אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מכרז של רכבת ישראל אשר נפל בו פגם מהותי לא יבוטל עקב היות העבודה בעיצומה

מכרז של רכבת ישראל אשר נפל בו פגם מהותי לא יבוטל עקב היות העבודה בעיצומה

תאריך פרסום : 17/01/2007 | גרסת הדפסה
עע"מ
בית המשפט העליון
5853-05
16/01/2007
בפני השופט:
1. המשנה לנשיאה א' ריבלין
2. א' רובינשטיין
3. ד' ברלינר


- נגד -
התובע:
אחים כאלדי בע"מ
עו"ד האשם דלאשה
הנתבע:
1. רכבת ישראל בע"מ
2. יעקב יעקב ובניו

עו"ד גל סומך
עו"ד יפעת לוי
עו"ד דוידוב עופר
פסק-דין

השופט א' רובינשטיין:

רקע והליכים בבית המשפט קמא

א.         ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (סגן הנשיא יהודה זפט) מיום 26.5.2005 בעת"מ 1649/05, בגדרו נדחתה עתירתה של המערערת להורות על ביטול תוצאות מכרז שעניינו ביצוע עבודות תשתית למסילת ברזל באר שבע - נתיבות, בקטע כביש 40 - אשל הנשיא (להלן: המכרז), ולהוציא צו שיקבע כי המערערת היא הזוכה במכרז.

ב.         ואלה עיקרי העובדות הצריכות לעניין: ביום 20.1.2005 פרסמה המשיבה 1 את המכרז. המשיבה 2 והמערערת הגישו את הצעותיהן ביום 14.2.2005 - המועד האחרון להגשת הצעות. עם פתיחת ההצעות נמצאה הצעתה של המשיבה 2 הזולה ביותר, ולאחריה הצעת המערערת. חמש ההצעות הזולות הועברו על-ידי המשיבה 1 לבדיקתה של ועדה מקצועית, שהמליצה ביום 24.2.05 לבחור בהצעתה של המערערת, וזאת מאחר שהצעתה של המשיבה 2 נמצאה כבלתי מאוזנת תקציבית, ועל כן כזאת שאינה מאפשרת את ביצוע הפרויקט. ביום 7.3.2005 הזמינה ועדת המכרזים של המשיבה 1 את המשיבה 2 כדי לקבל ממנה הבהרות על הצעתה. ביום 8.3.2005 כונס דיון בנוכחות יו"ר הועדה המקצועית, נציג אגף ההתקשרויות של המשיבה 1 ונציג מטעם המשיבה 2, שלאחריו החליטה ועדת המכרזים ביום 14.3.2005 לבחור בהצעתה של המשיבה 2 כהצעה הזוכה במכרז.

ג.          ביום 20.4.2005 הוציא בית המשפט צו ארעי האוסר על המשיבות לממש את תוצאות המכרז. בעקבות תגובות המשיבות, הוחלט במהלך דיון שנערך ביום 17.5.2005, לאחד את הדיון בבקשה לצו ביניים עם הדיון בעתירה העיקרית. ואלה היו עיקרי טענות הצדדים בפני בית משפט קמא:

            (1) טענות המערערת נחלקו לשני מקבצים. ראשית, נטען כי ועדת המכרזים לא הייתה רשאית להתעלם מממצאיה וממסקנותיה של הועדה המקצועית, שהצביעה על כך שבמספר רב של סעיפים בהצעת המשיבה 2, מחירי היחידה לא היו ריאליים. בנוסף, נטען כי הליך ההבהרה שבמסגרתו נפגשו ביום 8.3.2005 נציגי המשיבה 1 והמשיבה 2, אינו ראוי ופוגע בעקרון השויון. שנית, היה על המשיבה 1 - כנטען - לפסול על הסף את הצעתה של המשיבה 2, בשל הפגמים המהותיים שנפלו בה, ומאחר שחרגה מתנאי המכרז: המשיבה 2 הוסיפה בכתב יד,  בעמוד האחרון של התדפיס, הנחה בגובה 3% מסכום ההצעה הכללי כפי שהוקלד בדיסקט. הנחה זו היא שגרמה להצעת המשיבה 2 להיות ההצעה הזולה ביותר. תוספת ההנחה לתדפיס, ומכתב לוואי שצירפה להצעה המאשר את ההנחה, מהוים כנטען שינוי אסור בהצעה ונוגדים את תנאי המכרז הקבועים בסעיפים 15.4 ו- 12.3 להזמנה להשתתף במכרז שלפיהם:

15.4: "...כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה."

12.3: "אם ברצון המציע לשנות את סכום הצעתו עליו לעשות זאת במחירי היחידות ולא בהנחה מהסכום הכללי. ניתנה הנחה על כל ההצעה יראו אותה כאילו ניתנה על מחירי היחידה שבכתב הכמויות יחסית לכל סעיף וסעיף".

עוד נטען, כי המשיבה 2 לא חתמה על כל עמודי תדפיס ההצעה, אלא רק על העמוד האחרון, וזאת בניגוד לס' 12.2 להצעת המכרז.

            (2) לשיטת המשיבים, מנגד, ראשית - החלטות לגבי מכרזים מתקבלות על-ידי ועדת המכרזים. הועדה המקצועית מהווה גורם מייעץ במישור המקצועי בלבד, ואינה דנה בהיבט הפיננסי של ההצעות. לאחר שהועדה המקצועית השיגה על הצעת המשיבה 2, התקיים הליך בירור שבו הצהירה המשיבה 2 בכתב על יכולתה לעמוד במחיר שננקב בהצעתה, וניתן הסבר מניח את הדעת לחוסר הסבירות הכלכלית בסעיפים מסוימים. שנית, אמנם המשיבה 2 הוסיפה בכתב יד על תדפיס ההצעה הנחה של 3%, אולם אין זה חורג מתנאי המכרז. זאת, שכן על פי ס' 12.2:

"...בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד ע"י המציג ע"ג דיסקט המיכרזומט לבין מחיר היחידה בתדפיס, יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום. למען הסר ספק הצעת הקבלן ע"ג תדפיס... היא ההצעה המחייבת, דיסקט המיכרזומט נועד לגיבוי בלבד"

לטענתם, ס' 15.4 מתייחס רק לגבי שינוי בטופס ההצעה אשר יש בו כדי לשנות את תנאי המכרז, שלא כבמקרה בו עסקינן. בנוסף, ס' 12.3 אינו פוסל את האפשרות לתת הנחה כללית על המחיר, אלא קובע שבמקרה מעין זה  "...יראו אותה כאילו ניתנה על מחירי היחידה שבכתב הכמויות יחסית לכל סעיף וסעיף". עוד נטען, כי במקום שאין חשש להטעיה או לפגיעה בטוהר המידות אין לפסול הצעה מטעמים פורמליסטיים גרידא, שכן המבחן הוא מהותי. כן נטען, כי המשיבה 2 חתמה על העמוד האחרון להצעה, ובכך שלא חתמה על שאר הדפים יש משום פגם טכני ולא מהותי.

פסק דינו של בית המשפט קמא

ד.         בית המשפט קיבל את טענות המשיבים וקבע כי ככלל ראוי לבחור בהצעה הזולה ביותר, וזו היתה של המשיבה; בנסיבות של הקושי שהעלתה הועדה המקצועית היתה ועדת המכרזים רשאית להזמין את המשיבים לבירור (תקנה 20(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993); לאחר הבירור רשאית היתה להחליט בשונה מן הועדה המקצועית. עוד נקבע, כי המסמך המחייב היה תדפיס ההצעה, ולכן לא היה פגם ברישום ההנחה על גבי התדפיס ולא בדיסקט. אף באשר להנחה ובאשר לחתימה על כל העמודים נדחתה טענת המערערת. סוף דבר, לשיטת בית המשפט לא נפלו פגמים מהותיים בהצעת המשיבה 2, ולא נמצא פגם בהתנהלות ועדת המכרזים אל מול המציעים ואל מול הועדה המקצועית. לנוכח האמור, נדחתה העתירה. הושתו על המערערת הוצאות בסך 30,000 ש"ח לכל אחת מן המשיבות, הרכבת והזוכה.

טענת המערערת

ה.         המערערת חוזרת על מרבית טיעוניה בבית משפט קמא. לטענתה, שגה בית המשפט בכך שלא ייחס את המשקל הראוי לרישומה של ההנחה בכתב יד בהצעת המשיבה 2. זאת שכן בכך פעלה המשיבה 2 בניגוד לדרישות תנאי המכרז ובניגוד להלכה לפיה יש להקפיד באופן דווקני על קיום הנהלים הפורמליים של המכרז, כדי לא לפגוע בעיקרון השויון. בנוסף, מצביעה המערערת על כך שבהצעת המשיבה 2 שונה סכום ההצעה במלים מסכום ההצעה בכתב. לטענתה, בכך נתאפשר למשיבה 2 טווח תמרון פסול בבואה לבחור את הפרשנות הנוחה לה לאחר שייוודע מה הציעו המציעים האחרים. עוד נטען, כי פגמים רבים, שכל אחד מהם בנפרד יכול היה להיחשב טכני, בהצטרפם יחדיו פגמו באופן מהותי בהצעה. בנוסף, נטען כי לא היה בסמכות ועדת המכרזים לדרוש ולקבל את הצהרת המשיבה 2 שתעמוד במחירי ההצעה. שכן בכך נפגע השויון בין המציעים. תקנה 20 (ה) לתקנות חובת המכרזים אמנם מאפשרת דרישת הבהרות מקום בו יש ערפול או חוסר בהירות, אולם אין לדרוש הצהרה לגבי הנכונות לעמוד בהצעה. עוד נטען, כי החלטת ועדת המכרזים לדחות את המלצת הועדה המקצועית נגועה בחוסר סבירות קיצוני. המערערת קובלת גם על הוצאות המשפט הגבוהות שהוטלו עליה.

טענות המשיבים בערעור

ו.          המשיבים סומכים את ידם על קביעות בית המשפט קמא. לטענתם, הקביעה לפיה תדפיס ההחלטה מחייב ולא הקובץ הכלול בדיסקט, היא ממצא עובדתי; על כן, רישום ההנחה על התדפיס בלבד אינו פגם מהותי. עוד נטען, כי הרשות המוסמכת לקבל החלטות אצל המשיבה 1 בכל הנוגע להליכי מכרז, היא ועדת המכרזים. הועדה המקצועית היא גורם מייעץ גרידא, ואין הועדה חותמת גומי לה.  יתירה מכך, עצם הטענה שהצעת המשיבה 2 אינה מאוזנת על פי חוות דעתה הראשונית של הועדה המקצועית, אין בה כשלעצמה כדי להביא לפסילת ההצעה כל עוד אין חשש ממשי שלא יקוימו העבודות נשוא המכרז, וכל חשש הוסר בעקבות הליך הבירור עם המשיבה 2. דברים אלה מקבלים משנה תוקף, כנטען, נוכח היותה של הצעת המשיבה 2 סבירה ביחס לאומדן שערכה המשיבה 1 בטרם המכרז. נטען כי הסמכות להליך הבירור שערכה ועדת המכרזים נתונה לה מכוח תקנה 20 (ה) לתקנות חובת המכרזים והן מכוח ס' 15.5 לתנאי המכרז, לפיו:

"הרכבת (המשיבה 1- א"ר) שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם... וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ