אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מ.מ. צ'יינג' בע"מ ואח' נ' נותני שירותי ואח'

מ.מ. צ'יינג' בע"מ ואח' נ' נותני שירותי ואח'

תאריך פרסום : 24/08/2010 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
35356-05-10
24/08/2010
בפני השופט:
יגאל מרזל

- נגד -
התובע:
1. מ.מ. צ'יינג' בע"מ
2. יצחק טויב

הנתבע:
1. רשם נותני שירותי מטבע
2. מר יואב צבר
3. מנהל אגף א'
4. נותני שירותי מטבע
5. משרד האוצר
6. אגף שוק ההון
7. ביטוח וחסכון

פסק-דין

בשם העותרים: עו"ד רון דרור

בשם המשיבים: עו"ד מ' חאג'-יחיא

פסק דין

1. לפני עתירה כנגד החלטתו של רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר מיום 16.3.10. העותרת 1 היא חברה העוסקת מאז שנת 2002 במתן שירותי מטבע כהגדרתם בחוק. בעלת השליטה בחברה היא גב' בת שבע טויב. בחברה עובד גם בעלה שהוא העותר מס' 2 מר יצחק טויב. ביום 6.12.07 הורשע מר טויב במסגרת עסקת טיעון בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן - החוק). עונשו נגזר לחודשיים מאסר על תנאי ולקנס. בהמשך לכך, דרש הרשם-המשיב מן העותרת (במכתב לעותרת מיום 16.3.2010), לפטר את העותר 2 מהחברה, שהיה מנהלה בפועל, וזאת תוך 20 יום, והכל בשל הרשעתו הנזכרת. הטענה המרכזית בעתירה הינה כי בהחלטה נפל פגם שכן הרשם לא ערך לחברה העותרת 1, כמו גם לעותר 2, שימוע טרם הדרישה לפיטורין ואף לא לאחריה.

2.סעיף 11ט(ה) לחוק עוסק במחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע, וזו לשונו:

"נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד שהוא נותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשאי הרשם, בטרם יחליט על מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, לדרוש ממנו לפטר את מי שהורשע בעבירה כאמור, בתוך תקופה שיקבע; סירב נותן שירותי המטבע לעשות כן, רשאי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שנתן לו ולמי שהורשע הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ו), "נושא משרה בתאגיד" - למעט בעל שליטה".

3.הנה כי כן, החוק מאפשר לרשם לדרוש בנסיבות מסוימות את פיטוריו של מי שהורשע בעבירה וזאת טרם יחליט על מחיקה של נותן שירותי המטבע מן המרשם. על פי החוק, אם יוחלט על המחיקה, בשל הסירוב לפטר, יעשה הדבר רק לאחר שניתנה לנותן שירותי המטבע ולמי שהורשע "הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו". השאלה שהועמדה לפני במחלוקת, הייתה זו: האם כבר בשלב המקדים, בו הרשם שוקל לדרוש את הפיטורין, עוד בטרם העביר לנותן שירותי המטבע דרישה לפטר, עליו לתת לנותן שירותי המטבע כמו גם לנושא המשרה או מנהל הסניף שפיטוריו עומדים להידרש, זכות שימוע. טענת העותר הינה כי זכות השימוע מתקיימת כבר בשלב זה עוד טרם ההחלטה לדרוש את הפיטורין; בעוד שעמדת המשיבים היא כי נוכח לשון החוק ותכליתו, השימוע נדרש רק לאחר שסורבה הדרישה לפטר את אותו אדם שהורשע והרשם שוקל בעקבות כך האם למחוק את נותן שירותי המטבע מן המרשם.

5.במחלוקת שנפלה בין בעלי הדין מסקנתי היא זו: נוכח משמעותה המיוחדת של הדרישה לפטר אדם, ראוי הוא כי תוקנה לאותו האדם וגם למעסיקו (נותן שירותי המטבע או התאגיד בו הוא משמש כנושא משרה), זכות שימוע. מימושה של זכות שימוע זו יכול לפי לשון החוק ותכליתו להיות גם לאחר עצם הדרישה לפטרו ואין הכרח כי השימוע יעשה עוד קודם לדרישה עצמה. אלא שיש לאפשר שימוע זה בעניין עצם דרישת הפיטורין עוד טרם שקילת האפשרות של מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם בשל הסירוב לפטר. ואם לאחר שמיעת הטענות בנוגע לאי הפיטורין ישקול הרשם את מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, כי אז יהא עליו לשוב וליתן זכות שימוע טרם המחיקה עצמה. אנמק את טעמיי:

6.אין חולק כי הפעלת הסמכות של הרשם על פי סעיף 11ט(ה) לדרוש פיטוריו של נושא משרה בתאגיד הנותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע, עקב הרשעתו, היא בעלת אופי מיוחד. דרישה מעין זו, פוגעת באותו אדם, בעיסוקו, וכן בתאגיד בו אותו אדם נושא משרה או עובד. במצב דברים זה, כעיקרון, ועל פי ההלכה הפסוקה, יש ליתן לנפגעים זכות טיעון (ראו דפנה ברק ארז, משפט מנהלי (כרך א, 2010) בעמ' 498 ואילך, והאסמכתאות שם). אלא שמימוש זכות טיעון זו לא חייב להיות בנסיבות מקרה כגון זה שלפני, עוד לפני עצם העלאת הדרישה לפטר, שכן גם מלשון החוק עולה שהדרישה לפטר תהיה תוך פרק זמן שייקבע. אם תוקנה לאותו המועסק או נושא המשרה וכן לתאגיד זכות שימוע בגין עצם הדרישה לפיטורין, והרשם יוכל אפוא לחזור בו מן הדרישה לפטר מבלי שההחלטה המנהלית התגבשה סופית, ומבלי שהפיטורין בוצעו, הרי שדי בכך. יש להוסיף ולדייק, כי הפיטורין אינם של הרשות הציבורית אלא של התאגיד וממילא אין המדובר בהחלטה של המשיב לפטר, אלא החלטה לדרוש מן התאגיד עצמו לעשות כן, במסגרת הסמכות של המשיב ושיקול דעתו בפיקוח על המרשם ובהתאם להוראות החוק. מעבר לכך, ועל פי החוק, התאגיד אינו חייב להיעתר לדרישה לפטר לכשעצמה, אלא הדבר נתון להחלטתו אם לעשות כן, אם לאו. עצם הדרישה לפטר היא אפוא מרכיב במסגרת הפעלת הסמכות של הרשם על פי החוק בכל הקשור בשקילת מחיקת נותן שירותי מטבע מן המרשם, בשל הרשעת נושא משרה או מנהל סניף.

7.והיכן אפוא הקושי? התשובה היא, שהמנגנון שנקבע בחוק מבוסס על העובדה שהמחוקק ראה הסירוב לפטר את נושא המשרה או מנהל הסניף שהורשע בעבירות מסוימות בנותן שירותי המטבע, כעילה למחיקתו של נותן שירתי המטבע מן המרשם. מטעם זה קבע אפיק במסגרתו ניתן יהיה לנטרל את עילה המחיקה, וזאת על דרך של פיטורי אותו נושא משרה או מנהל סניף שהורשע. אלא שמוסיף החוק וקובע כאמור, כי הסירוב להיעתר לדרישת הפיטורין יהווה כאמור עילה למחיקה. ממילא, הדרישה לפטר נושא משרה בתאגיד או מנהל סניף כאמור, נושאת עימה משמעות מיוחדת, שכן אי היעתרות לה עלולה להעמיד את נותן שירותי המטבע בסכנת מחיקה. בהמשך לכך, החשש הוא, כי קיום שימוע למי שפיטוריו נדרשו וכן לנותן שירותי המטבע, רק לאחר דרישת הפיטורין, יהיה שימוע לריק, שימוע שאינו מגישם את תכליתו. וכל כך למה? שכן נותן שירותי המטבע לא ירצה לקחת את הסיכון שימחק מן המרשם בשל הסירוב לפטר את אותו אדם. גם אם יש בפי מי שפיטוריו נדרשו, או נותן שירותי המטבע, טענות טובות כנגד הפיטורין, קיים חשש כי אלו לא ישמעו למעשה שכן אותו אדם יפוטר עוד טרם השימוע. כך למעשה אירע במקרה שלפני בו בסופו של דבר פוטר מר טויב על ידי העותרת משעה שהודע לה כי היא עומדת לפי מחיקה מן המרשם ועוד טרם השמיעו העותרים את טענותיהם לעניין הפיטורין. אכן, תוצאה זו, של ריקון זכות השימוע מתוכן, תוך פגיעה של ממש באותו האדם שפיטוריו נדרשו וכן במעסיקו או בתאגיד בו הוא נושא משרה, יש למנוע. אלא שהדרך לעשות כן, נוכח לשון החוק, אינה בחיוב המשיבים לקיים שימוע עוד קודם לעצם דרישת הפיטורין, אלא על דרך של פירוש חובת השימוע שנקבעה במפורש בחוק, כמנגנון דו שלבי: ראשית יש לשמוע את טענות נותן שירותי המטבע ומי שפיטוריו נדרשו לעניין עצם הדרישה לפטר. שמיעה זו יכולה להיות אחרי דרישת הפיטורין, ותוך הקצאת זמן מספיק לשימוע כאמור טרם כניסת דרישת הפיטורין לתוקף במימד הזמן. שנית, אם לאחר שימוע זה לא השתכנע המשיב בטענות שבאו לפניו, ועומד הוא על דרישת הפיטורין, יודיע לנותן שירותי המטבע כי שוקל הוא את מחיקתו מן המרשם בהתאם לסמכותו בכפוף לשימוע לעניין עצם המחיקה. או-אז, הברירה בידי נותן שירותי המטבע אם לפטר את נושא המשרה או מנהל הסניף (לפי העניין), אם לאו.

8.על רקע זה, יש לשוב לנסיבות המקרה שלפני. דרישת הפיטורין של מר טויב (מיום 16.3.2010) לוותה בקביעה לפיה "אם תסרבו לעשות כן ישקול הרשם למחוק את החברה מן המרשם וזאת לאחר שתינתן לחברה ולמר טויב הזדמנות לטעון את טענותיכם בעניין". ב"כ העותרים ביקש לדעת אם יערך לו שימוע לעותרים קודם להחלטה הדורשת פיטורין (מכתב מיום 25.3.2010 ומיום 28.3.2010). בתגובת המשיב (מיום 28.3.2010) חזר המשיב וציין כי "במידה ותחליט החברה שלא לבצע את הפיטורין, יוזמנו הן התאגיד והן מר טויב לשימוע, בהליך זה יועלו טענות התאגיד בדבר אי פיטוריו של מר טויב ובדבר הצורך להימנע ממחיקת הרישום". ב"כ העותרים שב על בקשתו לעריכת שימוע נפרד לעניין הפיטורין (מכתב מיום 6.4.2010). בתשובה השיב המשיב כי עד אותה העת לא הובאו נימוקיה של החברה לאי הפיטורין ולא הודיעה על הפיטורין ועל כן ישקול הרשם את מחיקת החברה ו"הודעה על כך תפורסם בימים הקרובים". כזכור, בהמשך לכך פוטר מר טויב מן העותרת. אכן, על רקע זה נראה כי מציאות הדברים כפי שהוצגה לפני העותרים היתה כי לא תהא להם הזדמנות נפרדת לטעון טענותיהם לעניין הדרישה לפיטורי מר טויב תוך שהמשיב כורך את הטענות לעניין אי הפיטורין בטענות לעניין המחיקה מן המרשם. מן הטעמים שלעיל, בכך יש קושי מובנה ואף כרסום באפקטיביות של הזכות לשימוע מקום בו המדובר בדרישה לפטר אדם, על כל המשתמע מכך.

9.מטעם זה, בעוד שלא הונחה תשתית המצדיקה התערבות בית משפט זה בעצם הדרישה לפטר את העותר 2, הרי שיש לקבל את העתירה במובן זה, שתינתן לעותרים הזכות להשמיע את טענותיהם לעניין הדרישה לפטר את עותר מס' 2, וזאת תוך 30 ימים מיום המצאת פסק דין זה. לא נעלמה מעיני העובדה שהעותר 2 פוטר בינתיים, אולם ברי מן החומר שלפני כי פיטורין אלו באו רק בשל מצב הדברים שנוצר ולא תוך ייתור העילה כנגדם, ואף המשיבים - שטענו כי כלל לא הודע להם על הפיטורין עד לעיון בעתירה עצמה - לא הודיעו כי ההליך בעניין מחיקת העותרת מן המרשם, הסתיים. לאחר שימוע זה, שיתקיים, יודיע המשיב לעותרים אם עומד הוא על הדרישה לפטר העותר מס' 2 (כלומר שלא לשוב ולהעסיקו). היה וישקול המשיב בהמשך לכך מחיקת העותרת מן המרשם בשל סירוב לפטר – ככל שיהא, תינתן הזכות לשימוע קודם להחלטה בדבר עצם המחיקה.

10.העתירה מתקבלת אפוא במובן האמור לעיל. לא מצאתי מקום לעשיית צו להוצאות בנסיבות המקרה.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ד אלול תש"ע, 24 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ