אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מחוזי נצרת: שאלת סמכות נאמן לדון בתביעת חוב של נושה מחשש להכרעות סותרות

מחוזי נצרת: שאלת סמכות נאמן לדון בתביעת חוב של נושה מחשש להכרעות סותרות

תאריך פרסום : 31/10/2013 | גרסת הדפסה
פר"ק
בית המשפט המחוזי נצרת
21285-02-13
29/10/2013
בפני השופט:
עאטף עיילבוני

- נגד -
התובע:
אלקטיסיס בע"מ
הנתבע:
עו"ד גיל הירשמן
החלטה

הקדמה :

ביום 15/9/13 הגישה חברת אלקטיסיס בע"מ (להלן: "אלקטיסיס") ערעור על החלטת הנאמן מיום 3/6/13 במסגרתה קבע כי תביעת החוב של אלקטיסיס על סך של 8,116,258 ש"ח לא נבדקה על ידו, הואיל ונושא המחלוקות הכספיות בינה לבין חברת אמיר שחאדה לבניין ופיתוח בע"מ (בהקפאת הליכים) מצוי בבירור משפטי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (תביעה שהגישה החברה נגד אלקטיסיס על סך של כ- 4 מיליון ש"חבמסגרת ת"א 10814-08-11, ומן העבר השני תביעה שהגישה אלקטיסיס נגד החברה ובעל השליטה בה על סך של כ- 5.8 מיליון ש"ח במסגרת ת"א 764-09-12), וזאת לאחר שבית משפט זה, בית המשפט של חדלות הפירעון, במסגרת החלטתו מיום 20/3/13 (בעקבות דו"ח הנאמן שסווג תחת בקשה מס' 13), התיר לנאמן להמשיך לנהל את ההליכים המשפטיים שם.

ביום 16/9/13 הוגשה בקשה לאישור הסדר נושים של חברת אמיר שחאדה לבניין ופיתוח בע"מ (להלן: "חברת אמיר שחאדה") וחברת א.מ.נ לבניין ולפיתוח בע"מ (להלן: "חברת א.מ.נ"), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בקליפת האגוז, על פי הנטען בבקשה זו, הסדר הנושים אושר על ידי רוב נושי החברות, כך שגם בהינתן התנגדותם של מספר נושים להצעת הסדר הנושים, הושג הרוב הנדרש על פי דין לצורך אישור הסדר נושים לחברות ולבעל השליטה.

מסקנתו העיקרית של הנאמן, היא כי הסדר הנושים המוצע הוא ראוי, הן בהתחשב בהיקף החובות ובתרומת בעל השליטה ומשפחתו, והן בהשוואה להסדרים אחרים בענף הבניין. על פי הנטען, מהווה הסדר הנושים אלטרנטיבה טובה בהרבה מאשר פירוק החברות, שכן בפירוק, תאבד חברת אמיר שחאדה את הסיווג הקבלני, לא יושג הסכם עם המשקיע, ובנסיבות אלה ייגרע סך של כ- 2 מיליון ש"ח ממסת הנכסים והכספים העומדים לחלוקה ולא יוותרו כספים לחלוקה לנושים הבלתי מובטחים של החברות ובעל השליטה.

כאן המקום להדגיש כי בין המקורות למימון ההסדר נכללים גם כספים שיתקבלו במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד חברת אלקטיסיס, כמפורט לעיל.

החלטה זו אמנם ניתנת במסגרת בקשה מס' 47 (ערעור אלקטיסיס על החלטת הנאמן בתביעת החוב שלה), ואולם עניינה בשאלה ממוקדת וצרה יותר - שאלה שעלתה הן במסגרת ערעור אלקטיסיס על החלטת הנאמן בעניין תביעת החוב שלה (בהתעלם מהשאלה אם זה הוגש במועד, אם לאו) והן במסגרת התנגדותה לבקשה לאישור הסדר הנושים - והיא: האם בדין ובצדק לא בדק הנאמן את תביעת החוב של אלקטיסיס, וכפועל יוצא, שלל את כוח הצבעתה של אלקטיסיס במסגרת אסיפות הנושים?

טענות הצדדים :

אלקטיסיס טוענת כי הנאמן לא דחה פוזיטיבית את תביעת החוב שלה, אלא ממקרא החלטתו בתביעת החוב עולה כי ישוב וידון בה לאחר קבלת פסק הדין בהליך המתנהל בין הצדדים, היינו: מדובר בתביעת חוב על תנאי, הכפופה לקבלת פסק דין חלוט לטובת אלקטיסיס.לשיטתה, שתיקת הנאמן ביחס לתביעת החוב שלה אינה מנומקת כנדרש.

עוד טוענת אלקטיסיס כי הגישה תביעת חוב במועד וזו לא נדחתה, כך שלא הייתה כל מניעה כי תצביע כדין במסגרת אסיפת הנושים אליה זומנה, וזאת גם לפי תנאי הסף שנקבעו על ידי הנאמן עצמו להשתתפות ולהצבעה באסיפות הנושים.

לטענת אלקטיסיס, הנאמן לא כלל את נשייתה בהצעה ובהצבעות, ואילו היה עושה כן, לא היה מצליח להשיג את הרוב הדרוש לתמיכה בהסדר.   

יתירה מכך, לטענת אלקטיסיס, לא מופיע בהסדר המוצע גם כל מנגנון להבטחת זכויותיה וחלוקת דיבידנד עבורה, ככל שתביעתה נגד חברת אמיר שחאדה תתקבל וכפועל יוצא תאושר תביעת החוב שלה. טענה זו, יובהר כבר כעת, חורגת מגדרי החלטה זו, ואולם מכל מקום, הנאמן הבהיר במסגרת דו"ח משלים שהמציא לתיק בית המשפט כי בעל השליטה בחברה מוכן לממן סכום רזרבי להבטחת תשלום דיבידנד לאלקטיסיס, בהתאם לשיעור הדיבידנד שישולם ליתר הנושים בקבוצת הנשייה הרלוונטית, כך שהכרעה בטענה זו למעשה מתייתרת.

מנגד, לטענת הנאמן, מעבר לכך שערעור אלקטיסיס לא הוגש במועד (טענה שאינני מוצא להכריע בה בגדרי החלטה זו, שכן ממילא הטענות הרלוונטיות לענייננו הועלו גם במסגרת התנגדותה של אלקטיסיס לבקשה לאישור הסדר הנושים), הרי שגם לגוף הטענות אין בהן ממש ויש לדחותן.

הנאמן טוען כי לא נפל כל דופי בהחלטתו שלא לבדוק את תביעת החוב של אלקטיסיס, בהינתן העובדה שההתדיינות בעניינה מתבררת במסגרת ההליך בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. לשיטתו, בנסיבות אלה, אין להכיר באלקטיסיס ככזו הזכאית להצביע באסיפות הנושים וממילא שאין מקום לסווגה כנושה בלתי מובטחת האוחזת בערבות אישית לצורך ההצבעה.

הנאמן טוען עוד כי במסגרת תביעת החוב שהגישה אלקטיסיס נעשה ניסיון לבצע מקצה שיפורים, שכן בעוד שהתביעה שהוגשה על ידי אלקטיסיס לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הועמדה על סך של כ- 5.8 מיליון ש"ח, הרי שתביעת החוב הועמדה על כ- 8 מיליון ש"ח. לשיטתו, אף בהינתן העובדה שלא מכבר הגישה אלקטיסיס במסגרת ההליך המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לפיצול סעדים (בקשה שטרם הוכרעה), הרי שמשלא תבעה בשעתו את מלוא הסכום בו נקבה לבסוף במסגרת תביעת החוב - מוצתה העילה, ואין להתיר לה לתבוע במסגרת תביעת החוב מעבר לסך שנתבע במסגרת ההליכים המשפטיים.

לטענת הנאמן, אין לקבוע כי תביעת חוב שהועברה להתדיינות בפני ערכאה אזרחית תצטרף למסכת הנשייה בטרם הוכרעו הטענות לגופן. מטעם זה, סבור הנאמן כי משטרם הוכרעו ההליכים בתל-אביב, אין לראות באי הכרעה מצד הנאמן בתביעת החוב משום הכרעה אוטומטית לטובת אלקטיסיס ואין להכיר בתביעת החוב של אלקטיסיס כתביעת חוב שהתקבלה על תנאי, אלא יש לדחותה.

הנאמן ממשיך וטוען כי משיש לראות בתביעת החוב של אלקטיסיס כתביעת חוב שנדחתה, הרי שעל פי הוראות תקנות 28(א) ו- 24(ב) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002, אינה זכאית להצביע באסיפות הנושים, ומסיבה זו, הצבעתה נגד הסדר הנושים נרשמה אך ורק "לפרוטוקול" (לאחר שהובהר לאלקטיסיס, במעמד האסיפה, שהיא אינה זכאית להצביע באסיפת הנושים).

כן טוען הנאמן כי אין לאפשר לאלקטיסיס להצביע בדבר גורלו של ההסדר לנוכח הטענה שהושמעה מפי מספר גורמים בחברת אמיר שחאדה ומחוצה לה, שלפיה התנהלות אלקטיסיס בעצמה היא אחד הגורמים שהביאו לקריסתה של החברה.

הנאמן מבהיר כי גם אם יינתן בסופו של יום פסק דין לטובת אלקטיסיס במסגרת ההליך המתנהל בתל-אביב, כי אז כל שתהא אלקטיסיס רשאית לעשות הוא לפנות לנאמן ולהמציא לו את פסק הדין כהוכחת חוב, ואולם בין כה וכה תהא מחויבת להוראות הסדר הנושים, ככל שזה יאושר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ