אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור נ' הרמן(מנהל עיזבון) ואח'

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור נ' הרמן(מנהל עיזבון) ואח'

תאריך פרסום : 18/08/2011 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חדרה
150-03-10
18/08/2011
בפני השופט:
נאסר ג'השאן

- נגד -
התובע:
מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור
הנתבע:
1. שוורץ הרמן (מנהל עיזבון)
2. פולדי שוורץ
3. מנחם גנדבי

פסק-דין

פסק דין

1.תביעה לסילוק ידם של הנתבעים ממבנה הניצב על חלקה 275 בגוש 10102 (להלן: "הנכס").

2.ואלה הצדדים לתביעה: התובעת הינה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור (להלן :"התובעת" או "המועצה"), הנתבע מס' 1 הוא עזבונו של המנוח הרמן שוורץ, הנתבע מס' 2 הינו בנו של שוורץ ז"ל הנ"ל שמחזיק בנכס ואילו הנתבע מס' 3 הינו שוכר חנויות בנכס, עפ"י הסכמים בין שוורץ ז"ל ובנו- הנתבע מס' 2 .

3.רוב העובדות אינן שנויות במחלוקת, והצדדים חוזרים על עובדות אלה הן בכתבי הטענות והן בתצהירים שהגישו. הצדדים מסכימים בסיכומיהם, כי המחלוקת בין הצדדים משפטית בעיקרה; לפיכך, אציג העובדות המוסכמות כפי שהן עולות מכתבי הטענות ומתצהירי הצדדים.

העובדות הדרושות לעניין, כפי שהן עולות מטענות הצדדים והמסמכים שצירפו:

4.עפ"י הסכם מיום 30.9.1957 חכרה המועצה מהחברה להתיישבות היהודים בא"י- פיק"א (להלן: "פיק"א) את החלקה הידועה כחלקה 257 בגוש 10102 (להלן: "החלקה"), עליה היה ניצב מבנה הדואר הישן.

5.עפ"י הסכם החכירה המצורף כנספח ב' לתיק המוצגים מטעם התובעת, חכרה המועצה את החלקה החל מיום 1.10.1957 וכלה ביום 30.6.2006 (סעיף 2 להסכם החכירה), עוד הוסכם בהסכם, כי מטרת החכירה היא בניית מבנים מסחריים על החלקה (סעיף 3 להסכם החכירה). בנוסף, הוסכם כי עם תום החכירה או עם ביטולה "יפנה החוכר את הנכסים ויחזירם לפיק"א במצב טוב" (סעיף 14 להסכם החכירה). סעיף נוסף החשוב למחלוקת כאן, הוא סעיף 15 (א) להסכם החכירה שכותרתו היא- "הארכת החוזה" הקובע כדלקמן:

בשנת החכירה האחרונה, וכתנאי שהחוכר מילא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיה החוכר רשאי לבקש מאת פיק"א כי תאריך את תקופת החכירה לעוד 35 שנים, ופיק"א תסכים להארכת החכירה בהתחשב עם הוראות הסכם זה לגבי הערכות ומידת התשלומים ושאר התנאים הנזכרים בהסכם זה. על החוכר לבקשת את הארכה בכתב שלושה חודשים לפני תום תקופת החכירה הנזכרת בסעיף 2 להסכם זה".

6.בסעיפים הנוספים להסכם החכירה, הוסיפו הצדדים, בכתב יד, מספר סעיפים, ובין היתר, סעיף הקובע כי במעמד החתימה על ההסכם שילמה המועצה תשלום בגין מלוא דמי החכירה עד תום תקופת החכירה.

7.ביום 10.9.1961 נחתם הסכם בין המועצה לבין מר אורי פרלמן (להלן : "פרלמן")- המצורף כנספח ג' לתיק המוצגים שהגישה המועצה (להלן: "הסכם המועצה- פרלמן"). עפ"י ההסכם, אשר נחתם בעקבות פרסום מכרז להחכרת החלקה בחכירת משנה, החכירה המועצה, בחכירת משנה, את החלקה למר פרלמן, וזאת עד ליום 30.9.2006 (דהיינו עד לתום הסכם החכירה בין המועצה לבין פיק"א) (ראו סעיף 3 להסכם הנ"ל). בסעיף 5 להסכם הנ"ל נקבע כי פרלמן יהיה רשאי להשתמש במבנה הניצב על החלקה למטרה מסחרית בלבד ובלבד שיקבל מראש ובכתב את אישור המועצה. סעיף חשוב לענייננו, הוא סעיף 15 סיפא להסכם הקובע הוראה בהאי לישנא:

" הוסכם בין הצדדים שאם ק.ק.ל תסכים להאריך את תקופת החכירה לגבי הנכס תאריך המועצה את תקופת החכירה של חוזה זה באופן מקביל לתקופת הארכה של החוזה שלה עם ק.ק.ל בתנאי שכל תשלום שתצטרך לשלם המועצה לק.ק.ל עבור הארכת תקופת החכירה עבור דמי חכירה או מכל סיבה שהיא בקשר עם כך, ישלם החוכר למועצה לפי דרישתה הראשונה של המועצה".

8.ביום 30.1.1968 נחתם הסכם נוסף בין פרלמן ז"ל לבין המועצה (נספח ד' לתיק המוצגים שהגישה המועצה), בגדרו הסכימה המועצה כי פרלמן ז"ל יבנה שלוש חנויות נוספות. אין חולקין, כי המועצה התירה לפרלמן להשכיר את החנויות שבנה, ללא צורך באישור מיוחד (סעיף 9 לתצהיר עדות ראשית של מר יהודה וקנין מטעם המועצה).

9.ביום 4.6.1980 הלך פרלמן לעולמו ואשתו, הגב' פרלמן הניה ירשה את נכסיו לרבות זכויותיו בנכס (ראו צוואה וצו לקיומה- נספח ה' לתצהיר מר וקנין מטעם המועצה).

10.בשנת 1971 שכר אביו של הנתבע מס' 2, המנוח הרמן שוורץ (להלן : "המנוח שוורץ") חלק מן החנויות (ראו נספח ג' לתצהירו של פולדי שוורץ- הנתבע מס' 2)- הסכם שאינו חושב לענייננו. ההסכם החשוב לענייננו הוא הסכם מיום 30.10.1993 בין הגב' הניה פרלמן לבין המנוח שוורץ הסכם, לפיו מכרה הגב' פרלמן את מלוא זכויותיה על פי הסכם החכירה עם המועצה (ראו נספח ו' לתיק המוצגים שהגישה המועצה). עפ"י ההסכם קיבל המנוח שוורץ את מלוא זכויות פרלמן כלפי המועצה, עפ"י הסכם המועצה-פרלמן.

11.ביום 15.7.04 לאחר שהיה ברור למועצה כי המנוח שוורץ הפך להיות חוכר משנה במקום פרלמן (ראו נספח ד' לתצהיר מר וקנין- חוות דעת משפטית לגבי מעמד המנוח שוורץ בנכס), נחתם בין המועצה לבין המנוח שוורץ חוזה חכירת משנה, (נספח ז' לתיק המוצגים מטעם המועצה - להלן : "הסכם המועצה- שוורץ"). נעמוד על הוראות ההסכם בשל חשיבותם לענייננו:

א)סעיף 2 להסכם קובע כי " המועצה מחכירה בזאת לחוכר בחכירת משנה, והחוכר חוכר בזאת מהמועצה בחכירת משנה את החלקה הנ"ל, הכל עפ"י התנאים המפורטים בחוזה חכירת המשנה (שהוגדר ב"הואיל" השני כהסכם חכירת המשנה בין המועצה לבין פרלמן ז"ל- נ.ג') ובהסכם הנוסף ( שהוגדר "בהואיל" השלישי כהסכם בין המועצה לבין פרלמן מיום 30.1.68 עליו עמדנו לעיל- נ.ג').

ב)שני סעיפים החשובים להכרעה הם סעיפים 15 ו- 16 להסכם; וזו לשון שני הסעיפים:

"15.הוסכם בין הצדדים כי אם קק"ל תסכים להאריך את תקופת החכירה לגבי הנכס, תאריך המועצה את תקופת חכירת המשנה עפ"י החוזה באופן מקביל תקופת הארכה של החוזה שלה עם קק"ל, בתנאי שכל תשלום שתצטרך לשלם המועצה לקק"ל עבור הארכת תקופת החכירה עבור דמי החכירה או מכל סיבה שהיא בקשר לכך, ישלם החוכר למועצה לפי דרישתה הראשונה של המועצה.

16.עם תום תקופת חכירת המשנה, לפי חוזה זה, מתחייב החוכר להחזיר את החזקה בנכס לידי המועצה כשהוא חופשי מחפץ ואיש ובמצב תקין וראוי לשימוש, למעט פחת סביר כתוצאה משימוש סביר במבנה".

12.המנוח שוורץ הלך לעולמו ביום 30.8.2007. רעייתו הלכה לעולמה לפניו, על כן, לאור האמור בצו קיום הצוואה, ולאר הסתלקות בנו יעקב שוורץ, הפך בנו - הנתבע מס' 2, ליורשו היחיד (ראו החלטתי מיום 22.5.2011 בגדרה הוריתי על קבלת צו קיום הצוואה שצורף לסיכומי הנתבעים 1 ו- 2).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ