אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פאב פ.השקעות בע"מ נ' קוגמן ואח'

פאב פ.השקעות בע"מ נ' קוגמן ואח'

תאריך פרסום : 06/04/2014 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
9135-02-10
31/03/2014
בפני השופט:
אהוד שוורץ

- נגד -
התובע:
פאב פ. השקעות בע"מ
הנתבע:
1. חזי קוגמן(בפש"ר)
2. ניר קוגמן

פסק-דין

פסק דין

כללי

בפניי תביעה כספית שהוגשה במקור על סך של 606,228 ₪ כנגד הנתבעים 1 ו- 2, שערבו בערבות אישית ובלתי מסוייגת להתחייבויותיה של חברת "רב חלק תעשיות בע"מ" (להלן: "רב חלק"), ששכרה את הנכס נשוא התביעה מהתובעת, ולימים ניתן בעניינה צו פירוק. בעניינו של הנתבע 1 ניתן פסק דין, בו הוכרז כפושט רגל ומשכך, עוכבו כלל ההליכים בעניינו בתובענה שבפניי.

במסגרת ההליך, תוקן הסכום הנתבע לסך של 476,306 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, ולאחר שהופחתו מסכום התביעה המקורי, תשלומים בגין דמי שכירות ששולמו, וסך של 117,000 ₪ בגין פיקדון שחולט על ידי התובעת.

ביום 20.05.2004 השכירה התובעת לחברת רב חלק מגרש באשקלון, הידוע כגוש 1731 בחלקות 6 ו- 15 ובו שני מבנים, צפוני ודרומי וכאשר לכל מבנה צמודה חצר. תקופת השכירות נקבעה למשך 4 שנים, החל מיום 01.08.2004 ועד ליום 31.07.2008, וכאשר לרב חלק, ניתנה האפשרות להאריך את משך ההסכם לשתי תקופות אופציה נוספות, בכפוף לעמידה בתנאי ההסכם. מאחר ובמעמד החתימה על ההסכם, טרם ניתן טופס 4 למושכר, כלל ההסכם תניות המחייבות את רב חלק לפעול להוצאת טופס 4 למושכר, על חשבונה, וכנגד פטור מלא מתשלום דמי שכירות, בעבור שנת השכירות הראשונה, מיום 01.08.2004 ועד ליום 31.07.2005.

על פי הסכם השכירות, לחברת רב חלק, ניתנה הזכות להשכיר בשכירות משנה את אחד המבנים ואת החלק היחסי של חצר המבנה, ובכפוף ליידועה של התובעת, והעברת עותק מהסכם שכירות המשנה לידי התובעת.

טענות הצדדים

לטענת התובעת, במהלך חודש יולי 2006, הודיעה לה רב חלק, כי בכוונתה לעזוב את המושכר בטרם תום תקופת ההסכם הראשון. ביום 26.07.2006 נערכה פגישת הבהרה בין נציגי התובעת לבין רב חלק והנתבע 1 במשרדו של ב"כ התובעת דאז, ובה הוסבר כי אין לנתבע יכולת כלכלית לעמוד בהתחייבויות הכספיות כלפי התובעת, ומשכך נבצר מהם להמשיך לשכור את המושכר ו/או לפרוע את חובות העבר, ו/או לשלם את יתרת דמי השכירות העתידיים עד סוף תקופת השכירות. נטען כי ביום 31.08.2007 שלחה התובעת, באמצעות ב"כ מכתב התראה לרב חלק, זאת לאחר שמכתבי התראה קודמים לא סייעו, בו הודיעה על כוונתה לחלט את הפיקדון שהופקד, ומשזה לא נענה, חילטה את סך הפיקדון.

נטען כי לאחר עזיבת המושכר, נודע לתובעת שרב חלק התקשרה בשני הסכמי שכירות משנה נוספים, בנוגע לחלקים שונים של הנכס וללא יידועה של התובעת. החלק הדרומי, הושכר לחברת "נועם עולם של שינה בע"מ" (להלן: "נועם") מיום 28.10.2004 ועד ליום 14.03.2009, תוך שניתנה לנועם אפשרות להמשיך ולשכור את המבנה הדרומי לשתי תקופות אופציה נוספות, ועד ליום 14.03.2015. החצר האחורית, הושכרה לחברת "נתן מועלם בניין כבישים בע"מ" (להלן: "מועלם"), ונערך לתקופה של 5 שנים ובתמורה לביצוע עבודות אספלט בחצר הממוקמת מאחורי שני המבנים. לטענת התובעת, עסקה זו נעשתה במסגרת העבודות אותן התחייבה רב חלק לבצע בהסכם הראשון, בכדי לקבל טופס 4 לשני המבנים. נטען כי רב חלק העניקה זכות שכירות נוספת לנכס אשר מעולם לא ניתן לה, ובכך כפתה על התובעת את הימצאותם של שוכרי משנה בנכס, וללא יכולת של התובעת לפנותם ולאחר נטישתה של הראשונה.

התובעת טוענת כי עת נטשה רב חלק את המושכר, נקטה הראשונה פעולות שונות לשם מיזעור הנזקים שנגרמו לה עד לאותה עת וכן נזקים עתידיים, שהיו יכולים להיגרם לה, בשל התנהגותה של רב חלק. ביום 28.01.2007 חתמה התובעת על הסכם שכירות עם חברת "א.מ. ארכיב מקצועי בע"מ" (להלן: "ארכיב"), להשכרת המבנה הצפוני לתקופה של 3 שנים, מיום 01.02.2007 ועד ליום 31.12.2009 וכן ניתנה אפשרות, להארכת תקופת השכירות לארבע תקופות נוספות, המסתיימות ביום 31.12.2019. בנוסף, במסגרת ההסכם ניתן פטור מתשלום דמי שכירות עבור 3 החודשים הראשונים, וכנגד ביצוע תיקונים והתאמות של המבנה לצורך קבלת טופס 4. נטען בהקשר זה כי התובעת הגיעה להסכמות עם נועם, לפיהן תעביר את דמי השכירות ישירות לתובעת במקום לרב חלק, ואף חתמה עמה על הסכם שכירות נוסף, לפיו ימשיך לשכור את המבנה הדרומי מהתובעת למשך 3 שנים, מיום 01.07.2008 ועד ליום 31.05.2011, ותוך אפשרות להשכיר את המבנה לתקופות נוספות.

נטען כי לתובעת נגרמו נזקים כתוצאה מכך שרב חלק לא מילאה את התחייבויותיה בהסכם, לרבות התחייבותה להתאמת המושכר לצורך קבלת טופסי 4 לשני המבנים. רב חלק הוציאה טופס 4 רק עבור המבנה הצפוני וכאשר לא בוצעו ההתאמות הנדרשות במבנה הדרומי לצורך קבלת טופס 4. כמו כן, לטענת התובעת לא הועברו לידיה מלוא דמי השכירות כאמור בהסכם הראשון, אלא סכומים חלקיים בלבד, על חשבון דמי שכירות אשר שולמו על ידי חברת "סופר דור תעשיות בע"מ", שהנה חברה בעלת ח.פ. זהה לזו של רב חלק אך נושאת שם אחר.

התובעת טוענת כי עם נטישת המושכר, חדלה רב חלק לשלם את דמי הארנונה לעיריית אשקלון ומשכך נותר חוב בסך 89,049 ₪. נטען כי התובעת נאלצה להשתמש בפטור חד פעמי, למתן הפטר מתשלום ארנונה, וכדי לשלם חוב זה, על כן, מאחר ולא יהיה באפשרותה של התובעת להשתמש בפטור זה בשנית, זכאית היא לשיפוי הסכום שבגינו קיבלה פטור.

בסיכומו של ענין, נטען כי הנתבעת נדרשת לשלם לתובעת סך של 366,654 ₪ בגין דמי שכירות ששולמו בחסר לתובעת, סך של 161,440 ₪, שהוא מחצית משווי תקופת החסד שניתנה לחברת רב חלק לצורך הוצאת טופסי 4 לשני המבנים, וכאשר הוצא טופס 4 רק למבנה הצפוני, וסך של 89,049 ₪ בגין שווי הפטור החד פעמי מתשלומי מיסי עירייה שהתובעת ניצלה על מנת למזער את נזקיה. התובעת טוענת כי לסכומים האמורים יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית, מיום נטישת המושכר ועד למועד הגשת התביעה, ובסך כולל של 141,712 ₪. כמו כן, נטען כי יש להחסיר סך של 282,549 ₪ הכולל, דמי שכירות שנתקבלו והפיקדון שחולט על ידי התובעת, משכך, על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 476,306 ₪.

הנתבעת טוענת כי הצדדים הסכימו על פינוי המושכר ועל סיום ההתחשבנות ביניהם, הדבר עולה מאי מהימנותה של הגב' פלח אשר הציגה מספר גרסאות באשר לתשלומים שקיבלה התובעת מרב חלק, וריבוי גרסאות באשר לעזיבת רב חלק את המושכר, וזאת על אף שהמסמכים בעניין מצויים ברשותה או בשליטתה. נטען כי בכתב התביעה טענה התובעת שנתקבל סך של 86,612.30 ₪, ואילו בתצהיר נוסף, עלה כי הסכום הנו 147,463 ₪. לאחר חקירתה הנגדית של הגב' פלח, גילתה סכומים נוספים ששולמו על ידי רב חלק, ומשכך יש לקזז בנוסף סך של 18,086 ₪ מסכום התביעה. נטען כי גרסת הגב' פלח, באשר לאי הידיעה על שוכרי המשנה הנה מופרכת, בהתחשב בכך שמדובר בתקופה של שנתיים בהן כביכול לא ביקרה כלל במושכר. התובעת לא פנתה לנועם ו/או מועלם לצורך פינויים לאלתר מהמושכר ואף לא חיפשה שוכר במקום מועלם. הנתבעת טוענת כי תצהירה של הגב' פלח נעדר פירוט לנזקים שנגרמו לה, ואף לא הובאו ראיות למצבו הקשה של הנכס לאחר פינויו. נטען כי הגב' פלח מודה כי נועם שילמה לה דמי שכירות עבור המבנה הדרומי כבר ביום 01.08.2006, טרם ארכיב החלה לשלם לה דמי שכירות.

הנתבעת טוענת כי התובעת לא פעלה לפינוי מועלם מהמושכר ואף אין מחלוקת שבוצעו בחצר עבודות בשווי של 90,000 ₪ שהתובעת הרוויחה מהן. עוד נטען כי פינוי המושכר נעשה בהסכמת הצדדים ולא כפי שהוצג בתצהירה של הגב' פלח כנטישה ביום בהיר, אלא הצדדים נפגשו במשרדו של עו"ד לנדא ודנו בעניין. הנתבעת טוענת בהקשר זה כי לא הוצגו כל מכתבים מטעם התובעת או עורך דינה, בסמיכות למועד הפגישה או למועד הנטישה, אלא מכתב שנשלח כשנה לאחר הפגישה, וגם בו לא מוזכרת נטישת המושכר. נטען כי התובעת המשיכה להשכיר את המבנה הדרומי לנועם ואת החצר למועלם ולא פינתה אותם עד עצם היום הזה, דבר המתיישב עם גרסת הנתבע 1 לפיה, ההסכמים עם שוכרי המשנה אכן הוסבו לתובעת.

הנתבעת טוענת כי לתובעת לא נגרם כל נזק ו/או אינה זכאית לסכומים הנתבעים על ידה, ומפנה לסעיף 10 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ולפסיקה בהקשר זה, לפיה הנפגע מהפרה זכאי לפיצוי בעד מלוא הנזק שנגרם לו, אך אין לזכות אותו בפיצוי בעד נזק שהנפגע כלל לא סבל. נטען כי התובעת המתינה עד תום תקופת השכירות, כדי לגבש את תביעתה ולמרות שחלה עליה החובה להקטנת הנזק לפי סעיף 14 לחוק התרופות. הנתבעת טוענת כי בהקשר זה של שכירות, המועד הראוי לבחינת פיצוי בגין הפרת הסכם, הנו מועד סיום תקופת השכירות החוזית המקורית, ולמצער מועד הגשת התביעה, וזאת לאור ראציונל הפיצוי, שהנו העמדת התובעת במצב שבו היתה אילולא הפרה את הסכם השכירות.

נטען כי התובעת נהנתה מפינוי המושכר על ידי רב חלק אשר השביחה אותו והשקיעה בו, כמו כן, בוצעו בנכס עבודות אספלט על ידי חב' מועלם בשווי של כ- 90,000 ₪, שתרמו גם כן לתשואה גבוהה יותר, עת הושכרו המבנים לשוכרים חלופיים. משכך, טוענת הנתבעת שהתובעת מתעלמת מהרווח שהפיקה בתקופה שלאחר פינוי המושכר על ידי רב חלק, ועד לסיום תקופת השכירות.

לטענת הנתבע, סעיף 6ו' להסכם בין התובעת לרב חלק, מעניק פטור מדמי שכירות למשך 12 חודשי השכירות הראשונים בגין השלמות המבנה והתאמתו, אך אין ההסכם מתנה את הפטור בהוצאת טופס 4. נטען כי רב חלק ביצעה השקעות רבות במושכר לרבות במבנה הדרומי גם אם בסופו של יום לא הוצא עבורו טופס 4. הנתבע 2 טוען בהקשר זה, כי לא נגרם לתובעת כל נזק מאי הוצאת טופס 4, מאחר והמבנה הדרומי, הושכר לנועם על ידי רב חלק, וזו מחזיקה בו עד עצם היום הזה, ומבלי שנועם נתבקשה לפנותו, ומשהתובעת גובה עבורו דמי שכירות גבוהים מאלו שגבתה מרב חלק. נטען כי רב חלק והתובעת שנכנסה בנעליה, הטילו את משימת הוצאת טופס 4 על נועם ומשכך הליך זה אינו כרוך בהוצאה עבור התובעת.

לעניין התשלום הנוסף עבור דמי השכירות, נטען כי התובעת ניסתה לנפח את הסכומים באמצעות שיערוך חד צדדי של דמי השכירות המגיעים לה, ללא שערוך הסכומים שנגבו, כדוגמת דמי שכירות שגבתה מהשוכרים החלופיים, עבור התקופה שמ- 01.08.2006 ואילך ובסך של כ- 120,000 ₪, סך של 90,000 ₪ בגין עבודות האספלט שמועלם ביצעה במושכר, ודמי שכירות שהועברו לתובעת ישירות על ידי נועם כבר מ- 01.04.2006 ובסך של 43,921 ₪.

באשר לדרישה לתשלום בגין חוב ארנונה, נטען כי התובעת לא הציגה כל דרישה של העירייה בעניין, ואף לא הציגה ופירטה בתצהירה בגין איזו תקופה לטענתה יש חוב, דבר אותו לא ניתן להבין גם מהתדפיס שצירפה לתצהירה. כמו כן, הנתבעת טוענת כי על פי הדין אין התובעת חשופה לתביעה ביחס לחוב, מאחר ומי שעליו לשלם את החוב הנו המחזיק-השוכר ולא המשכיר, ובנסיבות המקרה, רב חלק. משכך, נטען כי על התובעת לבקש השבה מהעיריה ולא מרב חלק ובוודאי שלא מהנתבע 2.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ