אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פס"ד בעבירות מניה כשיש תקנות סותרות בתקנון החברה

פס"ד בעבירות מניה כשיש תקנות סותרות בתקנון החברה

תאריך פרסום : 14/03/2010 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט העליון
770-09
09/03/2010
בפני השופט:
עאטף עיילבוני

- נגד -
התובע:
1. חמת גדר בע"מ
2. ספאטבע בע"מ

הנתבע:
1. אלון כרמל
2. JNS CAPITAL LLC

פסק-דין

הקדמה :

המבקש, עודד דסאו, הגיש תובענה בדרך של המרצת פתיחה וכן בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, נגד המשיבות, חמת גדר בע"מ וספאטבע בע"מ, שיורה להן לאפשר לו לפעול בהתאם לייפוי כוח שקיבל מן המשיבים הפורמאליים, אלון כרמל ו-JNS Capital LLC (חברה זרה), בעלי 50% ממניות המשיבה 2, לפיו הסמיכוהו לבצע כל פעולה מכוח אחזקותיהם במשיבה 2 ו/או מכוח הסכמים שנכרתו בין המבקש ובין המשיבים הפורמאליים.

במסגרת התובענה עוד עותר המבקש ליתן בידיו סעד הצהרתי, הקובע כי הוא זכאי להירשם כבעל 50% מהון המניות המונפק של המשיבה 2, מכוח הסכם לרכישת מניות שנחתם ביום 4/10/09 בינו לבין המשיבים הפורמאליים, ולכך שיינתן צו מניעה קבוע המורה למשיבות להימנע מביצוע כל דיספוזיציה בחשבונות הבנק של המשיבה 2 ללא אישורו של המבקש וכן להימנע מביצוע כל דיספוזיציה חריגה בעסקי המשיבה 2.

בדיון שהתקיים ביום 30/11/09, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יינתן פסק דין בתיק העיקרי על סמך החומר הכתוב שהוגש לתיק בית המשפט, ולאחר שהצדדים יגישו טיעונים נוספים בכתב, מבלי לצרף להם מסמכים נוספים. כמו כן, הסכימו הצדדים על אודות הפלוגתאות הדורשות הכרעה, והן תפורטנה להלן.

רקע עובדתי :

המשיבה 1, חמת גדר בע"מ, מחזיקה ב-50% ממניותיה של המשיבה 2, ספאטבע בע"מ (המשיבה 1 תכונה להלן: " חמת גדר", והמשיבה 2, תכונה להלן: " ספאטבע"), שהן 450 מניות רגילות.

המשיבים הפורמאליים, אלון כרמל ו-JNS Capital LLC, מחזיקים כל אחד ב-25% ממניותיה של ספאטבע, שהן 225 מניות רגילות, וביחד אחזקותיהם מסתכמות ב-50% ממניות ספאטבע, סך הכל 450 מניות רגילות.

המבקש היה בעבר "בעל מניות" של ספאטבע, וייסד אותה באמצעות "הסכם יזום והקמת חברה" שנחתם ביום 16/3/2001 בין חמת גדר ובין חברת לב האגם בע"מ, שבשליטת המבקש, (להלן: " הסכם הייסוד"). על פי הסכם הייסוד, חמת גדר וחברת לב האגם החזיקו, כל אחת, ב-50% ממניות ספאטבע. ביום 10/10/2007 נמכרו מניות ספאטבע שהוחזקו על ידי חברת לב האגם למשיבים הפורמאליים, תמורת הסך של 4,950,000 $, באישור חמת גדר ובאישורו של בית המשפט המחוזי בת"א-יפו, אשר מינה מנהל מיוחד לחברת לב האגם.

בסעיף 18 להסכם הייסוד, ובסעיף 8 לתקנון ספאטבע, נכללת הוראה זהה, בזו הלשון (למען הבהירות, נתייחס להלן להוראה שבתקנון, אף אם הצדדים הפנו להוראה הזהה שבהסכם הייסוד):

"(א) במשך תקופה של שלוש שנים לא ימכור צד את מניותיו בחברה החדשה בכל מקרה, אלא בהסכמת הצד השני.

(ב) רצה בעל מניות בתום התקופה האמורה לעיל, למכור את מניותיו או חלק מהן, אך לא פחות מ-15% (להלן: "המניות המוצעות"), הוא חייב להציען תחילה ליתר בעלי המניות בחברה לרכישה באותו המחיר אשר יוצע לו על ידי צד ג' (להלן: "מחיר ההצעה") וזאת, בהודעה בכתב אליה יצורף אישור חתום על ידי אותו צד ג' לרכוש את המניות המוצעות בתום לב במחיר ההצעה ובלבד שלצד ג' הנ"ל אין כל עבר פלילי ועסקיו האחרים אינם מהווים תחרות ישירה לעסקי חמת גדר (להלן: "זכות סירוב ראשונה").

 (ג) בעלי המניות הניצעים יוכלו לרכוש את המניות המוצעות במחיר ההצעה על ידי הודעה בכתב לבעל המניות המציע בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על ההצעה כאמור. זכות הרכישה תתחלק בין בעלי המניות הניצעים בהתאם ליחס שבין מניות החברה שבידי כל אחד מהם, לעומת כלל מניות החברה. סירב אחד מן הניצעים להצעה, תחולק זכותו בין האחרים לפי אותו יחס. לא עשו בעלי המניות הניצעים שימוש בזכותם או סירבו לרכוש את המניות המוצעות, יהא רשאי המציע למכרן לאותו צד ג' במחיר הרכישה, בתוך 30 יום מתום 30 הימים האמורים."

ביום 22/7/09 הודיע בא כוח המשיבים הפורמאליים, לחמת גדר, כי נמסרה להם הצעת המבקש לרכישת מניותיהם בספאטבע, בתמורה לסך 2 מיליון דולר, וכי בשלב זה שולם פיקדון על חשבון התמורה. בהתאם להוראת סעיף 8 לתקנון ביקש בא כוח המשיבים הפורמאליים מחמת גדר להודיע לו, בתוך 30 יום, אם ברצונה לרכוש את המניות במחיר המוצע. למכתב צורף אישור המבקש בדבר הצעתו לרכישת המניות, ובו הצהיר כי אין לו עבר פלילי וכי עסקיו האחרים אינם מהווים תחרות ישירה לעסקי חמת גדר.

ביום 23/7/09 פנה בא כוח חמת גדר לבא כוח המשיבים הפורמאליים והשיב לו כי חמת גדר אינה מעוניינת בכל קשר עם המבקש, כי אין בכוונתה לאפשר לו גישה לאתר הפעילות של ספאטבע, וכן שהיא מתנגדת למינויו כנציג מטעם המשיבים הפורמאליים בקשר לפעילות ספאטבע. ביום 3/8/09 הודיע בא כוח חמת גדר לבא כוח המשיבים הפורמאליים כי ההודעה מיום 22/7/09 אינה מקיימת את הוראת סעיף 8 לתקנון, וכי חמת גדר אינה רואה בה "הצעה" במובן סעיף זה. נטען על ידי בא כוח חמת גדר כי על פניו, נראה שהתמורה הנקובה בהצעה אינה רצינית ונועדה לסכל את זכות הסירוב של חמת גדר, שכן מדובר בסכום שאינו ריאלי. עוד נטען במכתב כי הואיל וההודעה אינה מקיימת את התנאים הנדרשים בתקנון, לדעת חמת גדר, לא החל מניין 30 הימים למתן תשובת חמת גדר להצעה.

בא כוח המשיבים הפורמאליים הודיע לבא כוח חמת גדר, ביום 5/8/09, כי לדידם, ההודעה מיום 22/7/09 עונה על דרישות סעיף 8 לתקנון, ולכן מניין 30 הימים למתן תשובה להצעה החל עוד ביום 22/7/09. עוד נטען כי מדובר בהצעה ראויה ורצינית, וכהוכחה לכך צירף למכתבו את ההצעה המפורטת מאת המבקש, כפי שנערכה ביום 15/7/09. עוד צוין כי המבקש הפקיד בנאמנות בידי בא כוח המשיבים הפורמאליים סך 25,000 $ על חשבון התמורה.

ביום 17/8/09 הודיע בא כוח חמת גדר לבא כוח המשיבים הפורמאליים כי חמת גדר מתנגדת נחרצות להעברת מניותיהם בספאטבע למבקש, באשר זו נוגדת, לטענתה, את טובתה של ספאטבע ועולה כדי הפרת חובות האמון, תום הלב וההגינות שהמשיבים הפורמאליים חבים לספאטבע כבעלי מניות. בהודעה זה פורטו נימוקים נוספים להתנגדות חמת גדר, הנוגעים להתנהלותו של המבקש. מעבר לכך, טענה חמת גדר, כי אין לכפות עליה לקיים יחסי "מעין-שותפות" עם המבקש, משום שלדעתה, קיים ספק אם המבקש יוכל לעמוד בחובותיו כלפי ספאטבע כבעל מניות. בא כוח חמת גדר שב וציין כי לדעת חמת גדר אין מדובר בהצעה בתום לב, וכי הסכום הנקוב בהצעה נועד לרוקן מתוכן את זכות הסירוב שלה.

ביום 20/8/09 השיב בא כוח המשיבים הפורמאליים לבא כוח חמת גדר, כי ההצעה ממלאת אחר דרישות התקנון, וכי מדובר בהצעה ראויה, ולמעשה חזר על האמור בהודעתו הקודמת.

ביום 30/9/09 חתמו המשיבים הפורמאליים על ייפוי כוח המסמיך את המבקש לבצע בשמם כל פעולה בספאטבע. על פי נוסח ייפוי הכוח, הסמיכו המשיבים הפורמאליים את המבקש או מי מטעמו לבצע כל פעולה, ללא יוצא מן הכלל, מכוח אחזקותיהם במחצית מניות ספאטבע ו/או הסכמים שכרתו עם בעלי מניות ספאטבע, לרבות מינוי נושאי משרה, השתתפות בישיבות, הגשת תביעות נגד בעלי המניות, קבלת מסמכים ומידע, ועריכת פשרות והסכמים.

ביום 4/10/09, נחתם בין המשיבים הפורמאליים ובין המבקש "הסכם למכירת מניות", לפיו רכש המבקש את מניות ספאטבע שבידי בעלי המניות בתמורה לסך 2 מיליון דולר (להלן: " ההסכם"), כאשר 25,000 $ שולמו על ידי המבקש בעת מתן ההצעה לרכישת המניות, 75,000 $ ישולמו במעמד חתימת ההסכם, סך של 1,400,000 $ ישולם בתוך 70 יום ממועד חתימת ההסכם, והיתרה בסך 500,000 $ תשולם בחמישה תשלומים שווים ורצופים מדי שנה, החל ממועד חתימת ההסכם. עוד נקבע בהסכם כי אף אם מסיבה כלשהי לא תאושר העברת המניות למבקש, תישארנה המניות בידי המשיבים הפורמאליים והם יאפשרו למבקש לפעול בספאטבע מכוח ייפוי כוח בלתי חוזר שיימסר לו, ובלבד שהמבקש ישלם את כל התמורה הנקובה בהסכם.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ