אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מסוודי אכרם נ' בטוח לאומי-סניף ירושלים

מסוודי אכרם נ' בטוח לאומי-סניף ירושלים

תאריך פרסום : 29/08/2011 | גרסת הדפסה
ב"ל
בית דין אזורי לעבודה ירושלים
11237-09
25/08/2011
בפני השופט:
דניאל גולדברג נ

- נגד -
התובע:
מסוודי אכרם ע"י ב"כ עו"ד מרואן ג'דעון
הנתבע:
בטוח לאומי-סניף ירושלים ע"י ב"כ עו"ד ויויאן קליין-בנימין
פסק-דין

פסק דין

האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש 5/2009 בעטיה של נסיעת התובע לירדן באותו חודש? זו השאלה שנותרה להכרעתנו בתיק זה (לאחר שמחלוקת בעניין שלילת זכאות בגין עזרה משפחתית נפתרה בין הצדדים בהסכמה).

העובדות

העובדות הצריכות לעניין הן:

א.התובע הגיש תביעה להבטחת הכנסה בחודש 2/09 ותביעתו אושרה ממועד זה.

ב.התובע יצא את ישראל פעמיים לירדן בשנת 2009 – פעם ראשונה בין 16.1.09 עד 21.1.09 לצורך ביקור תנחומים לרגל פטירת אחייניתו ופעם שנייה בין 14.5.09 עד 23.5.09 לצורך השתתפות בחתונת אחיינו.

ג.הנתבע שלל את זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה לחודש 5/09 תוך הסתמכות על הוראת סעיף 14א(1) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

המסגרת המשפטית

המסגרת המשפטית לדיון היא סעיף 14א לחוק הבטחת הכנסה, אשר קובע:

" 14א. זכאי לגמילה שיצא את ישראל

(א)   לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד חודש קלנדרי, אם שהה מחוץ לישראל בכל הימים שבאותו חודש. לענין סעיף קטן זה וסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), "זכאי" - למעט זכאי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה. (ב)   לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד החודש הקלנדרי שבו יצא (להלן - חודש היציאה) ובעד החודש הקלנדרי שבו חזר לישראל (להלן - חודש השיבה), אם הוא אחד מאלה: (1)   לפני שיצא את ישראל כאמור, הוא יצא את ישראל פעם נוספת באותה שנה קלנדרית; (2)   הוא לא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה. (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), לא תשולם גמלה לזכאי שחל לגביו האמור בסעיף 2(א)(2), וכן למי שחל לגביו האמור בסעיף 2(א)(3) שמצוי בהכשרה, בעד חודש היציאה ובעד חודש השיבה, אלא אם כן מתקיים לגביו, נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), האמור בסעיף 2(א)(2) או (3), לפי הענין, בכל אותו חודש. (ג1)לא תשולם גמלה לזכאי שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, אם מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2) שלהלן - בעד התקופות המפורטות בהן: (1)   הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, ארבע פעמים או יותר באותה שנה קלנדרית - בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית, שבו שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל; (2)   הזכאי ובן זוגו יצאו את ישראל, במצטבר, פחות מארבע פעמים באותה שנה קלנדרית, ואולם סך הימים שבהם שהו מחוץ לישראל באותה שנה קלנדרית עלה על 72 ימים - בעד כל אחד מהחודשים, באותה שנה קלנדרית, שבו שהו, בכל החודש או בחלקו, מחוץ לישראל. (ד) (1)     הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג1) לא יחולו על מי שמתקיימים בו שניים אלה: (1)   הוא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה; (2)   הוא נזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל, או שהוא זכאי לגמלה מאחר שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בבנו, בבתו, בבן זוגו או בהורהו לפי הוראות סעיפים 2(א)(7) ו-2(ג) (להלן - בן משפחה חולה) והוא נלווה לבן משפחתו החולה אשר נזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל. (2)   גמלה לפי סעיף קטן זה תשולם לפי כללים, תנאים ולתקופה שיקבע השר. (3)   בסעיף קטן זה, "טיפול רפואי מחוץ לישראל" - שירות בריאות הניתן לפי הוראות סעיף 11 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 9. (ה)   היה לאדם הנמצא מחוץ לישראל ואשר אינו זכאי לגמלה בשל הוראות סעיף זה בן זוג זכאי הנמצא בישראל, תשולם הגמלה לאותו בן זוג, בשיעור המשתלם ליחיד, לפי הרכב משפחתו. (ו) (1)     שהה זכאי לגמלה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות במהלך 12 חודשים רצופים, יראו אותו כמי שנמצא מחוץ לישראל כל עוד לא תמו 12 חודשים רצופים שבהם שהה בישראל 183 ימים לפחות, ובתקופה שבה שהה בישראל כאמור יראו בבן זוגו, לענין ההוראות לפי חוק זה, כיחיד. (2)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על אלה: (א)   מי שהודיע למוסד לביטוח לאומי במועד, בתנאים ובאופן שקבע השר, על יציאתו מישראל, על תקופת היעדרותו המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה; (ב)   מי ששהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי הניתן לפי הוראות סעיף 11 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

טענות הצדדים

טענת התובע היא כי פרשנות תכליתית של החוק צריכה להוביל למסקנה שאין להחיל על התובע את סעיף 14א(1) לחוק הבטחת הכנסה, משום שאין מחלוקת שמצבו הכלכלי של התובע מצדיק את זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה, ואין לראות בנסיעה לביקור תנחומים בגין פטירת קרוב משפחה משום "בילוי" שבגינו מוצדק למנות אותו במניין הביקורים השוללים קצבת הבטחת הכנסה. גם נסיעתו השנייה, הגם שמטרתו היתה השתתפות בחתונה, לא היה בגדר בילוי, אלא בגדר מילוי חובה משפחתית.

התובע מבסס את טיעונו על פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעבל 1362/04 שלום אוחנה נ. המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 20.4.06), בו נקבע שנסיעת המערער דהתם לחו"ל לארבעה ימים לצורך הבאת גופת אביו, הגם שאינה נכנסת לגדר החריגים של סעיף 14א לחוק, לא היוותה בסיס לשלילת גמלת הבטחת הכנסה בחודש של הנסיעה מאחר ששתיקת החוק בעניין זה היא לאקונה, ובית הדין הגיע למסקנה שתכלית החוק אינה מחייבת שלילת הגמלה בנסיבות אלה.

הנתבע טוען כי שלילת זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה בחודש 5/09 היתה כדין, בהתאם להוראתו המפורשת של סעיף 14א(1) לחוק הבטחת הכנסה. לעניין זה הנתבע טען כי אין כל בסיס לשוני בסעיף 14א(1) לפרשנות המוצעת על ידי הנתבע ובנסיבות אלה לא ניתן לטעון ל"פרשנות תכליתית", ולא נותר לנתבע ולבית הדין אלא לבצע את הוראתו הברורה של המחוקק. גם אם נסיבות המקרה עשויות לעורר דיון ציבורי בשאלת ההצדקה לשלול גמלת הבטחת הכנסה בנסיבות הנדונות, זהו עניין למחוקק לענות בו ואין לבית הדין סמכות ליצור "פרשנות יצירתית" כדי להוביל לתוצאה שייתכן ובעיניו היא רצויה, ללא בסיס בלשון החוק.

כמו כן, הנתבע טוען שנסיבות עניינו של התובע אינן דומות לנסיבות העניין שנדונו בעבל 1362/04 והשיקולים שהובילו את בית הדין הארצי לעבודה לקבוע שקיימת לאקונה בחוק לגבי נסיעה לצורך הבאת גופה של קרוב משפחה בדרגה ראשונה, אינם קיימים עת מדובר בנסיעה שתכליתה השתתפות בשמחה משפחתית, אשר בניגוד לטענת התובע, יש בה מרכיב של בילוי.

דיון והכרעה

סעיף 14א(1) לחוק קובע מתווה ברור לבחינת זכאותו של מי שיצא את ישראל בפעם השנייה באותה שנה קלנדרית. המתווה שנקבע הוא שהיציאה השניה מישראל בשנה הקלנדרית שוללת את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה בגין חודש היציאה מישראל וחודש השיבה אליה, אלא אם כן מתקיימים תנאי החריג שנקבעו בסעיף 14א(ד) לחוק, שעניינו יציאה מישראל לצורך טיפול רפואי או יציאה מישראל של מי שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בבנו, בבתו, בבן זוגו או בהורהו והוא נלווה לבן משפחתו (ובתנאי שהיתה זכאות גם בעד החודש שקדם ליציאה מישראל).

יישום המתווה שנקבע בסעיף 14א לחוק על עובדות המקרה מוביל לתוצאה שזכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה בגין חודש 5/09 נשללה כדין הואיל והתובע יצא את ישראל לצורך השתתפות בחתונת אחיינו, ומטרה זו אינה מנויה בין החריגים לשלילת זכאות בגין יציאה שנייה מישראל באותה שנה קלנדרית.

מקובלת עלינו טענת הנתבע שנסיבות העניין שנדונו בעבל 1362/04 שונות מעניינו של התובע ואינן מאפשרות לבית הדין להגיע בעניינו למסקנה כי קיימת לאקונה בחוק בהתייחס לעובדות מקרה זה. בעבל 1362/04 נדונה נסיעה להבאת גופה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. על רקע קיומו של החריג שעניינו יציאה מישראל לצורך ליווי קרוב משפחה מדרגה ראשונה, ניתן לגזור מסקנה כי אי התייחסותו של המחוקק למקרה של יציאה מישראל לצורך הבאת גופה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, היא בגדר לאקונה. לא כן באשר ליציאה מישראל לצורך השתתפות בשמחה של קרוב משפחה שאיננו מדרגה ראשונה, שאין לה כל קשר ענייני-מהותי לנסיעה לצרכי טיפול רפואי. עוד נציין כי הקשר של התובע לאחיינו הינו בזיקה לקשר שלו אם אח או אחות של התובע, וקרבה של אח או אחות אינה מצויה בדרגת הקרבה של הקרובים המנויים בסעיף 14א(ד) לחוק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ