אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ע"א 5883/14 ואח', אלדן תחבורה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים ואח'

ע"א 5883/14 ואח', אלדן תחבורה בע"מ ואח' נ' פקיד שומה למפעלים גדולים ואח'

תאריך פרסום : 27/11/2016 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון כבית משפט לערעורים אזרחיים
5883-14,8067-15,16748-04-12,3644-12-11
27/11/2016
בפני השופטים:
1. צ' זילברטל
2. א' רובינשטיין
3. ד' ברק-ארז


- נגד -
המערערת:
1. בע"א 5883/14/בע"א 8067/15/בע"א 105/16 : אלדן תחבורה בע"מ
2. קרדן רכב בע"מ
3. תמיר חברה להשכרת רכב בע"מ

עו"ד עופר אלבוים
עו"ד רו"ח דותן עינב
טלי ירון-אלדר; עו"ד אושר הרוש
המשיב:
1. בע"א 5883/14 ובע"א 8067/15 : פקיד שומה למפעלים גדולים
2. המשיב בע"א 105/16 : פקיד שומה נתניה

עו"ד עמנואל לינדר
פסק-דין

 

המשנה לנשיאה א' רובינשטיין:

 

א.           בפנינו שלושה ערעורים. הערעור הראשון (ע"א 5883/14) הוא על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט מ' אלטוביה) בע"מ 213-05-11 (להלן עניין אלדן) מיום 6.4.14, שבמסגרתו נדחה ערעור המערערת (להלן אלדן) על שומות שקבע לה המשיב לשנות המס 2007-2005. הערעור השני (ע"א 8067/15) הוא על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט מ' אלטוביה) בע"מ 16748-04-12 (להלן עניין קרדן) מיום 28.7.15, שבמסגרתו נדחה ערעור המערערת (להלן קרדן) על שומות שקבע לה המשיב לשנות המס 2008-2005. הערעור השלישי (ע"א 105/16) הוא על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז (השופט ד"ר א' סטולר) בע"מ 3644-12-11 (להלן עניין תמיר) מיום 6.10.15, שבמסגרתו נדחה ערעור המערערת (להלן תמיר) על שומות שקבע לה המשיב לשנות המס 2009-2006. נושא הערעורים אחד – האם ניתן להחיל את הוראת סעיף 96 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן הפקודה) על הרווח הצומח לחברות להשכרת רכב ממכירתם של כלי-רכב ששימשו להשכרה טרם מכירתם.

 

ב.            הרקע העובדתי בשלושת הערעורים דומה. המערערות בשלושת הערעורים (להלן המערערות) הן חברות להשכרת רכב. חברות אלה קונות כלי-רכב להשכרה, ולאחר זמן מוכרות אותם וקונות כלי-רכב חדשים להשכרה. על הרווחים שצמחו להן ממכירת כלי-הרכב בשנות המס הרלבנטיות דיווחו המערערות כרווח הון, שעליו החילו את הוראת סעיף 96 לפקודה, לפיה רואים כרווח הון לעניין חישוב המס רק את הסכום שבו עודפת התמורה שהתקבלה בעד כלי-הרכב שנמכר על זה ששולם בעבור כלי-הרכב שנרכש כחליפו של אותו הרכב. המשיב דחה את דיווחי המערערות וקבע, כי פעילות מכירת כלי-הרכב של המערערות עולה כדי עסק החייב במס לפי סעיף 2(1) לפקודה, ולכן אין הן יכולות להפעיל את הוראת סעיף 96 לפקודה, החלה על ריווח הון בלבד. עוד קבע המשיב, כי בתום תקופת השכרתם של כלי-הרכב והחזרתם מן הלקוחות, שינו המערערות את יעודם מרכוש קבוע העומד להשכרה למלאי עסקי הנועד למכירה. כיון שממועד רכישת כלי-הרכב ועד למועד שינוי יעודם למלאי עסקי, כך נקבע, לא חלפו ארבע שנים, הנה לפי הוראות סעיף 100(2) לפקודה, אין לראות את שינוי היעוד כמכירה רעיונית, ולשם חישוב ההכנסה החייבת במס יש לראות את עלות המלאי הנמכר כיתרת המחיר המקורי של הנכסים. כל אחת מן המערערות עירערה על השומה שהוציא המשיב כלפיה. ערעורים אלה נדחו, כאמור, על ידי בתי המשפט המחוזיים.

 

ג.            יוער כאן, כי סעיף 96 לפקודה תוקן בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014), התשע"ג-2013 (להלןהתיקון לסעיף 96), כך שכיום מוחרג ממנו רווח הון שצמח ממכירת "רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה אחרת" (סעיף 96(ב)(1) לפקודה). קרי, השאלה העומדת לדיון אינה רלבנטית יותר לעתיד, אך היא רלבנטית לשנות המס עד התיקון, ביניהן השנים בהן עוסק תיק זה.

 

פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים

 

ד.                  בפסק הדין בעניין אלדן מיום 6.4.14 נקבע, כי על פי המבחנים שנקבעו בע"א 9817/06 מגיד נ' פקיד שומה (2009) (להלן עניין מגיד) ההכנסות ממכירת כלי-הרכב הן הכנסות מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה. נקבע כי בשנות המס הרלבנטיות החזיקה המערערת במערך לוגיסטי וארגוני למכירת כלי-רכב, אשר כלל פרסום ושיווק של כלי-רכב למכירה, העסקת עובדים בתחום המכירות וטיפול בכלי-הרכב לצורך מכירתם. היקף הפעילות העסקית במכירת כלי-רכב, כך נקבע, היה גבוה הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת מספר כלי-הרכב, שנמכרו בתדירות של מאות בכל חודש. מקביעות אלה הסיק בית המשפט כי אלדן ניהלה עסק למכירת כלי-רכב בנוסף לעסקה העיקרי בהשכרתם. בית המשפט קבע, כי בטענות המערערת – לפיהן כלי-רכב המשמש לליסינג אינו יכול לשמש להשכרה לאחר החזרתו, ולכן הייתה המערערת חייבת למכרו ללא כוונת רווח; כי מכירת כלי-הרכב אינה מטרה עסקית בפני עצמה אלא נועדה לאפשר רכישת כלי-רכב חדשים להשכרה; כי מכירת כלי-הרכב נעשתה במחיר נמוך ממחיר הרכישה; כי מערך המכירה נשען על מערך ההשכרה; וכי למערערת רישיון בתחום השכרת כלי-רכב ולא בתחום המכירה – אין כדי לשנות מן המסקנה לפיה ניהלה אלדן עסק העומד על רגליו שלו למכירת כלי-רכב בהיקף גדול ומשמעותי. נקבע כי "עסק משני שהוא פועל יוצא או הכרח מתבקש של העסק העיקרי עדיין עסק הוא" (פסקה 11). עוד נקבע, כי בניגוד לטענת אלדן, גם מכירת כלי-הרכב לסוחרים הצריכה מנגנון מכירה, ולכן יש להכיר גם בה כחלק מעסק המכירה.

 

ה.                  בנוסף קבע בית המשפט המחוזי, כי בעת העברתם של כלי-הרכב ממתחמי ההשכרה למגרשי המכירה אגב הכנתם למכירה, שינתה המערערת את יעוד כלי-הרכב מרכוש קבוע הנועד להשכרה, למלאי עסקי הנועד למכירה. כיון ששינוי היעוד התרחש בתוך ארבע שנים מקניית כלי-הרכב על ידי החברה, חלה על המכירה הוראת סעיף 100(2) לפקודה. נקבע כי לשונו של סעיף זה אינה מאפשרת פרשנות לפיה תקופת ארבע השנים הבאה בו היא חזקה לא חלוטה הניתנת לסתירה. כן נקבע, כי אין להלום את הטענה לפיה בתקופה המדוברת ניהלה המערערת שני עסקים נפרדים, ולכן יש לראות את שינוי היעוד כמכירה רעיונית מעסק אחד לעסק שני, עליה חלות הוראות סעיף 96 לפקודה. המערערת, כך נקבע, ניהלה עסק אחד אשר לו שני תחומים: השכרת כלי-רכב ומכירתם. עוד נקבע, כי בניגוד לטענת אלדן, הוראת ביצוע 90/43 של רשות המיסים שעניינה "טיפול שומתי בחברות להשכרת רכב" (להלן הוראת הביצוע) – בה נקבעו קריטריונים לסיווג ההכנסות ממכירת כלי-רכב להשכרה כרווח פירותי או הוני – אינה עולה כדי הבטחה שלטונית שהפר המשיב, שכן אלדן לא הראתה כי עמדה בקריטריונים להכרה בהכנסות ממכירת כלי-הרכב כרווח הוני.

 

ו.             לבסוף נקבע, כי התיקון לסעיף 96, שעל פיו, כאמור, לא תחול הוראת סעיף 96 לפקודה על מכירתו של כלי-רכב פרטי ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה טרם מכירתו, אינה מלמדת כי לשיטת המחוקק מכירת כלי-רכב על ידי חברות השכרה היא הונית.

 

ז.             פסק הדין בעניין קרדן מיום 28.7.15  הסתמך על עיקריו של פסק הדין בעניין אלדן, תוך החלה של מבחני עניין מגיד על נסיבותיה של קרדן. נקבע כי בשנות המס הרלבנטיות החזיקה קרדן במערך לוגיסטי וארגוני למכירת כלי-רכב שכלל העסקת עובדים בתחום המכירה, וטיפול בכלי-הרכב, פרסומם ושיווקם. כן נקבע, כי בשנים אלה הייתה לקרדן פעילות עסקית בהיקף גדול ובתדירות גבוהה בתחום מכירת כלי-רכב. מקביעות אלה הסיק בית המשפט, כשם שעשה בעניין אלדן, כי קרדן הפעילה עסק משני למכירת כלי-רכב לצד העסק המרכזי שלה בהשכרתם, וכי מקור החיוב להכנסות מעסק זה קבוע בסעיף 2(1) לפקודה. בעקבות מסקנה זאת קבע בית המשפט, כי אין להחיל את הוראת סעיף 96 לפקודה על מכירות אלה. כן נקבע, כבעניין אלדן, כי לא חלפו ארבע שנים מקניית כלי-הרכב ועד מכירתם, ולכן יש להחיל את הוראת סעיף 100(2) לפקודה. לבסוף חזר בית המשפט על הדברים שנאמרו בעניין אלדן באשר להוראת הביצוע ולתיקון לסעיף 96.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ