אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פס"ד בעניין ביצוע שטר חוב אזרחי

פס"ד בעניין ביצוע שטר חוב אזרחי

תאריך פרסום : 14/01/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום פתח-תקוה
2712-05
14/01/2008
בפני השופט:
נחום שטרנליכט

- נגד -
התובע:
מרידור חיים
עו"ד אוריאל בן אסולי
הנתבע:
1. ענת קובי
2. יגאל קובי

עו"ד אסף רון
פסק-דין

התובעת הגישה כנגד הנתבעים בקשה לביצוע שטר חוב ע"ס 50,000 ש"ח ,שטר החוב שימש להבטחת מילוי כל התחייבויות השוכר ולקיומו של חוזה השכירות נשוא התביעה. הנתבעים הגישו התנגדות לביצוע השטר. בפסק הדין שניתן על ידי ביום 14.7.05 בע"א 42/05 התקבלה ההתנגדות, ונקבע כי התצהיר התומך בה ישמש ככתב הגנה.

טענות הנתבעים:

שטר החוב, עליו חתמו הנתבעים כערבים, והנדון בתיק זה (להלן - השטר) ניתן להבטחת התחייבויות השוכרות עפ"י הסכם שכירות מיום 25.1.01, ולפיו השכיר התובע נכס שבבעלותו (להלן - הסכם השכירות). תקופת השכירות שנקבעה בהסכם היתה למשך 12 חודשים, כאשר היתה לשוכרות אופציה להאריך את תקופת השכירות ארבע פעמים נוספות למשך שנה אחת בכל פעם.

הנתבעים חתמו על השטר כערבים, כאמור לעיל.

הנתבעים טוענים, כי ערבו להתחייבויות השוכרות בתקופת השכירות המקורית בלבד, שהסתיימה ביום 31.1.02, ולא הסכימו לערוב לשום תקופה נוספת. משהסתיימה תקופת השכירות המקורית, כשהשוכרות עומדות במלוא התחייבויותיהן לתובע, פקעה ערבותם של הנתבעים.

דיון:

על פני השטר אין ציון כלשהו בנוגע לאמור בהסכם השכירות, והיות השטר ערובה לקיום התחייבויות השוכרות עפ"י הסכם השכירות. יחד עם זאת, הנתבעים הודו בתצהיריהם, שניתנו בתמיכה להתנגדות, כי חתמו על השטר כערבים לשם הבטחת קיום הסכם השכירות. למרות זאת, טוענים הנתבעים, כי מעולם לא קראו את תנאי הסכם השכירות.

נראה, כי דין טענתם של הנתבעים, כי חתמו כערבים לשנת השכירות הראשונה בלבד להידחות. לשאלתי השיב הנתבע 2 תשובה מתחמקת, ואמר שיתכן שידע, כי מדובר בשכירות ליותר משנה (עמ' 16 לפרוטקול, שורות 8-9). הנתבע 2 עמד על כך, שלא עיין בהסכם השכירות לפני שחתם על השטר, אך לא טען, כי הדבר נמנע ממנו.

הנתבעת 1 הודתה בעדותה בפני, כי ניתנה לה אפשרות לעיין בהסכם השכירות (עמ' 23 לפרוטקול, שורות 26-28). הנתבעת 1 ציינה, כי ניתנה "הזדמנות מספקת" לעיין בסעיף 3.ג להסכם השכירות, שבו מפורטת תקופת השכירות ותקופת האופציה (עמ' 24 לפרוטוקול, שורות 8-9). הנתבעת 2 ידעה, כי השטר ניתן כבטוחה לקיום הסכם השכירות (עמ' 24 לפרוטוקול, שורות 1-2).

שני הנתבעים אישרו, כי ידעו שהשוכרות ממשיכות להחזיק במושכר לאחר תום השנה הראשונה.

לאור דברים אלו יש לדחות את טענות הנתבעים, כי חתמו רק על ערבות לשנת השכירות הראשונה. הנתבעים ידעו, כי השטר עליו חתמו כערבים ניתן לשם הבטחת קיום התחייבויות השוכרות בהסכם השכירות. לא נמנעה מהם האפשרות לעיין בהסכם השכירות. יתירה מכך, הנתבעת 1 אף עיינה בהסכם השכירות, לרבות בסעיף 3.ג להסכם השכירות, בו היו מפורטות תקופת השכירות ותקופות האופציה. בנסיבות אלו, ברור שהנתבעים לא יכולים לטעון, כי חתמו על השטר לשם הבטחת שכירות בת 12 עשר חודש בלבד, ודין טענה זו להידחות. הנתבעים ידעו, כי הם ערבים להתחייבויות השוכרות, וכי תקופת השכירות ארוכה משנה. אם לא ידעו זאת הנתבעים בפועל, הרי שמדובר בעצימת עיניים של ממש מצידם. ממילא אחראים הנתבעים 1-2 גם לחיוביהן של השוכרות בגין התקופה שלאחר תום שנת השכירות הראשונה.

שונה המקרה שבפנינו תכלית השינוי מהמקרה שנידון בפסק דינו של כב' השופט רומנוב בת"א(י-ם)12376/04, יחזקאל נ' עזרא, פורסם באתר www.court.gov.il.  אשר נזכר בכתב סיכום טענות הנתבעים. במקרה דנן קבועות תקופות האופציה בהסכם השכירות, כאשר מימושן נתון לשיקול דעתן הבלעדי של השוכרות, ובכפוף לקיום התחייבויותיהן לא יכול התובע למנוע את מימוש האופציה. לא כך הם פני הדברים במקרה האחר. שם הארכת תקופת השכירות היתה נתונה להסכמה מחודשת של הצדדים, כך שלמעשה היה מדובר שם בהתקשרות חדשה לחלוטין.

ומה באשר לגובה החוב? אין חולק על כך, שהשוכרות המשיכו להחזיק במושכר עד ליום 30.6.03 לפחות, כאשר תחילת השכירות היתה ביום 1.2.01. דמי השכירות שולמו עד ליום 30.4.03. השוכרות נותרו, איפוא, חייבות בתשלום דמי השכירות בגין התקופה שמיום 1.5.03 ועד ליום 30.6.03, תקופה בת חודשיים בלבד.

האם חייבות השוכרות בדמי שכירות עבור מלוא השנה השלישית, דהיינו גם בגין התקופה שמיום 30.6.03 ועד ליום 31.1.04, למרות שהמדובר בתקופה שלאחר פינוי המושכר? סבורני, כי יש להשיב על שאלה זו בחיוב. אמנם בסעיף 3.ד להסכם השכירות נקבע אופן מימוש האופציות. נאמר שם, כי הודעה בכתב על הרצון לממש את האופציה על השוכרות למסור לתובע עד 90 יום לפני תום השכירות. אין חולק, כי הודעה שכזאת לא נמסרה. יחד עם זאת ברור, שהשוכרות התכוונו לממש את  האופציה החוזית, תוך שהם מתכוונים להמשיך ולהחזיק במושכר שנה שלימה נוספת, כאשר התובע ויתר על דרישת ההודעה המוקדמת בדבר מימוש האופציה האמורה בסעיף 3.ד להסכם השכירות. לכן מסרו השוכרות לתובע מראש שנים עשר שיקים עבור דמי השכירות בגין השנה כולה. השיקים שלא נפרעו צורפו כנספח י לתצהירו של התובע. השוכרות הפרו הוראות ההסכם, ופינו המושכר באמצע השנה השלישית ולא בסיומה. לא הוכח, כי התובע ויתר על דמי השכירות עבור כל שנת השכירות השלישית. בשנה זו שולמו דמי שכירות רק עבור שלושה חודשים,
פבואר - אפריל. על השוכרות היה לשאת במלוא דמי השכירות גם בגין החודשים מאי 2003 - ינואר 2004.

דמי השכירות היו בסך בש"ח השווה ל-1,050$ בצירוף מע"מ לחודש בהתאם לערכו של סכום זה בש"ח בסיומו של כל חודש. החוב בגין יתרת השנה השלישית,  כשהוא משוערך להיום, עומד על סך של 62,056.39 ש"ח.

התובע טוען, כי השוכרות נותרו חייבות לעירייה סך של כ-45,000 ש"ח עקב תשלומי ארנונה בגין התקופה בה החזיקו במושכר. התובע מודה, כי חוב זה לא נפרע על ידו (עמ' 5 לפרוטוקול, שורה 13) ונותר קיים בספרי העירייה. בסעיף 9 לתצהירו טוען התובע, כי אי פרעון החוב על ידי השוכרות מסב לו נזק, היות שהדבר מונע ממנו רישום העברת בעלות במושכר או מכירתו של המושכר. יצויין, כי התובע זנח טענה זו בכתב סיכום טענותיו, ובדין זנח טענה זו, שדינה להדחות.

בסעיף 324(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) נאמר:

"לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר — סולקו במלואם או שאין חובות כאלה".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ