אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מלכאן נ' ישראל

מלכאן נ' ישראל

תאריך פרסום : 11/02/2014 | גרסת הדפסה
ת"ק
בית משפט לתביעות קטנות ירושלים
12869-07-13
02/02/2014
בפני השופט:
ד"ר אוהד גורדון

- נגד -
התובע:
כיומרץ מלכאן
הנתבע:
דואר ישראל
פסק-דין

פסק דין

רקע

התובע ביקש לשלוח מישראל לארה"ב ארגז עץ באמצעות הנתבעת (להלן- המשלוח או ארגז העץ). ארגז העץ נועד להכנסת ספר תורה באירוע משפחתי של קרוב משפחתו של התובע. ביום 25.12.2012 נשלח המשלוח בשירות משלוח מבוטח בדואר בינלאומי מהיר – EMS (Express mail service), שמפעילה הנתבעת. בגין דמי המשלוח וביטוח עבור תכולתו שילם התובע 533 ₪, שחושב בין היתר לפי ערך תכולת המשלוח. ארגז העץ הגיע לנמען ביום 2.1.2013, בעודו שבור, ומשכך ביקש התובע את הפעלת הביטוח הכלול בשירות, אך פנייתו נדחתה. בשל כל אלו הגיש התובע את תביעתו לקבלת פיצויים בגובה ערך הארגז, עלות המשלוח והביטוח, וכן פיצויי עגמת הנפש.

הנתבעת אינה חולקת על התיאור העובדתי המובא לעיל, אך סבורה שאינה חייבת בפיצוי. לפי כתב הגנתה, היא חברה ממשלתית הפועלת מכוח חוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן- חוק הדואר), הקובע שורה של מגבלות על אחריותה בנזיקין. הנתבעת טוענת להתיישנות התביעה מכוח סעיף 84 לחוק הדואר, מכיוון שהתביעה הוגשה בחלוף שישה חודשים ממועד מסירת החבילה למשלוח. לגוף התביעה טוענת הנתבעת לשורת מגבלות לאחריותה שנקבעו בחוק הדואר, באמנת הדואר הבינלאומית ובמדריך הדואר אשר, לפי הנטען, פוטרות אותה מאחריות כלפי התובע. זאת, משום שלא הודיע לנתבעת על קרות הנזק ב"הזדמנות הסבירה הראשונה", ומשום שלא דאג לאריזה נאותה של המשלוח וכך גרם ברשלנותו לנזק.

בניסיון לבסס פטור מאחריות כלפי התובע הפנתה הנתבעת להוראות הבאות:

סעיף 83 (א) לחוק הדואר מסייג את אחריות הנתבעת לחבילה הנשלחת בשירות בין-לאומי "בהגבלות ובתנאים שפורשו לעניין אחריות של מינהל דואר באמנת הדואר העולמית כפי שהיא בתוקף אותה שעה ושעליהם פורסמה הודעה ברשומות". ההודעה שפורסמה קרויה "הודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות רשות הדואר לדבר דואר וחבילה בשירות הבינלאומי" (להלן – ההודעה). ההודעה פוטרת את הנתבעת מאחריות "אם הנזק, הגניבה או האובדן נגרמו באשמתו או ברשלנותו של השולח או מחמת טיב תכולתה של החבילה" (סעיף 12(3) להודעה). ההודעה פוטרת את הנתבעת מאחריות גם במקרה שלא הובא דבר האובדן, הנזק או הגניבה "לידיעת פקיד הדואר בעת מסירת החבילה או בהזדמנות הסבירה הראשונה אלא אם הוכח שהנזק, הגניבה או האובדן כאמור לא אירעו לאחר המסירה " (סעיף 11). ההודעה מוסיפה וקובעת תקרה לסכום הפיצויים המשולמים על ידי הנתבעת "בעד הנזק הישיר שנגרם לדבר דואר או לחבילה או כדי ערך תכולתם, אם נגנבו או אבדו": סכום של 40 SDR שהיא יחידת חישוב שנקבעה לצורך זה, בתוספת 4.50 SDR לכל ק"ג, ואם הסכום נמוך מהסכום המקסימלי הקבוע בתקנות הדואר (היקף האחריות לדבר דואר פנים), התשס"ו-2006 (להלן-תקנות הדואר), העומד על 701 ₪, ישולם הפיצוי לפי הגבוה מבין השניים (סעיף 17). לפי סעיף 13(ב), הזכות לתבוע פיצויים בעד נזק, גניבה או אובדן של חבילה, שכבר נמסרה לנמען, מוקנית לנמען כלפי מינהל הדואר של ארץ היעד ולא כלפי מינהל הדואר של ארץ המוצא.

עוד הפנתה הנתבעת לסעיפים 77 ו-81 לחוק הדואר, העוסקים באחריות הנתבעת לנזק, גניבה או אובדן שנשלח בשירות דואר פנים. לטענת הנתבעת סעיפים אלה חלים על נסיבות המקרה מכוח סעיף 2 להודעה, המכפיפה את הוראותיה להוראות פרק ו' לחוק הדואר. הסעיפים פוטרים את הנתבעת, לשיטתה, מאחריות לנזק, גניבה או אובדן של דבר דואר שקיומו לא הובא לידיעת פקיד הדואר "בהזדמנות הסבירה הראשונה" או אם הנזק נגרם "מחמת אריזה בלתי מספקת או בלתי מתאימה, או מחמת טיבו של הדואר, או באשמתם של השולח או של גורמים שבידי שמים" ותקרת הפיצויים מכוחם הוגבלה לסכום המרבי שנקבע בתקנות הדואר (סעיפים 77 (א)(2) ו-(4) לחוק וסעיף 81 לחוק).

אלמנט שלישי אליו הפנתה הנתבעת הינם סעיפים 5 ו-6 לתנאים שפורסמו ב"תמצית תנאי משלוח בשירות EMS", שמכפיפים את אחריותה לאובדן או לנזק ישיר שנשלח בשירותEMS ו-EMS מבוטח ל"הוראות חוק הדואר, התקנות שהותקנו מכוחו וההסכמים הבין-לאומיים, הכל כמפורט במדריך הדואר" (ס' 5.1 ו-6.2 לתמצית תנאי המשלוח בשירות EMS).

לבסוף נזכר סעיף 12.4 להוראות מדריך הדואר, שהוצא מכוח סעיף 120(א) לחוק הדואר, שגם בו נקבע פטור מאחריות לאובדן או לנזק לחבילה הנשלחת בשירות בין-לאומי, באותם מקרים שבהם מוחרגת האחריות של הנתבעת לפי סעיף 77 (2) ו-(4) לחוק הדואר ולפי סעיפים 11 ו-12 (3) להודעה, עליהם עמדתי לעיל.

בדיון שנערך ביום 27.1.14 חזר נציג הנתבעת מר עופר דיקמן על טענתו לפיה הנתבעת פטורה מאחריות משום שהתובע התרשל באריזת המשלוח, ולא הודיע לנתבעת בהזדמנות סבירה ראשונה על קרות הנזק. כתימוכין לשתי טענותיו הפנה הנציג לדיווח שהתקבל ממינהל הדואר האמריקני מיום 28.1.2013. המדובר בדיווח של נמען המשלוח למינהל הדואר האמריקני בו נרשם כי "נראה שחסר חומר ריפוד מספק בחלקה העליון של הקופסה".

באשר לדמי המשלוח, טען נציג הנתבעת, שמכוח הוראות מדריך הדואר אין היא מחויבת בהחזר דמי המשלוח אלא במצב של אובדן.

הערה לעניין גדר המחלוקת

למרות שורת טענות זו, עולה מכתב ההגנה והובהר בדיון מיום 27.1.14 בידי נציג הנתבעת כי הנתבעת אינה חולקת שאם תמצא אחראית לנזק, הרי שסכום הפיצוי אינו מוגבל לסכומים שננקבו בסעיפים שהוצגו לעיל. זאת, משום שהתובע רכש באמצעות שירות "EMS מבוטח" ביטוח לשווי המשלוח וכך הגדיל את מסגרת הפיצוי, אם תמצא הנתבעת אחראית לנזק. לעניין זה ראוי גם סעיף 13 לכתב ההגנה.

בנוסף, כאמור לעיל הנזק של שבירת הארגז במשלוח אינו במחלוקת.

מכאן, שעיקר המחלוקת הינה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעת בגין הנזק שנגרם למשלוח.

קביעות שבעובדה

עדותו של התובע אמינה עלי. הלה מסר גרסה מפורטת, תוך שניכר בו כי האירועים מושא התביעה הותיר בו חותם, בשל טיב המשלוח והעובדה שלא קיבל מענה הולם לשיטתו לפניותיו לנתבעת. לכן, ובהינתן תימוכין לטיעוניו כפי שיפורט בהמשך, מצאתי לקבל את תיאוריו אודות ההתרחשויות הרלבנטיות. התובע מסר בעדותו שתכולת המשלוח הייתה "ארגז עץ מסיבי" שנארז בידי התובע ב"נייר פצפצים" כלשונו מסביב לתכולת האריזה. התובע סיפר לפקידת הדואר מהי תכולת המשלוח, והאחרונה חישבה בהתאם לשווי הארגז את דמי הביטוח וכן דאגה להצמיד מדבקות אזהרה לפיהן המשלוח "שביר" במספר מקומות שעל גבי האריזה, בציינה שכך יטופל המשלוח במשנה זהירות. עוד העיד התובע שעם הגעתו של המשלוח לנמען הודיע האחרון לתובע מיד עם פתיחתה של האריזה כי הארגז נשבר. התובע התקשר מיידית לנתבעת, ולאחר שנאמר לו שעל הנמען למסור את המשלוח לבדיקת מינהל הדואר בארה"ב הודיע זאת לנמען שפנה מיידית למינהל בארה"ב ובהמשך החזיר את המשלוח לידי המינהל האמריקאי. בנוסף, עד היום לא הוחזר המשלוח לנמען או לתובע.

יודגש כי התובע הטעים, בעדותו, שהנמען הודיע לחברת הדואר המקומית "מייד אחרי, זה לא לקח הרבה זמן" (עמ' 1 ש' 19-20). גם התובע, כאמור, התקשר מיידית לנתבעת. בתמיכה לטענותיו הציג דף שנשלח באמצעות הפקסימיליה לנתבעת ביום 16.1.2013 וזאת במסגרת השיג-ושיח שניהל עם נציגיה בניסיון להביא את הבעיה לכדי פתרון (עמ' 2 ש' 1-6). התובע הוסיף שלא היה מודע להגנות הפטור השונות מכוחן דחתה הנתבעת את דרישתו לפיצוי, ולו היה מודע להן לא היה בוחר בשירות שהציגה הנתבעת אלא בשירותי חברות מתחרות המבצעות שילוח בין-לאומי.

על רקע כל אלה אני קובע, ראשית, כי הנמען והתובע הודיעו על הנזק למינהל הדואר האמריקאי ולנתבעת מיד עם גילויו, בעל-פה ובתוך ימים ספורים גם בכתב.

עוד אני קובע, כי בפועל ולאחר גילוי השבר ודיווחו כאמור, נלקח המשלוח מידי הנתבע ולא הושב לו או לתובע.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ