אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ערעור בעניין ניכוי מס תשומות שלא כדין על השכרת רכבים פרטיים במסגרת הסכם למתן שרותי אבטחה לשרים

ערעור בעניין ניכוי מס תשומות שלא כדין על השכרת רכבים פרטיים במסגרת הסכם למתן שרותי אבטחה לשרים

תאריך פרסום : 18/05/2014 | גרסת הדפסה
ע"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
1149-10-13
13/05/2014
בפני השופט:
משה בר עם

- נגד -
התובע:
מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע"מ
עו"ד י.קסטל
הנתבע:
אגף המכס והמע"מ - ירושלים
עו"ד חוי טוקר
פסק-דין

כללי :

1.         בפניי ערעור המערערת על החלטת המשיב בעניין ניכוי מס תשומות שלא כדין על השכרת רכבים פרטיים ששכרה המערערת במסגרת הסכם למתן שירותי אבטחה צמודה לשרים למשרדי ממשלה שונים ובשאלה, האם רשאית הייתה המערערת לנכות את מס התשומות בגין השכרתם.

על העובדות, הטענות וההליכים :

2.         המערערת, הנה חברה פרטית העוסקת במתן שירותי שמירה, אבטחה וניקיון. במסגרת הסכם של המערערת עם המדינה, שנערך על-פי מכרז שפורסם על-ידי החשב הכללי למתן שירותי אבטחה התחייבה המערערעת לספק שירותי אבטחה צמודה לשרים למשרדי ממשלה שונים (מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, להלן - ההסכם,צורפו לתשובת המשיב - נספחים א'-ב', בהתאמה). על-פי ההסכם, נדרשה המערערת לספק ציוד מסוים על-פי מפרט טכני כפי שהוסכם בין הצדדים  ובכלל זה, כ-70  רכבים פרטיים (להלן - הרכבים). 

3.         לצורך מילוי התחייבויותיה בהסכם, שכרה המערערת את הרכבים מחברות השכרה והעמידה אותם, בליווי נהגים מטעמה, לפקודת קציני הביטחון במשרדי הממשלה שהפעילו את הרכבים במשימות שונות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

4.         לטענת המערערת, הרכבים שימשו אך ורק לצורך אבטחת האישים ולא נעשה בהם שימוש פרטי כלשהו. המערערת הדגישה, כי שימשה צינורשדרכו עברו הרכבים מחברות ההשכרה לשימושה הבלעדי של המדינה.

5.         בהתאם לסעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - החוק), עסקאות ההשכרה הנן עסקאות החייבות בתשלום מס ערך מוסף והאחריות על תשלום המס מוטלת על חברות ההשכרה. מנגד, לפי סעיף 38 לחוק, רשאי עוסק לנכות מהמס שהוא חייב, את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין. המערערת ביקשה לקזז את מס התשומות המופיע בחשבוניות נשוא ההשכרה. לטענת המשיב קיזוז מס התשומות נעשה שלא כדין ומשכך, הוציא למערערת שומה לפי מיטב השפיטה (נספח ג' לכתב התשובה), בגין ניכוי שלא כדין של מס התשומות הנובע מתשומות ההשכרה. סכום השומה עמד על 1,393,511 ש"ח. השגה שהגישה המערערת על השומה, נדחתה, הגם, שהחיוב הועמד על סך של 1,288,296 ש"ח (נספחים ד'-ה' לכתב התשובה). משכך, הוגש ערעור על החלטת המשיב בהשגה, בהתאם לסעיף 83 לחוק וזה הובא לדיון בפניי.

6.         לטענת המערערת, הרכבים נשכרו באופן בלעדי לאבטחה צמודה של האישים  וכחלק מהתחייבויותיה על-פי ההסכם. לטענתה, מכוח עיקרון ההקבלה הקבוע בחוק, זכותה לקזז מס תשומות ששימש אותה בעסקאות החייבות במס. המערערת הפנתה לתקנה 14 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976 (להלן - התקנות) וטענה, כי בעניינה חלה תקנה 14(ב)(2)(א) המתירה ניכוי מס תשומות על רכישה (לרבות השכרה) של רכבים פרטיים, שכן עיקר עיסוקה בתחום זה הוא העמדת הרכבים לשימוש המדינה.

7.         המשיב דחה את טענות המערערת. לשיטתו, תקנה 14 לתקנות, אינה מתירה ניכוי מס תשומות שהוטל על מכירת רכב פרטי, למעט במקרים חריגים שנקבעו בתקנה. לטענתו, פרשנות המערערת, הנה בניגוד ללשון התקנה ולהלכה הפסוקה, שכן עיסוקה איננו השכרת רכבים. משכך, המערערת אינה נכללת בקבוצת העוסקים שבעניינם חלים הסייגים שנקבעו לתקנה 14(א) והמנויים בתקנה 14(ב), המהווים רשימה סגורה שלבית המשפט או המשיב אין סמכות לסטות ממנה. המשיב הדגיש, כי השכרת הרכבים בגינם נוכה מס התשומות בוצעה כחלק ממתן שירותים לאבטחת אישים, אשר ניתנו במסגרת עיסוקה העיקרי של המערערת, שהנו מתן שירותי שמירה, אבטחה וניקיון. מהות עסקיה של המערערת הוא מתן שירותי שמירה וביטחון ולא רכישת (השכרת) רכבים והעובדה שהרכבים משמשים את המערערת לצורך עסקיה, אין בה כדי להחיל את החריג הקבוע בתקנה 14(ב)(2)(א) לתקנות. המשיב הטעים, כי המערערת מספקת שירותי אבטחה ושמירה ולא רכבים, שהם בבחינת ציוד נלווה לשירות העיקרי, אותו התחייבה לספק על-פי ההסכם. לטענתו, עיון בהסכם מעלה, כי נושא ההתקשרות אינו אספקת רכבים למדינה, אלא מתן שירותי אבטחה צמודה לשרים. המשיב הוסיף, כי המערערת אינה מחזיקה ברישיונות מתאימים לעניין רכישת רכבים ולא ניהלה ספרים בגין השכרתם ובהתאם לקבוע בחוק. נוכח כל האמור, טען כי אין לקבל את טענות המערערת ויש לדחות את הערעור.

8.         במהלך הדיון הסכים ב"כ המערערת לעיקרון הכללי שנקבע בתקנה 14 שעניינו מניעת השימוש ברכב פרטי בעסק והדגיש שאיננו טוען לבטלות התקנה (עמ' 1 ש' 17-18). עם זאת, הוסיף, כי הגם שעיסוקה של המערערת אינו בתחום השכרת רכבים, יש לראות בעניין שלפנינו, נוכח התחייבות המערערת ליתן שירותי אבטחה, ענף נפרדשמטרתו העיקרית הינו השכרת רכבים ומשכך יש להכיר בזכותה לקיזוז מס תשומות. 

9.         הצדדים אינם חלוקים על העובדות הרוולנטיות הנחוצות להכרעה, אלא על הפרשנות המשפטית שיש ליתן לתקנה 14(ב)(2)(א) לתקנות ולתחולתה בנסיבות המקרה דנן. לפיכך, נקבע המשך הדיון, בהסכמתם, להגשת סיכומים ומשאלו הוגשו, הובא התיק לעיוני למתן פסק-דין כדלקמן:

השאלה שבמחלוקת :

10.       עיון בכתבי הטענות מעלה, כי הסוגיה היחידה השנויה במחלוקת בין הצדדים, הדורשת ליבון והכרעה, הנה משפטית, עניינה, תחולת הוראת תקנה 14(ב)(2)(א) לתקנות, בנסיבות העניין ובשאלה, האם השכרת הרכבים, בנסיבות עליהן אין חולק, באה בגדר המקרים שהמונח עסוקוהתכוון אליהם. לשון אחר, האם פרשנות התקנה רחבה דיה כדי לכלול גם ענפי משנה של העוסק ותת עיסוקים (מקום שמטרתם העיקרית הנה השכרת רכבים פרטיים לשימוש העוסק בעיסוק המשנה), הגם שעסקו הכללי איננו מתחום הרכב.

המסגרת הנורמטיבית :

11.       עיקרון יסוד הוא, כי מס הערך המוסף הנו מס עקיף הנגבה בשלבים, כשבכל חלק של הייצור והשיווק נגבה חלק ממנו על-פי תוספת הערך של השלב בו עוסקים. עוסק, הקונה חומר גלם, כשהוא משלם עבורו, הוא משלם עבור ערכו בתוספת מס ערך מוסף. לאחר שעיבד חומר גלם זה למוצר מוגמר, וימכור אותו במחיר גבוה יותר, יהיה עליו להוסיף לו מס ערך מוסף  שאותו יהיה עליו לשלם. עם זאת, מהמס שהוא משלם, ינוכה מס תשומות - אותו מס, אשר הוסף למחיר חומר הגלם כשהוא קנה. התוצאה היא, שאת המס, ששילם העוסק עם רכישת חומר הגלם, יקבל בחזרה, ואילו את מס הערך המוסף ששילם, גלגל אל מי שסיפק לו את המוצר המוגמר. בדרך זו מגולגל תשלום המס, עד שבסופה של השרשרת הצרכן של אותו מוצר הוא שנושא במס ערך המוסף (ע"א 364/81 מנהל אגף המכס והבלו נ' "אתא" חברה לטקסטיל בע"מ, פ"ד לז(2) 744 (1983); אהרון נמדר מס ערך מוסףכרך א' 37 סעיף 104 (מהדורה חמישית, 2013)). 

12.       סעיף 1 לחוק - הוא סעיף ההגדרות -  קובע, כי "'...מס תשומות' - מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק... או מתן שירותים לעוסק, הכול לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו". 

סעיף 2 קובע  כי "... על עסקה בישראל.... יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה". סעיף 38(א) קובע כי "... עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין... ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי יעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון האו המסמך".  סעיף 41 מוסיף וקובע, כי "... אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש עסקה החייבת במס" .

13.       הנה כי כן, ברגיל, עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בגין עסקה החייבת במס את מס התשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לו כדין ובלבד, שהתשומה צריכה לשמש לצרכי עסקו. בדרך זו, מתקיים עיקרון ההקבלה -  לפיו רק מי שחייב במס זכאי לנכות את מס התשומות (ע"א 2291/07 אגף המכס והמע"מ אשדוד נ' ש.י. סימון אחזקות בע"מ (1/2/2010); ע"א 125/83 דנות, חברה להשקעות בע"מ נ' מנהל המכס והבלו, פ"ד מא(1) 268 (1987); ע"א 1651/08 צביון בע"מ נ' ממונה מע"מ גוש דן (4/5/2010)). משמעו של העיקרון הנו כי כל עוסק בשרשרת העסקאות שבין היצרן ונותן השירות המקורי לצרכן הסופי, יחויב במס רק על הערך המוסף שהוא יצר (ע"א 4202/08 אלסאנע נ' מנהל מס ערך מוסף (1/7/2010)).

14.       עם זאת, סעיף 44 לחוק מסמיך את שר האוצר לקבוע הוראות בדבר "...(1) נכסים ושירותים אשר מס התשומות ששולם על עסקאות בהם או על יבואם לא יהא ניתן לניכוי, או שהזכות לנכותו תוגבל כפי שקבע". מכוח הסעיף הותקנה תקנה 14(א) לתקנות, שכותרתה היא "איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי" ולפיה נקבע: 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ