אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ע"א 4254/13 לוי נ' פקיד השומה ירושלים 3

ע"א 4254/13 לוי נ' פקיד השומה ירושלים 3

תאריך פרסום : 22/02/2015 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון כבית משפט לערעורים אזרחיים
4254-13
22/02/2015
בפני השופטים:
1. א' חיות
2. ע' פוגלמן
3. ד' ברק-ארז


- נגד -
המערערים:
1. שמואל לוי
2. אמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ

עו"ד עופר אלבוים
עו"ד עדי קימל
המשיב:
פקיד השומה ירושלים 3
עו"ד עמנואל לינדר
פסק דין


השופט ע' פוגלמן: 

 

           ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט ד' מינץ) שבגדרו נדחה ערעורם של המערערים על השומה שהוציא להם המשיב לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: הפקודה) לשנת המס 2005. במוקד הערעור השאלה אם יש לראות, בנסיבות העניין, בכספים שהועברו בין חברות בת של המערערת משום דיבידנד שמשכה כחברת אם, כטענת המשיב וכפי שקבע בית המשפט המחוזי; או שמא הלוואה, כטענת המערערים.

 

 

העובדות הצריכות לעניין

 

  1. המערערת – אמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ – היא חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה, שכל מניותיה מוחזקות על ידי המערער שהוא הנישום המייצג לפי סעיף זה. לצורך ביצוע פרויקט נדל"ן בהונגריה – שבמרכזו בניית 283 יחידות דיור ברובע ה-14 בעיר בודפשט (להלן: הפרויקט) – יזמה המערערת את התאגדותן של שלוש חברות: SL Properties (להלן: SLP), שהוקמה ביום 29.5.2001 והופקדה על ריכוז הביצוע הישיר של הפרויקט; SL Group Management (להלן: SLM), האמונה על היבטי הניהול של הפרויקט; ו- SL Group Financing(להלן:SLF), האמונה על היבטי המימון של הפרויקט, ונתונה בשליטתה המלאה של SLM. מבנה החזקות זה הוקם, לדברי המערערת, על פי דרישתו של בנק הונגרי – MK Bank Rt. (להלן: הבנק) – שהעניק ליווי פיננסי לפרויקט. בתחילה היו שלוש החברות, שהתאגדו כולן בהונגריה, נתונות בשליטתה המלאה של המערערת. בראשית שנת 2003 רכשה SLP את הקרקע שעליה עתיד היה להיבנות הפרויקט (להלן: הקרקע) באמצעות הלוואה שנתנה לה המערערת בסך 1.1 מיליון אירו. במטרה לקדם את הפרויקט נטלה SLP הלוואה נוספת, הפעם מהבנק, בסך 1.4 מיליון אירו. נגד הלוואה זו משכנה SLP את הקרקע לטובת הבנק. ביום 21.9.2004 חתמו SLP והמערערת על הסכם הלוואה נוסף עם הבנק, שכלל מחזור של ההלוואה הקודמת וכן מסגרת מימון לפרויקט בהיקף של 85% מן העלות המשוערת הכוללת שהועמדה על 18 מיליון אירו (לפי הערכת שווי של הבנק), דהיינו כ-15 מיליון אירו (להלן: הסכם ההלוואה). בהתאם להסכם ההלוואה וכחלק מהמימון העמיד הבנק לרשות SLP במהלך חודש נובמבר בשנת 2004 סכום של 650 מיליון פורינט, שהם כ-2.65 מיליון אירו. כ-1.4 מיליון אירו מסך זה שימש למחזור ההלוואה הראשונה מהבנק. כבטוחה להחזר ההלוואה השנייה התחייבו המערערת ו-SLP למשכן כאמור את הקרקע וכן כל נכס אחר שבבעלות SLP; ולהעביר לבנק את כל התקבולים שתניב מכירת הדירות בפרויקט.

 

  1. הסכם ההלוואה נועד, כאמור, לכסות 85% מעלותו המשוערת של הפרויקט. SLP נדרשה אפוא להשלים את ה-15% הנותרים למימונו וכן הוצאות נוספות שתידרשנה – אם תידרשנה – מעבר לתקרת המימון שנקבעה בהערכת הבנק. לצורך השלמה זו, התקשרה המערערת ביום 7.6.2005 בהסכם סינדיקציה עם שתי חברות: Parcerest Properties Ltd. ו- Fellstone Ltd.(להלן בהתאמה: הסכם הסינדיקציה; המשקיעות). בהסכם הסינדיקציה התחייבו המשקיעות להעמיד 85% מתוך המימון העצמי הנדרש ל-SLP, דהיינו 85% מתוך ה-15% הנותרים למימון, באמצעות הלוואת בעלים הנושאת ריבית בשיעור של 35% לשנה. עוד התחייבו המשקיעות לשאת ב-50% מיתרת המימון שמעבר להערכת הבנק (שהועמדה כזכור על 18 מיליון אירו), ככל שיהיה בכך צורך; וכן התחייבו להעמיד לרשות SLP הלוואת בעלים הנושאת אף היא ריבית בשיעור של 35% לשנה כדי שהראשונה תוכל להחזיר למערערת 85% מתוך ההלוואה שזו העמידה לה לטובת רכישת הקרקע, קרי: ההלוואה בסך 1.1 מיליון אירו. בתמורה לכל האמור הוקצו למשקיעות 50% ממניותיה של SLP, בחלקים שווים. וכך נראה מבנה ההחזקות לאחר הסכם הסינדיקציה:

 

 

  1. עוד הוסדר בהסכם הסינדיקציה סדר פירעון חובות וחלוקת הרווחים. סדר הפירעון שנקבע היה כדלקמן: ראשית, תכוסינה ההתחייבויות לבנק; שנית, ישולמו דמי ניהול המגיעים ל-SLM;שלישית, יכוסה המימון העצמי שנצבר, המורכב מכספי המשקיעות ומכספי המערערת, בתוספת ריבית (כאשר 70% מהתמורות תשמשנה לפירעון ההלוואה שהעמידו המשקיעות; ו-30% מהן תשמשנה לפירעון יתרת המימון העצמי שהעמידו המערערת והמשקיעות, בחלקים שווים ביניהן). לאחר מכן, כך סוכם, יחולקו הרווחים, כאשר מן הרווח תופחת ריבית בשיעור של 35% על ההשקעה שתשולם למשקיעות. עוד סוכם כי בהינתן פער בין הערכת שווי הקרקע שניפק הבנק לבין זו המופיעה בספרי SLP, תקוזז חבות במס בגין עליית שווי הקרקע שתיווצר ממכירת הפרויקט, מחלקה של המערערת ברווחים.

 

  1. ביני לביני, במהלך השנים 2005-2004 העמידה SLP לרשות SLM ו-SLF (למען הנוחות ועל אף מבנה ההחזקות האמור, שתי החברות האחרונות תקראנה יחד להלן: החברות האחיות) הלוואות מתוך הסכום שלוותה מהבנק במסגרת הסכם ההלוואה. לפי ספרי SLP, במהלך השנים הועבר מידיה לידי החברות האחיות מלוא הסכום שנתקבל מהבנק בחודש נובמבר בשנת 2004 (כאמור, כ-2.65 מיליון אירו). בהסכם הסינדיקציה צוין בהקשר זה כי המערערת משכה סכום של 762.5 מיליון פורינט כהלוואה הניתנת למחילה – דהיינו, הסכום שקיבלה המערערת בדרך של מתן הלוואה מ-SLP לחברות האחיות – וכי סכום זה ייוותר בידי המערערת, שלא תהא מחויבת להשיבו ל-SLP.

 

  1. בשים לב למכלול ההסכמים בין המערערת, המשקיעות, SLP והחברות האחיות, ראה המשיב בסכום של 650 מיליון פורינט ש-SLP קיבלה מהבנק והעבירה לחברות האחיות משום דיבידנד שחילקה SLP למערערת בשנת 2005. לשיטת המשיב, בהתאם להסכם הסינדיקציה יש לראות את הסכום האמור כהטבה כלכלית שהעניקה SLP למערערת כחברת בת לחברת אם, כאשר המערערת ראתה להשתמש בסכום זה בדרך של הפקדתו בחברות האחיות. בנתון לאמור, בצו שהוציא למערערת בשנת 2005 סיווג המשיב את הסכום של 650 מיליון פורינט כדיבידנד שהתקבל בידי חברה משפחתית, החייב במס בשיעור של 25%. זאת אף על פי שיתרת הרווח השוטף של SLP בסוף שנת 2005 כמו גם יתרת העודפים בספריה היו שליליות. המשיב ביסס את שומתו גם על נימוק חלופי – שתוצאתו שיעור מס זהה – שלפיו יש לראות בהסכם הסינדיקציה הסכם למכירת 50% ממניות SLP למשקיעות, שכתוצאה ממנו נצמח למערערת רווח הון; ובמקביל ובאופן אינטגראלי נצמח לה רווח כלכלי, שהתבטא בקבלת כספים לטובת חברות שבשליטתה, תוך ויתור על השבתם ל-SLP. לפי נימוק זה, המשקיעות שילמו למערערת את התמורה בגין מחצית מניותיה ב-SLP בדרך של הסכמתן לכך שהמערערת לא תשיב סך של 650 מיליון פורינט שמשכה.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ