אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ע"א 7617/16 - א'

ע"א 7617/16 - א'

תאריך פרסום : 14/12/2016 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
7617-16
13/12/2016
בפני השופט:
ס' ג'ובראן

- נגד -
המבקשים:
1. יורם ברג
2. מיכל ברג
3. ישראל קריב
4. אור קריב

עו"ד מאיר ארד; עו"ד נילי קלי
המשיבים:
1. שרון חזיז רוזנברג
2. עמר חזיז

עו"ד יורם עברון
החלטה

 

  1. במסגרת ערעור אותו הגישו המבקשים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת ר' לבהר שרון) בה"פ 14121-02-15 מיום 5.7.2016, הוגשה הבקשה שלפניי שעניינה מתן סעד זמני עד להכרעה בערעור, כפי שיפורט להלן.

 

רקע והליכים

 

  1. אביהם של המשיבים, מר שלמה חזיז ז"ל (להלן: המנוח), היה דייר מוגן בדירה ברחוב נחמני 7 בתל אביב-יפו (להלן: הדירה) במשך כשלושים שנה. ביום 18.11.2009 נחתם חוזה בין עו"ד אהוד פורת (להלן: עו"ד פורת) – הבעלים של הדירה באותה עת – לבין המנוח ואשתו (להלן ביחד: בני הזוג), לפיו בני הזוג יתפנו מהדירה לצורך הריסת הבניין והקמתו מחדש, וזאת תוך שמירה על זכויותיהם כדיירים מוגנים (להלן: החוזה המקורי). בחוזה נקבע כי עם השלמת בניית הבניין החדש, בני הזוג יקבלו לחזקתם דירה חדשה בדיירות מוגנת (להלן: הדירה החדשה), וכי עד להשלמת הבניה יקבלו בני הזוג דירה חלופית, אשר דמי השכירות שלה ישולמו על ידי עו"ד פורת, ובני הזוג מצידם ימשיכו לשלם דמי שכירות חודשיים. עוד נקבע כי בגין כל חודש של פיגור במסירת הדירה החדשה, בני הזוג יהיו זכאים לפיצוי מוסכם בסך 12,600 ש"ח לחודש, זאת עד לקבלת הדירה החדשה לחזקתם. לבסוף נקבע כי עו"ד פורת יעמיד משכנתא שתירשם לטובת המנוח (להלן: המשכנתא המקורית), בהתאם לשווי זכויות הדיירות המוגנת, וכי במקרה של הפרה יסודית במועד מסירת החזקה, המנוח יהיה זכאי לממש את המשכנתא. המשכנתא המקורית נרשמה ביום 19.1.2010 על דירה בבעלות אישתו של עו"ד פורת ובאפריל 2010 נהרס הבניין המקורי.

 

  1. ואולם, לאחר שנקלע לקשיים כלכליים, עו"ד פורת המחה את כל התחייבויותיו על פי החוזה המקורי למבקשים 3-1. בהתאם לכך, ביום 9.1.2012 המבקשים 3-1 התקשרו עם בני הזוג בכתב המחאת ההתחייבויות (להלן: ההסכם השני), במסגרתו הסכים המנוח לדחיית מועד השלמת הבנייה באופן שבני הזוג יקבלו את הדירה החדשה עד יום 31.12.2013, כאשר כל תנאי ההסכם המקורי והבטוחות על פיו יישארו על כנם תוך שינויים מתחייבים. כמו כן נקבע כי משכנתא ומשכון מדרגה ראשונה יירשמו כחלף למשכנתא המקורית, על זכויותיה של המבקשת 4 בדירה שבבעלותה (להלן: המשכנתא החדשה). לבסוף הוסכם בין הצדדים כי ביום מסירת החזקה בדירה החדשה לידי בני הזוג, יימחקו כל הביטחונות שנתנו המבקשים, לרבות המשכנתא החדשה. להשלמת התמונה יצוין כי בשנת 2011, בעקבות גירושין של בני הזוג, הועברו כלל הזכויות על פי שני החוזים בשלמותן למנוח.

 

  1. בחלוף המועד המאוחר למסירת החזקה למנוח, ביום 1.1.2014, הדירה החדשה טרם הושלמה. הפיצוי החודשי המוסכם שולם למנוח רק ביום 23.7.2014 באופן רטרואקטיבי. במהלך תקופה זו, הוחלפו התכתבויות בין הצדדים ביחס לדרישת המונח לתשלום הפיצויים המוסכמים, במסגרתם בחנו הצדדים אפשרות של רכישת דירה אחרת עבור המנוח, במקום הדירה ברחוב נחמני. עם זאת, הוחלט מפורשות כי כל עוד לא נחתם הסכם אחר – זכויותיו של המנוח מכוח ההסכם המקורי ומכוח ההסכם השני תעמדנה בעינן. ביום 28.7.2014 נפטר המנוח באופן פתאומי, זאת בטרם הדירה החדשה נמסרה לחזקתו.

 

  1. ביום 12.2.2015 הגישו המבקשים המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי במסגרתה נתבקש סעד הצהרתי לפיו ההסכמים שנחתמו בינם לבין המנוח וכך גם זכויותיו מכוח הסכמים אלה פקעו עם פטירת המנוח. לעמדת המבקשים, הסכמים אלו נועדו להבטיח את המשך קיומה של הזכות לדיירות מוגנת, אולם לפי סעיף 23 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב – 1972, זכות זו פוקעת עם פטירתו של בעל הזכות. לחלופין, המבקשים טענו כי גם אם המשיבים –יורשיו של המנוח על פי דין – היו רשאים להיכנס לנעלי המנוח, הרי שהם אינם יכולים לממש את המשכנתא החדשה, שכן לו עצמו לא עמדה הזכות לממשה, מאחר שהוא קיבל פיצוי חודשי מוסכם בגין הפרת ההסכם. לטענת המבקשים, המנוח לא רשאי היה לתבוע הן את קיומו של ההסכם ומסירת הדירה החדשה לחזקתו והן את שווי הזכויות שהגיע לו אילו היה מבוטל ההסכם – ומשהחליט לקבל את הפיצוי המוסכם כמוהו כוויתור על זכות הביטול. לבסוף טענו המבקשים כי ממילא לא נגרמו למנוח נזקים כתוצאה מההפרה היסודית.

 

  1. בית המשפט המחוזי דחה את התובענה ואת טענת המבקשים כי המשיבים לא רשאים לפעול למימוש המשכנתא. בית המשפט המחוזי מצא כי אין מדובר בשאלה של דיירות מוגנת, אלא בשאלות של פרשנות חוזה. לפיכך, בית המשפט המחוזי עמד על תוכן ההסכמים שנכרתו בין הצדדים, וציין כי עולה מהם שעו"ד פורת העניק לבני הזוג בטחונות להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו החוזיות – רישום משכנתא לטובת בני הזוג על דירתה של אשתו של עו"ד פורת; ורישום הערת אזהרה לטובת בני הזוג בדירה זו. בית המשפט המחוזי קבע כי משהדירה החדשה לא נמסרה במועד החדש למנוח – הרי שמדובר בהפרה יסודית המזכה אותו לממש את המשכנתא, ולקבל למעשה פיצוי בגובה זכות הדיירות המוגנת כאילו מכר את זכויותיו. נקבע כי כך עולה מלשון ההסכמים – הן ההסכם המקורי והן ההסכם השני – ומלשון שטר המשכנתא החדשה. בהקשר זה, בית המשפט המחוזי ציין ההלכה לפיה מקום בו לשון החוזה ברורה – יש לבכרה על פני כל פרשנות אחרת.

 

           בית המשפט מצא כי אין מקום לקבל את פרשנות המבקשים להסכמים – לפיה לצורך מימוש המשכנתא יש לבטל תחילה את ההסכם – זאת, מאחר שבכל ההסכמים צוין מפורשות כי איחור במועד המסירה מהווה הפרה יסודית המעמידה למנוח את הזכות לממש את המשכנתא. נקבע כי זכות זו עמדה למנוח ללא כל סייג, ובלא שהיא תותנה בוויתור על הפיצוי החודשי המוסכם. משכך, בית המשפט המחוזי מצא כי המנוח היה רשאי לדרוש את מימוש המשכנתא משנתקיימה הפרה יסודית של החוזה, וזכות חוזית זו שרירה וקיימת גם לאחר פטירתו והועברה ליורשיו. בהקשר זה אף נקבע כי המנוח מעולם לא ויתר על זכותו לממש את המשכנתא, וזאת כעולה מאופי המשא ומתן שנוהל בין הצדדים. על כן, בית המשפט המחוזי קבע כי המנוח, והמשיבים הבאים בנעליו, זכאים למימוש המשכנתא בשל ההפרה היסודית של ההסכם ואי קבלת הדירה במועד שנקבע. נגד פסק דין זה מופנה הערעור ובצידו הבקשה למתן סעד זמני.

 

  1. להשלמת התמונה יצוין כי ביום 8.8.2016 הורה בית המשפט המחוזי (השופט י' אטדגי) על עיכוב ביצוע פסק הדין עד ליום 15.9.2016.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ