אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ערעור בנושא חוב יתרת הלוואה מובטחת במשכנתא

ערעור בנושא חוב יתרת הלוואה מובטחת במשכנתא

תאריך פרסום : 25/12/2012 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
14896-12-11
19/12/2012
בפני השופט:
1. יצחק ענבר - אב"ד
2. יהודית שבח
3. שאול שוחט


- נגד -
התובע:
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
עו"ד יוכי כדיר-פז
הנתבע:
רבייבסנם
עו"ד מוניר חוטבא
פסק-דין

השופט יצחק ענבר :

1.         לפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופטת כ' לוי) אשר ניתן ביום 16/10/11 בתא"מ 58280-05, לפיו חויב המערער לסלק את חוב יתרת ההלוואה המובטחת במשכנתא שנטלו ממנו המשיבה ובעלה המנוח.

ההליך בבית משפט קמא

2.         המשיבה הגישה לבית משפט קמא תביעה שבה טענה, כי ביום 15/7/99 חתמה ביחד עם בעלה המנוח (להלן - המנוח) על חוזה הלוואה מובטחת במשכנתא שניטלה מאת המערער, בסכום כולל של 410,000 ש"ח. בתוך כך חתמו היא והמנוח על בקשת הצטרפות לביטוח חיים, וזאת כתנאי שהציב המערער לקבלת ההלוואה. לאחר לכתו של המנוח לבית עולמו ביום 2/5/02 טען המערער, כי המנוח לא היה מבוטח. לפיכך התבקש בית משפט קמא לקבוע כי המנוח כלול בביטוח החיים, להורות למערער לממש את הביטוח ולפרוע במסגרתו את יתרת ההלוואה, וכן לפצות את המשיבה על עגמת הנפש שנגרמה לה.

3.         המערער טען להגנתו, כי על פי נהליו הוא נוהג לדרוש מלווים לרכוש ביטוח חיים רק אם גילם נמוך מ-55 שנים ובריאותם תקינה. הלווים רשאים לרכוש ביטוח חיצוני בכל חברת ביטוח, אך בזמן הרלבנטי לתביעה הייתה להם האפשרות להצטרף לתכנית הביטוח הקבוצתית של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן - הביטוח הקבוצתי). בענייננו, בבירור ראשוני שערכה נציגת המערער עם המשיבה והמנוח התברר, כי מצב בריאותו של המנוח אינו תקין, ולפיכך לא נדרשו השניים לרכוש ביטוח. חרף זאת בחרה המשיבה בלבד, מרצונה, להצטרף לביטוח הקבוצתי וחתמה לבדה על בקשת הצטרפות. המנוח לא צורף, כאמור, לביטוח הקבוצתי, והדבר הובהר על ידי המערער למשיבה ולמנוח באופן חד-משמעי, וזאת כפי שעולה מ" טופס מצב ביטוחים" שהופק עם קבלת ההלוואה.

4.         פסק דינו של בית משפט קמא, שבו קיבל את תביעתה של המשיבה, מבוסס על שלושה נדבכים:

א.         המערער היה חייב להודיע למשיבה ולמנוח על זכותם לערוך ביטוח חיים, כאשר מקור החובה נמצא בסעיף 3 לחוק הבנקאות (שרות ללקוח), תשמ"א-1981 (להלן - חוק הבנקאות). בית משפט קמא היה ער לכך שבע"א 8905/96, 9358/96 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' רוזנברג (להלן - הלכת רוזנברג) נפסק שעל בנק לא מוטלת חובה כזו, אך סבר כי ההלכה אינה חלה על הלוואות הניתנות מכספי מדינה, בשונה מכספי בנק, שלגביהן קיימת חובה לערוך ביטוח חיים לכל זכאי שיקבל הלוואה, וזאת כמתחייב, להשקפתו,  מהנחיות משרד האוצר והמפקח על הבנקים. בענייננו, מהסכם ההלוואה עולה כי לפחות חלק מכספי ההלוואה הווה כספי מדינה.

ב.         המערער היה חייב להסב את תשומת לב הלווים לכך שלא ערכו ביטוח חיים, ולוודא באופן אקטיבי את מודעותם לעובדה זו, גם משום שבכל הקשור לעריכת הביטוח פעל המערער כ" סוכן ביטוח", כמשמעו בסעיף 32 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק חוזה הביטוח).

ג.          בפועל, המערער לא הבהיר ללווים כי למנוח לא נערך ביטוח חיים. ממצא עובדתי זה נסמך בעיקרו על התרשמותו של בית משפט קמא מעדויותיהן של המשיבה ושל ביתה, אשר בית משפט קמא ראה לתת בהן אמון. בתוך כך ציין בית משפט קמא, כי פקידת המערער, מרינה, אשר טיפלה בחוזה ההלוואה, לא זכרה אם הסבירה ללווים שלמנוח אין ביטוח חיים, מה עוד שמעדותה עלה שבתיק טיפלו לפחות שלושה פקידים נוספים, שלא זומנו לעדות. זאת ועוד: בניגוד לטענתו של המערער, העובדה שלמנוח לא נערך ביטוח חיים לא עולה מהמסמכים בכתב. אדרבא, מהמסמכים עולה כי המשיבה והמנוח הוטעו לסבור ששניהם כאחד מבוטחים.

            הטענות בערעור

5.         ב"כ המערער, אשר טענה לפנינו בטוב טעם ודעת, הדגישה כי פסק הדין נשען, רובו ככולו, על קונסטרוקציות משפטיות ועובדתיות שהועלו ביוזמת בית המשפט, לראשונה בפסק הדין, מבלי שלמערער ניתנה אפשרות להתגונן מפניהן ולנסות להפריכן. בהקשר זה נטען, בין היתר, כי לא זו בלבד שחוזר משרד האוצר שבית משפט קמא הסתמך עליו לא הוגש כראיה, ואף לא הועלו על ידי המשיבה בהסתמך עליו טענות כלשהן, אלא שבית המשפט אף העניק לו פרשנות שגויה.

ב"כ המערער הוסיפה וטענה, כי גם הטענה לפיה המערער הנו " סוכן ביטוח" לא הועלתה על ידי המשיבה וגם אותה העלה בית משפט קמא בפסק הדין מיוזמתו, מבלי שאפשר למערער להתמודד עם הטענה, הן בפן העובדתי הן בפן המשפטי.

עוד טענה ב"כ המערער, כי שגה בית משפט קמא בקובעו שהמערער לא הודיע ללווים, הן בעל- פה הן בכתב, על העדרו של ביטוח חיים למנוח. בכל מקרה לא הוכח שהמנוח היה עורך ביטוח חיים לו היה מקבל הודעה שאינו נכלל בביטוח הקבוצתי. 

            ב"כ המשיבה, מנגד, תמך בפסק דינה של הערכאה הראשונה.

דיון והכרעה

6.         אקדים ואומר כי אין מנוס מביטול קביעתו של בית משפט קמא, לפיה היה המערער חייב להודיע ללווים על זכותם לבצע ביטוח חיים, מכוחו של סעיף 3 חוק הבנקאות. בית משפט קמא היה ער לכך שהטענה לא הועלתה על ידי המשיבה בציינו: " חובה זו אמנם לא נדונה בהליך, לא נטענה על ידי בא כוח התובעת ואינה עולה מכתב התביעה...", אך הוא נימק את היזקקותו לה ב" חוסר השוויוניות של האלמנה אל מול התאגיד הבנקאי". דברים אלו אינם יכולים לעמוד: בהתאם להלכת רוזנברג לא מוטלת על המערער חובה להודיע ללווים על זכותם לבצע ביטוח חיים. הנחיות משרד האוצר, אשר באמצעותן ביקש בית משפט קמא לאבחן את הלכת רוזנברג, לא הוגשו על ידי מי מהצדדים כראיה, והמשיבה אף לא הזכירה אותם ולו ברמז בסיכומיה. בדומה לכך, לא בקשה המשיבה להסתמך על נהליו של בנק ישראל. אף אם נניח שמדובר בטענה משפטית שבית המשפט רשאי להעלותה מיוזמתו, הרי לא ניתן היה להכריע בה לחובתו של המערער מבלי שניתנה לו קודם לכן הזדמנות להתייחס אליה (ראו: ע"א 11771/04 לשכת עורכי הדין בישראל נ' הארגון הבינלאומי של עורכי הדין והמשפטנים, פסקה 19 ואילך). נוכח העובדה שלטענה גם יש פן עובדתי - על אחת כמה וכמה. היזקקות לטענה זו ללא שהועלתה במהלך המשפט, תוך שלילת זכותו של המערער להתמודד איתה הן במישור העובדתי הן במישור המשפטי, עלולה לגרום לעוות דין. פערי המעמד בין הצדדים אינם יכולים להצדיק פגיעה בזכותו של המערער למשפט הוגן. 

7.         כך הם פני הדברים גם באשר לקביעתו הנוספת של בית משפט קמא, לפיה פעל המערער כ" סוכן ביטוח". השאלה אם המערער " תווך" בעסקי ביטוח אם לאו טעונה בירור עובדתי של מאפייני פעילותו של המערער, וזאת בנוסף לבירורו של הפן המשפטי. קביעה לפיה המערער פעל במקרה דנן כ" סוכן ביטוח", ללא שניתנה למערער אפשרות להביא את ראיותיו ולהשמיע את טענותיו, פוגעת אף היא בזכותו למשפט הוגן.

 8.        חרף האמור לעיל הגעתי למסקנה, כי יש להותיר את התוצאה שאליה הגיע בית משפט קמא בפסק דינו על מכונה, כאשר ביסוד עמדתי ממצאי העובדה שנקבעו על ידי בית משפט קמא על יסוד חומר הראיות שהובא לפניו. להלן אסביר את עמדתי.

9.         אין מחלוקת (כפי העולה מתצהירי המערער ומסעיף 32 לסיכומיו בבית משפט קמא), כי בעת שהמשיבה חתמה על מסמכי ההלוואה והביטוח ביום 15/7/99 סוכם בינה לבין נציגי המערער שגם המנוח יצורף לביטוח החיים הקבוצתי. מטעם זה הנפיק המערער באותו שלב בקשת הצטרפות הכוללת את פרטי המשיבה והמנוח גם יחד, וכן הופק על ידי המערער טופס מצב ביטוחים (מוצג מע/5), שבו סומן (בחלופה שבסעיף 11) כי נערך ביטוח חיים למשיבה ולמנוח גם יחד. כפועל יוצא מכך, עם הפקתם של המסמכים הנזכרים לעיל הייתה המשיבה רשאית להניח, כי היא והמנוח גם יחד יכללו בביטוח החיים הקבוצתי. המערער היה מודע היטב לסברתה זו של המשיבה, שהרי בקשת ההצטרפות המשותפת, כמו גם טופס מצב הביטוחים שהעיד על עריכת ביטוח חיים למשיבה ולמנוח יחדיו, הופקו על ידו. משכך היו פני הדברים אין קושי להוסיף ולקבוע, כי המערער גם יכול וצריך היה לצפות שהמשיבה והמנוח כאחד עשויים להסתמך על כך שלמנוח נערך ביטוח, ומכאן חובתו להתריע בפניהם באופן ברור וחד-משמעי על כל שינוי שיחול במהלך דברים זה. ודוקו: יסודה של החובה אינו בחוק הבנקאות ואף לא בחוק חוזה הביטוח, כי אם בחובות הזהירות ותום הלב שבהן נושא המערער כלפי המשיבה והמנוח בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה כפי שבוארו לעיל.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ