אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> י.ז. קווינקו בע"מ נ' מילומור בע"מ

י.ז. קווינקו בע"מ נ' מילומור בע"מ

תאריך פרסום : 10/03/2014 | גרסת הדפסה
הפ"ב
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
50335-12-13,12067-12-13
04/03/2014
בפני השופט:
שבח יהודית 4.3.14

- נגד -
התובע:
י.ז. קווינקו בע"מ
הנתבע:
מילומור בע"מ
פסק-דין

פסק דין

בקשה לדחייה על הסף של ה"בקשה לביטול פסיקתא והתנגדות לבקשה לאישור פסק בורר".

הבוררות והפסיקתא

מבקשת הסילוק על הסף (להלן – מילומור) והמשיבה (להלן – קווינקו) הינן חברות ציבוריות. בין השתיים נכרת ביום 19.3.07 הסכם לפיו מכרה מילומור לקווינקו את אחזקותיה וזכויותיה בחברת שחר המילניום (1991) בע"מ – זאת על רקע הימצאות מילומור בהליך פירוק (להלן – ההסכם).

בסעיף 4.6 להסכם, תחת פרק העסקה והתמורה, נקבע בזו הלשון:

"מובהר ומוסכם בין הצדדים כי מיד לאחר ביצוע הנפקת מניות רסידו הם יפנו יחדיו למומחה מס מוסמך שיוסכם על הצדדים (להלן: "הבורר")...לצורך חישוב המס שיחול על כל מכירה עתידית/רעיונית של מניות רסידו ע"י החברה ובכלל זה להגיע לכל הסדר עם רשויות המס לצורך הפחתת המס כאמור...קביעתו של הבורר תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור ותחשב לכל דבר וענין כפסק בוררות...סכום המס שיקבע ע"י הבורר יכלל בנוסחת נספח ז' (צ"ל נספח ו') להסכם זה".

כאן המקום להעיר כי הנוסחה בנספח ו' להסכם, עוסקת בחישוב ה"תמורה הנוספת בשקלים בגין כל מניה מהמניות הנמכרות והמניות הנוספות שנמכרו לרוכשת ע"י המוכרת במסגרת העסקה", כאשר סכום המס שייקבע על-ידי הבורר נכלל בחישוב אחד הפרמטרים בנוסחה האמורה (S2) שמתייחס ל"שווי ההחזקות של החברה ברסידו שנותרו לאחר ההנפקה והמכירה נטו בניכוי המס שיחול".

הבוררות בין הצדדים התנהלה לפני השופט בדימוס פרופ' ד. ביין (להלן – הבורר).

ביום 20.10.13 הוציא הבורר תחת ידיו פסק בוררות סופי, במסגרתו קבע, בין היתר, כי סה"כ התמורה הנוספת הינה 73,311,536 ₪. הבורר הוסיף וקבע כי: "ההפרש בין הסכום ששולם בפועל לבין הסכום העולה מהחישוב דלעיל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30.12.07 ועד למועד התשלום בפועל" (בעמוד 6) (להלן – פסק הבורר).

ב"כ מילומור ביקשה מהבורר כי יחתום על פסיקתא בהינתן שאין מחלוקת בין הצדדים כי הסכום ששולם בפועל היה 72,148,759 ₪, ולפיכך סכום ההפרש החשבונאי מסתכם ב-1,162,777 ₪. קווינקו התנגדה לבקשה, בין היתר בטענה, כי סעיף 4.6 להסכם הסמיך את הבורר לקבוע את חישוב המס התיאורטי על סמך הנתונים שיומצאו לו, ועם מתן פסק הבורר העוסק בשאלה זו – הסתיימה הבוררות וכי "...נושא ההתחשבנות הכספית בפועל בין הצדדים כלל איננו חלק מהליך הבוררות דנן, ומכאן – כי הפסיקתא נשוא בקשה זו, המבקשת הלכה למעשה כי הבורר הנכבד יקבע חיוב כספי, נמצאת מחוץ למתחם סמכות הבורר...". עוד טענה קווינקו, כי היא זכאית לשיפוי ופיצוי ממילומור ומי מטעמה, ומשטענות אלה אינן חלק מהבוררות, יש לבררן קודם לחתימת הפסיקתא.

ביום 25.11.13 דחה הבורר את טענות קווינקו בציינו בין היתר כי: "אין מחלוקת שהסכום ששולם ע"ח התמורה הנוספת מגיע ל-72,148,759 ₪ ולכן ההפרש בין סכום התמורה הנוספת כפי שנקבע והסכום ששולם בפועל מגיע ל-1,162,777 ₪. מנוסחו של פסק הבורר הסופי עולה כי מדובר בפסק אופרטיבי, שאם לא כן לא היה מקום לקבוע בלשון קטיגורית חיוב בהפרשי הצמדה וריבית עד יום התשלום...אם סבורים ב"כ קווינקו שהבורר חרג מסמכותו בכך שנתן פסק בעל אופי אופרטיבי, הרי פתוחה בפניהם הדרך להעלות טענה זו בפני ביהמ"ש (ככל שלא עבר המועד להגשת בקשה לביטול חלק זה של פסק הבורר). אין מקום להתייחס בשלב זה לטענות בדבר זכות לשיפוי או זכות לקיזוז העומדות לפי הנטען לקווינקו כנגד מילומור" (סעיפים 2-5 להחלטה).

באותו יום (25.11.13) חתם הבורר על פסיקתא המחייבת את קווינקו לשלם למילומור את הסך 1,162,777 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.12.07 ועד התשלום בפועל (להלן – הפסיקתא).

פסיקתא זו הינה נושא הדיון.

ההליך דנן

ביום 5.12.13 הגישה מילומור בקשה לאישור פסק הבורר.

ביום 24.12.13 הגישה קווינקו "בקשה לביטול פסיקתא והתנגדות לבקשה לאישור פסק בורר" (להלן – בקשת הביטול) במסגרתה טענה כי הבורר חרג מסמכותו, משההתחשבנות הכספית בפועל בין הצדדים לא הייתה חלק מהליך הבוררות. בהתאם לסעיף 4.6 להסכם הוסמך הבורר לערוך את חישוב המס התיאורטי בעסקה שנעשתה בין הצדדים, זאת ותו לא, ומשעשה כן, סיים את מלאכתו. נטען כי משבפסק הבורר לא קיימת הוראה אופרטיבית המחייבת את קווינקו לשלם למילומור את ההפרש בין הסכום שחושב לבין התמורה ששולמה על-ידה בפועל, לא היה מקום להורות כן במסגרת הפסיקתא, במיוחד עת בפי קווינקו טענות הקשורות בהתחשבנות בפועל. בהתייחס למועד הגשת הבקשה נטען כי הפסיקתא תיקנה למעשה את פסק הבורר שקבע קביעה מהותית בלבד, בכך שהטילה חיוב אופרטיבי על קווינקו שלא נכלל בפסק הבורר, דבר הדוחה את תחילת המניין להגשת בקשת הביטול ליום הינתן הפסיקתא.

בתגובתה לבקשת הביטול, עותרת מילומור לדחייתה על הסף של בקשת הביטול מחמת איחור בהגשתה. נטען כי הבקשה תוקפת לאמיתו של דבר את התוצאה האופרטיבית שבפסק הבורר – ומכאן שמניין הימים להגשת בקשת הביטול צריך להתחיל מיום 20.10.13. בשים לב לסעיף 27 לחוק הבוררות, התשכ"ט-1968 (להלן – חוק הבוררות) ולתקנה 10 לתקנות סדרי-הדין בעניני בוררות, התשכ"ט-1968 (להלן – תקנות הבוררות) הוחמץ המועד. לטענת מילומור, אין לראות בפסיקתא "פסק בורר", אף לא תיקון פסק בורר – שכן היא רק מבטאת בצורה תמציתית את אשר נקבע בפסק הבורר.

ההכרעה

1.הפסיקתא לא שינתה במאום את תוכנו של פסק הבורר, לא שינתה אותו מהחלטה עקרונית להחלטה אופרטיבית, אף לא תיקנה אותו. ההוראה האופרטיבית מצוייה כבר בפסק הבורר, בקביעה לפיה: "ההפרש בין הסכום ששולם בפועל לבין הסכום העולה מהחישוב דלעיל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30.12.2007 ועד למועד התשלום בפועל". כל שנותר הוא לבצע פעולת חיסור טכנית בין הסכום שנפסק ע"י הבורר לבין הסכום ששולם בפועל ואשר אינו שנוי במחלוקת.

אף הבורר היה סבור כי פסק הבורר מכיל בתוכו את ההוראה האופרטיבית, כפי שציין בהחלטתו מיום 25.11.13 ["מנוסחו של פסק הבורר הסופי עולה כי מדובר בפסק אופרטיבי..."] . הפסיקתא הינה איפוא ביטוי תמציתי למה שנקבע בפסק הבורר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ