אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מיטרוניקס בע"מ נ' GEFEG – NECKAR ANTRIEBSSYSTEME GMBH

מיטרוניקס בע"מ נ' GEFEG – NECKAR ANTRIEBSSYSTEME GMBH

תאריך פרסום : 12/07/2017 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון כבית משפט לערעורים אזרחיים
1553-16
11/07/2017
בפני השופטים :
1. ע' פוגלמן
2. ע' ברון
3. ג' קרא


- נגד -
המערערת:
מיטרוניקס בע"מ
עו"ד דוד זילר
עו"ד יפעת פגיס-גלמן
עו"ד יותם בלאושילד
המשיבה:
GEFEG - NECKAR ANTRIEBSSYSTEME GMBH
עו"ד רון עוזרי
פסק דין
 

השופט ע' פוגלמן:

 

           ערעור על פסק הדין של בית משפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ד' קרת-מאיר) שקיבל תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם בין המשיבה למערערת.

 

  1. המערערת היא חברה ציבורית המאוגדת בישראל ומתמחה בפיתוח רובוטים לניקוי בריכות שחייה. המשיבה היא חברה המאוגדת בגרמניה המייצרת מנועים חשמליים, אשר סיפקה מנועים למערערת. ביום 21.12.2005 חתמו הצדדים על הסכם מסגרת (להלן:ההסכם) אשר נועד, בין היתר, ליתן למערערת מחירים אטרקטיביים לרכישת מנועים מהמשיבה, כתלות בכמות המנועים שיירכשו. הנספח להסכם הוא טבלה המתארת תלות בין מחיר יחידה לבין כמות היחידות הנרכשות בעונה, כך שככל שכמות המנועים הנרכשת גדולה יותר יהא מחיר יחידה נמוך יותר. במסגרת ההסכם התחייבה המערערת לעשות מאמץ לרכישת הכמות הגדולה ביותר המתוארת בנספח להסכם בכל עונה; בעוד שהמשיבה התחייבה לספק את היחידות הנדרשות בסכומים המצוינים בנספח. עוד נקבע כי ההסכם יחול החל מיום 1.7.2005 ועד ליום 30.6.2008; כי תוקפו יוארך באופן אוטומטי גם לאחר המועד האמור, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים; וכי התנאים והכמויות משנת 2008 יהיו בתוקף עד להסכמה אחרת. יצוין כי עובר לחתימת ההסכם התקיימה התקשרות עסקית ממושכת בין המערערת לבין המשיבה, על גלגוליה המשפטיים השונים.

 

  1.        בתחילת כל תקופה מוגדרת העבירה המערערת למשיבה תחזית תקופתית בה פורטו כמויות וסוגי המנועים אותם מתכוונת המערערת להזמין במהלך אותה תקופה – וזאת הן עובר לעריכת ההסכם הן לאחריה. במוקד הדיון שתי תחזיות שהעבירה המערערת למשיבה – האחת, תחזית רבעונית לתקופה שבין ינואר לבין מרץ 2007 שהעבירה המערערת למשיבה ביום 3.11.2006, שלפיה המערערת עתידה לרכוש בתקופה האמורה 26,814 מנועים מהמשיבה; השנייה – תחזית שנתית לתקופה שבין נובמבר 2007 לבין אוקטובר 2008 שהעבירה המערערת למשיבה ביום 11.10.2007, שלפיה המערערת עתידה לרכוש בתקופה האמורה 14,638 מנועים. בפועל, רכשה המערערת מהמשיבה בשתי תקופות אלה כמות פחותה באופן משמעותי מזו שצוינה בתחזיות האמורות. עוד יצוין, כי ביני לביני, ביום 9.11.2006 שיגר המנכ"ל הטכני של המשיבה הודעת דואר אלקטרוני למנכ"ל ולמנהל הרכש של המערערת בה הבהיר כי בשל עליית מחירי חומרי הגלם על המשיבה להעלות את מחירי המנועים בשיעורים כאלה ואחרים, כאשר עליית המחירים תחול על משלוחי המנועים שיבוצעו החל מיום 1.1.2007 (להלן: הודעת עליית המחירים).

 

  1. בהמשך, הגישה המשיבה נגד המערערת תביעה בטענה כי זו האחרונה הפרה את ההסכם בכך שלא קיימה את התחייבותה לרכוש מהמשיבה את כמות המנועים שפורטה בתחזיותיה ועברה להתקשר מול יצרנים אחרים, ובכך הותירה את המשיבה עם מלאי של חלפים עודפים המותאמים לדרישות המערערת בלבד, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת כדין על ביטול ההסכם. המשיבה העמידה תביעתה על סך מיליון יורו.  המערערת מצדה הגישה תביעה שכנגד בגדרה טענה כי ההסכם הופר עם שליחת הודעת עליית המחירים מטעם המשיבה, ועל כן בוטל. נטען כי בשל כך נאלצה המערערת להתקשר במהירות עם יצרנים סינים, אשר סיפקו לה מנועים שסבלו מתקלות סדרתיות שונות. בגין האמור, כך נטען, נאלצה המערערת לשאת בהוצאות ישירות בסך 600,000 דולר, ועל כן העמידה את הסעד הנתבע במסגרת התביעה שכנגד על סכום זה. מכל מקום נטען, כטענת הגנה לתביעתה של המשיבה, כי לתחזיות התקופתיות שנשלחו מטעם המערערת לא היה תוקף מחייב.

 

  1. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי נקבע כי ההתקשרות בין הצדדים הייתה התקשרות ארוכת טווח מסוג "חוזה יחס" – מודל חוזי המתאפיין בגמישות ודינאמיות. זאת, משנקבע כי ההתקשרות האמורה החלה לכל הפחות כעשור לפני שנסתיימה, על אף שעוגנה בכתב רק עם עריכת ההסכם. בהקשר לכך נדחתה טענת המערערת שלפיה נוכח העובדה שמפעל המשיבה החליף בעלות מספר פעמים היחסים בין הצדדים החלו רק בשנת 2004, תוך שנקבע כי העברת הבעלות לא קטעה את היחסים המסחריים בין הצדדים ולא שינתה ממהותם ומנוהגם. עוד נקבע, כי ההתקשרות בין הצדדים היוותה חלק משמעותי מפעילות המשיב; וכי למרות שהתחזיות התקופתיות אינן נזכרות בהסכם, הן בעלות תוקף מחייב נוכח הסתמכות הצדדים עליהן והנוהג שהתפתח ביחס אליהן, בכפוף לסטיות מתקבלות על הדעת.

 

           בית משפט קמא הבהיר כי גם חוזה יחס ניתן לביטול על ידי מתן הודעה זמן סביר מראש, בהתאם לנסיבות כל מקרה. נקבע כי בענייננו, על אף קבלת הודעת העלאת המחירים לא שלחה המערערת למשיבה הודעה על ביטול ההסכם ועל כן באותה העת המשיך ההסכם לעמוד בתקפו. עוד נקבע, כי ההתקשרות בין הצדדים הגיעה לסיומה במהלך חודש אוקטובר 2008 עת חדלה המערערת להזמין מנועים מהמשיבה, ובכך זנחה והפרה את ההסכם ללא מתן הודעה על ביטולו. בהקשר לכך, נדחתה טענת המערערת כי לאחר מתן הודעת העלאת המחירים ביטלו הצדדים את ההסכם בהסכמה והמשיכו בהתקשרותם בהתאם לתנאים שנקבעו באופן פרטני ביחס לכל עסקה ועסקה. בהקשר לכך נקבע, כי בפועל הצדדים המשיכו בהתקשרות ביניהם באותו האופן; וכי מחירי היחידות לאחר מתן הודעת העלאת המחירים תואמים את המחירים הקבועים בהסכם, ומכאן שהצדדים לא זנחו את ההסכם והמשיכו לפעול לפיו.

 

           נוכח האמור, פנה בית המשפט המחוזי לבחינת הסעדים להם זכאית המשיבה בעקבות הפרת ההסכם על ידי המערערת. תחילה נקבע, כי נוכח היקפה ומרכזיותה של ההתקשרות בין הצדדים זכאית המשיבה לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על ביטול ההסכם מטעם המערערת, באופן שמנע ממנה להיערך כראוי להשלכות הפסקת ההתקשרות. לאחר שעמד על השיקולים השונים הדרושים לעניין, קבע בית המשפט המחוזי כי יש להעמיד את פרק הזמן בו היה על המערערת להודיע למשיבה מראש על ביטול ההסכם על שנה, ובגין תקופה זו זכאית המשיבה לפיצויים. עוד נקבע, לאחר סקירת חוות דעת המומחים מטעם הצדדים וראיות נוספות שהוגשו בעניין זה, כי המנועים שסיפקה המשיבה למערערת אינם "מוצרי מדף" כי אם מוצרים ייחודיים שהותאמו לדרישות המערערת, וכי לא ניתן היה למכרם או את רכיביהם לצדדים שלישיים. בית המשפט אימץ את טענות המשיבה לעניין היקף ושווי המלאי העודף שנותר בחזקתה בעקבות הפרת ההסכם נוכח התחזיות המוטעות שהעבירה המערערת, כמו גם את טענותיה לעניין פערי התמחור שנוצרו עקב תמחור המנועים שנרכשו בהתאם לכמויות שהועברו בתחזיות ולא בהתאם לכמות היחידות שנרכשו בפועל. בצד זאת, נדחו טענות המשיבה לעניין הוצאות אחסנת המלאי, ונמצא כי אין לפסוק לה פיצוי בגינן. נוכח האמור פסק בית המשפט את הסעדים הבאים:

 

(-)       בגין המלאי העודף שנותר למשיבה נפסק לזכותה סך של 415,384 יורו. נקבע כי סכום זה עומד על סך 2,216,240 ש"ח לפי שער החליפין יורו/ש"ח נכון ליום 30.12.2008; וכי סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי דין מיום 30.12.2008, ועד למועד תשלומו בפועל.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ