אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> כהאן שושני ואח' נ' א.ב. רימונים בע"מ

כהאן שושני ואח' נ' א.ב. רימונים בע"מ

תאריך פרסום : 28/10/2013 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי חיפה
51335-05-13
20/10/2013
בפני השופט:
שטמר – אב"ד

- נגד -
התובע:
1. נמרוד כהאן שושני
2. גד שווגר
3. טליה שווגר

הנתבע:
א.ב. רימונים בע"מ
פסק-דין

פסק דין

השופט ד"ר מנחם רניאל:

1.רקע

נמרוד כהאן שושני, גד שווגר וטליה שווגר (להלן: שווגר ושושני) היו הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה 20 בגוש 11184 ברמת ישי. לאחר שהתקשרות עם קבלן אחר נכשלה, התקשרו שווגר ושושני ביום 30.12.03 בהסכם קומבינציה עם א.ב. רימונים בע"מ (להלן: רימונים), לפיו מכרו לרימונים חלק מהמקרקעין בתמורה, בין היתר, לבניית 4 דירות, שתיים לשושני ושתיים לשווגר. שווגר ושושני הגישו תביעות נפרדות, שאוחדו, נגד רימונים, בשל הפרות שונות של ההסכם.

ביום 14.4.13 ניתן פסק דינה של שופטת בית משפט השלום בחיפה כמאלה ג'דעון בתביעות המאוחדות. בפסק הדין נתקבלה התביעה. רימונים חוייבה לשלם לשווגר סך 222,406 ₪ ולשלם לשושני סך 108,840 ₪.

שני הצדדים הגישו ערעורים על פסק הדין. עיקר ערעורם של שווגר ושושני נסוב על הטענה שבית המשפט קבע סכומים נומינליים ולא הוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק. עיקר ערעורה של רימונים נסוב על הטענה שהרימונים לא הפרה את ההסכם, משום ששווגר ושוני הסכימו להפרות. ממילא, אין לחייבה בפיצויים בשל הפרה.

2.אי התאמה בשטחי הגינות

בסעיף 2.5 להסכם נקבע כי שטחם של השטחים המקורים בכל אחת מדירות שווגר ושושני "לא יפחת מ- 119 מ"ר" וכי לכל אחת מהדירות יוצמדו שתי חניות בשטח שלא יפחת מ- 25 מ"ר. כן נקבע כי לאחת הדירות יוצמד שטח קרקע של 125 מ"ר ולשנייה שטח של 180 מ"ר, הם שטחי הגינות. בית המשפט קמא מינה את המודד ושמאי המקרקעין מוטי זייד כמומחה מטעם בית המשפט, וזה קבע ששטח הגינה הראשונה הוא 64.66 מ"ר במקום 125 מ"ר ושטח הגינה השניה 126.37 מ"ר במקום 180 מ"ר. סך כל השטחים החסרים הוא 113.97 מ"ר.

חוות דעתו של מר זייד באשר לשטח הגינות לא נסתרה. המומחה נכשל בהגנה על מסקנותיו באשר לשטחי החניה, אבל לא נתבע דבר באשר לשטחי החניה, והם לא חלק מהמחלוקת שבין הצדדים. בדין דחתה השופטת המלומדת גם את הטענות בדבר פסילת המומחה בשל פניה לצדדים או פגיעה באובייקטיביות שלה.

רימונים טענה בפני בית המשפט קמא, ושבה וטענה בפנינו, ששווגר ושושני הסכימו לשטחי הגינה בחתימתם על הבקשה להיתר בניה, וכי הבנין נבנה בהתאמה לתשריט היתר הבניה. דין טענה זו להידחות. אף אם לא נאמץ את קביעת בית המשפט קמא, כי אין לייחס לחתימה על בקשה להיתר בניה מעמד של שינוי ההסכם, הרי עיון בתשריט הבקשה להיתר בניה מעלה שלא נקבעו בו שטחי הגינות, לא במפורש ולא על ידי חישוב יתרת השטחים הפתוחים לאחר הפחתת התכסית. בהיתר הבניה נותרו שטחים פתוחים, שרימונים חילקה אותם לאחר מכן בין 36 היחידות לפי רצונה. ממילא, חתימה על היתר שאינו קובע את שטחי הגינה אינה הסכמה לשטחי גינה פחותים ממה שהוסכם בהסכם.

על כן, בדין קבעה השופטת המלומדת, שרימונים הפרה את התחייבותה לשווגר ושושני בכל הנוגע לשטחי הגינות, בהיקף של 113.97 מ"ר.

3.שווי שטחי הגינות

בית המשפט קמא מינה מומחה מטעם בית המשפט, מר מיכאל קרבצ'יק, שהעריך את שווים של השטחים החסרים בסך 116,368 ₪ נכון ליום 24.12.11. חוות דעתו בענין זה נפסלה בדין על ידי בית המשפט. מר קרבצ'יק לא שימש כמומחה מוסכם, ולכן לא חלה תקנה 130 (ג), דהיינו שחוות דעת מומחה התובעים משמשת כראיה כשרה בפני בית המשפט. השופטת המלומדת אימצה את חוות דעתו של מר חורי מטעם שווגר ושושני לפיה שווי מ"ר מבונה הוא 1,200 ₪ ליום 27.9.07, שהם 1,287 ליום פסק הדין. עוד קבעה ששווי שטח גינה הוא 30% משווי שטח מבונה, כפי שקבע המומחה קרבצ'יק (מר חורי קבע 32.5%). על כן פסקה לשווגר בגין שתי הדירות 47,422 ₪, שהוא סכום צמוד ליום מתן פסק הדין, על פי מדד תשומות הבניה.

רימונים טוענת שלא ניתן לאמץ את חוות דעתו של מר חורי, שלא נחקר כלל. בית המשפט ציין בצדק, שרימונים לא הגישה חוות דעת מטעמה, ולא ביקשה לחקור את מר חורי, למרות שהיתה לה זכות לכך בנסיבות הענין. ואולם, אין צורך לדון בטענה זו, משום נושא הפיצוי המוסכם.

4.הפיצוי המוסכם

כפי שנקבע לעיל, אכן הפרה רימונים את ההסכם בהפחתת שטחי הגינות, ועל כן חל האמור בסעיף 20.1 להסכם, לפיו:

"כל צד שיפר תנאי עיקרי מתנאי מתנאי הסכם זה וההפרה לא תתוקן תוך 60 יום ממתן התראה בכתב בדבר ההפרה, יהיה חייב לשלם למשנהו פיצויים או מניעת רווח בייגרמו למשנהו כפיצויים קבועים ומוערכים מראש בסך של 60,000 דולר, ואשר ישולם לצד השני תוך 90 יום ממועד ההתראה בדבר ההפרה ובלבד שההפרה לא תוקנה במלואה".

שווגר תבעו 30,000 דולר ושושני תבע 30,000 דולר. בדין דחה בית המשפט קמא את הטענה להפחתת הפיצוי בטענה שאינו מתאים לנזק שהיה צפוי מראש. לפיכך, בדין פסק 30,000 דולר לכל אחד מקבוצות התובעים. בית המשפט המיר את הדולר כערכו ביום פסק הדין. על כך מלינים שווגר ושושני.

על פי סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א- 1970, פיצויים אינם קנס הנוסף על הנזקים המוכחים, אלא הם באים במקום הפיצויים המוכחים. לפי סעיף קטן (ב), פיצויים מוסכמים אינם גורעים מכוחו של נפגע לתבוע במקומם פיצויים שאותם יוכיח (וראו: ע"א 628/87, 640, חורי נ' חב' החשמל, פד"י מו(1) 115 ; רע"א 7452/96 מדינת ישראל נ' חב' קבלנית האחים אהרון, פד"י נא(5) 874). אין שווגר זכאים הן לפיצוי המוסכם והן לפיצוי המוכח בגין הפחתת שטח הגינות, מאחר שהפיצוי המוסכם נועד לפצות על ראש הנזק שהוכח. מאחר שהסכום של 30,000 דולר גבוה מהסכום שנפסק עבור הפחתת שטחי הגינות, יש לתקן את פסק הדין ולקבוע תשלום רק עבור הפיצוי המוסכם ולא עבור הפחתת שטחי הגינות.

על פי הדין, זכאים שווגר להפרשי הצמדה וריבית מיום היווצרות העילה. גם אם הסכום נקוב בדולרים, יש לשלמו בשקלים (וראו: סעיף 47 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"א – 1970), ולצורך כך יש להמירו לשקלים ביום היווצרות העילה. יום היווצרות העילה לפי הסעיף שצוטט הוא 90 יום ממועד ההתראה. מועד ההתראה שהוכח הוא 27.6.06 (סעיף 28 לפסק הדין של בית המשפט קמא, ועל כן זכאים שווגר ושוני לתשלום הפיצוי המוסכם 90 יום לאחר מכן, ביום 27.9.06. על כן, הם זכאים לפיצוי המוסכם כפי ערכו בשקלים ביום 27.9.06 ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלום.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ