אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מור נ' רוזנפלד

מור נ' רוזנפלד

תאריך פרסום : 11/07/2013 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום אשדוד
25412-09-12
30/06/2013
בפני השופט:
עידית כלפה

- נגד -
התובע:
ארז יוגב תדהר
הנתבע:
1. אלי מור
2. עו"ד

החלטה

1.בקשת רשות להתגונן בפני תובענה בסדר דין מקוצר על סך של 146,285 ₪, הנתבע כפיצוי מוסכם בגין הפרה נטענת מצידו של המבקש של הסכם למכירת זכויותיו בבית מגורים, למשיב.

החלטה זו ניתנת לאחר דיון שהתקיים בפני בבקשה, במסגרתו נחקרו המבקש ואביו והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, לפי בקשת ב"כ המשיב.

המדובר בהסכם מכר מיום 27.6.11 במסגרתו, בסעיף 10 להסכם, תנאי מתלה לפיו ככל שלא תאושר הלוואת משכנתא לרוכש (המשיב) עד ליום 10.7.11, הרי שהסכם המכר יהא בטל מעיקרו, והרוכש מחויב אפוא להודיע בכתב עד למועד זה על קיומו או ביטולו של ההסכם. הוסכם, כי העדר הודעה כאמור מהווה הסכמה לביטול ההסכם מעיקרו, ובמקרה כזה ישולם למוכר פיצוי בסך של 10,000 ₪, זאת מבלי לעכב השבת כספי התמורה לרוכש.

מאחר וביום 13.7.11 שולמו על חשבון התמורה סך של 283,000 ₪, הרי שהיה על המשיב להשיב למבקש סך של 273,000 ₪ (לאחר קיזוז 10,000 ₪ כמוסכם), ומשלא עשה כן הפר את ההסכם בהפרה יסודית המזכה את המשיב בפיצוי מוסכם בסך 140,000 ₪ (לאחר הקיזוז כאמור), מכח הוראת סעיף 8 להסכם, שעניינו הפרת ההסכם ופיצוי מוסכם.

2.המבקש טוען כי המדובר בהסכם מכר אשר הופר לכתחילה בידי המשיב, הפרה בגינה כאמור מפורשות בהסכם, נתבטל ההסכם מעיקרו ולפיכך אין עוד תחולה להוראותיו על הצדדים, וודאי שאינו מקים עילה לתביעת פיצויים או כל סעד אחר מכוחו.

לעמדת המבקש, לכל היותר עומדת למשיב הזכות להשבת הכספים ותביעת השבה אכן הוגשה על ידו, בבית משפט השלום באשקלון.

המבקש טוען כי המשיב הוא זה אשר הפר את ההסכם, לאור הוראת סעיף 10.3 להסכם המכר לפיו עם ביטולו בשל הפעלת התנאי המתלה, מתחייבים הקונה והוריו לפנות את הדירה לא יאוחר מיום 1.9.11, ועד למועד זה יתגוררו בדירה בתנאי שכירות.

בפועל, פונה הנכס רק ביום 26.7.12, ורק לאחר שהוגשה כנגד המשיב והוריו תביעת פינוי, והפרת ההסכם מתבטאת גם באי תשלום דמי השכירות, אף למועדים שקדמו לחתימת הסכם המכר. לפיכך, למצער יש לקזז מסכום התביעה את סכום הפיצוי המוסכם, לו זכאי דווקא המבקש.

בהתאם לתחשיב שערך, חייב המשיב למבקש ו/או להוריו סך של 317,000 ₪, בגין נזקים שונים כמפורט במסגרת התביעה הנוספת שהוגש ע"י המשיב, באשקלון, וזאת מלבד זכות קיזוז הפיצוי המוסכם, העומדת לרשותו.

עוד טוען המבקש כי הפרת ההסכם בידי המשיב והוריו, בדבר אי פינוי הנכס, הסבה למבקש נזקים נוספים, כגון סיכול עסקת מכר שעמדה על הפרק ואשר הביא למכירתו ע"י המבקש רק לאחר מועד הפינוי, במחיר נמוך משמעותית מזה שהוצע.

זאת, מעבר לעובדה כי המשיב ומי מטעמו ניסו להביא פעם אחר פעם למימוש ההסכם, אולם הדבר לא צלח, ולפיכך הטענה כי לא הושבו לו מיידית כספי התמורה, שעה שהינו מנהל מו"מ לחתימה על הסכם, אינה אלא התנהלות הנגועה בחוסר תום לב.

3.כידוע, הלכה היא כי בשלב בו שוקל בית המשפט האם ליתן למבקש רשות להתגונן בפני תובענה, אין מוטל על מבקש הרשות אלא עול הוכחה מצומצם, במסגרתו לא נשקלים שיקולי מהימנות, לא נבדקות הראיות לגופן והרשות ניתנת מקום שאין הגנתו של המבקש קורסת בחקירתו הנגדית או מתמוטטת נוכח החומר הקיים, ואף אם נותרת היא בגדר הגנה בדוחק.

כלל ידוע הוא כי הדיון בבקשת הרשות להתגונן אינו יכול לבוא במקום המשפט, וכי רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו, רק אז תידחה התנגדותו.

בשלב זה, לא רשאי בית המשפט לקבוע עובדות, או לברר את המצב הקיים לאשורו, וככל שמבקש הרשות מאשר בחקירתו טענותיו בתצהיר, יש ליתן לו הרשות. חקירת המבקש נועדה להביא את המצהיר לנסיגה מן הגרסה האמורה בתצהירו, כלומר להציל מפיו מידע שימוטט את ההגנה על פי התצהיר, וככל שהדבר לא הושג והמצהיר עומד על טענותיו, אין מקום להמשך בירור במסגרת הבקשה, שכן זו אינה באה במקומו של המשפט עצמו.

יפים הדברים שנאמרו בעניין זה בע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (ניתן ביום 9.12.09, לא פורסם):

"התביעה בסדר דין מקוצר מעמידה בפני הנתבע "משוכה" דיונית טרומית, בדמות הצורך בקבלת רשות להתגונן. הואיל ומשוכה זו מפרה את האיזון הדיוני בין התובע לנתבע, הבקשה למתן רשות להתגונן תידחה רק כאשר ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו ...

בפסיקה הענפה שנתגבשה במהלך השנים, נקבע כי עול ההוכחה המוטל על המבקש להתגונן הינו קל: "בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה..." (ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' Warner, פ"ד מו(2) 273, 277 (1992)). הנתבע יקבל רשות להתגונן גם אם הסתפק בהעלאת טענה בעל-פה שיש בה כדי לסתור מסמך בכתב (ע"א 390/59 רוז'ינסקי נ' וייט, פ"ד יג(3) 2149 (1959)). החובה המוטלת על הנתבע, במסגרת הבקשה, הינה לאשר את טענותיו בתצהיר. משעשה כן, "עומדות, איפוא, טענות ההגנה בחזקת אמת, ובית המשפט שואל את עצמו: בהנחה שהגנת הנתבע אמת היא היכול הנתבע לזכות במשפט? אם התשובה על כך היא 'כן' נותנים לנתבע רשות להתגונן". זאת ועוד, "בדונו בבקשה למתן רשות להתגונן, אין השופט, או הרשם, רשאי לקבוע עובדות, כדרך שעובדות נקבעות בתצהיר לצורך הליכי ביניים. לא זו מטרתו של סדר הדין המקוצר. אין השופט רשאי, בשלב זה לשקול את מהימנות העדות ולסרב לנתבע רשות להתגונן מפני שאינו נותן בו אמון". נובע מכך, "כי אין הנתבע חייב לשכנע את השופט שטענותיו בתצהיר – אמת הן. די לו להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן".

...

בפסיקתו של בית משפט זה מן השנים האחרונות הנטייה היא, ככלל, ליתן רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה ... נטייתו זו נובעת, בין השאר, ממעמדה של הזכות להתגונן: "זכות זו, ביסודה, שקולה כזכות דיונית בעלת מימד חוקתי, בדומה, וכפועל נגזר, מזכות הפנייה לערכאות של התובע, אשר הוכרה במשפטנו כבעלת אופי חוקתי"; לכן נקבע כי "בשל מעמדה הרם של הזכות הדיונית להתגונן, יש צורך במידת וודאות גבוהה בדבר חוסר רצינותן והעדר ממשותן של טענות ההגנה, כדי להצדיק דחיית בקשה לרשות להתגונן" (ע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ ([פורסם בנבו], 15.6.09), פסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה."

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ