אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> יניב גביש - עו"ד נ' רחלה דואן

יניב גביש - עו"ד נ' רחלה דואן

תאריך פרסום : 10/01/2018 | גרסת הדפסה
רע"א
בית המשפט העליון ירושלים
9523-17
10/01/2018
בפני השופט:
י' דנציגר

- נגד -
המבקש:
יניב גביש - עו"ד
עו"ד עמוס ויצמן
המשיבה:
רחלה דואן
עו"ד אבנר שטמר
החלטה

                                          

 

           בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בהפ"ב 39723-09-17 ובהפ"ב 16533-05-17, שניתן ביום 6.11.2017 על-ידי השופטת י' שבח.

 

  1. ביום 9.3.2017 ניתן נגד המבקש ניתן פסק בוררות בהיעדר הגנה. המבקש לא התגונן בהליך הבוררות, למרות שידע על קיומו ולמרות שניתנו לו, על-ידי הבורר, הזדמנויות וארכות להגיש כתב הגנה. פסק הבוררות הומצא למבקש ביום 13.3.2017. ביום 3.5.2017 הגיש המבקש לבורר בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות). ביום 9.5.2017, עוד בטרם הספיק הבורר להכריע בבקשה, הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור פסק הבוררות. המבקש מצדו, ביקש מבית המשפט המחוזי להמתין עם הליך האישור, ולהאריך את המועד להגשת בקשה מטעמו לביטול פסק הבוררות לפי עילות הביטול המנויות בסעיף 24 לחוק הבוררות. ביום 12.6.2017 דחה הבורר את בקשת המבקש לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 15(ה), מהטעם שהבקשה הוגשה באיחור. בהמשך לכך, נעתר בית המשפט לבקשת המבקש להאריך את המועד להגשת בקשה מצדו לביטול פסק הבוררות לפי סעיף 24 לחוק הבוררות. בית המשפט קבע כי המבקש יוכל להגיש את בקשתו זו עד ליום 5.9.2017, בכפוף לתשלום הוצאות לטובת המשיבה בסך 5,000 ש"ח. 

    2.        המבקש לא שילם למשיבה את ההוצאות שנקבעו כתנאי לנקיטה בהליך, ואף לא עמד במועד החדש שנקבע להגשתו. חלף כך, המבקש הגיש רק ביום 17.9.2017 את בקשתו לביטול פסק הבוררות לפי סעיף 24 לחוק הבוררות. הואיל והמבקש לא עמד בתנאים שנקבעו בהחלטה בעניין הארכת המועד – הן בכך שאיחר את המועד שנקבע והן בכך שלא שילם למשיבה את הוצאותיה – הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי בקשה למחיקת בקשת הביטול על הסף.

 

  1. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה ודחה את בקשת הביטול על הסף. נקבע כי המבקש התעלם ממועדים הנקובים בדין ובהחלטות עוד מתחילת הליך הבוררות. פורט כי המבקש לא הגיש כתב הגנה לבורר לאחר שקיבל מספר ארכות; איחר את המועד להגיש לבורר בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות; איחר את המועד להגיש לבית המשפט בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 24 לחוק הבוררות; ואף נמנע מלשלם את סכום ההוצאות שנפסק לחובתו. הוסף וצוין כי גם תגובתו של המבקש לבקשה שהגישה המשיבה למחיקת ההליך על הסף, הוגשה באיחור. בית המשפט הוסיף ודחה שתי טענות ספציפיות שהעלה המבקש: ראשית, נדחתה הטענה שלפיה, למעשה, בקשתו ארכה להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 24 לחוק הבוררות הוגשה שלא לצורך. בהקשר זה, המבקש טען כי יש למנות את מרוץ הזמנים לנקיטת הליך מהמועד שבו הבורר נתן את החלטתו בבקשה לביטול פסק הבוררות שהוגשה מכוח סעיף 15(ב) לחוק בוררות, בדומה להסדר הקבוע בתקנה 398א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). כאמור, בית המשפט דחה טענה זו, תוך שקבע שהמבקש כלל לא עמד במועד להגשת בקשת הביטול מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות, כך שממילא לא חל ההסדר הקבוע בתקנה 398א לתקנות. שנית, נדחתה טענת המבקש שלפיה הוא היה זכאי להגיש הליך ערעורי על פסק הבוררות לפי סעיף 21א לחוק הבוררות. בית המשפט קבע כי המבקש העלה טענה זו לראשונה במסגרת ההליכים השיפוטיים, תוך שטען כי לא היה מודע לזכות זו, ותוך חריגה מכל זמן סביר לנקיטת הליך ערעורי בהתאם לחוק הבוררות.

 

  1. על רקע זה הגיש המבקש את בקשת רשות הערעור דנא. המבקש שב על טענותיו, ובפרט טוען כי יש מקום לתת לו רשות ערעור, מכיוון שעניינו מעורר שאלות תקדימיות ועקרוניות, בין היתר בעניין תחולתה של תקנה 398א לתקנות בהליכי בוררות.

 

  1. בתשובתה לבקשת רשות הערעור מצדדת המשיבה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. המשיבה מדגישה כי המבקש סירב להגיש כתב הגנה מטעמו בהליך הבוררות, למרות שניתנו לו מספר הזדמנויות לעשות כן. המשיבה מחדדת כי המבקש התנהל באופן דומה לכל אורך ההליך, כאשר לא פעל בהתאם למועדים, ואף התעלם מהחלטות שיפוטיות.

 

  1. דין בקשת רשות הערעור להידחות. כידוע, רשות ערעור בענייני בוררות תינתן רק כאשר הבקשה מעוררת שאלות עקרוניות, הנושאות היבטי רוחב אשר חורגים מעניינם הפרטני של הצדדים, או כאשר התערבות ערעורית נדרשת מטעמי צדק ומניעת עיוות דין (ראו למשל: רע"א 2192/17 כהנא נ' כהנא, פסקה 11 (19.7.2017); רע"א 7233/16 גאון נדל"ן למגורים בע"מ נ' ו.ח. גבעות חן בע"מ, פסקה 7 (27.12.2016)). בענייננו, הבקשה עוסקת בעיקרה בשאלה האם המבקש עמד במועדים ובתנאים הרלבנטיים להגשת כתבי בי-דין ולנקיטת הליכים, כפי שאלו קבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, בחוק הבוררות ובהחלטות שניתנו. התשובה לשאלה זו טמונה בעובדות המקרה הפרטניות ותו-לאו. אין בנדון כל היבט עקרוני או רוחבי המצדיק לערוך דיון נוסף לפני בית משפט זה בעניינו של המבקש.

 

  1. יובהר כי בענייננו אין צורך לדון בטענות המבקש בעניין תחולת תקנה 398א לתקנות בהליכי בוררות, כיוון שממילא התקנה לא חלה בנסיבות המקרה. ודוק, סעיף 15(ב) לחוק הבוררות קובע כי בקשה לביטול של פסק בוררות שניתן בהיעדר הגנה תוגש לבורר "תוך שלושים יום מהיום שנמסר לו העתק הפסק". פסק הבוררות בענייננו הומצא למבקש ביום 13.3.2017. לפיכך, המבקש נדרש להגיש את בקשתו לבורר מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות לכל המאוחר עד ליום 20.4.2017, בשקלול ימי הפגרה. דא עקא, המבקש הגיש את בקשתו לבורר רק ביום 3.5.2017. כלומר, המבקש איחר את המועד לנקיטת הליך מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות. בנסיבות אלה, לא ניתן לראות במועד שבו ניתנה החלטת הבורר בבקשה שהוגשה מכוח סעיף 15(ב) לחוק הבוררות, כמועד שממנו התחיל מרוץ הזמנים להגשת בקשה מכוח סעיף 24 לחוק הבוררות. מסקנה זו מתחייבת בראש ובראשונה מכלל ההיגיון – שכן אחרת, יכול היה המבקש להאריך עד אין קץ את המועד להגשת בקשה מכוח סעיף 24 לחוק הבוררות. מסקנה זו עולה גם בקנה אחד עם הדין הנוהג, שכן גם בהליכים אזרחיים רגילים "אם הוגשה בקשה לפי תקנה 201 לאחר המועד שנקבע לכך, והמועד לא הוארך ובשל כך נדחתה בקשת הביטול... לא תחול תקנה 398א לתקנות" (חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 430 (מהדורה שלישית, 2012), והאסמכתאות שם, בה"ש 50)).

 

           במילים אחרות, אף אם נגזור גזירה שווה מהדין החל בתקנות 201 ו-398א לתקנות לעניין הדין הקבוע בסעיף 15(ב) לחוק הבוררות, הרי שהמבקש ממילא לא עמד בתנאי המקדמי להפעלת תקנה 398א, שהינו הגשת הבקשה לביטול פסק הבוררות מכוח סעיף 15(ב) במועד שקבוע בסעיף, או במועד שנקבע על-ידי הבורר, אם קיבל בקשה לארכה לנקיטת הליך זה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ