפחית מסכום ההחזר סך של 20,000 דולר מתוך 652,000 דולר ששולמו בשיקים. חישוב הסכום מצריך הפחתה של 3.0675 אחוזים. על כן, יש להפחית שיעור זה מהסכום לתשלום ומכאן שהסכום יועמד על 5,372,712 ש"ח, נכון ליום 27.7.05.

7.        לסיום נציין, כי הרושם המתקבל מן החומר הוא שבעלי הדין לא חשפו את מלוא התמונה בפני הערכאה הדיונית. הדבר בולט במיוחד באשר למערער, אשר נמנע מלהעיד. משהמערער לא עלה על דוכן העדים, אין לו להלין אלא על עצמו.

8.        אי לכך, הננו מקבלים את הערעור באופן חלקי ביותר, במובן זה שהסכום שעל המערער לשלם למשיבים יעמוד על סך של 5,372,712 ש"ח, נכון ליום 27.7.05. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה עד לתשלום בפועל. לאור התוצאה יישא המערער בשכר טרחה מופחת, בסכום של 20,000 ש"ח.

                                                                             ש ו פ ט

השופטת מ' נאור:

           אני מסכימה.

                                                                             ש ו פ ט ת

השופטת א' חיות:

           אני מסכימה.

                                                                             ש ו פ ט ת

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט א' גרוניס.

           ניתן היום, י"א באדר א' התשס"ח (17.2.2008).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ